Faktúry

Úvod / Faktúry

Filtrovať faktúry: 2024202320222021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Interné číslo
99/2011
Peter Pagáč - ELDRO Krakovská 16 951 12 Ivanka pri Nitre dem. a montáž prívodného kábla 43340288 6.4.2011 6.4.2011 300,00
98/2011
ECOMP Slovakia, s.r.o. Košťany nad Turcom č. 124 038 41 Košťany nad Turcom Programátorské práce 44788495 06.04.2011 04.04.2011 238,80
97/2011
Prvá komunálna finančná, a.s. Samova 11 949 01 Nitra poistné 2.Q-majetok obce 36557129 30.03.2011 13.04.2011 245,82
96/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 opakovaná dodávka zemného plynu 35815256 01.04.2011 13.04.2011 789,00
95/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 opakovaná dodávka zemného plynu 35815256 01.04.2011 13.04.2011 581,00
94/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Opakovaná dodávka zemného plynu 35815256 01.04.2011 13.04.2011 394,00
93/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Opakovaná dodávka zemného plynu april 35815256 01.04.2011 13.04.2011 137,00
92/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Opakovaná dodávka zemného plynu 35815256 01.04.2011 13.04.2011 682,00
91/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Plyn klub doch. 358152256 01.04.2011 13.04.2011 70,00
90/2011
NEPA Slovakia, spol, s. r. o. Technická 2 821 04 Bratislava 2 Opravka kopírky - pokladňa 31369987 25.03.2011 13.04.2011 157, 69
9/2011
Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/a 82109 Bratislava faktúry za mobilné služby 10 tel.č. 35697270 14.01.2011 28.01.2011 137.32
89/2011
Smaltovňa Mišík, s. r. o. Bratislavská 25 908 51 Holíč 1 Domové číslo 36233013 24.03.2011 13.04.2011 18, 90
88/2011
Slovak telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.03.2011 24.03.2011 64, 78
87/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.03.2011 24.03.2011 16, 25
86/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.03.2011 24.03.2011 16, 54
85/2011
Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Hlasové služby 35697270 16.03.2011 22.03.2011 573, 69
84/2011
SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 Použitie hudobných diel 178454 14.03.2011 22.03.2011 20, 40
83/2011
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra Cintorín - odpad 17643848 11.03.2011 22.03.2011 195, 50
82/2011
ZSE energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 El. energia park - marec 36677281 0803.2011 23.03.2011 96, 52
81/2011
ZSE energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 El. energia prečerpanie - marec 36677281 08.03.20111 23.03.2011 104, 36
80/2011
Základná škola Ivanka pri Nitre Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Vyúčtovanie vodného a stočného za MŠ 378655536 10.03.2011 22.03.2011 12,00
8/2011
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášiková 23/D 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 31396674 13.01.2011 14.01.2011 1447.62
78/2011
Základná škola Ivanka pri Nitre Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia plynu za Materskú školu 378655536 10.03.2011 22.03.2011 754,00
77/2011
Základná škola Ivanka pri Nitre Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia plynu za Materskú školu 37865536 10.03.2011 22.03.2011 824, 40
76/2011
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22 949 01 Nirea Tonery 37212931 28.02.2011 22.03.2011 139, 98
75/2011
SWAN, a. s. Borská 6 841 04 Bratislava Tel OU - február 35680202 04.03.2011 24.03.2011 29, 48
74/2011
ZSE energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 El. energia marec - prečerpávačky 36677281 08.03.2011 23.03.2011 228, 78
73/2011
ZSE energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 El. energia obec - marec 36677281 08.03.2011 23.03.2011 1 900, 80
73/2011
Základnná škola Ivanka pri Nitre Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Vyúčtovanie vodného a stočného za MŠ 378655536 10.03.2011 22.03.2011 9, 60
72/2011
ZSE energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrická energia- marec- byty 36677281 08.03.2011 23.03.2011 168, 06
71/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 03.03.2011 18.03.2011 17, 78
70/211
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 03.03.2011 17.03.2011 107, 04
7/2011
ulica československej armády 26 97401 Banská Bystrica Uradenie členského príspevku do Združenia ZOPZ 35815256 12.01.2011 28.01.2011 82.15
69/2011
ENVI-GEOS Nitra, s. r. o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Odvoz a likvidácia odpadu 31434347 28.02.2011 22.03.2011 3 084, 67
68/2011
ZSE Energie, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Dodanie tovaru a služieb 36677281 03.03.2011 08.03.2011 -1, 26
67/2011
JUDr. Eva Gyurovszká Záhradnícko 224/1 927 01 Šala Monitoring škola nov. tis. 2147483647 21.03.2011 22.03.2011 371, 84
66/2011
Slovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné- február 36550949 28.02.2011 22.03.2011 472, 80
65/2011
