Ponuka práce: Školský špeciálny pedagóg – Materská škola Ivanka pri Nitre

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Ponuka práce: Školský špeciálny pedagóg – Materská škola Ivanka pri Nitre
Ponuka práce: Školský špeciálny pedagóg – Materská škola Ivanka pri Nitre

Školský špeciálny pedagóg – Materská škola Ivanka pri Nitre

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: MŠ Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12

Termín nástupu:  1.9.2024

Rozsah úväzku: 100%                                                              Počet študentov školy: 120

 

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie podľa Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch          a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2019 účinný od 01.01.2022 a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním :

vysokoškolské II. Stupňa v odbore špeciálna pedagogika

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Aplikácia špeciálno-pedagogických postupov, podporné opatrenia
individuálna a skupinová práca s deťmi,
individuálne alebo skupinové špeciálnopedagogické poradenstvo,

konzultácie a metodická pomoc pre pedagogických zamestnancov

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Všeobecné spôsobilosti:

  • komunikácia (jednanie s ľuďmi), tvorivosť (kreativita), spoľahlivosť
  • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), schopnosť pracovať v tíme,
  • profesionalita a odbornosť, zodpovednosť, flexibilita, bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

Znalosť práce s PC
bežné užívateľské znalosti, word, excel, power point
Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom
– profesijný životopis vo formáte Europass
– súhlas so spracovaním osobných údajov
– kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Dátum a miesto podania žiadostí:

Kandidáti na funkciu „Školský špeciálny pedagóg   “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne OcÚ v Ivanke pri Nitre v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – Školský špeciálny pedagóg   – Neotvárať “ najneskôr   dňa 04.08.2024  alebo poštou na adresu inzerujúcej spoločnosti:

Obec Ivanka pri Nitre,

Novozámocká 326,

951 12 Ivanka pri Nitre

Kontaktná osoba: PaedDr.Martina Sýkorová, Tel.:0911941787, email: ms.rohacik@gmail.comObec Ivanka pri Nitre si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov. Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

inzerát šp. pedagóg