Faktúry

Úvod / Faktúry

Filtrovať faktúry: 2024202320222021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Interné číslo
99/2017
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Šancová 1/A 813 33 Bratislava poplatok za bankové potvrdenie 47251336 28.02.2017 28.02.2017 19,92
98/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Vinohradská 1 - 3/2017 35815256 01.03.2017 10.03.2017 489,00
97/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Novozámocká 189 - 3/2017 35815256 01.03.2017 10.03.2017 151,00
96/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Novozámocká 326 - 3/2017 35815256 01.03.2017 10.03.2017 311,00
95/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Gergelova 2 - 3/2017 35815256 01.03.2017 10.03.2017 249,00
94/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Vinohradská 1 - 3/2017 35815256 01.03.2017 03.03.2017 565,00
93/2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Gergelova 1 - 3/2017 35815256 01.03.2017 10.03.2017 29,00
92/2017
Juraj Mego Vinohradská 658 951 35 Veľké Zálužie nakladač, rýpadlo rozbíjanie kladivom 30947987 28.02.2017 10.03.2017 45,00
91/2017
TAPEX, spol. s r.o. Koceľova 8 94901 Nitra PC office 3 ks s prislušenstvom a pogramom Windows 10 Pro SK 36526801 02.03.2017 20.03.2017 2160,00
90/2017
Tapex, spol. s r.o. Koceľova 8 949 01 Nitra hardware a software na obecný úrad 36526801 02.03.2017 27.03.2017 2430,00
9/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 1/2017 36677281 11.01.2017 25.01.2017 209,90
89/2017
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre stravné a réžia - doplatok zamestnancom MŠ za 2/2017 37865536 28.02.2017 01.03.2017 78,84
88/2017
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 hudobná reprodukcia v rozhlase - rok 2017 178454 22.02.2017 10.03.2017 20,40
87/2017
Pardon s.r.o. Janka Kráľa 65 949 01 Nitra tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - výberové konanie na riaditeľku MŠ v č. 7/2017 34113894 20.02.2017 10.03.2017 95,21
86/2017
MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A 97401 Banská Bystrica informačný systém URBIS 36041688 21.02.2017 10.03.2017 609,00
85/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby OcU - mobilné telefóny 2/2017 35763469 15.02.2017 22.02.2017 63,92
84/2017
Kovonábytok Galanta, s.r.o. Z.Kodála 767 924 01 Galanta Registračná skriňa pre Evidenciu obyvateľov + doprava 45470421 02.11.2016 17.02.2017 194,28
83/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Vinohradská 1 (15.9.2016 - 31.1.2017) - preplatok 36550949 31.01.2017 15.02.2017 -7,52
82/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk (20.9.2016 - 31.1.2017) - preplatok 36550949 31.01.2017 15.02.2017 -19,70
81/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk 2 (20.9.2016 - 31.1.2017) 36550949 31.01.2017 22.02.2017 27,60
80/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Novozámocká 127/298 (20.9.2016 - 31.1.2017) 36550949 31.01.2017 22.02.2017 35,24
8/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 1/2017 36677281 11.01.2017 24.01.2017 28,64
79/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Hornocintorínska (14.9.2016 - 31.1.2017) - preplatok 36550949 31.01.2017 15.02.2017 -36,40
78/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - OcU (27.9.2016 - 31.1.2017) - preplatok 36550949 31.01.2017 15.02.2017 -121,35
77/2017
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby OcU 2/2017 35697270 11.02.2017 22.02.2017 96,72
76/2017
abiX s.r.o. Športová 26/23 972 26 Nitrianske Rudno kancelárske a písacie potreby 36360821 13.02.2017 22.02.2017 125,03
75/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce vývoz komunálneho odpadu a uloženie za 1/2017 37969358 11.02.2017 22.02.2017 2753,43
74/2017
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava jedálne kupóny pre zamestnancov 31396674 10.02.2017 09.02.2017 1929,94
73/2017
Práčovne a čistiarne s.r.o. Priemyselná 9 949 01 Nitra čistenie obrusov 20 ks 31438890 07.02.2017 22.02.2017 22,15
72/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina 1/2017 36677281 02.02.2017 15.02.2017 249,40
71/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina 1/2017 36677281 02.02.2017 15.02.2017 300,40
70/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina 1/2017 36677281 02.02.2017 15.02.2017 422,92
7/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 1/2017 36677281 11.01.2017 25.01.2017 25,97
69/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina 1/2017 36677281 02.02.2017 15.02.2017 481,97
68/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina 1/2017 36677281 02.02.2017 15.02.2017 611,87
67/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby MŠ 1/2017 35763469 02.02.2017 15.02.2017 20,95
66/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia vodného MŠ 37865536 01.02.2017 09.02.2017 14,30
65/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia plynu MŠ 37865536 01.02.2017 09.02.2017 326,00
648/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - OcU - za 12/2017 35763469 15.01.2018 22.01.2018 63,91
647/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - byty - vyúčtovanie 36550949 31.12.2017 22.01.2018 417,12
646/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Vinohradská 1 - vyúčtovanie 2017 35815256 15.01.2018 22.01.2018 834,34
645/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Novozámocká 189 - vyúčtovanie 2017 - preplatok 35815256 15.01.2018 29.01.2018 -127,45
644/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Novozámocká 326 - vyúčtovanie 2017 35815256 15.01.2018 22.01.2018 506,89
643/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Gergeľova 2 - vyúčtovanie 2017 - preplatok 35815256 15.01.2018 29.01.2018 -722,14
642/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Vinohradská 1 - vyúčtovanie 2017 35815256 15.12.2017 22.01.2018 612,95
641/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Gergeľova 1 - vyúčtovanie 2017 35815256 15.01.2018 22.01.2018 76,63
640/2017
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra oprava čerpadiel 22819983 05.01.2018 22.01.2018 296,12
64/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina 1/2017 36677281 02.02.2017 13.02.2017 166,90
639/2017
ELCOMP, spol. s r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia, jazda autoplošiny 36677281 31.12.2017 18.01.2018 124,56
638/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 04.01.2018 18.01.2018 221,16
637/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 04.01.2018 18.01.2018 417,14
636/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 04.01.2018 18.01.2018 520,39
635/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 04.01.2018 18.01.2018 628,65
634/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 04.01.2018 18.01.2018 170,48
633/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 04.01.2018 18.01.2018 250,08
632/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) 36677281 04.01.2018 18.01.2018 -295,94
631/2017
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre Novozámocká 408 951 12 Ivanka pri Nitre elektrická energia v prenajatých priestoroch na stredisku IpN za 11/2017 198331 14.12.2017 12.01.2018 19,32
630/2017
BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica materiál pre MŠ - predškoslká výchova 36045721 07.12.2017 13.12.2017 389,00
63/2017
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Soft. práce cez internet - otvorenie účtovníctva, nehnuteľnosti - rozhodnutia 36539163 06.02.2017 13.02.2017 40,80
629/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) 36677281 03.01.2018 17.01.2018 -144,37
628/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 03.01.2018 17.01.2018 13,86
627/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 03.01.2018 17.01.2018 20,94
626/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 03.01.2018 17.01.2018 6,69
625/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 03.01.2018 12.01.2018 4,53
624/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) 36677281 03.01.2018 17.01.2018 -31,31
623/2017
EDO SK Krakovská 94 951 12 Ivanka pri Nitre Ozvučenie podujatí: Naj guláš, Posedenie pre seniorov, Mikuláš 37450492 08.01.2018 12.01.2018 105,00
622/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - OcU - za 1/2018 35763469 01.01.2018 18.01.2018 47,00
621/2017
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky veľkoobjemový odpad - zo zberného miesta VOK 31434347 05.01.2018 18.01.2018 385,80
620/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 12/2017 preplatok 36677281 03.01.2018 17.01.2018 -19,97
62/2017
Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava konzultačné práce - uzávierka miezd, zálohovanie, načítanie platových tried 602311 01.02.2017 13.02.2017 82,80
619/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 12/2017 36677281 03.01.2018 17.01.2018 39,38
618/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 12/2017 preplatok 36677281 03.01.2018 17.01.2018 -2,15
617/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 12/2017 36677281 03.01.2018 12.01.2018 49,47
616/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 12/2017 36677281 03.01.2018 12.01.2018 281,77
615/2017
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce Ivanka pri Nitre za 12/2017 50105272 31.12.2017 22.01.2018 8030,52
614/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra prevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenia na rok 2017 36550949 04.01.2018 12.01.2018 398,33
613/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra prevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenia na rok 2017 36550949 04.01.2018 12.01.2018 142,90
612/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra prevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenia na rok 2017 36550949 04.01.2018 12.01.2018 398,33
611/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - MS - za 1/2018 + internet 35763469 01.01.2018 12.01.2018 31,24
610/2017
