Faktúry

Úvod / Faktúry

Filtrovať faktúry: 2024202320222021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Interné číslo
DFZ/2022/012
BONUSKOSK, Alžbetina 55, 040 01 Košice IT MPC 54686733 2022-12-19 2022-12-19 547.03
DFZ/2022/011
Pavol Cvenček, Stará Bzstrica 1020, 023 04 Stará Bystrica učebné pomôcky MŠ 53747780 2022-12-15 2022-12-15 754.96
DFZ/2022/010
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica predplatné MŠ 36631124 2022-12-09 2022-12-15 38.25
DFZ/2022/009
Canva Austrália Surry Hills predplatné 158929938 2022-11-10 2022-11-10 139.90
DFZ/2022/008
IKEA, Ivanská cesta 18, 811 01 Bratislava október úcta starším 35849436 2022-10-05 2022-10-05 1274.90
DFZ/2022/007
NAY, Tuhovská 15, 811 01 Bratislava externý disk 35739487 2022-09-12 2022-09-12 52.38
DFZ/2022/006
TM SOUND, Bytčianska 490/122, 010 01 Žilina ozvučovacia súprava 44293801 2022-09-06 2022-09-06 1017.85
DFZ/2022/005
Datacomp, Moldavská cesta II. 49/2413, 040 01 Košice notebook MŠ 36212466 2022-08-25 2022-08-25 778.01
DFZ/2022/004
HoseDecor, Chudenická 1059/30, 985 11 Praha samolepky ZŠ 13960709 2022-08-03 2022-08-03 67.60
DFZ/2022/003
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové kanc. potreby MŠ 31331131 2022-07-21 2022-07-31 92.64
DFZ/2022/002
ASSINY, Obchodná 2506, 913 21 Trenčianska Turná zástery MDD, 2/2022 51139341 2022-05-25 2022-05-25 150.00
DFZ/2022/001
VERLAG DASHOFER, s r.o., Žlezničiarska 13, 811 01 Bratislava online smernice, 1/2022 35730129 2022-02-11 2022-02-11 178.20
DF/2022/654
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre elektr. energia DHZ 7-12/2022, 654/2022 198331 2022-12-30 361.44
DF/2022/653
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra prevádzka dátovej zbernice, 653/2021 31447929 2022-12-30 19.20
DF/2022/652
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- december, 652/2022 37969358 2022-12-30 5743.80
DF/2022/651
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 651/2022 35763469 2022-12-30 133.00
DF/2022/650
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt.plyn TJ- 8-12/2022, 650/2022 35815256 2022-12-30 253.68
DF/2022/649
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt.plyn OU- 8-12/2022, 572/2022 35815256 2022-12-30 1678.73
DF/2022/648
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt.plyn ZS- 8-12/2022, 648/2022 35815256 2022-12-30 951.39
DF/2022/647
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt.plyn klub dôch. - 8-12/202, 647/2022 35815256 2022-12-30 -95.19
DF/2022/646
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra prevádzka vodovodu, 646/2022 36550949 2022-12-30 398.33
DF/2022/645
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra prevádzka vodovodu, 645/2022 36550949 2022-12-30 142.90
DF/2022/644
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- december, 644/2022 50105272 2022-12-30 12070.92
DF/2022/643
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. IV.Q, 310/2022 22819983 2022-12-30 478.80
DF/2022/642
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra prevádzka vodovodu, 642/2022 36550949 2022-12-30 398.33
DF/2022/641
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - december, 641/2022 42179955 2022-12-30 420.00
DF/2022/640
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke 640/2022 46333045 2022-12-30 342.80
DF/2022/639
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke 639/2022 46333045 2022-12-30 74.87
DF/2022/638
SPP Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava oprava a ôdržba PZ, 626/2020 35910739 2022-12-30 529.03
DF/2022/637
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - január-december, 637/2022 35743565 2022-12-30 922.81
DF/2022/636
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina december, 636/2022 35743565 2022-12-30 1703.55
DF/2022/635
Lindstrom, Orešianska 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží - december, 635/2022 35742364 2022-12-30 169.18
DF/2022/634
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- december, 634/2022 37969358 2022-12-30 1276.94
DF/2022/633
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - december, 633/2022 35763469 2022-12-30 54.00
DF/2022/632
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - december, 632/2022 35763469 2022-12-30 66.00
DF/2022/631
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava oprava vyúčt. plynu OU, 631/2022 35815256 2022-12-30 -431.56
DF/2022/630
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné OÚ, 630/2022 36550949 2022-12-30 2022-12-30 128.98
DF/2022/629
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné park, 629/2022 36550949 2022-12-30 2022-12-30 102.35
DF/2022/628
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné TJ, 628/2022 36550949 2022-12-30 2022-12-30 133.19
DF/2022/627
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné cintorín, 627/2022 36550949 2022-12-30 2022-12-30 79.91
DF/2022/626
GAS - PROGRES, Kasárenská 2, 949 01 Nitra servisné práce kotol OU, 626/2022 45977488 2022-12-30 266.40
DF/2022/625
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti - december, 625/2022 51113325 2022-12-30 114.00
DF/2022/624
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica predplatné MŠ, 624/2022 36631124 2022-12-30 38.25
DF/2022/623
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- december, 623/2022 42049229 2022-12-30 307.44
DF/2022/622
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - november, 622/2021 43824641 2022-12-28 2022-12-28 600.00
DF/2022/621
KLOGA, M. Benku 1376/1, 965 19 Žiar nad Hronom učebné pomôcky predškoláci MŠ, 621/2022 46041672 2022-12-27 2022-12-27 3070.01
DF/2022/620
MAQUITA, Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno učevné pomôcky predškoláci MŠ, 620/2022 36316881 2022-12-27 2022-12-27 221.26
DF/2022/619
Tabule, Timravy 12, 974 01 Banská Bystrica učebné pomôcky predškoláci MŠ, 619/2022 54784433 2022-12-27 2022-12-27 1395.00
DF/2022/618
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru I. Domainová, 618/2021 36550949 2022-12-27 2022-12-27 69.70
DF/2022/617
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 617/2022 22819983 2022-12-27 2022-12-27 536.20
DF/2022/616
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vodné holubári, 616/2022 36550949 2022-12-27 2022-12-27 6.79
DF/2022/615
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné cintorín, 615/2022 36550949 2022-12-27 2022-12-30 39.25
DF/2022/614
DEXIA banka Slovensko a.s., Hodžova 1, 010 01 Žilina poplatok za vedenie účtu CP, 614/2022 31575951 2022-12-27 2022-12-19 87.44
DF/2022/613
JA-BL-KO ct, J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky odmena za identifikáciu projektov, 613/2022 46845160 2022-12-27 2022-12-27 1200.00
DF/2022/612
Komunál-Servis, Hlavná 3, 080 01 Prešov VO-zemný plyn, 612/2022 51115026 2022-12-22 2022-12-27 200.00
DF/2022/611
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - december, 611/2022 37865536 2022-12-22 2022-12-27 282.08
DF/2022/610
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 610/2022 35763469 2022-12-21 2022-12-27 133.50
DF/2022/609
BONUSKOSK, Alžbetina 55, 040 01 Košice IT MPC MŠ, 609/2022 54686733 2022-12-21 547.03
DF/2022/608
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra nákup smetných nádob, 608/2022 17682258 2022-12-21 394.20
DF/2022/607
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre grafické práce, 607/2022 43868878 2022-12-21 2022-12-27 451.44
DF/2022/606
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre elektroinšt. práce OU, 606/2022 30756863 2022-12-20 2022-12-27 640.00
DF/2022/605
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné CIZS, 605/2022 36550949 2022-12-19 2022-12-30 89.72
DF/2022/604
Zábavné učení, Doležalova 15C, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov učebné pomôcky predškoláci, 604/2022 54219922 2022-12-19 2022-12-27 788.62
DF/2022/603
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 603/2022 36544141 2022-12-19 2022-12-27 363.60
DF/2022/602
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 602/2022 36544141 2022-12-19 2022-12-27 150.00
DF/2022/601
LDTE, Červeňova 39, 949 01 Nitra služby IT, 601/2022 50984641 2022-12-19 2022-12-27 485.00
DF/2022/600
LDTE, Červeňova 39, 949 01 Nitra služby IT, 600/2022 50984641 2022-12-19 2022-12-19 3000.00
DF/2022/599
Pavol Cvenček, Stará Bzstrica 1020, 023 04 Stará Bystrica učebné pomôcky predškoláci, 599/2022 53747780 2022-12-16 754.96
DF/2022/598
OZ SIPKA, 77, 956 12 Preseľany lMikuláš na saniach, 598/2022 42044405 2022-12-16 2022-12-19 490.00
DF/2022/597
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- novemberr, 597/2022 50105272 2022-12-16 2022-12-19 10805.93
DF/2022/596
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen soc. služby - november, 596/2022 45735603 2022-12-16 2022-12-19 21.60
DF/2022/595
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 595/2022 22819983 2022-12-15 2022-12-19 1399.33
DF/2022/594
TRILAB SK, V. Benedilka 209/4, 971 01 Prievidza I zdravotechnika CIZS, 594/2022 50980980 2022-12-14 2022-12-30 -24947.40
DF/2022/593
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 593/2022 35697270 2022-12-14 2022-12-19 36.76
DF/2022/592
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- november, 592/2022 37969358 2022-12-14 2022-12-19 7180.48
DF/2022/591
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- november, 591/2022 37969358 2022-12-14 2022-12-19 3152.10
DF/2022/590
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke 590/2022 46333045 2022-12-12 2022-12-19 552.00
DF/2022/589
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto- december, 589/2022 198331 2022-12-09 2022-12-19 240.00
DF/2022/588
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - november, 588/2022 42179955 2022-12-09 2022-12-19 420.00
DF/2022/587
Vianočné osvetlenie, Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra svetelné reťaze, 587/2022 53874293 2022-12-09 2022-12-13 717.00