RNDr. Roman Przybyla Široká 5 909 01 Skalica Vypracovanie žiadosti o NFP-životné prostredie 44122705 07.03.2011 22.03.2011 4 500,00
64/2011
Obec Branč Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie odpadovej vody z obce Ivanka pri Nitre 307777 01.03.2011 22.03.2011 2 642, 09
63/2011
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 Nitra Rozšírenie kanalizácie 22819983 01.03.2011 26.06.2011 221 223,68
62/2011
Poradca podnikateľa spol. s. r. o. Martina Rázusa 23/A 010 01 Žilina 1 Zb. zákonov-doplatok 31592503 25.02.2011 30.03.2011 143, 05
61/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Opakovaná dodávka zemného plynu 35815256 01.03.2011 18.03.2011 1 061,00
60/2011
Slovebský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Opakovaná dodávka zemného plynu 35815256 01.03.2011 18.03.2011 70,00
6/2011
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava Zemný plyn, Novozámocká 326 35815256 01.01.2011 20.01.2011 274.00
59/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Opakovaná dodávka zemného plynu 35815256 01.03.2011 18.03.2011 1 441,00
58/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Opakovaná dodávka zemného plynu 35815256 01.03.2011 18.03.2011 719,00
57/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Opakovaná dodávka zemného plynu 35815256 01.03.2011 18.03.2011 250,00
56/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.´ Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Opakovaná dodávka zemného plynu 35815256 01.03.2011 18.03.2011 1 247,00
551/2011
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 NItra Aktualizácia žiadosti 22819983 9.1.2012 30.7.2012 30
550/2011
Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.1.2012 30.1.2012 31
55/2011
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Štefanovičová 20 811 04 Bratislava Verejný poriadok v obci február 2011 35908718 24.02.2011 30.03.2011 48, 30
549/2011
Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.1.2012 30.1.2012 16,54
548/2011
Telekom, a.s. Karadžičova 13 825 13 Bratislaava Hlasové služby 35763469 15.1.2012 30.1.2012 16,74
547/2011
Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné 36550949 31.12.2011 30.1.2012 63,60
546/2011
Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné 36550949 31.12.2011 0
545/2011
Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné 36550949 31.12.2011 30.1.2012 4,80
544/2011
Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné 36550949 31.12.2011 0
543/2011
Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné 36550949 31.12.2011 30.1.2012 25,20
542/2011
Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné 36550949 31.12.2011 30.1.2012 500,40
541/2011
Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné 36550949 31.12.2011 0
540/2011
Správa zariadenia sociálnych služieb Baničova 12 949 11 Nitra Ekonomicky oprávnene náklady-Trungelová 37966456 12.1.2012 18.1.2012 79,90
54/2011
Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Hlasové služby Január - február 2011 35697270 22.02.2011 18.03.2011 304,99
539/2011
Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 12 949 11 Nitra Ekonomicky oprávnené náklady-denný stacionár-Supek 37966456 12.1.2012 18.1.2012 54,40
538/2011
Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 Predplatné-finančné spravodajstvo 31592503 9.1.2012 30.1.2012 21,19
537/2011
Dexia Banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Vedenie účtu 31575951 21.12.2011 16.1.2012 39,96
536/2011
Mestské služby Nitra Tehelná 33 949 85 Nitra Odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu 17643848 11.1.2012 17.1.2012 241
535/2011
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Inžinierska a dodaávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Kanalizácia-Ivánka pri Nitre 22819983 9.1.2012 30.1.2012 399
534/2011
Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 Finančný spravodajca-preddavok 31592503 2.1.2012 10.1.2012 16,65
533/2011
ZSE Energie, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Dodanie tovaru a služieb 36677281 4.1.2012 19.1.2012 72,07
532/2011
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Dodanie tovaru a služieb 36677281 4.1.2012 19.1.2012 486,74
531/2011
ZSE Energie, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Dodanie tovaru a služieb-preplatok 36677281 4.1.2012 23.1.2012 -90,84
530/2011
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Dodanie tovaru a služieb 36677281 4.1.2012 12.1.2012 152,12
53/2011
ELCOM. s. r. o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia v obci + materiál 36544141 28.02.2011 18.03.2011 224, 28
529/2011
ZSE Energie, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Dodanie tovaru a služieb 36677281 4.1.2012 19.1.2012 1348,68
528/2011
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Dodanie tovaru a služieb- preplatok 36677281 4.1.2012 23.1.2012 -31,58
527/2011
ZSE energie, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Dodanie tovaru a služieb-preplatok 36677281 4.1.2012 23.1.12012 -10,61