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra prevádzkovanie vodohospodárskeho diela kanalizácia 22819983 03.01.2018 12.01.2018 478,80
61/2017
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 1/2017 43824641 31.01.2017 09.02.2017 420,00
609/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie vodovodu - Ábelova 292/4, Ivanka pri Nitre 36550949 18.12.2017 12.01.2018 181,14
608/2017
Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Poplatok banky za ročné vedenie majiteľa účtu cenných papierov za rok 2017 31575951 20.12.2017 20.12.2017 67,40
607/2017
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za 12/2017 43824641 31.12.2017 12.01.2018 420,00
606/2017
Mária Balážová REŠTAURÁCIA IVANKA Novozámocká 265 951 12 Ivanka pri Nitre pohostenie podané počas koncoročného posedenia s podnikateľmi 14042151 20.12.2017 12.01.2018 242,20
605/2017
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre stravné a rážia a doplatok SF zamestnancom MŠ za 12/2017 37865536 21.12.2017 21.12.2017 91,98
604/2017
Maquita s.r.o. Soľná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno 4 ks kolísadlá do Materskej školy - predškoláci 36316881 08.12.2017 12.12.2017 1056,00
603/2017
Mária Balážová REŠTAURÁCIA IVANKA Novozámocká 265 951 12 Ivanka pri Nitre strava podaná 14.12.2017 14042151 14.12.2017 21.12.2017 49,40
602/2017
LEX-AUDIT, s.r.o. Damborského 3 949 01 Nitra audit rok 2016 - doplatok 36541788 14.12.2017 21.12.2017 960,00
601/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce komunálny odpad, odvoz a likvidácia 37969358 18.12.2017 21.12.2017 4653,72
600/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce množstvový zber a náklady spojené s nakladaním s biologicky rozložiteľnými odpadmi 37969358 31.12.2017 18.01.2018 1649,20
60/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Beňadikova 1 (bytovka) - 2/2017 35815256 01.02.2017 13.02.2017 489,00
6/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 1/2017 36677281 11.01.2017 24.01.2017 565,28
599/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie vodovodu - Krakovská 620/7, Ivanka pri Nitre 36550949 13.12.2017 21.12.2017 44,42
598/2017
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica časopisy do Materskej školy 36631124 04.12.2017 07.12.2017 39,80
597/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - OcU - za 11/2017 35763469 15.12.2017 21.12.2017 63,91
596/2017
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava hlasové služby - OcU - za 12/2017 35697270 15.12.2017 18.12.2017 83,18
595/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby vody v MŠ - 12/2017 37865536 04.12.2017 18.12.2017 16,90
594/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby plynu v MŠ - 12/2017 37865536 04.12.2017 18.12.2017 500,00
593/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby vody v MŠ - 11/2017 37865536 04.12.2017 18.12.2017 16,90
592/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby plynu v MŠ - 11/2017 37865536 04.12.2017 18.12.2017 507,50
591/2017
Peter Raus Potravinárska 19 949 01 Nitra Poradenstvo a metod.činnosť BOZP 33708550 12.12.2017 18.12.2017 40,00
590/2017
Doc.Ing.arch.Jaroslav Coplák, PhD. Dunajská 27 931 01 Šamorín spracovanie odborného posudku na správu o hodnotení strategického dokumentu PRO Ivanka pri Nitre 43139817 08.12.2017 27.12.2017 700,00
59/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 2/2017 35815256 01.02.2017 13.02.2017 151,00
589/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 11/2017 36677281 04.12.2017 12.01.2018 243,00
588/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 11/2017 36677281 04.12.2017 12.12.2017 170,40
587/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 11/2017 36677281 04.12.2017 12.12.2017 602,79
586/2017
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra spracovanie žiadosti na Envirofond 22819983 04.12.2017 21.12.2017 445,32
585/2017
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce Ivanka pri Nitre za 11/2017 50105272 05.12.2017 21.12.2017 7086,71
584/2017
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre Novozámocká 408 951 12 Ivanka pri Nitre Prenájom priestorov na stredisku ŽV Ivanka pri Nitre - zberné miesto- za 12/2017 198331 06.12.2017 12.12.2017 120,00
583/2017
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky veľkoobjemový odpad - jesenný zber VOK 31434347 08.12.2017 27.12.2017 1562,97
582/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 11/2017 36677281 04.12.2017 12.12.2017 199,60
581/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 11/2017 36677281 04.12.2017 12.12.2017 401,35
580/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 11/2017 36677281 04.12.2017 12.12.2017 590,63
58/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326 - OcU- 2/2017 35815256 01.02.2017 13.02.2017 311,00
579/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - MS - za 12/2017 + internet 35763469 01.12.2017 12.12.2017 30,48
578/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - OcU - za 12/2017 35763469 01.12.2017 18.12.2017 50,51
577/2017
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre stravné a réžia a doplatok SF zamestnancom MŠ za 11/2017 37865536 30.11.2017 12.12.2017 97,82
576/2017
Webstern s.r.o. Budovateľská 1084/84 941 07 Veľký Kýr poskytovanie IT služieb, zálohovanie, akualizácie 47228911 30.11.2017 04.12.2017 108,00
575/2017
KEO s.r.o. Poľná 991 06 Záhorce Ročná licencia KEO WIN na rok 2018 36739464 27.11.2017 12.12.2017 74,09
574/2017
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za 11/2017 43824641 30.11.2017 07.12.2017 420,00
573/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Vinohradská 1 - 12/2017 35815256 01.12.2017 07.12.2017 489,00
572/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Novozámocká 189 - 12/2017 35815256 01.12.2017 07.12.2017 151,00
571/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Novozámocká 326 - 12/2017 35815256 01.12.2017 07.12.2017 311,00
570/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Gergeľova 2 - 12/2017 35815256 01.12.2017 07.12.2017 249,00
57/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 2/2017 35815256 01.02.2017 13.02.2017 249,00
569/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Vinohradská 1 - 12/2017 35815256 01.12.2017 07.12.2017 565,00
568/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Gergeľova 1 - 12/2017 35815256 01.12.2017 07.12.2017 29,00
567/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce množstvový zber a náklady spojené s nakladaním s biologicky rozložiteľnými odpadmi 37969358 30.11.2017 07.12.2017 1649,20
566/2017
Peter Mesároš Krškanská 5 949 01 Nitra oprava MV Seat Inca 43043127 30.11.2017 07.12.2017 130,00
565/2017
ELCOMP, spol.s r.o. Pražská 2 94911 Nitra Oprava verejného osvetlenia, jazda autoplošiny 36544141 20.11.2017 07.12.2017 150,00
564/2017
Ľudovít Čičo - stolárske práce Krakovská 92 951 12 Ivanka pri Nitre oprava strešnej kritiny na budove ZŠ 1-4 ročníky 36930873 24.11.2017 07.12.2017 90,00
563/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie vodovdu - Novozámocká 305, Ivanka pri Nitre 36550949 16.11.2017 27.11.2017 44,42
562/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - OcU - za 10/2017 35763469 15.11.2017 27.11.2017 63,91
561/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie vodovodu - Myrtina 230/1, Ivanka pri Nitre 36550949 03.11.2017 27.11.2017 136,72
560/2017
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava hlasové služby - OcU - za 11/2017 35697270 11.11.2017 27.11.2017 96,58
56/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 2/2017 35815256 01.02.2017 13.02.2017 565,00
559/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce komunálny odpad, odvoz a likvidácia 37969358 14.11.2017 27.11.2017 3016,04
558/2017
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce Ivanka pri Nitre za 10/2017 50105272 07.11.2017 27.11.2017 7362,82
557/2017
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre Novozámocká 408 951 12 Ivanka pri Nitre Prenájom priestorov na stredisku ŽV Ivanka pri Nitre - zberné miesto- za 11/2017 198331 07.11.2017 27.11.2017 120,00
556/2017
Peter RAUS Potravinárska 19 949 01 Nitra Poradenstvo a metod.činnosť BOZP 33708550 13.11.2017 13.11.2017 40,00
555/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 10/2017 36677281 05.11.2017 13.11.2017 545,52
554/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 10/2017 36677281 05.11.2017 13.11.2017 187,71
553/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 10/2017 36677281 05.11.2017 13.11.2017 378,27
552/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 10/2017 36677281 05.11.2017 13.11.2017 546,10
551/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 10/2017 36677281 05.11.2017 13.11.2017 175,82
550/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 10/2017 36677281 05.11.2017 13.11.2017 243,85
55/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 2/2017 35815256 01.02.2017 13.02.2017 29,00
549/2017
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka 951 12 Ivanka pri Nitre strava podaná počas Volieb do VUC 14042151 04.11.2017 13.11.2017 185,40
548/2017
MARFIL, s.r.o. Cabaj 917 95117 Cabaj-Čápor oprava miestnej komunikácie - časť ulice Gergeľová 36528421 06.11.2017 08.11.2017 28496,51
547/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - MS - za 11/2017 + internet 35763469 01.11.2017 13.11.2017 30,48
546/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby vody v MŠ - 10/2017 37865536 07.11.2017 13.11.2017 16,90
545/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby plynu v MŠ - 10/2017 37865536 07.11.2017 13.11.2017 377,10
544/2017
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra oprava verejného osvetlenia 36544141 31.10.2017 13.11.2017 371,76
543/2017
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za 10/2017 43824641 31.10.2017 13.11.2017 420,00
542/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce množstvový zber a náklady spojené s nakladaním s biologicky rozložiteľnými odpadmi 37969358 31.10.2017 13.11.2017 1649,20