DF/2022/586
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - fnovember, 586/2022 35763469 2022-12-08 2022-12-09 54.00
DF/2022/585
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - november, 585/2022 35763469 2022-12-08 2022-12-19 71.47
DF/2022/584
Lindstrom, Orešianska 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží, 584/2022 35742364 2022-12-08 2022-12-09 170.38
DF/2022/583
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - október, 583/2022 37865536 2022-12-07 2022-12-09 167.00
DF/2022/582
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - október, 582/2022 37865536 2022-12-07 2022-12-09 92.10
DF/2022/581
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - november, 581/2022 37865536 2022-12-07 2022-12-09 271.00
DF/2022/580
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - november, 580/2022 37865536 2022-12-07 2022-12-09 181.00
DF/2022/579
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- december, 579/2022 31447929 2022-12-07 2022-12-09 349.60
DF/2022/578
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - november, 578/2022 37865536 2022-12-06 2022-12-09 385.40
DF/2022/577
Kocjak invest, Makovského 1177/1 Praha učebné pomôcky predškoláci, 577/2022 06484883 2022-12-06 2022-12-06 907.19
DF/2022/576
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- november, 576/2022 42049229 2022-12-06 2022-12-20 292.80
DF/2022/575
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčtovanie elektrina november, 575/2022 35743565 2022-12-05 2022-12-20 1329.98
DF/2022/574
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre vytvorenie prepojenia webstránky , 574/2022 43868878 2022-12-05 2022-12-20 840.00
DF/2022/573
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- december, 573/2022 35815256 2022-12-05 2022-12-20 114.00
DF/2022/572
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- december, 572/2022 35815256 2022-12-05 2022-12-20 241.00
DF/2022/571
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- december, 571/2022 35815256 2022-12-05 2022-12-20 142.00
DF/2022/570
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch. -december, 570/2022 35815256 2022-12-05 2022-12-20 26.00
DF/2022/569
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet ZS - december, 569/2022 36831522 2022-12-05 2022-12-05 20.00
DF/2022/568
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre správa webstránky 2023, 568/2022 43868878 2022-12-05 2022-12-05 540.00
DF/2022/567
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre vyhotovenie - stolové kalendáre, 567/2022 s podporou VÚC Nitra 43868878 2022-12-05 2022-12-05 4473.60
DF/2022/566
LEX AUDIT, s.r.o., Damborského 3, 949 01 Nitra audit 2021, 566/2022 36541788 2022-12-02 2022-12-05 1920.00
DF/2022/565
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - december, 565/2022 33708550 2022-12-02 2022-12-05 40.00
DF/2022/564
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - december, 564/2022 35743565 2022-12-01 2022-12-05 554.20
DF/2022/563
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina december, 563/2022 35743565 2022-12-01 2022-12-05 1782.08
DF/2022/562
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné MŠ - november, 562/2022 37865536 2022-12-01 2022-12-05 33.80
DF/2022/561
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - november, 561/2022 37865536 2022-12-01 2022-12-05 350.50
DF/2022/560
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - november, 560/2022 37865536 2022-12-01 2022-12-05 488.00
DF/2022/559
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti, 559/2022 51113325 2022-12-01 2022-12-05 114.00
DF/2022/558
Mgr. Roman Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre akktualizácia webstránky,,, 558/2022 50686615 2022-11-30 2022-12-05 72.00
DF/2022/557
Ing. Michal Németh GARDENING, Sidl. Žitava 1403/20, 952 01 Vráble jesenná údržba, 557/2022 48048640 2022-11-30 2022-12-05 140.00
DF/2022/556
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre grafické práce pre dôchodcov, 556/2022 43868878 2022-11-28 2022-12-05 413.40
DF/2022/555
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 555/2022 22819983 2022-11-24 2022-12-05 661.15
DF/2022/554
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 554/2022 35763469 2022-11-23 2022-12-05 129.00
DF/2022/553
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- október, 553/2022 37969358 2022-11-22 2022-12-05 6955.27
DF/2022/552
Canva Austrália Surry Hills grafický program, 552/2022 158929938 2022-11-22 139.90
DF/2022/551
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - október, 551/2022 37865536 2022-11-22 2022-11-28 97.55
DF/2022/550
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ -október, 550/2022 37865536 2022-11-22 2022-11-28 159.00
DF/2022/549
Mgr. Vladimír Repiský, Omšenie 301, 914 43 Omšenie mikulášska čižmička, 549/2022 33183678 2022-11-22 2022-11-28 1747.20
DF/2022/548
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO,548/2021 36544141 2022-11-22 2022-11-28 261.60
DF/2022/547
Gabriela Horváthová, Školská 386, 951 32 Horná Kráľová oprava kotla CIZS, 547/2022 44485654 2022-11-21 2022-11-22 57.00
DF/2022/546
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre montáž osvetlena chodba OU, 546/2022 30756863 2022-11-21 2022-11-22 662.00
DF/2022/545
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto- november, 545/2022 198331 2022-11-18 2022-11-22 240.00
DF/2022/544
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- október, 544/2022 37969358 2022-11-16 2022-11-22 1718.53
DF/2022/543
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- október, 543/2022 37969358 2022-11-16 2022-11-22 3472.85
DF/2022/542
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava mobilaná aplikácia I.Q, 46/2022 51682265 2022-11-16 2022-11-22 360.00
DF/2022/541
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen soc. služby - októberr, 541/2022 45735603 2022-11-16 2022-11-22 144.00
DF/2022/540
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil,540/2022 35697270 2022-11-14 2022-11-22 49.28
DF/2022/539
RC Slobody zvierat, Na Hôrke 13, 949 01 Nitra odchyt psov, 539/2022 35610816 2022-11-14 2022-11-22 800.00
DF/2022/538
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- október, 538/2022 50105272 2022-11-14 2022-11-14 10350.26
DF/2022/537
PROFRANT, Dostojevského rad 2550/19, 811 01 Bratislava externý manažment WIFI pre Teba, 537/2022 51951380 2022-11-14 2022-11-22 1490.00
DF/2022/536
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 536/2022 22819983 2022-11-09 2022-11-22 326.88
DF/2022/535
KEO , s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce ročná licencia , 535/2022 36739464 2022-11-09 2022-11-14 131.60
DF/2022/534
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - vyúčtovanie októbee, 534/2022 35743565 2022-11-08 2022-11-22 1250.76
DF/2022/533
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra doplnenie lekárničky, 533/2022 31447929 2022-11-08 2022-11-22 98.74
DF/2022/532
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- október, 532/2022 42049229 2022-11-08 2022-11-14 307.44
DF/2022/531
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- november, 531/2022 31447929 2022-11-07 2022-11-07 349.60
DF/2022/530
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - október, 530/2022 42179955 2022-11-07 2022-11-07 420.00
DF/2022/529
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - október, 529/2022 35763469 2022-11-07 2022-11-18 66.00
DF/2022/528
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné MŠ - október, 528/2022 37865536 2022-11-07 2022-11-07 26.00
DF/2022/527
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - október, 527/2022 37865536 2022-11-07 2022-11-07 286.30
DF/2022/526
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - október, 526/2022 37865536 2022-11-07 2022-11-07 183.32
DF/2022/525
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - október, 525/2021 43824641 2022-11-07 2022-11-07 600.00
DF/2022/524
GASTRO BEN s.r.o., Novozámocká 233, 951 12 Ivanka pri Nitre stravné voľby 2022, 524/2022 44206658 2022-11-04 2022-11-07 301.60
DF/2022/523
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - október, 523/2022 35763469 2022-11-04 2022-11-07 58.99
DF/2022/522
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - november, 522/2022 33708550 2022-11-03 2022-11-07 40.00
DF/2022/521
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- november, 521/2022 35815256 2022-11-03 2022-11-07 114.00
DF/2022/520
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- november, 520/2022 35815256 2022-11-03 2022-11-07 241.00
DF/2022/519
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- november, 519/2022 35815256 2022-11-03 2022-11-07 142.00
DF/2022/518
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch. - november, 518/2022 35815256 2022-11-03 2022-11-07 26.00
DF/2022/517
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - októvber, 517/2022 37865536 2022-11-03 2022-11-07 357.52
DF/2022/516
TM SOUND, Bytčianska 490/122, 010 01 Žilina ozvučovacia technika kostol, 516/2022 44293801 2022-11-03 1017.85
DF/2022/515
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - september, 515/2022 35763469 2022-11-02 2022-11-02 54.00
DF/2022/514
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti, 514/2022 51113325 2022-11-02 2022-11-03 114.00
DF/2022/513
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - november, 513/2022 35743565 2022-11-02 2022-11-03 554.20
DF/2022/512
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - november, 512/2022 35743565 2022-11-02 2022-11-03 1782.08
DF/2022/511
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet ZS -november, 511/2022 36831522 2022-11-02 2022-11-03 20.00
DF/2022/510
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 510/2022 22819983 2022-11-02 2022-11-03 218.53