526/2011
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Dodanie tovaru a služieb 36677281 4.1.2012 19.1.2012 1032,16
525/2011
Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 3.1.2012 11.1.2012 20,39
524/2011
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Zneškodnenie odpadu 31434347 31.12.2011 23.1.2012 3606,71
523/2011
Mária Balážová, Reštaurácia Ivanka Novozámocká 265 951 12 Ivánka pri Nitre Občerstvenie 14042151 21.12.2011 30.12.2011 196,05
522/2011
Petit Press, a.s.divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12 811 08 Bratislava Inzercia 35790253 4.01.2012 11.1.2012 90
521/2011
STATUS ALFA, s.r.o. Novozámocká 353 951 12 Ivánka pri Nitre Oprava parkiet - Kultúrny dom 34128450 30.12.2011 11.1.2012 4388,73
520/2011
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábr. za hydrocentrálou 4 940 60 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenia 36550949 31.12.2011 12.1.2012 142,90
52/2011
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra PC zostava + monitor 20 ks 37212931 24.02.2011 28.02.2011 3 600,00
519/2011
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 940 60 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenia 36550949 31.12.2011 12.1.2012 398,33
518/2011
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra a.s. Prevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenie 36550949 31.12.2011 11.1.2012 398,33
517/2011
Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 3.1.2012 16.1.2012 108,78
516/2011
SAMNET-informačný systém samosprávy Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce Informácie o dotáciách a grantoch pre samosprávu 37867440 2.1.2012 11.1.2012 32,86
515/2011
JUDr. Svetlana Kšiňanová PhD. Advokátska kancelária Párovská ul.24 949 01 Nitra Právna pomoc 12/2011 3202 2.1.2012 11.1.2012 240
514/2011
Obec Branč- Obecný úrad Hlavné námestie č.1 951 13 Branč Čistenie odpadovej vody v obci 307777 31.12.2011 11.1.2012 2151,52
513/2011
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 925 41 Kráľov Brod Úradné listiny 17644429 19.12.2011 2.1.2012 73,45
512/2011
Úrad MV SR Bratislava Pribinova 2 812 72 Bratislava Úradné listiny 151866 19.12.2011 2.1.2012 29,09
511/2011
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 Nitra Spracovanie žiadosti-kanalizačná sieť 22819983 29.12.2011 2.1.2012 80,64
510/2011
Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.12.2011 2.1.2012 15.46
51/2011
UNIMONT - Zdenko Maďar Sídl. KAŠKA 920 952 01 Vráble Oprava obecného rozhlasu 33648981 17.02.2011 28.02.2011 1 204, 92
509/2011
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za 12/2011 43824641 30.12.2011 5.1.2012 420
508/2011
Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.12.2011 21.12.2011 16,43
507/2011
Telkom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.12.2011 21.12.2011 16,93
506/2011
Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.10.2011 21.12.2011 21.84
505/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 825 11 Bratislava Vyúčtovanie plynu v MŠ 35815256 7.12.2011 9.12.2011 1432,28
504/2011
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivánka pri Nitre refakturácia vodné za MŠ 378655536 12.12.2011 20.12.2011 28,80
503/2011
Orange slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Hlasové služby 35697270 15.12.2011 28.12.2011 241,94
502/2011
A J produkty a.s. Blharská 42 917 02 Trnava Odpadkový kôš s popolníkom 36268518 14.12.2011 19.12.2011 283,20
501/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Spotreba plynu 35815256 14.12.2011 23.12.2011 232,49
500/2011
Obec Ivanka pri Nitre Novozámocká 326 951 12 Ivanka pri Nitre plyn za okt. MŠ 37865536 14.11.2011 24.11.2011 408, 42
50/2011
LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Stravné lístky 31396674 3.03.2011 1.03.2011 1447,62
5/2011
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava Zemný plyn, Novozámocká 326 35815256 01.01.2011 20.01.2011 1577.00
49/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasová správa 35763469 15.02.2011 28.02.2011 15,16
48/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.02.2011 28.02.2011 1,56
47/2011
Slovak Telekom, a. s. Kardžičova 210 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.02.2011 28.02.2011 1.56
46/2011
ASSECO SOLUTIONS, a.s. Bárdošova 2 831 01 Bratislava Softwerové práce 602311 17.02.2011 28.02.2011 69,25
45/2011
NEPA Slovakia, spol. s.r.o. Technická 2 821 04 Bratislava 2 dodanie tovaru 31369987 15.2.2011 28.2.2011 242.34
449/2011
Obec Ivanka pri Nitre Novozámocká 326 951 12 Ivanka pri Nitre plyn za sept. MŠ 37865536 7.11.2011 24.11.2011 212, 80
448/2011
ZSE ENeRGIA, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrina VO 35823551 11.11.2011 28.11.2011 46, 12
447/2011
ZSE ENERGIA, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrina-ČOV 35823551 11.11.2011 28.11.2011 19, 12
446/2011