541/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - OcU - za 11/2017 35763469 01.11.2017 06.11.2017 52,70
540/2017
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre stravné a rážia a doplatok SF zamestnancom MŠ za 10/2017 37865536 31.10.2017 06.11.2017 94,90
54/2017
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Softvérové práce 36539163 31.01.2017 13.02.2017 134,80
539/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 11/2017 36677281 02.11.2017 13.11.2017 41,75
538/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 11/2017 36677281 02.11.2017 13.11.2017 61,47
537/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 11/2017 36677281 02.11.2017 13.11.2017 102,62
536/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 11/2017 36677281 02.11.2017 16.11.2017 29,17
535/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 11/2017 36677281 02.11.2017 16.11.2017 26,85
534/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 11/2017 36677281 02.11.2017 16.11.2017 36,31
533/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 11/2017 36677281 02.11.2017 16.11.2017 122,16
532/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 11/2017 36677281 02.11.2017 16.11.2017 60,34
531/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 11/2017 36677281 02.11.2017 16.11.2017 179,13
530/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 11/2017 36677281 02.11.2017 16.11.2017 1023,01
53/2017
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.1.2017 do 31.1.2017 50105272 01.02.2017 27.02.2017 6626,50
529/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 11/2017 36677281 02.11.2017 16.11.2017 213,30
528/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Vinohradská 1 - 11/2017 35815256 01.11.2017 07.11.2017 489,00
527/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Novozámocká 189 - 11/2017 35815256 01.11.2017 29.11.2017 151,00
526/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Novozámocká 326 - 11/2017 35815256 01.11.2017 07.11.2017 311,00
525/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Gergeľova 2 - 11/2017 35815256 01.11.2017 07.11.2017 249,00
524/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Vinohradská 1 - 11/2017 35815256 01.11.2017 07.11.2017 565,00
523/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Gergeľova 1 - 11/2017 35815256 01.11.2017 07.11.2017 29,00
522/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie vodovdu - Novozámocká 120/284, Ivanka pri Nitre 36550949 26.10.2017 07.11.2017 181,13
521/2017
KANÁL SERVIS PROFI SERVIS SK, s.r.o. Novozámocká 349 951 12 Ivanka pri Nitre Prenájom mobilných toaliet na cintoríny 23.10.-6.11.2017 46148353 26.10.2017 23.11.2017 150,00
520/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie vodovdu - Gergelova 1586/8, Ivanka pri Nitre 36550949 20.10.2017 07.11.2017 44,42
52/2017
EUFC SK s.r.o. Družstevná 2 831 04 Bratislava Odmena za spracovanie NMS č. 3 47256125 03.02.2017 09.02.2017 360,00
519/2017
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre Novozámocká 408 951 12 Ivanka pri Nitre Prenájom priestorov na stredisku ŽV Ivanka pri Nitre - zberné miesto- za 6/2017 198331 01.06.2017 07.11.2017 120,00
518/2017
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka Novozámocká 265 951 12 Ivanka pri Nitre strava na Deň úcty k starším 18.10.2017 14042151 18.10.2017 07.11.2017 858,00
517/2017
Clever solutions s.r.o. Výstavná 13 949 01 Nitra Správa registratúry 47433311 18.10.2017 14.10.2017 405,00
516/2017
Peter Raus Potravinárska 19 949 01 Nitra Poradenstvo a metod.činnosť BOZP 33708550 23.10.2017 24.10.2017 40,00
515/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - OcU - za 10/2017 35763469 15.10.2017 24.10.2017 63,91
514/2017
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava hlasové služby - OcU - za 10/2017 35697270 11.10.2017 24.10.2017 105,77
513/2017
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce Ivanka pri Nitre za 9/2017 50105272 05.10.2017 24.10.2017 6714,71
512/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce komunálny odpad, odvoz a likvidácia 37969358 11.10.2017 24.10.2017 2638,12
511/2017
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre vykonané prepravné práce od 16.-25.9.2017 32755481 04.10.2017 24.10.2017 800,00
510/2017
Webstern s.r.o. Budovateľská 1084/84 941 07 Veľký Kýr poskytovanie IT služieb, zálohovanie, akualizácie, grafické práce 47228911 02.10.2017 24.10.2017 90,00
51/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 2/2017 36677281 01.02.2017 09.02.2017 103,43
509/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby vodyv MŠ - 9/2017 37865536 10.10.2017 24.10.2017 19,50
508/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby plynu v MŠ - 9/2017 37865536 01.10.2017 24.10.2017 214,85
507/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 9/2017 36677281 04.10.2017 24.10.2017 460,14
506/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 9/2017 36677281 04.10.2017 24.10.2017 162,77
505/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 9/2017 36677281 04.10.2017 24.10.2017 299,15
504/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 9/2017 36677281 04.10.2017 24.10.2017 366,07
503/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 9/2017 36677281 04.10.2017 24.10.2017 155,02
502/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 9/2017 36677281 04.10.2017 24.10.2017 214,27
501/2017
Školská jedáleň ZŠ Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre stravné a rážia a doplatok SF zamestnancom MŠ za 9/2017 37865536 29.09.2017 24.10.2017 99,28
500/2017
LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 19 821 04 Bratislava Kontrola hydrantov a PHP 48121347 29.09.2017 24.10.2017 84,00
50/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 2/2017 36677281 01.02.2017 09.02.2017 28,64
5/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 1/2017 36677281 11.01.2017 24.01.2017 40,94
499/2017
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra demontáž čerpadla, montáž, odvoz čerpadla do servisu 22819983 29.09.2017 12.11.2017 1124,75
498/2017
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra prevádzkovanie vodohospodárskeho diela kanalizácia 22819983 03.10.2017 11.10.2017 478,80
497/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - MS - za 10/2017 + internet 35763469 01.10.2017 11.10.2017 74,21
496/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - OcU - za 10/2017 35763469 01.10.2017 18.10.2017 47,36
495/2017
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava kancelárske potreby - micro karta 32 gb 35697270 04.10.2017 24.10.2017 21,99
494/2017
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre Novozámocká 408 951 12 Ivanka pri Nitre Prenájom priestorov na stredisku ŽV Ivanka pri Nitre - zberné miesto- za 10/2017 198331 03.10.2017 24.10.2017 120,00
493/2017
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za 9/2017 43824641 30.09.2017 11.10.2017 420,00
492/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - kanalizácia 36677281 02.10.2017 11.10.2017 41,75
491/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - kanalizácia 36677281 02.10.2017 11.10.2017 61,47
490/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - kanalizácia 36677281 02.10.2017 11.10.2017 102,62
49/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 2/2017 36677281 01.02.2017 15.02.2017 40,94
489/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - kanalizácia 36677281 02.10.2017 11.10.2017 29,17
488/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - VO a MŠ 36677281 02.10.2017 16.10.2017 213,30
487/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - byty 36677281 02.10.2017 16.10.2017 179,13
486/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - kanalizácia 36677281 05.10.2017 16.10.2017 1023,01
485/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - kanalizácia 36677281 05.10.2017 16.10.2017 26,85
484/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - VO 36677281 05.10.2017 16.10.2017 36,31
483/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - VO 36677281 05.10.2017 16.10.2017 122,16
482/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - park 36677281 02.10.2017 16.10.2017 60,34
481/2017
FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra 20 ks kontajner plastový 120l 17682258 05.10.2017 11.10.2017 396,00
480/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Vinohradská 1 - 10/2017 35815256 01.10.2017 11.10.2017 489,00
48/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 2/2017 36677281 01.02.2017 09.02.2017 61,20
479/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Novozámocká 189 - 10/2017 35815256 01.10.2017 11.10.2017 151,00
478/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Novozámocká 326 - 10/2017 35815256 01.10.2017 11.10.2017 311,00
477/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Gergeľova 2 - 10/2017 35815256 01.10.2017 11.10.2017 249,00
476/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Vinohradská 1 - 109/2017 35815256 01.10.2017 11.10.2017 565,00
475/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Gergeľova 1 - 10/2017 35815256 01.10.2017 11.10.2017 29,00
474/2017
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra vybratie čerpadla a čistenie a kontrola ČS 22819983 28.09.2017 12.10.2017 884,75
473/2017
MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A 974 01 Banská Bystrica systémová podpora URBIS 10-12/2017 36041688 02.10.2017 11.10.2017 152,50
472/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce množstvový zber a náklady spojené s nakladaním s biologicky rozložiteľnými odpadmi 37969358 30.09.2017 11.10.2017 1649,20
471/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie vodovdu - Gergelova 447/26, Ivanka pri Nitre 36550949 25.09.2017 11.10.2017 181,14
470/2017
LYRECO CE Panholec 20 902 01 Pezinok kancelársky papier 35958120 25.09.2017 11.10.2017 35,82
47/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 2/2017 36677281 01.02.2017 15.02.2017 25,97