DF/2022/509
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 509/2022 36544141 2022-10-28 2022-11-03 253.92
DF/2022/508
A.E.M., Krakovská 665/38, 951 12 Ivanka pri Nitre toner-voľby, 508/2022 52179478 2022-10-27 2022-11-03 12.60
DF/2022/507
UNIMONT s.r.o, Sídl. KAŚKA 920, 952 01 Vráble oprava obecného rozhlasu, 507/2022 46234888 2022-10-26 2022-11-03 2068.80
DF/2022/506
NOMIland, sr.o., Magnezitárska 11, 040 01 Košice učebné pomôcky-predškoláci, 506/2022 36174319 2022-10-25 2022-11-03 819.65
DF/2022/505
COLAS Slovakia, Priemyselná 6, 040 01 Košice rekonštrukcia ulice Krakovská, 505/2022 31651402 2022-10-25 2022-11-07 113001.37
DF/2022/504
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 504/2022 22819983 2022-10-24 2022-11-03 2791.31
DF/2022/503
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- september, 503/2022 37969358 2022-10-20 2022-10-24 6270.71
DF/2022/502
Ľuboš Pňaček, Seliacka 1072/45, 951 15 Mojmírovce rekultivácia zel.pás CIZS, 502/2022 48255742 2022-10-20 2022-10-24 290.00
DF/2022/501
Ľuboš Pňaček, Seliacka 1072/45, 951 15 Mojmírovce stojisko na smetné nádoby cintorín, 501/2022 48255742 2022-10-20 2022-10-24 672.00
DF/2022/500
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie tvrdého odpadu - august, 500/2022 37969358 2022-10-19 2022-10-24 120.00
DF/2022/499
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- september, 499/2022 37969358 2022-10-19 2022-10-24 3518.12
DF/2022/498
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 498/2022 35763469 2022-10-17 2022-10-24 129.00
DF/2022/497
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti, 497/2022 51113325 2022-10-17 2022-10-24 300.00
DF/2022/496
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV-september, 496/2022 50105272 2022-10-17 2022-10-24 11782.13
DF/2022/495
SWAT4, Cabajská 36/28, 949 01 Nitra oprava okien, 495/2022 46631291 2022-10-17 2022-10-31 258.00
DF/2022/494
KLOGA, M. Benku 1376/1, 965 19 Žiar nad Hronom kolotoč-predškoláci, 494/2022 46041672 2022-10-17 2022-10-24 1674.00
DF/2022/493
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - september, 493/2022 37865536 2022-10-14 2022-10-14 107.00
DF/2022/492
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - september, 492/2022 37865536 2022-10-14 2022-10-14 92.10
DF/2022/491
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke 491/2021 46333045 2022-10-13 2022-10-14 253.56
DF/2022/490
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke 490/2021 46333045 2022-10-13 2022-10-14 5.76
DF/2022/489
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 489/2022 35697270 2022-10-12 2022-10-14 41.31
DF/2022/488
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen soc. služby - september, 488/2022 45735603 2022-10-12 2022-10-14 144.00
DF/2022/487
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru E. Blahunková 487/2021 36550949 2022-10-12 2022-10-14 219.34
DF/2022/486
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 810 00 Bratislava školenie členov HJ, 486/2022 00177474 2022-10-12 2022-10-14 110.00
DF/2022/485
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- október, 485/2022 31447929 2022-10-12 2022-10-14 349.60
DF/2022/484
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - septenber, 484/2021 43824641 2022-10-12 2022-10-14 600.00
DF/2022/483
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 483/2022 17682258 2022-10-11 2022-10-14 869.76
DF/2022/482
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- september, 482/2022 42049229 2022-10-07 2022-10-14 292.80
DF/2022/481
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - jún, 317/2022 42179955 2022-10-07 2022-10-14 420.00
DF/2022/480
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - vyúčtovanie september, 480/2022 35743565 2022-10-07 2022-10-14 1348.64
DF/2022/479
IKEA, Ivanská cesta 18, 811 01 Bratislava október úcta staarším 35849436 2022-10-07 1274.90
DF/2022/478
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - august, 478/2022 35763469 2022-10-06 2022-10-07 54.00
DF/2022/477
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - júl, 477/2022 35763469 2022-10-06 2022-10-07 54.00
DF/2022/476
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto- október, 476/2022 198331 2022-10-06 2022-10-14 240.00
DF/2022/475
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - október, 475/2022 33708550 2022-10-05 2022-10-14 40.00
DF/2022/474
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. III.Q, 474/2022 22819983 2022-10-05 2022-10-14 478.80
DF/2022/473
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - september, 473/2022 35763469 2022-10-05 2022-10-18 66.00
DF/2022/472
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- október, 472/2022 35815256 2022-10-05 2022-10-14 114.00
DF/2022/471
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- október, 471/2022 35815256 2022-10-05 2022-10-14 241.00
DF/2022/470
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- október, 470/2022 35815256 2022-10-05 2022-10-14 142.00
DF/2022/469
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch. - október, 469/2022 35815256 2022-10-05 2022-10-14 26.00
DF/2022/468
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora URBIS 10-12/2022 36041688 2022-10-05 2022-10-14 365.00
DF/2022/467
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti, 467/2022 51113325 2022-10-05 2022-10-14 114.00
DF/2022/466
Oblastný futbalový zväz Nitra, Chrenosvksá 16, 949 01 Nitra reprezentácia obce, 466/2022 35594209 2022-10-05 1000.00
DF/2022/465
TOPSET solutions s.r.o., Hollého 2366/25, 900 31 Stupava Aplikačný program WIN CITY cintorín, 465/2022 46919805 2022-10-05 2022-10-06 79.20
DF/2022/464
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - september, 464/2022 37865536 2022-10-04 2022-10-06 369.00
DF/2022/463
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné MŠ - september, 463/2022 37865536 2022-10-04 2022-10-06 28.60
DF/2022/462
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ -september, 462/2022 37865536 2022-10-04 2022-10-06 90.30
DF/2022/461
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ -september, 461/2022 37865536 2022-10-04 2022-10-06 155.00
DF/2022/460
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopírky IV.Q, 460/2022 43878989 2022-10-04 2022-10-03 164.88
DF/2022/459
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopírky IV.Q, 301/2022 43878989 2022-10-04 2022-10-03 270.25
DF/2022/458
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet ZS- október, 458/2022 36831522 2022-10-03 2022-10-06 20.00
DF/2022/457
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - október, 457/2022 35743565 2022-10-03 2022-10-06 554.20
DF/2022/456
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - október, 456/2022 35743565 2022-10-03 2022-10-06 1782.08
DF/2022/455
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru P.Habrmanová 455/2021 36550949 2022-10-03 2022-10-06 219.34
DF/2022/454
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra spustenie vykurovania 454/2022 31447929 2022-09-28 2022-10-31 329.97
DF/2022/453
NAY, Tuhovská 15, 811 01 Bratislava externý disk, 453/2022 35739487 2022-09-27 52.38
DF/2022/452
STIEFEL EUROCART, Ružinovská 1/A, 821 00 Bratislava predškolská výchova, 452/2022 31360513 2022-09-27 2022-10-03 194.80
DF/2022/451
STIEFEL EUROCART, Ružinovská 1/A, 821 00 Bratislava predškolská výchova, 451/2022 31360513 2022-09-27 2022-10-03 985.60
DF/2022/450
COLAS Slovakia, Priemyselná 6, 040 01 Košice rekonštrukcia ulice Krakovská, 450/2022 31651402 2022-09-26 2022-10-03 24204.04
DF/2022/449
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra dezinfekcia bytoviek, 449/2022 31447929 2022-09-26 2022-10-31 188.16
DF/2022/448
VIKTÓRIA -APARTMAN, Jesenského 74, 943 06 Štúrovo MDD vláčik, 448/2022 50134426 2022-09-23 2022-10-05 550.00
DF/2022/447
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra kontrola riadenia kyber. bezpečnosti,447/2022 51113325 2022-09-23 2022-09-27 360.00
DF/2022/446
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - júl, 446/2022 37865536 2022-09-23 2022-09-27 67.65
DF/2022/445
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrinaTJ - august, 445/2022 37865536 2022-09-23 2022-09-27 160.40
DF/2022/444
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrinaTJ - júl, 444/2022 37865536 2022-09-23 2022-09-27 142.00
DF/2022/443
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - jún, 443/2022 37865536 2022-09-23 2022-09-27 92.82
DF/2022/442
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - jún, 442/2022 37865536 2022-09-23 2022-09-27 108.30
DF/2022/441
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné MŠ - júl+august, 441/2022 37865536 2022-09-23 2022-09-27 52.00
DF/2022/440
EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o., Pri Sypke 56, 951 17 Cabaj - Čápor oprava zavlažovania, 440/2022 36550141 2022-09-22 2022-09-27 290.50
DF/2022/439
Ľuboš Branický, Rybárska 48/1, 027 44 Štefanov nad Oravou altánok mŠ, 439/2022 47062479 2022-09-21 2022-09-27 1560.00
DF/2022/438
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 438/2022 35763469 2022-09-19 2022-09-21 129.78
DF/2022/437
noves trade, Hviezdoslavova 72, 951 51 Nová Ves nad Žitavou servis obecného rozhlasu, 437/2022 31414630 2022-09-19 2022-09-21 86.40
DF/2022/436
TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec kanc. potreby, 436/2022 32627211 2022-09-16 2022-09-21 97.36
DF/2022/435
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby Klementíková, 435/2022 45735603 2022-09-16 2022-09-21 144.00
DF/2022/434
AntaStav, 667, 951 08 Golianovo oprava schodov byty, 434/2022 53418409 2022-09-14 2022-09-16 1350.00
DF/2022/433
Miroslav Varga, Alekšince 346, 951 22 Alekšince servis kotla TJ, 433/2022 41648773 2022-09-14 2022-09-21 80.00
DF/2022/432
