Kategória: Všetky články

Úvod / Všetky články
Článok

Zámer predaja majetku

Obec Ivanka pri Nitre v súlade s ustanovením § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: parc. č. C KN 1824/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2, v k. ú. Ivanka pri Nitre za cenu 100,00 €....

Petícia ZMOS
Článok

Petícia ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska začína petičnú akciu, ktorej cieľom je vyhlásenie referenda za viac volebných obvodov pre parlamentné voľby. Na tomto linku dávame do pozornosti Tlačovú správu, Petičný hárok, Manuál k postupu pri zbere podpisov, Najčastejšie otázky a odpovede a tiež Informačné plagáty.  Všetko TU: https://www.zmos.sk/peticia.html Začiatku petičnej akcie ZMOS, ktorej cieľom je vyhlásenie referenda za viac volebných obvodov...