469/2017
Peter RAUS Potravinárska 19 949 01 Nitra Poradenstvo a metod.činnosť BOZP 33708550 28.09.2017 11.10.2017 40,00
468/2017
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra odstránenie poruchy ČS, osadenie čerpadla 22819983 25.09.2017 11.10.2017 2803,67
467/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - byty 36550949 19.09.2017 11.10.2017 27,97
466/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - cintorín 36550949 19.09.2017 11.10.2017 38,03
465/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - ZS - preplatok 36550949 19.09.2017 11.10.2017 -2,04
464/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - park 36550949 19.09.2017 11.10.2017 356,42
463/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - OU - preplatok 36550949 19.09.2017 11.10.2017 -93,79
462/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - TJ 36550949 19.09.2017 11.10.2017 14,03
461/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - cintorín 36550949 19.09.2017 11.10.2017 80,77
460/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie vodovdu - Mojmírovská 978/14, Ivanka pri Nitre 36550949 19.09.2017 11.10.2017 44,42
46/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 2/2017 36677281 01.02.2017 15.02.2017 35,67
459/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie vodovdu - Horná 333/3, Ivanka pri Nitre 36550949 18.09.2017 11.10.2017 181,12
458/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie vodovdu - Krakovská 31, Ivanka pri Nitre 36550949 19.09.2017 11.10.2017 181,12
457/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - OcU - za 9/2017 35763469 15.09.2017 25.09.2017 64,36
456/2017
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava hlasové služby - OcU - za 9/2017 35697270 11.09.2017 25.09.2017 96,58
455/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 204 951 44 Výčapy-Opatovce komunálny odpad, odvoz a likvidácia 37969358 14.09.2017 25.09.2017 3353,02
454/2017
MOTO JAS s.r.o. Cabajská 29 949 01 Nitra oprava a údržba služobného automobilu - starosta 36547964 08.09.2017 23.11.2017 726,24
453/2017
MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29 949 01 Nitra oprava a údržba služobného automobilu - starosta 36547964 06.09.2017 23.11.2017 410,75
452/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby vodyv MŠ - 7a8/2017 37865536 05.09.2017 25.09.2017 33,80
451/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby elektriny v areáli ZŠ - ihrisko 37865536 05.09.2017 25.09.2017 47,10
450/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby plynu v MŠ - 7a8/2017 37865536 05.09.2017 25.09.2017 312,00
45/2017
Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 023 21 Korňa sada pohárov, štítky, medaily, dopravné náklady - súťaž hasičov 44543697 01.02.2017 15.02.2017 181,60
449/2017
PROFI SERVIS, s.r.o. Novozámocká 349 951 12 Ivanka pri Nitre vysokotlakové čistenie dažďových zvodov - MŠ Ivanka pri Nitre 46148353 11.09.2017 25.09.2017 83,00
448/2017
Hladamfarby.sk s.r.o. Mostná 204/9 949 01 Nitra Tonery - dotácia VUC 46534831 11.09.2017 13.09.2017 177,40
447/2017
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre Novozámocká 408 951 12 Ivanka pri Nitre Prenájom priestorov na stredisku ŽV Ivanka pri Nitre - zberné miesto- za 9/2017 198331 07.09.2017 25.09.2017 120,00
446/2017
Mgr.Jaroslav Kováč - Kováč Servis Borzagoš 1086/63 951 31 Močenok prenájom šmýkaly McQueen a Combo Princess s obsluhou na MDD 44158831 09.06.2017 13.09.2017 750,00
445/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 9/2017 36677281 05.09.2017 13.09.2017 154,56
444/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 9/2017 36677281 05.09.2017 13.09.2017 263,73
443/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 9/2017 36677281 05.09.2017 13.09.2017 321,97
442/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 9/2017 36677281 05.09.2017 13.09.2017 223,73
441/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 9/2017 36677281 05.09.2017 13.09.2017 408,70
440/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 9/2017 36677281 05.09.2017 13.09.2017 231,20
44/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 1/2017 35763469 02.02.2017 07.03.2017 50,27
439/2017
OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava kancelárske potreby na diplomy pre Maticu slovenskú - dotácia VUC 36192384 11.09.2017 13.09.2017 78,18
438/2017
MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29 949 01 Nitra oprava a údržba služobného automobilu - starosta 36547964 06.09.2017 23.11.2017 324,74
437/2017
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce Ivanka pri Nitre za 8/2017 50105272 06.09.2017 26.09.2017 7187,23
436/2017
Petr Kukla Podvinohrady 1344 951 35 Veľké Zálužie Oprava vnutornej omietky a podlahy kuchyne v byte p.Sklenkovej na Vinohradskej ulici 40080064 08.09.2017 13.09.2017 485,00
435/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce množstvový zber a náklady spojené s nakladaním s biologicky rozložiteľnými odpadmi 37969358 31.08.2017 13.09.2017 1649,20
434/2017
Peter Blaško - PB ZOBOR TRAVEl Štefánikova 5 949 01 Nitra dopravné práce - Nitra - Ivanka pri Nitre - Janikovce a späť. 26.8.2017 37649931 30.08.2017 13.09.2017 148,13
433/2017
MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29 949 01 Nitra prehliadka s výmenou oleja - služobné auto starosta 36547964 28.08.2017 13.09.2017 201,79
432/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - MS - za 9/2017 35763469 01.09.2017 13.09.2017 20,27
431/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 9/2017 36677281 04.09.2017 13.09.2017 102,62
430/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 9/2017 36677281 04.09.2017 13.09.2017 29,17
43/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 2/2017 36677281 01.02.2017 15.02.2017 123,02
429/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 9/2017 36677281 04.09.2017 13.09.2017 41,75
428/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 9/2017 36677281 04.09.2017 13.09.2017 61,47
427/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 04.09.2017 18.09.2017 26,85
426/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 04.09.2017 18.09.2017 36,31
425/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 04.09.2017 18.09.2017 122,16
424/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 04.09.2017 18.09.2017 60,34
423/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 04.09.2017 18.09.2017 179,13
422/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 01.09.2017 18.09.2017 1023,01
421/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 9/2017 36677281 04.09.2017 18.09.2017 213,30
420/2017
Ján Barta práce žeriavom Čajkovského 9 949 11 Nitra práce žeriavom - nakládka bunky 37451511 19.08.2017 08.09.2017 56,04
42/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 2/2017 36677281 01.02.2017 15.02.2017 59,56
419/2017
Bc.Adriana Kľuchtiaková a ALINOK Pri mlyne 799/34 951 15 Mojmírovce čistenie komunikácií zametacím strojom 51022532 31.08.2017 08.09.2017 115,80
418/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - OcU - za 9/2017 35763469 31.08.2017 18.09.2017 47,44
417/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) 36677281 30.08.2017 13.09.2017 -1582,95
416/2017
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra čistenie ČS 22819983 28.08.2017 25.09.2017 581,99
415/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Vinohradská 1 - 9/2017 35815256 01.09.2017 13.09.2017 489,00
414/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Novozámocká 189- 9/2017 35815256 01.09.2017 13.09.2017 151,00
413/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Novozámocká 326- 9/2017 35815256 01.09.2017 13.09.2017 311,00
412/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Gergeľova 2 - 9/2017 35815256 01.09.2017 13.09.2017 249,00
411/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Vinohradská 1 - 9/2017 35815256 01.09.2017 13.09.2017 565,00
410/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Gergeľova 1 - 9/2017 35815256 01.09.2017 13.09.2017 29,00
41/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 2/2017 36677281 02.02.2017 15.02.2017 179,12
409/2017
Webstern s.r.o. Budovateľská 1084/84 941 07 Veľký Kýr poskytovanie IT služieb, zálohovanie, akualizácie 47228911 04.09.2017 08.09.2017 144,00
408/2017
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za 8/2017 43824641 31.08.2017 08.09.2017 420,00
407/2017
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava jedálne kupóny 31396674 30.08.2017 28.08.2017 2314,50
406/2017
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za 7/2017 43824641 31.07.2017 08.09.2017 420,00
405/2017
Peter Raus Potravinárska 19 949 01 Nitra Poradenstvo a metod.činnosť BOZP 33708550 28.08.2017 08.09.2017 28,21
404/2017
Školská jedáleň ZŠ Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre stravné a rážia a doplatok SF zamestnancom MŠ za 7/2017 37865536 30.07.2017 08.09.2017 17,52
403/2017
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra čistenie ČS a oprava čerpadiel 22819983 22.08.2017 13.09.2017 6705,41
402/2017
SPORTFIRE s.r.o. Poľný Kesov 268 95114 Poľný Kesov Zásahový odev Patriot ELITE s nápisom Hasiči Ivanka pri Nitre a zásahové rukavice 46548238 17.08.2017 23.08.2017 5432,40
401/2017
PB ZOBOR TRAVEL Štefánikova 5 949 01 Nitra dopravné práce Mikrobusom: Nitra-Ivanka pri Nitre-Zbehy a spať - súbor Ivančanka 37649931 16.08.2017 23.08.2017 72,00
400/2017
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava hlasové služby - OcÚ - 8/2017 mobily 35763469 15.08.2017 23.08.2017 64,74
40/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 2/2017 36677281 01.02.2017 02.02.2017 1041,02
4/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 1/2017 36677281 11.01.2017 24.01.2017 61,20
399/2017
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava hlasové služby - OcÚ - 8/2017 mobily 35697270 15.08.2017 23.08.2017 96,25
398/2017