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV-august 432/2022 50105272 2022-09-14 2022-09-21 10563.66
DF/2022/431
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - august 431/2022 42179955 2022-09-14 2022-09-16 420.00
DF/2022/430
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- september 430/2022 31447929 2022-09-13 2022-09-21 349.60
DF/2022/429
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 3429/2022 35697270 2022-09-13 2022-09-21 37.52
DF/2022/428
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- august, 428/2022 37969358 2022-09-13 2022-09-16 5394.05
DF/2022/427
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie tvrdého odpadu - august, 427/2022 37969358 2022-09-13 2022-09-16 120.00
DF/2022/426
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- auguat, 426/2022 37969358 2022-09-13 2022-09-16 6510.26
DF/2022/425
OZ SIPKA, 77, 956 12 Preseľany lšportový deň detí-lietajúca rozprávka, 425/2022 42044405 2022-09-12 2022-09-16 770.00
DF/2022/424
OZ SIPKA, 77, 956 12 Preseľany lšportový deň detí-ozvučenie, 424/2022 42044405 2022-09-12 2022-09-16 630.00
DF/2022/423
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra kontrola kotolní, 423/2022 31447929 2022-09-12 2022-09-16 73.20
DF/2022/422
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výpočet efektívnosti byty, 422/2022 31447929 2022-09-12 2022-09-16 240.00
DF/2022/421
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - august, 421/2022 43824641 2022-09-12 2022-09-16 600.00
DF/2022/420
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 420/2022 22819983 2022-09-08 2022-09-16 2168.21
DF/2022/419
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto- september 419/2022 198331 2022-09-08 2022-09-16 240.00
DF/2022/418
Slovenský národný aeroklub, Dlhá 7, 949 01 Nitra športový deň detí, 418/2022 34063218 2022-09-08 2022-09-16 200.00
DF/2022/417
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- august, 417/2022 42049229 2022-09-08 2022-09-16 322.08
DF/2022/416
JA-BL-KO ct, J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky žiadosť o platbu č. 4, 416/2022 46845160 2022-09-08 2022-09-16 4380.00
DF/2022/415
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - aseptember, 415/2022 33708550 2022-09-07 2022-09-12 40.00
DF/2022/414
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - august, 414/2022 35763469 2022-09-07 2022-09-19 66.00
DF/2022/413
OLYMP ERBY, Maďarovská 145, 935 87 Santovka darčekové predmety pre poslancov, 413/2022 62365921 2022-09-07 2022-09-12 326.88
DF/2022/412
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti august, 412/2022 51113325 2022-09-06 2022-09-12 114.00
DF/2022/411
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet ZS- september, 411/2022 36831522 2022-09-06 2022-09-12 20.00
DF/2022/410
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- september, 410/2022 35815256 2022-09-06 2022-09-12 114.00
DF/2022/409
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- september, 409/2022 35815256 2022-09-06 2022-09-12 241.00
DF/2022/408
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- september, 408/2022 35815256 2022-09-06 2022-09-12 142.00
DF/2022/407
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- september, 407/2022 35815256 2022-09-06 2022-09-12 26.00
DF/2022/406
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - august, 406/2022 35743565 2022-09-06 2022-09-12 1680.53
DF/2022/405
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - september, 405/2022 35743565 2022-08-01 2022-09-12 554.20
DF/2022/404
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - september, 404/2022 35743565 2022-09-06 2022-09-12 1782.08
DF/2022/403
preskoly.sk, Vajnorská 10601/136A, 811 01 Bratislava športový deň detí-pastelky, plastelína, 403/2022 51692881 2022-09-06 2022-09-12 308.00
DF/2022/402
Datacomp, Moldavská cesta II. 49/2413, 040 01 Košice notebook MŠ, 402/2022 36212466 2022-09-06 778.01
DF/2022/401
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO401/2022 36544141 2022-09-06 2022-09-12 321.60
DF/2022/400
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - júl, 400/2022 43824641 2022-08-30 2022-08-31 600.00
DF/2022/399
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné cintorín 36550949 2022-08-26 2022-12-30 40.50
DF/2022/398
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vytýčenie IS, 398/2022 36550949 2022-08-26 2022-08-31 65.45
DF/2022/397
A.E.M., Krakovská 665/38, 951 12 Ivanka pri Nitre toner, 397/2022 52179478 2022-08-26 2022-08-31 23.50
DF/2022/396
HOLOMÝ Krásno nad Bečvou výstražný maják HDZ, 396/2022 03402495 2022-08-26 2022-08-16 925.65
DF/2022/395
AntaStav, 667, 951 08 Golianovo oprava schodov zadné KD, 395/2022 53418409 2022-08-23 2022-08-24 880.00
DF/2022/394
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - júl, 394/2022 37865536 2022-08-22 2022-08-31 234.52
DF/2022/393
Marian Blaži, ELEKTROINŚTALÁCIE A BLESKO, Novozámocká 360, 949 08 Ivanka pri Nitre elektroinšt. práce park, 393/2022 43162606 2022-08-22 2022-08-31 311.00
DF/2022/392
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre montáž zásuvkovej skrine, 392/2022 30756863 2022-08-22 2022-08-31 150.00
DF/2022/391
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre montáž osvetlenia bytovky, 391/2022 30756863 2022-08-22 2022-08-31 70.00
DF/2022/390
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- júl, 390/2022 37969358 2022-08-19 2022-08-31 6397.10
DF/2022/389
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena ventilov, 389/2022 31447929 2022-08-19 2022-08-31 641.69
DF/2022/388
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové kanc. potreby MŠ, 388/2022 31331131 2022-08-17 46.32
DF/2022/387
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové kanc. potreby MŠ, 387/2022 31331131 2022-08-17 46.32
DF/2022/386
Miroslav Ružička ŽEL-MAT, Novozámocká 187/2, 951 12 Ivanka pri Nitre kari rohož bytovky, 386/2022 33586306 2022-08-17 2022-08-25 575.96
DF/2022/385
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 385/2022 35763469 2022-08-16 2022-08-25 131.98
DF/2022/384
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt. plyn klub dôch. 1-7, 384/2022 35815256 2022-08-16 2022-08-25 -133.62
DF/2022/383
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt. plyn TJ 1-7, 383/2022 35815256 2022-08-16 2022-08-25 -86.99
DF/2022/382
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt. plyn OU- 1-7, 382/2022 35815256 2022-08-16 2022-08-25 895.59
DF/2022/381
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt. plyn ZS- 1-7, 381/2022 35815256 2022-08-16 2022-08-25 256.38
DF/2022/380
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- august, 380/2022 35815256 2022-08-16 2022-08-25 114.00
DF/2022/379
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- august, 379/2022 35815256 2022-08-16 2022-08-25 241.00
DF/2022/378
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- august, 378/2022 35815256 2022-08-16 2022-08-25 142.00
DF/2022/377
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.-august, 377/2022 35815256 2022-08-16 2022-08-25 26.00
DF/2022/376
HoseDecor, Chudenická 1059/30, 985 11 Praha samolepky na steny ZS, 376/2022 13960709 2022-08-16 67.60
DF/2022/375
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 375/2022 22819983 2022-08-16 2022-08-25 81.71
DF/2022/374
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- júl 374/2022 50105272 2022-08-16 2022-08-25 10808.76
DF/2022/373
STIEFEL EUROCART, Ružinovská 1/A, 821 00 Bratislava predškolská výchova, 373/2022 31360513 2022-08-16 2022-08-16 1000.00
DF/2022/372
EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o., Pri Sypke 56, 951 17 Cabaj - Čápor oprava kosačky TJ, 372/2022 36550141 2022-08-16 2022-08-25 268.00
DF/2022/371
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto- august 371/2022 198331 2022-08-16 2022-08-25 240.00
DF/2022/370
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre elektr. energia DHZ 1-7/2022, 370/2022 198331 2022-08-16 2022-08-25 225.20
DF/2022/369
Peter Mesároš, Krškanská 5, 949 01 Nitra oprava octávia, 369/2022 43043127 2022-08-16 2022-08-25 387.00
DF/2022/368
SYNERGOS, Hviezdoslavova 86/3461, 953 01 Zlaté Moravce energ. poradenstvo, 368/2022 51318903 2022-08-15 2022-08-15 660.00
DF/2022/367
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - júl, 367/2022 35743565 2022-08-12 2022-08-15 1172.87
DF/2022/366
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 366/2022 35697270 2022-08-12 2022-08-15 35.76
DF/2022/365
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - júl, 365/2022 42179955 2022-08-11 2022-08-15 420.00
DF/2022/364
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - júl, 364/2022 35763469 2022-08-11 2022-08-18 66.00
DF/2022/363
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- august, 363/2022 31447929 2022-08-10 2022-08-15 349.60
DF/2022/362
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena ventilov, 362/2022 31447929 2022-08-08 2022-08-31 450.04
DF/2022/361
Steam, Myrtina 225/40, 951 12 Ivanka pri Nitre občerstvenie Naj gulaš, 361/2022 46998161 2022-08-08 2022-08-15 60.28
DF/2022/360
GIMEX PZ, s.r.o., Piaristická 2/2, 949 01 Nitra OOPP DHZ, 360/2022 36534706 2022-08-04 2022-08-15 2230.08
DF/2022/359
Miroslav Jurák - AUTOTECH, Na Priehon 3589/70, 949 01 Nitra demol. nástroj, DHZ, 359/2022 33956588 2022-08-04 2022-08-15 214.08
DF/2022/358
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru V. Buchala 358/2021 36550949 2022-08-04 2022-08-15 269.68
DF/2022/357
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru M. Urban 357/2021 36550949 2022-08-04 2022-08-15 269.68
DF/2022/356
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru R. Kravčenko 356/2021 36550949 2022-08-04 2022-08-15 269.68
DF/2022/355
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru E. Bedy 355/2021 36550949 2022-08-04 2022-08-15 269.68
DF/2022/354
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru G. Levická 354/2021 36550949 2022-08-04 2022-08-15 269.68
DF/2022/353
Ľuboš Pňaček, Seliacka 1072/45, 951 15 Mojmírovce Spevnená plocha pri obec. bytovkách, 353/2022 48255742 2022-08-03 2022-08-15 200.00
DF/2022/352
Ľuboš Pňaček, Seliacka 1072/45, 951 15 Mojmírovce Montáž parkovisk futb. ihriska-bočná str, 352/2022 48255742 2022-08-03 2022-08-15 4974.00
DF/2022/351
Ľuboš Pňaček, Seliacka 1072/45, 951 15 Mojmírovce Montáž oplotenia futb. ihriska-bočná str, 351/2022 48255742 2022-08-03 2022-08-15 1356.73
DF/2022/350
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- júl, 350/2022 42049229 2022-08-03 2022-08-15 292.80
DF/2022/349
Tibor Pintér, 474/65, 951 13 Branč dovoz a montáž boilera TJ, 349/2022 30893097 2022-08-02 2022-08-03 93.00
DF/2022/348
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra odstránenie závad z revízie kotlov, 348/2022 31447929 2022-08-02 2022-08-31 140.60
DF/2022/347
REGIONPRESS, Pekárska 7489/40/A, 917 71 Trnava inzerát-riaditeľ ZŠ, 347/2022 36252417 2022-08-01 2022-08-02 81.00
DF/2022/346
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet ZS- august, 346/2022 36831522 2022-08-01 2022-08-03 20.00
DF/2022/345
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - august, 345/2022 35743565 2022-08-01 2022-08-03 554.20
DF/2022/344
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - august, 344/2022 35743565 2022-08-01 2022-08-03 1782.08
DF/2022/343
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti, 343/2022 51113325 2022-08-01 2022-08-03 114.00
DF/2022/342
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - august, 342/2022 33708550 2022-08-01 2022-08-03 40.00
DF/2022/341
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 nákup mobilu, 341/2022 35763469 2022-07-22 2022-07-19 15.00
DF/2022/340
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 nákup mobilu, 340/2022 35763469 2022-07-22 2022-07-19 15.00
DF/2022/339
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 nákup mobilu, 339/2022 35763469 2022-07-22 2022-07-19 15.00
DF/2022/338
L - DEN Slovakia, Kamenná 202/40, 966 22 Lutila autobusová zastávka Novozámocká, 335/2022 44646488 2022-07-26 2022-08-01 5167.20
DF/2022/337
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - jún, 337/2022 43824641 2022-07-25 2022-07-27 600.00
DF/2022/336
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- jún, 336/2022 37969358 2022-07-22 2022-07-27 7214.38
DF/2022/335
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra odstránenie závad z revízie kotlov, 335/2022 31447929 2022-07-22 2022-07-27 489.28
DF/2022/334
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- jún 334/2022 50105272 2022-07-19 2022-07-27 10203.32
DF/2022/333
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčtovanie vodné park, 333/2022 36550949 2022-07-19 2022-09-30 44.50
DF/2022/332
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčtovanie vodné OÚ, 332/2022 36550949 2022-07-19 2022-09-30 78.52
DF/2022/331
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné TJ, 331/2022 36550949 2022-07-19 2022-09-30 98.48
DF/2022/330
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Vyúčtovanie vodné cintorín, 330/2022 36550949 2022-07-19 2022-09-30 19.66
DF/2022/329
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Vyúčtovanie vodné ZS, 329/2022 36550949 2022-07-19 2022-09-30 66.74
DF/2022/328
Ľuboš Pňaček, Seliacka 1072/45, 951 15 Mojmírovce Montáž oplotenia futbal. ihriska, 328/2022 48255742 2022-07-19 2022-07-27 1977.00
DF/2022/327
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 327/2022 35763469 2022-07-18 2022-07-27 133.99
DF/2022/326
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- júl, 326/2022 31447929 2022-07-15 2022-07-27 349.60
DF/2022/325
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 325/2022 22819983 2022-07-15 2022-07-27 225.22
DF/2022/324
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 324/2022 35763469 2022-07-15 2022-07-15 127.34
DF/2022/322
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto- júl, 322/2022 198331 2022-07-14 2022-07-18 240.00
DF/2022/321
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 321/2022 17682258 2022-07-13 2022-07-18 660.60
DF/2022/320
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- jún, 320/2022 37969358 2022-07-13 2022-07-18 120.00
DF/2022/319
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- jún, 319/2022 37969358 2022-07-13 2022-07-18 3582.47
DF/2022/318
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 318/2022 35697270 2022-07-13 2022-07-18 35.76
DF/2022/317
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - jún, 317/2022 42179955 2022-07-13 2022-07-18 420.00
DF/2022/316
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- jún, 316/2022 42049229 2022-07-12 2022-07-13 322.08
DF/2022/315
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke II.Q. 315/2022 46333045 2022-07-12 2022-07-13 300.58
DF/2022/314
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke II.Q. 314/2022 46333045 2022-07-12 2022-07-13 44.77
DF/2022/313
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - jún, 313/2022 35763469 2022-07-11 2022-07-13 54.00
DF/2022/312
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - jún, 312/2022 35743565 2022-07-07 2022-07-13 808.78
DF/2022/311
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - jún, 311/2022 35763469 2022-07-07 2022-07-18 66.08
DF/2022/310
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. II.Q, 310/2021 22819983 2022-07-07 2022-07-13 478.80
DF/2022/309
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 309/2022 22819983 2022-07-07 2022-07-13 128.65
DF/2022/308
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet ZS- júl, 308/2022 36831522 2022-07-07 2022-07-13 20.00
DF/2022/307
Attla Csonka - HIGGI TRADE, Družstevný rad 4, 943 06 Štúrovo výlet dôchodci do Štúrova - obedy, 307/2022 31184561 2022-07-07 2022-07-13 296.40
DF/2022/306
Henrich Halveland, Budín 961, 951 35 Veľké Zálužie výlet dôchodci do Štúrova, 306/2022 44072384 2022-07-07 2022-07-13 420.00
DF/2022/305
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- júl, 305/2022 35815256 2022-07-06 2022-07-13 114.00
DF/2022/304
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- júl, 304/2022 35815256 2022-07-06 2022-07-13 241.00
DF/2022/303
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS-júl, 303/2022 35815256 2022-07-06 2022-07-13 142.00
DF/2022/302
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch. - júl, 302/2022 35815256 2022-07-06 2022-07-13 26.00
DF/2022/301
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopírky III.Q, 301/2022 43878989 2022-07-06 2022-07-01 270.25
DF/2022/300
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopírky III.Q, 300/2022 43878989 2022-07-06 2022-07-01 164.88
DF/2022/299
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - jún, 299/2022 37865536 2022-07-04 2022-07-07 85.30
DF/2022/298
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - jún, 298/2022 37865536 2022-07-04 2022-07-07 71.20
DF/2022/297
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - jún, 297/2022 37865536 2022-07-04 2022-07-07 87.80
DF/2022/296
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné MŠ - jún, 296/2022 37865536 2022-07-04 2022-07-07 44.20
DF/2022/295
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP -júl, 295/2022 33708550 2022-07-04 2022-07-07 40.00
DF/2022/294
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora URBIS 7-9/2022 36041688 2022-07-01 2022-07-07 365.00
DF/2022/293
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 293/2022 22819983 2022-07-01 2022-07-07 913.03
DF/2022/292
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - júl, 292/2022 35743565 2022-07-01 2022-07-07 1782.08
DF/2022/291
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - júl, 291/2022 35743565 2022-07-01 2022-07-07 554.20
DF/2022/290
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti, 290/2022 51113325 2022-07-01 2022-07-07 114.00
DF/2022/289
eSYST, M.R. Štefánika, 010 01 Žilina licencia sofrwér TENDERnet, 289/2022 50139088 2022-07-01 2022-07-07 510.00
DF/2022/288
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - jún, 288/2022 37865536 2022-06-30 2022-07-07 441.16
DF/2022/287
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 287/2021 36544141 2022-06-30 2022-07-07 216.00
DF/2022/286
MAKS Štefan Šimurda, Novozámocká 334, 951 12 Ivanka pri Nitre výroba, montáž steny ZS, 286/2022 37450395 2022-06-29 2022-07-07 1735.00
DF/2022/285
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica školenie majetok 285/2022 36041688 2022-06-28 2022-07-07 60.00
DF/2022/284
EURO žalúzie, Hornočermánska 71B, 949 01 Nitra sieťky ZS, 284/2022 34868712 2022-06-28 2022-07-07 1170.00
DF/2022/283
EURO žalúzie, Hornočermánska 71B, 949 01 Nitra žalúzie, sieťky KD, 283/2022 34868712 2022-06-28 2022-07-07 660.05
DF/2022/282
Centrum polygr. služieb, Sklabinská 1, 831 00 Bratislava tlačivá, 282/2022 42272360 2022-06-27 2022-06-28 60.24
DF/2022/281
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- máj, 281/2022 37969358 2022-06-27 2022-07-13 8330.07
DF/2022/280
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- máj, 280/2022 37969358 2022-06-23 2022-06-28 4230.58
DF/2022/279
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie tvrdého odpadu - máj, 279/2022 37969358 2022-06-23 2022-06-28 120.00
DF/2022/278
DAVIRO, Šoltésovej 5074/27, 940 01 Nové Zámky stojan na slnečníky, 278/2022 52981843 2022-06-23 2022-06-28 54.00
DF/2022/277
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 277/2022 35763469 2022-06-17 2022-06-28 129.00
DF/2022/276
A.E.M., Krakovská 665/38, 951 12 Ivanka pri Nitre tlačiareň, 276/2022 52179478 2022-06-17 2022-06-28 212.05
DF/2022/275
STIEFEL EUROCART, Ružinovská 1/A, 821 00 Bratislava predškolská výchova, 275/2022 31360513 2022-06-16 2022-06-17 672.00