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie č. 1 95113 Branč čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za 7/2017 50102272 08.08.2017 23.08.2017 7370,18
397/2017
ELCOMP, spol. s r.o. Pražská 2 94911 Nitra Oprava verejného osvetlenia, materiál, jazda autoplošiny, montážne práce 36544141 07.08.2017 21.08.2017 84,72
396/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy - Opatovce 204 951 44 Výčapy-Opatovce výsyp nádob, uloženie odpadu na skládku, zákonný poplatok za 7/2017 37969358 11.08.2017 23.08.2017 2615,28
395/2017
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava hlasové služby - OcÚ - 8/2017 35763469 01.08.2017 21.08.2017 47,00
394/2017
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava hlasové služby - MŠ - 8/2017 35763469 01.08.2017 21.08.2017 19,99
393/2017
Mercury Corporation spol. s.r.o. Krušovská 1645/10 955 01 Topoľčany stavebné práce - oprava chodníka Novozámocká 45965102 04.08.2017 09.08.2017 27393,22
392/2017
Viliam Holka Urbárska 903/14 95112 Ivanka pri Nitre prepravné práce 32755481 03.08.2017 08.08.2017 110,00
391/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 8/2017 36677281 03.08.2017 08.08.2017 213,90
390/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 8/2017 36677281 03.08.2017 08.08.2017 290,00
39/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 2/2017 36677281 01.02.2017 15.02.2017 209,90
389/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 8/2017 36677281 03.08.2017 22.08.2017 246,32
388/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 8/2017 36677281 03.08.2017 08.08.2017 141,07
387/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 8/2017 36677281 03.08.2017 08.08.2017 180,02
386/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 8/2017 36677281 03.08.2017 08.08.2017 356,13
385/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy - Opatovce 204 951 44 Výčapy-Opatovce množstvový zber a náklady spojené s biologicky rozložiteľným odpadom za 7/2017 37969358 31.07.2017 08.08.2017 1620,97
384/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 8/2017 36677281 02.08.2017 08.08.2017 102,62
383/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 8/2017 36677281 02.08.2017 08.08.2017 29,17
382/2017
JUDr.Svetlana Kšiňanová Párovská 24 949 01 Nitra Právne poradenstvo 0 02.08.2017 08.08.2017 422,62
381/2017
Poľnohospodárske družstvo Novozámocká 408 951 12 Ivanka pri Nitre Prenájom priestorov na stredisku ŽV Ivanka pri Nitre pre ukladanie odpadu za 8/2017 198331 01.08.2017 08.08.2017 120,00
380/2017
Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 831 06 Bratislava Matričné tlačivá - Rodný list, Sobášny list, Úmrtný list, Žiadosť o uzavretie manželstva, Prihlasovací lístok TP, Osvedčovacia kniha na podpisy 42272360 26.07.2017 08.08.2017 91,24
38/2017
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12 811 08 Bratislava Inzercia v novinách (výberové konanie - riaditeľka MŠ) 35790253 31.01.2017 15.02.2017 288,00
379/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 8/2017 36677281 01.08.2017 15.08.2017 179,13
378/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 8/2017 36677281 01.08.2017 15.08.2017 1023,01
377/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 8/2017 36677281 01.08.2017 15.08.2017 213,30
376/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 8/2017 36677281 01.08.2017 08.08.2017 41,75
375/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 8/2017 36677281 01.08.2017 08.08.2017 61,47
374/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 8/2017 36677281 01.08.2017 15.08.2017 26,85
373/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 8/2017 36677281 01.08.2017 15.08.2017 36,31
372/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 8/2017 36677281 01.08.2017 15.08.2017 122,16
371/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 8/2017 36677281 01.08.2017 15.08.2017 60,34
370/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava zemný plyn 8/2017 35815256 01.08.2017 08.08.2017 489,00
37/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 1/2017 37969358 30.01.2017 15.02.2017 1620,97
369/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava zemný plyn 8/2017 35815256 01.08.2017 08.08.2017 151,00
368/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava zemný plyn 8/2017 35815256 01.08.2017 08.08.2017 311,00
367/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava zemný plyn 8/2017 35815256 01.08.2017 08.08.2017 249,00
366/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava zemný plyn 8/2017 35815256 01.08.2017 08.08.2017 565,00
365/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava zemný plyn 8/2017 35815256 01.08.2017 08.08.2017 29,00
364/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu pre Ladislava Holého, Novozámocká 319 36550949 27.07.2017 08.08.2017 226,61
363/2017
EUFC SK s.r.o. Družstevná 2 831 04 Bratislava Odmena za spracovanie NMS č. 5. 47256125 28.07.2017 08.08.2017 360,00
362/2017
Alexander Kóňa Narcisová 68 949 01 Nitra Dodanie a montáž zásobníka TUV - Buderus do bytovky na Vinohradskej ul. 1 30944538 18.07.2017 26.07.2017 2615,00
361/2017
FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra 120l kontajner plastový 17682258 20.07.2017 08.08.2017 198,00
360/2017
Ekostaving Podhájska 23 949 01 Nitra čistenie ČS 22819983 14.07.2017 08.08.2017 463,21
36/2017
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 1/2017 37865536 31.01.2017 09.02.2017 90,52
359/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava hlasové služby - OcÚ - 7/2017 35763469 15.07.2017 27.07.2017 63,92
358/2017
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava hlasové služby - OcÚ - 7/2017 35697270 15.07.2017 27.07.2017 103,60
357/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy - Opatovce 204 951 44 Výčapy-Opatovce výsyp nádob, uloženie odpadu na skládku, vývoz VOK, zákonný poplatok za 6/2017 37969358 14.07.2017 27.07.2017 3154,41
356/2017
Prounion, a.s. Piaristická 2 949 01 Nitra spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: Revitalizácia miestneho parku 45597103 06.07.2017 28.07.2017 1800,00
355/2017
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie č. 1 95113 Branč čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za 6/2017 50102272 07.07.2017 25.07.2017 6783,98
354/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby elektrickej energie na ihrisku v ZŠ 37865536 12.07.2017 25.07.2017 88,30
353/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia vodného MŠ 6/2017 37865536 04.07.2017 25.07.2017 19,50
352/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia plynu MŠ 6/2017 37865536 04.07.2017 25.07.2017 163,00
351/2017
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre Novozámocká 408 95112 Ivaka pri Nitre Prenájom priestorov na stredisku ŽV Ivanka pri Nitre pre ukladanie odpadu za 7/2017 198331 07.07.2017 25.07.2017 120,00
350/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 7/2017 36677281 06.07.2017 25.07.2017 223,43
35/2017
PROUNION, a.s. Piaristická 2 949 01 Nitra spracovanie projektového zámeru pre projekt: Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu 45597103 30.01.2017 01.03.2017 600,00
349/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 7/2017 36677281 06.07.2017 25.07.2017 135,06
348/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 7/2017 36677281 06.07.2017 25.07.2017 232,18
347/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 7/2017 36677281 06.07.2017 25.07.2017 264,43
346/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 7/2017 36677281 06.07.2017 25.07.2017 149,50
345/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 7/2017 36677281 06.07.2017 25.07.2017 334,00
344/2017
TAPEX, spol. s r.o. Koceľova 8 949 01 Nitra softwarové práce, materiál k PC 36526801 29.06.2017 25.07.2017 478,80
343/2017
LEX AUTID, s.r.o. Damborského 3 94901 Nitra audit r. 2016 - 1.splátka 36541788 07.07.2017 27.07.2017 960,00
342/2017
ELCOMP, spol. s r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia, materiál, jazda autoplošiny, montážne práce 36544141 07.07.2017 25.07.2017 235,92
341/2017
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za 6/2017 43824641 30.06.2017 25.07.2017 420,00
340/2017
Webstern s.r.o. Budovateľská 1084/84 941 07 Veľký Kýr poskytovanie IT služieb, zálohovanie, akutalizácie 47228911 08.07.2017 27.07.2017 216,00
34/2017
Eva Bedeová Energocentrum Pekná 12 949 01 Nitra čistiace a hygienické prostriedky pre Obecný úrad a Kultúrny dom 33710252 24.01.2017 15.02.2017 12,20
339/2017
Webstern s.r.o. Budovateľská 1084/84 941 07 Veľký Kýr poskytovanie IT služieb, zálohovanie, akutalizácie 47228911 05.06.2017 27.07.2017 208,81
338/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 204 951 44 Výčapy - Opatovce množstvový zber a náklady spojené s biologicky rozložiteľným odpadom za 6/2017 37969358 30.06.2017 14.07.2017 1620,97
337/2017
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - MŠ - 7/2017 35763469 01.07.2017 14.07.2017 19,99
336/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 7/2017 36677281 03.07.2017 14.07.2017 41,75
335/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 7/2017 36677281 03.07.2017 14.07.2017 61,47
334/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 7/2017 36677281 03.07.2017 14.07.2017 102,62
333/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 7/2017 36677281 03.07.2017 14.07.2017 29,17
332/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 7/2017 36677281 03.07.2017 17.07.2017 26,85
331/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 7/2017 36677281 03.07.2017 17.07.2017 36,31
330/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 7/2017 36677281 03.07.2017 14.07.2017 551,92
33/2017
Eva Bedeová Energocentrum Pekná 12 949 01 Nitra čistiace a hygienické prostriedky pre Obecný úrad a Kultúrny dom 33710252 24.01.2017 15.02.2017 179,56
329/2017
Korekta s.r.o. Bartókova 6 949 01 Nitra Oprava laserovej tlačiarne a náhradný diel do OKI farebnej tlačiarne 36519898 22.05.2017 13.07.2017 139,80
328/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 7/2017 36677281 03.07.2017 17.07.2017 122,16
327/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 7/2017 36677281 03.07.2017 17.07.2017 60,34
326/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 7/2017 36677281 01.07.2017 17.07.2017 179,13
325/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 7/2017 36677281 01.07.2017 17.07.2017 1023,01
324/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 7/2017 36677281 01.07.2017 17.07.2017 213,30
323/2017
Ekostaving Podhájska 23 949 01 Nitra prevádzkovanie kanalizácie 4-6/2017 22819983 30.06.2017 14.07.2017 478,80
322/2017
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - OcÚ - 6/2017 35763469 01.07.2017 18.07.2017 48,14
321/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 7/2017 bytovka 35815256 01.07.2017 14.07.2017 489,00
320/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 7/2017 35815256 01.07.2017 14.07.2017 151,00
32/2017
Hladamfarby.sk s.r.o. Mostná 204/9 949 01 Nitra Toner do farebnej tlačiarne 46534831 26.01.2017 25.01.2017 204,20
319/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 7/2017 35815256 01.07.2017 14.07.2017 311,00
318/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 7/2017 35815256 01.07.2017 14.07.2017 249,00
317/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 7/2017 35815256 01.07.2017 14.07.2017 565,00
316/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 7/2017 35815256 01.07.2017 14.07.2017 29,00
315/2017
Školská jedáleň ZŠ Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zo SF zamestnancom MŠ za 6/2017 37865536 30.06.2017 13.07.2017 119,72
314/2017
MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora URBIS (júl-september) 36041688 03.07.2017 14.07.2017 152,50
313/2017
Obecné siete, s.r.o. Sládkovičova 11 949 01 Nitra Router a inštalácia s konfiguráciou 36831522 22.06.2017 14.07.2017 90,00
312/2017
Štefan Šimurda MAKS Škultétyho 44 949 11 Nitra rokovací stôl do kancelárie starostu 37450395 26.04.2017 27.04.2017 305,00
311/2017
Ing.Peter Gerši - GC Tech Jilemnického 6 911 01 Trenčín obálky pre potreby OcU a Stavebného úradu 36880574 26.06.2017 29.06.2017 65,00
310/2017
Office Depot, s.r.o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Kancelárske potreby na OcU 36192384 26.06.2017 29.06.2017 74,28
31/2017
REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 949 05 Nitra-Dolné Krškany Kancelárske potreby (papier, písacie potreby, nožnice a pod.) 36657719 24.01.2017 30.01.2017 67,13
309/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Batislava hlasové služby - OcÚ - 5/2017 35763469 15.06.2017 29.06.2017 63,92
308/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpaadmi Výčapy - Opatovce 204 951 11 Výčapy-Opatovce výsyp nádob, uloženie odpadu na skládku, vývoz VOK, zákonný poplatok za 5/2017 37969358 14.6.2017 29.06.2017 6853,93
307/2017
Orange SLovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava hlasové služby - OcÚ - 5/2017 35697270 15.06.2017 29.06.2017 135,06
306/2017
UNIMONT - Zdenko Maďar Sídl. Kaška 920 952 01 Vráble Oprava obecného rozhlasu 33648981 12.06.2017 29.06.2017 223,00
305/2017
Základná škola Novozámocká 300 95112 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby elektrickej energie na ihrisku v ZŠ 37865536 08.06.2017 16.06.2017 32,00
304/2017
Základná škola Novozámocká 300 95112 Ivanka pri Nitre Refakturácia vodného MŠ 5/2017 37865536 02.06.2017 16.06.2017 19,50
303/2017
Základná škola Novozámocká 300 95112 Ivanka pri Nitre Refakturácia plynu MŠ 5/2017 37865536 02.06.2017 16.06.2017 214,26
302/2017
Štefan Šimurda MAKS Škultétyho 44 949 11 Nitra 1 Zásuvkový kontajner, Archivačná skriňa, Komoda policová - kancelária starostu 37450395 26.05.2017 12.06.2017 1164,25
301/2017
ČOV Branč, s.r.o. Hlavné námestie 1 951 13 Branč čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce Ivanka pri Nitre za 5/2017 50105272 07.06.2017 16.06.2017 6829,16
300/2017
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - MŠ - 6/2017 35763469 01.06.2017 16.06.2017 19,99
30/2017
Sharp Business systems Slovakia s.r.o. Technická 2 821 04 Bratislava 2 oprava a náhradné diely do tlačiarne Sharp 48093891 18.01.2017 30.01.2017 67,46
3/2017
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 11.01.2017 24.01.2017 99,62
299/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 6/2017 36677281 02.06.2017 16.06.2017 41,75
298/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 6/2017 36677281 02.06.2017 16.06.2017 61,47
297/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 6/2017 36677281 02.06.2017 16.06.2017 102,62
296/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 6/2017 36677281 02.06.2017 16.06.2017 29,17
295/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 6/2017 36677281 02.06.2017 16.06.2017 26,85
294/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 6/2017 36677281 02.06.2017 16.06.2017 36,31
293/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 6/2017 36677281 02.06.2017 16.06.2017 122,16
292/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 6/2017 36677281 02.06.2017 16.06.2017 60,34
291/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 6/2017 36677281 02.06.2017 16.06.2017 179,13
290/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 6/2017 36677281 02.06.2017 16.06.2017 1023,01
29/2017
Sharp Business systems Slovakia s.r.o. Technická 2 821 04 Bratislava 2 Toner do tlaciarne Sharp 48093891 11.01.2017 30.01.2017 58,99
289/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 6/2017 36677281 02.06.2017 16.06.2017 213,30
288/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 5/2017 36677281 04.06.2017 16.06.2017 219,92
287/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 5/2017 36677281 04.06.2017 16.06.2017 147,72
286/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 5/2017 36677281 04.06.2017 16.06.2017 262,92
285/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 5/2017 36677281 04.06.2017 16.06.2017 298,08
284/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 5/2017 36677281 04.06.2017 16.06.2017 131,59
283/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 5/2017 36677281 04.06.2017 16.06.2017 367,63
282/2017
Školská jedáleň ZŠ Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zo SF zamestnancom MŠ za 5/2017 37865536 05.06.2017 09.06.2017 108,04
281/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 204 951 44 Výčapy - Opatovce množstvový zber a náklady spojené s biologicky rozložiteľným odpadom 37969358 01.06.2017 16.06.2017 1620,97
280/2017
Fell s.r.o. Pivovarská 77 951 45 Horné Lefantovce Oprava okna a balk.dverí 4 ks na obecných bytoch 46070788 30.05.2017 16.06.2017 189,60
28/2017
Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 Záverečný účet obce a VUC + doprava 31348262 20.01.2017 24.01.2017 14,20
279/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - OcÚ - 6/2017 35763469 01.06.2017 19.06.2017 49,99
278/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 6/2017 Vinohradská 1 35815256 01.06.2017 16.06.2017 489,00
277/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 6/2017 35815256 01.06.2017 16.06.2017 151,00
276/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 6/2017 OcU 35815256 01.06.2017 16.06.2017 311,00
275/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 6/2017 35815256 01.06.2017 16.06.2017 249,00
274/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 6/2017 Vinohradská 1 35815256 01.06.2017 16.06.2017 565,00
273/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 6/2017 35815256 01.06.2017 16.06.2017 29,00
272/2017
EKON CONSULTING,s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za 5/2017 43824641 31.05.2017 09.06.2017 420,00
271/2017
Pardon s.r.o. Janka Kráľa 65 949 01 Nitra tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - výberové konanie na riadietela ZŠ a výberové konanie na riaditela MŠ 34113894 30.05.2017 16.06.2017 178,99
270/2017
Bc.Ľubomír Kišš Dolný Ohaj č. 406 952 01 Vráble Elektroinštalačné práce a materiál pre pripojenie klimatizačných jednotiek v KD Ivanka pri Nitre 17557712 31.05.2017 16.06.2017 316,70
27/2017
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre prepravné práce-čistenie kanalizácie 32755481 14.01.2017 24.01.2017 60,00
269/2017
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 940 67 Nové Zámky Multifunkčné ihrisko v Parku: sieť 4x16 zelená a siete na hádzanárske brány 2ks a šnúra na viazanie 36556858 29.05.2017 01.06.2017 736,77
268/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby elektrickej energie na ihrisku v ZŠ 37865536 17.05.2017 26.05.2017 10,23
267/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia vodného MŠ 4/2017 37865536 16.05.2017 26.05.2017 14,30
266/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia plynu MŠ 4/2017 37865536 16.05.2017 26.05.2017 396,00
265/2017
Alexander Kóňa Narcisova 68 949 01 Nitra výmena ventilov v byte p.Čičovej, výmena vodomeru v byte p.Nemčekovej, termohlavica v byte p. Chlebcovej, vaňová batéria p.Jiránek 30944538 16.05.2017 26.05.2017 225,00
264/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava hlasové služby - OcÚ - 5/2017 35763469 15.05.2017 26.05.2017 63,92
263/2017
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za 4/2017 43824641 30.04.2017 26.05.2017 420,00
262/2017
Obec Sľažany Sľažany 90 951 71 Sľažany refundácia nákladov na pracovné stretnutie matrikárok SR 308447 15.05.2017 26.05.2017 183,00
261/2017
EDO SK Krakovská 94 951 12 Ivanka pri Nitre Osvetlenie podujatí: František Nedvěd, Ozvučenie podujatí: MDŽ, Deň Matiek 0 17.05.2017 30.06.2017 105,00
260/2017
Webstern s.r.o. Budovateľská 1084/84 941 07 Veľký Kýr príprava súborov pre ekonomický softvér, konfigurácia ekon.systému, dodatočná konfigurácia prac.staníc 47228911 09.05.2017 26.05.2017 234,00
26/2017
GRAPP CZ, s.r.o. V Nové Hloubětíne 874/12 190 00 Praha 9-Hloubětín Pečiatky pre obecný úrad 26805413 17.01.2017 16.01.2017 141,68