DF/2022/274
Advil, Veľká Okružná 1040/39, 958 01 Partizánske prenájom atrakcií MDD, 274/2022 51709392 2022-06-16 2022-06-28 1340.00
DF/2022/273
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre buletin Ivančanka -12/2022, 273/2022 43868878 2022-06-15 2022-06-27 756.00
DF/2022/272
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- máj 272/2022 50105272 2022-06-15 2022-06-27 11004.72
DF/2022/271
Ing. Michal Németh GARDENING, Sidl. Žitava 1403/20, 952 01 Vráble oprava závlahy, 271/2022 48048640 2022-06-15 2022-06-27 284.22
DF/2022/270
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 532,44/2022 17682258 2022-06-14 2022-06-27 532.44
DF/2022/269
FLEURETTE, Vlčany 1316, 925 84 Vlčany štiepkovanie biomasy, 269/2022 50609963 2022-06-13 2022-06-27 611.90
DF/2022/268
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 268/2022 22819983 2022-06-13 2022-06-27 1462.06
DF/2022/267
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 267/2022 35697270 2022-06-13 2022-06-27 35.76
DF/2022/266
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP, 266/2022 36564991 2022-06-10 2022-06-27 290.57
DF/2022/265
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra PO plyn. zariadenír, 265/2022 31447929 2022-06-10 2022-06-30 469.05
DF/2022/264
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- máj, 264/2022 42049229 2022-06-10 2022-06-27 322.08
DF/2022/263
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - máj, 263/2022 42179955 2022-06-10 2022-06-27 420.00
DF/2022/262
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - máj, 262/2022 37865536 2022-06-10 2022-06-27 96.27
DF/2022/261
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - máj, 261/2022 37865536 2022-06-10 2022-06-27 128.36
DF/2022/260
Ing. Milan Štefánik TOMI, 578, 951 21 Rišňovce stavebný dozor CIZS, 260/2022 33959676 2022-06-08 2022-06-29 2000.00
DF/2022/259
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-jún, 259/2022 31447929 2022-06-08 2022-03-25 342.00
DF/2022/258
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena vodonerov, 258/2022 31447929 2022-06-08 2022-06-30 99.00
DF/2022/257
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - amáj, 193/2022 35763469 2022-06-08 2022-06-30 54.00
DF/2022/256
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd -máj, 256/2022 43824641 2022-06-08 2022-06-30 600.00
DF/2022/255
GOGO agency, Farská 42, 949 01 Nitra bábkové divadlo MDD, 255/2022 35006251 2022-06-08 2022-06-30 350.00
DF/2022/254
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina - máj, 254/2022 35743565 2022-06-07 2022-06-30 902.96
DF/2022/253
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - máj, 253/2022 35763469 2022-06-07 2022-06-20 66.00
DF/2022/252
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra dodávka zbernice, 252/2022 31447929 2022-06-07 2022-06-30 386.30
DF/2022/251
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru, A. Bušinská, 251/2021 36550949 2022-06-07 2022-06-14 24.25
DF/2022/250
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru, D. Koszoru, 250/2021 36550949 2022-06-07 2022-06-14 24.25
DF/2022/249
MAGIC PRODUCTION, Starhradská 10, 810 00 Bratislava bublinová showy MDD, 249/2022 35868732 2022-06-07 2022-06-14 360.00
DF/2022/248
Jozef Karnet, Terezov 1039/1, 920 01 Hlohovec penová párty MDD, 248/2022 40372839 2022-06-07 2022-06-14 190.00
DF/2022/247
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné MŠ - máj, 247/2022 37865536 2022-06-06 2022-06-14 46.80
DF/2022/246
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - máj, 246/2022 37865536 2022-06-06 2022-06-14 87.80
DF/2022/245
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - máj, 245/2022 37865536 2022-06-06 2022-06-14 138.18
DF/2022/244
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - máj, 244/2022 37865536 2022-06-06 2022-06-14 120.56
DF/2022/243
Peter Krajčír - DOMOTECH, 490, 951 17 Cabaj-Čápor hudobná produkcia MDD, 243/2022 41822765 2022-06-06 2022-06-14 400.00
DF/2022/242
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 242/2022 22819983 2022-06-03 2022-06-14 1229.99
DF/2022/241
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre správa webstránky 7-12/2022, 241/2022 43868878 2022-06-03 2022-06-14 504.00
DF/2022/240
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - májl, 240/2022 37865536 2022-06-03 2022-06-14 467.40
DF/2022/239
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- jún, 239/2022 35815256 2022-06-02 2022-06-14 114.00
DF/2022/238
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- jún, 238/2022 35815256 2022-06-02 2022-06-14 241.00
DF/2022/237
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS-jún, 237/2022 35815256 2022-06-02 2022-06-14 142.00
DF/2022/236
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch. - jún, 236/2022 35815256 2022-06-02 2022-06-14 26.00
DF/2022/235
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet ZS- jún, 235/2022 36831522 2022-06-02 2022-06-14 20.00
DF/2022/234
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto- jún, 234/2022 198331 2022-06-02 2022-06-14 240.00
DF/2022/233
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 233/2022 22819983 2022-06-02 2022-06-14 304.80
DF/2022/232
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava kotlov, 232/2022 31447929 2022-06-01 2022-06-30 639.80
DF/2022/231
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti, 231/2022 51113325 2022-06-01 2022-06-02 114.00
DF/2022/230
Komunál-Servis, Hlavná 3, 080 01 Prešov ver. obstarávanie zemný plyn, 230/2022 51115026 2022-06-01 2022-06-02 400.00
DF/2022/23
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - február, 23/2022 35743565 2022-02-01 1782.08
DF/2022/229
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - jún, 229/2022 35743565 2022-06-01 2022-06-02 554.20
DF/2022/228
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - jún, 228/2022 35743565 2022-06-01 2022-06-02 1782.08
DF/2022/227
ASSINY, Obchodná 2506, 913 21 Trenčianska Turná zástery-MDD, 227/2022 51139341 2022-05-30 150.00
DF/2022/226
NETRADE, Kvetná 54, 947 01 Hurbanovo sáčky na psie exkrementy, 226/2022 46923853 2022-05-30 2022-05-31 131.60
DF/2022/225
Marian Blaži, ELEKTROINŚTALÁCIE A BLESKO, Novozámocká 360, 949 08 Ivanka pri Nitre elektroinštal. práce KD, 225/2022 43162606 2022-05-30 2022-06-02 1000.00
DF/2022/224
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen dobropis Katerinková, 224/2022 45735603 2022-05-26 2022-06-30 -283.20
DF/2022/223
Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Ráyusa 23A, 010 01 Žilina ver. správa-ročný prístup, 223/2022 31592503 2022-05-26 2022-06-02 375.46
DF/2022/222
CONNECT - Ing.Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Brod evidencia ryb. lístky, 222/2022 17644429 2022-05-25 2022-06-02 43.00
DF/2022/221
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 221/2022 32755481 2022-05-25 2022-06-02 350.00
DF/2022/220
REGIONPRESS, Pekárska 7489/40/A, 917 71 Trnava inzerát-riaditeľ ZŠ, 220/2022 36252417 2022-05-25 2022-06-02 81.00
DF/2022/219
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- apríl, 217/2022 37969358 2022-05-24 2022-07-14 -1748.28
DF/2022/218
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- apríl, 218/2022 37969358 2022-05-23 2022-06-02 5105.32
DF/2022/217
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- apríl, 217/2022 37969358 2022-05-23 2022-06-02 4252.08
DF/2022/216
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie tvrdého odpadu -apríl, 216/2022 37969358 2022-05-23 2022-06-02 120.00
DF/2022/215
Dráčik DIVI, Gajova 13, 811 01 Bratislava hračky-vítanie detí, 215/2022 46118985 2022-05-20 2022-05-12 596.29
DF/2022/214
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 214/2022 22819983 2022-05-20 2022-05-24 1074.53
DF/2022/213
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena zásobníka ohrievača, 213/2022 31447929 2022-05-20 2022-05-31 3029.27
DF/2022/212
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena vodomerov, 212/2022 31447929 2022-05-20 2022-05-31 99.00
DF/2022/211
REGIONPRESS, Pekárska 7489/40/A, 917 71 Trnava inzerát-riaditeľ ZŠ, 211/2022 36252417 2022-05-20 2022-05-24 81.00
DF/2022/210
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- máj, 210/2022 31447929 2022-05-17 2022-09-06 342.00
DF/2022/209
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 209/2022 22819983 2022-05-13 2022-05-24 2235.44
DF/2022/208
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 208/2022 22819983 2022-05-13 2022-05-24 1521.48
DF/2022/207
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 207/2022 35697270 2022-05-13 2022-05-24 35.76
DF/2022/206
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV-apríl 206/2022 50105272 2022-05-13 2022-05-24 11309.70
DF/2022/205
Edo.sk, Krakovská 94, 95112 Ivanka pri Nitre ozvučenie kult. podujatia, 205/2022 37450492 2022-05-12 2022-05-17 140.00
DF/2022/204
Informačné vitríny, Kamenná 202/40, 966 22 Lutila informačné vitríny, 204/2022 47197994 2022-05-12 2022-05-17 918.00
DF/2022/203
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ -apríl, 203/2022 37865536 2022-05-11 2022-05-17 108.24
DF/2022/202
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné MŠ - apríl, 201/2022 37865536 2022-05-11 2022-05-17 26.00
DF/2022/201
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - apríl, 201/2022 37865536 2022-05-11 2022-05-17 87.80
DF/2022/200
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - apríl, 200/2022 37865536 2022-05-11 2022-05-17 282.75
DF/2022/199
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - apríl, 199/2022 37865536 2022-05-11 2022-05-17 411.82
DF/2022/198
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ -apríl, 198/2022 37865536 2022-05-11 2022-05-17 144.32
DF/2022/197
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - apríl, 197/2022 35743565 2022-05-10 2022-05-17 1072.92