259/2017
Ekostaving Podhájska 23 949 01 Nitra realizácia stavby Ivanka pri Nitre - kananlizačná sieť 22819983 16.05.2017 29.06.2017 225 158,51
258/2017
MARFIL, s.r.o. Cabaj 917 951 17 Cabaj-Čápor zhotovenie chodníkov v areáli ZS v Ivanke pri Nitre 36528421 12.05.2017 13.09.2017 5437,87
257/2017
MARFIL, s.r.o. Cabaj 917 951 17 Cabaj-Čápor oprava podkladovej plochy a položenie dlažby vo vestibule ZS v Ivanke pri Nitre 36528421 11.05.2017 26.05.2017 4516,24
256/2017
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava hlasové služby - OcÚ - 5/2017 35697270 15.05.2017 26.05.2017 291,60
255/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce výsyp nádob, uloženie odpadu na skládku, vývoz VOK, zákonný poplatok 37969358 12.05.2017 26.05.2017 4151,25
254/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vyhotovenie odbočenia vodovodu u Michal Kocan, Ábelova 9/3 36550949 28.04.2017 15.05.2017 180,68
253/2017
Alojz Krčmár - ALKAR Coboriho 2 Nitra spracovanie vyúčtovania pre obecné byty 40078060 11.05.2017 15.05.2017 399,00
252/2017
Kristína Kvietková Hlavná 2356/83 976 52 Čierny Balog Návleky na stoličky v počte 150 ks 48190829 09.05.2017 15.05.2017 675,00
251/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia 4/2017 36677281 03.05.2017 15.05.2017 143,98
250/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia 4/2017 36677281 03.05.2017 17.05.2017 316,09
25/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 1/2017 36677281 11.01.2017 25.01.2017 59,56
249/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia 4/2017 36677281 03.05.2017 15.05.2017 292,55
248/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektricka energia 4/2017 36677281 03.05.2017 15.05.2017 412,44
247/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektricka energia 4/2017 36677281 03.05.2017 15.05.2017 207,97
246/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektricka energia 4/2017 36677281 03.05.2017 15.05.2017 208,48
245/2017
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie 1 951 13 Branč Odvedenie odpadovej vody za obdobie 4/2017 50102272 03.05.2017 15.05.2017 7052,18
244/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava hlasové služby - MŠ - 5/2017 35763469 01.05.2017 15.05.2017 19,99
243/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava hlasové služby - OcÚ - 5/2017 35763469 01.05.2017 18.05.2017 69,66
242/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce množstvový zber a náklady spojené s biologicky rozložiteľným odpadom 37969358 04.05.2017 15.05.2017 1620,97
241/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 5/2017 36677281 02.05.2017 15.05.2017 61,47
240/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 5/2017 36677281 02.05.2017 15.05.2017 102,62
24/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 1/2017 36677281 11.01.2017 25.01.2017 123,02
239/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 5/2017 36677281 02.05.2017 15.05.2017 29,17
238/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 5/2017 36677281 02.05.2017 16.05.2017 26,85
237/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 5/2017 36677281 02.05.2017 16.05.2017 36,31
236/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 5/2017 36677281 02.05.2017 16.05.2017 122,16
235/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 5/2017 36677281 02.05.2017 15.05.2017 41,75
234/2017
STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská /A 821 02 Bratislava učebné pomôcky pre predškolákov MŠ 31360513 02.05.2017 09.06.2017 210,60
233/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia plynu MŠ 3/2017 37865536 02.05.2017 15.05.2017 502,72
232/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia vodného MŠ 2/2017 37865536 02.05.2017 15.05.2017 19,50
231/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 5/2017 36677281 02.05.2017 16.05.2017 60,34
230/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 5/2017 36677281 02.05.2017 16.05.2017 179,13
23/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 1/2017 36677281 11.01.2017 25.01.2017 35,67
229/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 5/2017 36677281 02.05.2017 16.05.2017 1023,01
228/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia 5/2017 36677281 02.05.2017 16.05.2017 213,30
227/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 5/2017 35815256 01.05.2017 12.05.2017 29,00
226/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 5/2017 35815256 01.05.2017 12.05.2017 249,00
225/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 5/2017 Vinohradská 1 35815256 01.05.2017 12.05.2017 565,00
224/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 5/2017 Beňadikova 1 35815256 01.05.2017 12.05.2017 489,00
223/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 5/2017 35815256 01.05.2017 12.05.2017 311,00
222/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 5/2017 35815256 01.05.2017 12.05.2017 151,00
221/2017
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava jedálne kupóny + doprava 31396674 02.05.2017 28.04.2017 2314,50
220/2017
ŠKolská jedáleň ZŠ Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zo SF zamestnancom MŠ 37865536 02.05.2017 12.05.2017 86,14
22/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 1/2017 36677281 11.01.2017 24.01.2017 103,43
219/2017
MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A 974 01 Banská Bystrica Osobná konzultácia - program URBIS a doprava 36041688 28.04.2017 12.05.2017 421,92
218/2017
MARFIL, s.r.o. Cabaj 917 95117 Cabaj-Čápor rekonštrukcia pódia v parku obce 36528421 24.04.2017 27.04.2017 8206,97
217/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 204 951 44 Výčapy - Opatovce výsyp nádob, uloženie odpadu na skládku, vývoz VOK, zákonný poplatok 37969358 21.04.2017 27.04.2017 3385,50
216/2017
ELcomp s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia, materiál, jazda autoplošiny, montážne práce 36544141 15.04.2017 27.04.2017 529,44
215/2017
TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava aktualizácia programov 2017 46919805 31.03.2017 27.04.2017 222,00
214/2017
Prounion, a.s. Piaristická 2 949 01 Nitra spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu 45597103 19.04.2017 27.04.2017 1200,00
213/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - OcÚ - 4/2017 35763469 15.04.2017 24.04.2017 63,92
212/2017
REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra xerografický papier A4 20ks 36657719 19.04.2017 24.04.2017 52,08
211/2017
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za 3/2017 43824641 31.03.2017 24.04.2017 420,00
210/2017
Ekostaving Podhájska 23 949 01 Nitra prevádzkovanie kanalizácie 1-3/2017 22819983 05.04.2017 24.04.2017 478,80
21/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 1/2017 36677281 11.01.2017 25.01.2017 179,12
209/2017
Orange SLovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava hlasové služby - OcÚ - 4/2017 35697270 15.04.2017 24.04.2017 94,98
208/2017
SLK PROJEKT s.r.o. Rudolfa Hanáka 16 949 01 Nitra vypracovanie PD - pre stavbu: Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre, vrátane areálu 43907636 06.04.2017 27.04.2017 5004,00
207/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektricka energia 3/2017 36677281 05.04.2017 18.04.2017 242,18
206/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektricka energia 3/2017 36677281 05.04.2017 18.04.2017 245,48
205/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektricka energia 3/2017 36677281 05.04.2017 18.04.2017 354,11
204/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektricka energia 3/2017 36677281 05.04.2017 18.04.2017 156,35
203/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektricka energia 3/2017 36677281 05.04.2017 18.04.2017 484,97
202/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 4/2017 36677281 05.04.2017 18.04.2017 401,68
201/2017
TAPEX, spol. s r.o. Koceľova 8 949 01 Nitra Notebook s príslušenstvom - starosta obce 36526801 03.04.2017 24.04.2017 942,82
200/2017
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie 1 95113 Branč čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce Ivanka pri Nitre za 3/2017 50105272 05.04.2017 27.04.2017 6668,86
20/2017
Asseco Solutions, a.s. Plynárenaká 7/C 821 09 Bratislava softwaire pre OcU 602311 12.01.2017 04.01.2017 492,60
2/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu na objekte Krakovská 682, Ivanka pri Nitre 36550949 04.01.2017 24.01.2017 168,46
199/2017
MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A 974 01 Banská Bystrica Prevod údajov o stočnom 36041688 11.04.2017 24.04.2017 100,00
198/2017
Gabriela Horváthová Školská 386 951 32 Horná Kráľová kontrola kotlov na budove ZS Ivanka pri Nitre 1042609040 09.04.2017 24.04.2017 138,40
197/2017
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra čistenie ČS 22819983 04.04.2017 27.04.2017 2122,81
196/2017
Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava hlasové služby - MS - za 4/2017 35763469 01.04.2017 12.04.2017 19,99
195/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 4/2017 36677281 03.04.2017 12.04.2017 102,62
194/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 4/2017 36677281 03.04.2017 12.04.2017 41,75
193/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 4/2017 36677281 03.04.2017 12.04.2017 61,47
192/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 4/2017 36677281 03.04.2017 12.04.2017 29,17
191/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 4/2017 36677281 03.04.2017 18.04.2017 26,85
190/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 4/2017 36677281 03.04.2017 18.04.2017 36,31
19/2017
Profi Servis SK, s.r.o. Novozámocká 349 951 12 Ivanka pri Nitre Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia v 2x19 BJ Beňadikova 1, byt p.Kulača 46148353 13.01.2017 29.01.2017 70,00
189/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 4/2017 36677281 03.04.2017 24.04.2017 122,16
188/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 4/2017 36677281 03.04.2017 24.04.2017 60,34