DF/2022/196
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - apríl, 196/2022 43824641 2022-05-10 2022-05-17 600.00
DF/2022/195
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- apríl, 195/2022 42049229 2022-05-09 2022-05-17 278.16
DF/2022/194
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - apríl, 194/2022 42179955 2022-05-09 2022-05-17 420.00
DF/2022/193
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - apríl, 193/2022 35763469 2022-05-06 2022-05-17 53.00
DF/2022/192
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto-máj, 192/2022 198331 2022-05-06 2022-05-17 240.00
DF/2022/191
REGIONPRESS, Pekárska 7489/40/A, 917 71 Trnava inzerát-riaditeľ ZŠ, 191/2022 36252417 2022-05-04 2022-05-17 81.00
DF/2022/190
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - apríl, 190/2022 35763469 2022-05-04 2022-05-18 65.00
DF/2022/189
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti, 189/2022 51113325 2022-05-04 2022-05-17 114.00
DF/2022/188
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - apríl, 188/2022 37865536 2022-05-03 2022-05-10 367.36
DF/2022/187
SYNERGOS, Hviezdoslavova 86/3461, 953 01 Zlaté Moravce energ. poradenstvo, 187/2022 51318903 2022-05-03 2022-05-10 300.00
DF/2022/186
Ing. Michal Németh GARDENING, Sidl. Žitava 1403/20, 952 01 Vráble jarná údržba, 186/2022 48048640 2022-05-03 2022-05-10 345.98
DF/2022/185
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- máj, 185/2022 35815256 2022-05-03 2022-05-10 114.00
DF/2022/184
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- máj, 184/2022 35815256 2022-05-03 2022-05-10 241.00
DF/2022/183
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- máj, 183/2022 35815256 2022-05-03 2022-05-10 142.00
DF/2022/182
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch. - máj, 182/2022 35815256 2022-05-03 2022-05-10 26.00
DF/2022/181
LUXSOL, Račianska 1571/66, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové Mesto detské ihrisko - siete, 181/2022 50152670 2022-05-03 2022-05-10 76.50
DF/2022/180
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - máj, 180/2022 33708550 2022-05-02 2022-05-10 40.00
DF/2022/179
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet ZS- máj, 179/2022 36831522 2022-05-02 2022-05-10 20.00
DF/2022/178
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - máj, 178/2022 35743565 2022-05-02 2022-05-10 554.20
DF/2022/177
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - máj, 177/2022 35743565 2022-05-02 2022-05-10 1782.08
DF/2022/176
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 176/2022 22819983 2022-05-02 2022-05-10 163.22
DF/2022/175
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre nálepky na smetné nádoby, 175/2022 43868878 2022-04-28 2022-05-10 240.60
DF/2022/174
LECTUS, Limbova 3056/11, 010 01 Žilina zdravotechnika, 174/12022 44017464 2022-04-27 20070.00
DF/2022/173
AUTO - IMPEX, Vlčie hrdlo 68, 810 00 Bratislava servis IVECO-DHZ, 173/2022 17329477 2022-04-27 2022-05-31 881.29
DF/2022/172
GOLD TOP, Tribečská 26, 953 01 Zlaté Moravce ťažné zariadenie, 172/2022 45624925 2022-04-26 2022-05-31 476.38
DF/2022/171
TRILAB SK, V. Benedilka 209/4, 971 01 Prievidza I zdravotechnika CIZS, 171/2022 50980980 2022-04-26 2022-12-30 59937.50
DF/2022/170
Jozef Baláž MINI TRANS, Holešovská 18, 951 93 Topoľčianky nákup prívesný vozík, 170/2022 11928158 2022-04-25 2022-04-25 1010.00
DF/2022/169
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena vodomerov, 169/2022 31447929 2022-04-25 2022-05-31 99.00
DF/2022/168
Ambrelo oz, Sputnikova 19, 810 00 Bratislava veľkonočný koncert, 168/2022 30869455 2022-04-25 2022-05-02 600.00
DF/2022/167
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-marec, 167/2022 37969358 2022-04-21 2022-05-02 222.96
DF/2022/166
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-marec, 166/2022 37969358 2022-04-21 2022-05-02 3773.03
DF/2022/165
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-apríl, 165/2022 31447929 2022-04-21 2022-05-02 342.00
DF/2022/164
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 164/2022 35763469 2022-04-20 2022-05-02 124.00
DF/2022/163
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- marec, 163/2022 37969358 2022-04-20 2022-05-02 4461.65
DF/2022/162
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie tvrdého odpadu - marec, 162/2022 37969358 2022-04-20 2022-05-02 120.00
DF/2022/161
FLEURETTE, Vlčany 1316, 925 84 Vlčany štiepkovanie biomasy, 161/2022 50609963 2022-04-20 2022-04-26 1082.59
DF/2022/160
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 160/2022 22819983 2022-04-19 2022-05-02 2570.98
DF/2022/159
TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec kanc. potreby, 159/2022 32627211 2022-04-13 2022-04-20 795.34
DF/2022/158
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - marec, 158/2022 35743565 2022-04-12 2022-04-20 1206.57
DF/2022/157
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 157/2022 35697270 2022-04-12 2022-04-20 35.76
DF/2022/156
JA-BL-KO ct, J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky žiadosť o platbu č. 3, 156/2022 46845160 2022-04-12 2022-04-13 5040.00
DF/2022/155
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 155/2022 17682258 2022-04-11 2022-04-20 486.00
DF/2022/154
Miroslav Ružička ŽEL-MAT, Novozámocká 187/2, 951 12 Ivanka pri Nitre oplotenie areálu TJ, 154/2022 33586306 2022-04-11 2022-04-20 3015.84
DF/2022/153
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- marecr 153/2022 50105272 2022-04-11 2022-04-20 9422.98
DF/2022/152
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke 152/2022 46333045 2022-04-11 2022-04-20 497.16
DF/2022/151
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke 151/2022 46333045 2022-04-11 2022-04-20 12.32
DF/2022/150
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - marec, 150/2022 42179955 2022-04-11 2022-04-20 420.00
DF/2022/149
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 149/2022 17682258 2022-04-11 2022-04-20 915.60
DF/2022/148
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - február, 148/2022 37865536 2022-04-08 2022-04-11 87.80
DF/2022/147
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - marec, 147/2022 37865536 2022-04-08 2022-04-11 87.80
DF/2022/146
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné MŠ - marec, 146/2022 37865536 2022-04-08 2022-04-11 33.80
DF/2022/145
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ -marec, 145/2022 37865536 2022-04-08 2022-04-11 133.80
DF/2022/144
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ -marec, 144/2022 37865536 2022-04-08 2022-04-11 200.64
DF/2022/143
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ -marec, 143/2022 37865536 2022-04-08 2022-04-11 659.36
DF/2022/142
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ -marec, 142/2022 37865536 2022-04-08 2022-04-11 373.16
DF/2022/141
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - marec, 141/2022 35763469 2022-04-08 2022-04-11 53.00
DF/2022/140
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba-marec, 140/2022 42049229 2022-04-08 2022-04-11 336.72
DF/2022/139
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - marec, 139/2022 43824641 2022-04-07 2022-04-11 600.00
DF/2022/138
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. I.Q, 138/2022 22819983 2022-04-07 2022-04-11 478.80
DF/2022/137
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto- apríl, 137/2022 198331 2022-04-07 2022-04-11 240.00
DF/2022/136
VšeProObce - Michal Zbořil, Gen. Píky 1910/7 Ostrava smetné nádoby do obce, 136/2022 88615723 2022-04-06 2022-08-15 2129.60
DF/2022/135
TAPEX s.r.o., Koceľova 8, 949 01 Nitra antivírus Kaspersky, 135/2022 36526801 2022-04-06 2022-04-11 472.52
DF/2022/134
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava mobilná aplikácia II.Q, 134/2022 51682265 2022-04-06 2022-04-11 360.00
DF/2022/133
Petit Press, a.s., Nám. SNP 30, 811 01 Bratislava propagácia obce, 133/2022 35790253 2022-04-06 2022-04-11 297.00
DF/2022/132
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena vodomerov, 132/2022 31447929 2022-04-06 2022-04-30 1782.00
DF/2022/131
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena vodomerov, 131/2022 31447929 2022-04-06 2022-04-30 1683.00
DF/2022/130
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - apríl, 130/2022 33708550 2022-04-05 2022-04-11 40.00
DF/2022/129
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - marec, 129/2022 35763469 2022-04-05 2022-04-19 69.12
DF/2022/128
Ľuboš Pňaček, Seliacka 1072/45, 951 15 Mojmírovce Montáž oplotenia pri obec. bytovkách, 128/2022 48255742 2022-04-05 2022-04-07 1987.00
DF/2022/127
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti, 127/2022 51113325 2022-04-05 2022-04-07 114.00
DF/2022/126
Lemus s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra dopravnoinžienierska dokumentácia, 126/2022 45620741 2022-04-05 2022-04-07 312.00
DF/2022/125
Lemus s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra dopravnoinžienierska dokumentácia, 125/2022 45620741 2022-04-05 2022-04-07 312.00
DF/2022/124
Lemus s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra dopravnoinžienierska dokumentácia, 124/2022 45620741 2022-04-05 2022-04-07 300.00
DF/2022/123
CZ CZ Nitra s r.o., Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra servisné práce na telef.systéme, 123/2022 31419470 2022-04-05 2022-04-07 219.84
DF/2022/122
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - marec, 122/2022 37865536 2022-04-04 2022-04-07 465.76
DF/2022/121
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- apríl, 121/2022 35815256 2022-04-04 2022-04-07 114.00
DF/2022/120
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- apríl, 120/2022 35815256 2022-04-04 2022-04-07 241.00
DF/2022/119
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- apríl, 119/2022 35815256 2022-04-04 2022-04-07 142.00