187/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 4/2017 - bytovky 36677281 01.04.2017 24.04.2017 179,13
186/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 4/2017 36677281 03.04.2017 24.04.2017 1023,01
185/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - 4/2017 36677281 03.04.2017 24.04.2017 213,30
184/2017
TAPEX, spol. s r.o. Koceľova 8 94901 Nitra Tlačiareň a príslušenstvo do pokladne OcU 36526801 07.04.2017 12.04.2017 233,71
183/2017
TAPEX, spol. s r.o. Koceľova 8 949 01 Nitra PC zostava so softwaire 36526801 04.04.2017 12.04.2017 720,00
182/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava hlasové služby - OcU - za 4/2017 35763469 01.04.2017 24.04.2017 56,10
181/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce množstvový zber a náklady spojené s nakladaním s biologicky rozložiteľnými odpadmi 37969358 05.04.2017 12.04.2017 1620,97
180/2017
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre vykonané prepravné práce 32755481 03.04.2017 12.04.2017 110,00
18/2017
Marek Áč - ARBORIA Golianovo 37 951 08 Golianovo 37 arboristické práce - výrub Orecha kráľovského 44664559 15.01.2017 30.01.2017 140,00
179/2017
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre stravné a rážia a doplatok SF zamestnancom MŠ za 3/2017 37865536 04.04.2017 12.04.2017 125,56
178/2017
ZOFI, s.r.o. Zoltán Richtárik Narcisova 2953/58 949 01 Nitra dodanie a montáž parapetov na objekte ŠD+jedáleň ZŠ 45612765 05.04.2017 05.04.2017 1260,00
177/2017
ZOFI, s.r.o. Zoltán Richtárik Narcisova 2953/58 949 01 Nitra Kancelária starostu - dodanie a montáž OSB dosiek, Vinylovej podlahy a tapiet 45612765 04.04.2017 05.04.2017 2274,00
176/2017
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky soft.prace cez internet, reinštalácia, uzávierka, doinštalovanie Urbis 36539163 03.04.2017 12.04.2017 117,60
175/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Vinohradská 1 - 4/2014 35815256 01.04.2017 12.04.2017 489,00
174/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Novozámocká 189 - 4/2014 35815256 01.04.2017 12.04.2017 151,00
173/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Novozámocká 326 - 4/2014 35815256 01.04.2017 12.04.2017 311,00
172/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava26 zemný plyn - Gergeľova 2 - 4/2014 35815256 01.04.2017 12.04.2017 249,00
171/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Vinohradská 1 - 4/2014 35815256 01.04.2017 12.04.2017 565,00
170/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO: 35815256 zemný plyn - Gergelova 1 - 4/2017 35815256 01.04.2017 12.04.2017 29,00
17/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Beňadikova 1 (bytovka) - 1/2017 35815256 12.01.2017 24.01.2017 489,00
169/2017
MARFIL, s.r.o. Cabaj 917 95117 Cabaj-Čápor oprava strechy na budove zdravotného strediska Ivanka pri Nitre 36528421 31.03.2017 04.04.2017 4845,68
168/2017
MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora URBIS /1.4.-30.6.2017/ 36041688 03.04.2017 12.04.2017 152,50
167/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - opravná faktúra 36550949 28.03.2017 12.04.2017 -0,74
166/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - opravná faktúra 36550949 28.03.2017 12.04.2017 1,27
165/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - opravná faktúra 36550949 28.03.2017 12.04.2017 16,22
164/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - opravná faktúra 36550949 28.03.2017 12.04.2017 0,90
163/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - opravná faktúra 36550949 28.03.2017 12.04.2017 -0,49
162/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - opravná faktúra 36550949 28.03.2017 12.04.2017 1,78
161/2017
SAMM Slovakia, s.r.o. Nádražná 1664/34 900 28 Ivanka pri Nitre Disky 5Jx13 4x 100ET 45 - 4ks 50125605 30.03.2017 31.03.2017 154,40
160/2017
FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra 120 l kontajner čierny 20 ks 17682258 30.03.2017 12.04.2017 396,00
16/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 1/2017 35815256 12.01.2017 24.01.2017 151,00
159/2017
KORATEX a.s. Krajinská 30 83006 Bratislava dodávka a montáž podlahových krytín - ZŠ Ivanka pri Nitre - pavilón A a B 31332277 29.03.2017 27.04.2017 67541,53
158/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Vinohradská 1 (1.2.- 22.3.2017) - preplatok 36550949 23.03.2017 31.03.2017 -36,48
157/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk (1.2. - 22.3.2017) - preplatok 36550949 23.03.2017 31.03.2017 -18,00
156/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk 394/2 (1.2. - 22.3.2017) 36550949 23.03.2017 12.04.2017 18,33
155/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Pri Parku (15.9.2016-16.3.2017) 36550949 23.03.2017 12.04.2017 269,58
154/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Novozámocká 141/326 (1.2- 16.3.2017) preplatok 36550949 23.03.2017 31.03.2017 -40,34
153/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Novozámocká 127/298 (1.2- 15.3.2017) preplatok 36550949 23.03.2017 31.03.2017 -15,63
152/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Hornocintorínska (1.2. - 15.3.2017) preplatok 36550949 23.03.2017 31.03.2017 -34,00
151/2017
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra čistenie ČS podľa priloženého pracovného listu 22819983 21.03.2017 12.04.2017 87,74
150/2017
Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za prenos prostredníctvom rozhlasu v r.2017 17310598 22.03.2017 12.04.2017 38,50
15/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326 OcU - 1/2017 35815256 12.01.2017 24.01.2017 311,00
149/2017
TAPEX, spol. s r.o. Koceľova 8 949 01 Nitra Počítačová zostava na obecný úrad so softwaire 36526801 14.03.2017 03.04.2017 720,00
148/2017
Korekta s.r.o. Bartókova 6 949 01 Nitra inštalácia HP LJ Pro MFP M225dn 36519898 27.03.2017 03.04.2017 18,00
147/2017
ZOFI, s.r.o. Narcisova 2953/58 949 01 Nitra oprava podláh v priestoroch pavilónov A a B v ZŠ Ivanka pri Nitre 45612765 16.03.2017 28.03.2017 59360,34
146/2017
Verlag Dashófer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 814 99 Bratislava vyúčtovacia faktúra - praktická príručka pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania + prístup do archívu 35730129 13.03.2017 15.03.2017 139,80
145/2017
EUROtoner, s.r.o. Rastislavova 12 949 01 Nitra PC lenovo, Monitor, Myš, reproduktory, tlačiareň do MŠ Roháčik 43892655 15.03.2017 23.03.2017 828,68
144/2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby OcU - mobilné telefóny 3/2017 35763469 15.03.2017 31.03.2017 63,92
143/2017
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky softwerové práce cez internet, záloha údajov, Inštalácia Urbis, cestovný čas a náklady 36539163 13.03.2017 31.03.2017 130,90
142/2017
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra čistenie ČS, výmena plavákov, práca montéra, dopravné 22819983 13.03.2017 31.03.2017 557,99
141/2017
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby OcU 3/2017 35697270 11.03.2017 23.03.2017 93,84
140/2017
Adriana Kľuchtiaková - Alinok Pri mlyne 799/34 951 15 Mojmírovce čistenie komunikácií zametacím vozidlom 50767607 08.03.2017 23.03.2017 176,50
14/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 ZS- 1/2017 35815256 12.01.2017 24.01.2017 249,00
139/2017
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce výsyp nádob, uloženie odpadu na skládku, zákonný poplatok 37969358 14.03.2017 23.03.2017 2858,72
138/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina - opravná faktúra 36677281 10.03.2017 23.03.2017 0,55
137/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina 36677281 10.03.2017 23.03.2017 240,65
136/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina 36677281 10.03.2017 23.03.2017 255,18
135/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina 36677281 10.03.2017 23.03.2017 366,10
134/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina 36677281 10.03.2017 23.03.2017 420,60
133/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina - opravná faktúra 36677281 10.03.2017 10.03.2017 -2,21
132/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina - opravná faktúra 36677281 10.03.2017 10.03.2017 -3,64
131/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina - opravná faktúra 36677281 10.03.2017 10.03.2017 -4,44
130/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina - opravná faktúra 36677281 10.03.2017 10.03.2017 -0,42
13/2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 1/2017 35815256 12.01.2017 24.01.2017 565,00
129/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina 36677281 10.03.2017 23.03.2017 177,52
128/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina 36677281 10.03.2017 23.03.2017 505,55
127/2017
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrina - opravná faktúra 36677281 10.03.2017 10.03.2017 -6,07
126/2017
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie 1 95113 Branč čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce Ivanka pri Nitre za od 18 do 28.2/2017 50105272 07.03.2017 23.03.2017 2692,67
125/2017
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie 1 95113 Branč čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce Ivanka pri Nitre od 1.do 18.2/2017 50105272 07.03.2017 27.02.2017 4317,64
124/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia vodného MŠ 2/2017 37865536 08.03.2017 20.03.2017 13,00
123/2017
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia plynu MŠ 2/2017 37865536 08.03.2017 20.03.2017 461,23
122/2017
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 29 974 05 Banská Bystrica rozúčtovanie nákladov na ÚK za rok 2016 - Vinohradská 931/1 31624189 10.03.2017 23.03.2017 144,48
121/2017
SAM-PRON stavebno-obchodná činnosť Roman Bulla Šúdolská 792/61 949 11 Nitra vystierkovanie s penetráciou objekt jedálne a škol.klubu v areáli ZŠ Ivanka pri Nitre 32746008 13.03.2017 13.03.2017 16247,51
120/2017
MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A 974 01 Banská Bystrica