DF/2022/118
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch. - apríl, 118/2022 35815256 2022-04-04 2022-04-07 26.00
DF/2022/117
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet ZS- apríl, 117/2022 36831522 2022-04-04 2022-04-07 20.00
DF/2022/116
Jozef Szombat, 119, 951 35 Veľké Zálužie kontrola a čistenie komínov, 116/2022 33708053 2022-04-04 2022-04-07 183.60
DF/2022/115
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopírky II.Q, 115/2022 43878989 2022-04-04 2022-04-04 164.88
DF/2022/114
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopírky II.Q, 114/2022 43878989 2022-04-04 2022-04-01 270.25
DF/2022/113
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - apríl, 113/2022 35743565 2022-04-01 2022-04-07 554.20
DF/2022/112
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - apríl, 112/2022 35743565 2022-04-01 2022-04-07 1782.08
DF/2022/111
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora URBIS 4-6/2022, 111/2022 36041688 2022-04-01 2022-04-07 365.00
DF/2022/110
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava kotlov, 110/2022 31447929 2022-04-01 2022-04-30 142.46
DF/2022/109
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 109/2022 22819983 2022-04-01 2022-04-07 429.62
DF/2022/108
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra servisné práce kotolňa, 108/2022 31447929 2022-03-30 2022-04-30 717.25
DF/2022/107
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 107/2022 17682258 2022-03-30 2022-04-07 1044.84
DF/2022/106
Patrik Foltys PF-Comp, Štefánikova 50, 949 01 Nitra PC- stavebný úrad, 106/2022 36934747 2022-03-30 2022-04-07 528.00
DF/2022/105
RAUGAS, Novomestského 498/11, 949 01 Nitra odborné prehliadky VTZ, 105/2022 51054337 2022-03-28 2022-04-07 576.00
DF/2022/104
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 811 01 Bratislava autorská odmeny, 104/2022 00178454 2022-03-25 2022-04-07 20.40
DF/2022/103
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- február, 103/2022 37969358 2022-03-23 2022-03-25 3222.31
DF/2022/102
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- február, 102/2022 37969358 2022-03-23 2022-03-25 3330.29
DF/2022/101
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie tvrdého odpadu - február, 101/2022 37969358 2022-03-23 2022-03-25 1423.72
DF/2022/100
Ing. Róbert Chudý, Bernolákova 1022/39, 952 01 Vráble geogetické práce, 100/2022 35006803 2022-03-22 2022-03-25 327.00
DF/2022/099
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre orientačné tabuľky ZS, 99/2022 43868878 2022-03-18 2022-03-21 2038.20
DF/2022/098
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd- február, 98/2022 43824641 2022-03-18 2022-03-21 600.00
DF/2022/097
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- február 97/2022 50105272 2022-03-18 2022-03-21 10000.91
DF/2022/096
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 96/2022 35763469 2022-03-17 2022-03-25 124.00
DF/2022/095
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 95/2022 22819983 2022-03-17 2022-03-25 630.44
DF/2022/094
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 94/2022 22819983 2022-03-17 2022-03-25 3706.26
DF/2022/093
JOMA, Nitrianska 352/172, 951 13 Branč 51789621 2022-03-17 2022-03-21 125.00
DF/2022/092
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- marecr, 92/2022 31447929 2022-03-16 2022-03-21 342.00
DF/2022/091
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava moabil, 91/2022 35697270 2022-03-14 2022-03-21 35.76
DF/2022/090
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - február, 88/2022 37865536 2022-03-11 2022-03-31 163.00
DF/2022/089
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné MŠ - február, 89/2022 37865536 2022-03-11 2022-03-31 57.20
DF/2022/088
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - február, 88/2022 37865536 2022-03-11 2022-03-31 122.56
DF/2022/087
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava kotlov, 87/2022 31447929 2022-03-11 2022-03-31 222.04
DF/2022/086
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 86/2022 22819983 2022-03-10 2022-03-14 132.41
DF/2022/085
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - jfebruár 85/2022 42179955 2022-03-09 2022-03-11 420.00
DF/2022/084
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina - február, 84/2022 35743565 2022-03-08 2022-03-11 1194.92
DF/2022/083
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - február, 83/2022 35763469 2022-03-08 2022-03-11 53.00
DF/2022/082
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto február, 82/2022 198331 2022-03-08 2022-03-11 240.00
DF/2022/081
GEO-EKON s.r.o., Dunajská 4, 949 01 Nitra zameranie pozemku, 81/2022 46448276 2022-03-07 2022-03-09 240.00
DF/2022/080
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava lotlov, 80/2022 31447929 2022-03-07 2022-03-31 4869.60
DF/2022/079
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - február, 79/2022 35763469 2022-03-04 2022-03-18 65.44
DF/2022/078
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- február, 78/2022 42049229 2022-03-04 2022-03-09 292.80
DF/2022/077
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti, 77/2022 51113325 2022-03-04 2022-03-09 114.00
DF/2022/076
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava ventilov, 76/2022 31447929 2022-03-03 2022-03-31 177.58
DF/2022/075
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 75/2022 22819983 2022-03-03 2022-03-09 108.00
DF/2022/074
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - február, 74/2022 37865536 2022-03-02 2022-03-09 356.11
DF/2022/073
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - február, 73/2022 37865536 2022-03-02 2022-03-09 519.73
DF/2022/072
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - február, 72/2022 37865536 2022-03-02 2022-03-09 359.16
DF/2022/071
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- marec, 71/2022 35815256 2022-03-02 2022-03-09 114.00
DF/2022/070
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- marec, 70/2022 35815256 2022-03-02 2022-03-09 241.00
DF/2022/069
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- marec, 69/2022 35815256 2022-03-02 2022-03-09 142.00
DF/2022/068
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch. - marec, 68/2022 35815256 2022-03-02 2022-03-09 26.00
DF/2022/067
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - maec, 67/2022 33708550 2022-03-02 2022-03-09 40.00
DF/2022/066
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet ZS- marec, 66/2022 36831522 2022-03-02 2022-03-09 20.00
DF/2022/065
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - január, 65/2022 37865536 2022-03-01 2022-03-09 97.83
DF/2022/064
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - január, 64/2022 37865536 2022-03-01 2022-03-09 61.24
DF/2022/063
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - január, 63/2022 37865536 2022-03-01 2022-03-09 107.07
DF/2022/062
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - marec, 62/2022 35743565 2022-03-01 2022-03-09 554.20
DF/2022/061
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - marec, 61/2022 35743565 2022-03-01 2022-03-09 1782.08
DF/2022/060
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vod. prípojky, 60/2022 36550949 2022-03-01 2022-03-09 38.17
DF/2022/059
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné TJ, 59/2022 36550949 2022-02-28 2022-06-30 18.14
DF/2022/058
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre pohľadnice k MDŽ, 58/2022 43868878 2022-02-24 2022-03-09 198.00
DF/2022/057
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopírky I.Q, 57/2022 43878989 2022-02-23 2022-01-03 270.25
DF/2022/056
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kanc. potreby, 56/2022 36657719 2022-02-23 2022-03-09 186.76
DF/2022/055
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre práce na webe, 55/2022 43868878 2022-02-23 2022-03-09 108.00
DF/2022/054
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- január, 54/2022 37969358 2022-02-22 2022-03-09 4143.32
DF/2022/053
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- január, 53/2022 37969358 2022-02-22 2022-03-09 2591.04
DF/2022/052
EUROSTAL klietka pre túlavých psov, 52/2022 365562459 2022-02-22 2022-03-04 760.00
DF/2022/051
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 51/2022 36544141 2022-02-21 2022-03-09 187.20
DF/2022/050
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- január 50/2022 50105272 2022-02-18 2022-02-18 10129.51
DF/2022/049
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- február, 49/2022 31447929 2022-02-18 2022-02-18 342.00
DF/2022/048
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd-január, 48/2022 43824641 2022-02-16 2022-02-18 600.00
DF/2022/047
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 47/2022 35763469 2022-02-16 2022-02-18 124.00
DF/2022/046
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava mobilaná aplikácia I.Q, 46/2022 51682265 2022-02-16 2022-02-18 360.00
DF/2022/045
VERLAG DASHOFER, s r.o., Žlezničiarska 13, 811 01 Bratislava online smernice, 45/2022 35730129 2022-02-16 178.20
DF/2022/044
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 40/2022 17682258 2022-02-15 2022-02-18 460.80
DF/2022/043
NOVAFENZ, 167, 951 24 Malé Zálužie mobilné oplotenie, 43/2022 44072201 2022-02-15 2022-02-18 290.16
DF/2022/042
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava moabil, 42/2022 35697270 2022-02-14 2022-02-18 57.97
DF/2022/041
TOPSET solutions s.r.o., Hollého 2366/25, 900 31 Stupava systémová podpora, 41/2022 46919805 2022-02-14 2022-02-18 78.00
DF/2022/040
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 40/2022 17682258 2022-02-10 2022-02-11 516.60
DF/2022/039
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 811 01 Bratislava odmeny umelcom, 39/2022 17310598 2022-02-08 2022-02-11 38.40