ZSE ENERGIA, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrina kanal. 35823551 11.11.2011 28.11.2011 422, 93
445/2011
ZSE ENERGIA, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrina MŠ, OU 35823551 11.11.2011 28.11.2011 2 015, 80
444/2011
ZSE ENERGIA, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrina bytovky 35823551 11.11.2011 28.11.2011 166, 33
443/2011
ZSE ENERGIA, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrina park 35823551 11.11.2011 28.11.2011 93, 85
442/2011
ZSE ENERGIA, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrina-ČOV 35823551 11.11.2011 28.11.2011 17, 97
441/2011
Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 12 949 11 Nitra ŤZP-Trungelová 37966456 9.11.2011 27.11.2011 90, 10
440/2011
Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 12 949 11 Nitra ŤZP-Trungelová 37966456 9.11.2011 24.11.2011 71, 40
44/2011
Smaltovňa Mišík, s.r.o Bratislavská 25 908 51 Holíč 1 Smalt. domové číslo 36233013 8.2.2011 16.2.2011 14.80
439/2011
Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 12 949 11 Nitra ŤZP-supek 37966456 9.11.2011 24.11.2011 49, 30
438/2011
0
437/2011
Mestské služby Nitra Tehelná 33 949 85 Nitra vývoz odpadu 17643848 8.11.2011 24.11.2011 599, 15
436/2011
SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava hovorné 35680202 7.11.2011 27.11.2011 3, 98
435/2011
Mgr. Matúš Čičo Krakovská 92 951 12 Ivanka pri Nitre IT služby 46374680 10.11.2011 20.11.2011 200, 00
434/2011
TOI TOI a DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava prenosné WC 36383074 7.11.2011 14.11.2011 288, 00
433/2011
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava poistenie traktor+vlečka 35709332 10.11.2011 5.12.2011 251, 53
432/2011
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 841 01 Bratislava hav. poistenie traktor 35709332 10.11.2011 5.12.2011 141, 02
431/2011
Kooperativa poisťovňa, a.s. Farská 30 949 01 Nitra 1 poistenie VO 585441 31.10.2011 28.11.2011 161, 25
430/2011
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky vývoz odpadu 31434347 31.10.2011 27.11.2011 7 714, 88
43/2011
Obchodný register Okresného súdu Bratislava Radlinského 32 810 05 Bratislava Nedoplatok-RTVS, s.r.o. 36857432 8.2.2011 16.2.2011 56.68
429/2011
SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby 35763469 9.11.2011 16.11.2011 20, 39
428/2011
GRIS SLOVAKIA, spol. s.r.o. Rázusova 7 949 01 Nitra nastavenie tlačiarne 34143416 31.10.2011 14.11.2011 9, 60
427/2011
ZVS, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné park 36550949 31.10.2011 16.11.2011 14, 40
426/2011
JuDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Párovská ulica 24 949 01 Nitra právne služby 0 8.11.2011 27.11.2011 240, 00
425/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn spoločenské priestory 35815256 7.11.2011 14.11.2011 77, 00
424/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn zdravotné stredisko 35815256 7.11.2011 14.11.2011 820, 00
423/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn-TJ 35815256 7.11.2011 14.11.2011 248, 00
422/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn OU-KD 35815256 7.11.2011 14.11.2011 1 553, 00
421/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn-bytovka 35815256 7.11.2011 14.11.2011 1 117,00
420/2011
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn-bytovka č. 2 35815256 1.11.2011 14.11.2011 1 277,00
42/2011
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina-dodanie tovaru a služby 36677281 8.2.2011 28.2.2011 1 764.36
419/2011
ZVS, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné a stočné 36550949 31.10.2011 16.11.2011 75, 60
418/2011
ZVS, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné a stočné 36550949 31.10.2011 16.11.2011 26, 40
417/2011
ZVS, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné a stočné 36550949 31.10.2011 16.11.2011 19, 20
416/2011
ZVS, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné a stočné 36550949 31.10.2011 7.11.2011 0,00
415/2011
ZVS, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné a stočné 36550949 31.10.2011 16.11.2011 24, 00
414/2011
ZVS, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné a stočné 36550949 31.10.2011 16.11.2011 439, 20
413/2011
ZVS, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné a stočné 36550949 31.10.2011 16.11.2011 13, 20
412/2011
Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1 poistenie majetku 31595545 2.1.2012 9.1.2011 135, 31
412/2011
Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1 Žiadosť o ukončenie 31595545 31.10.2011 7.11.2011 147, 00
411/2011
TOI TOI a DIXI spol., s.r.o. Slovensko Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Prenosné WC 36383074 2.11.2011 14.11.2011 144, 00
410/2011
Obec Branč-Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč čistenie odpadovej vody 307777 31.10.2011 16.11.2011 1865, 01
41/2011
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina-dodanie tovaru a služby 36677281 8.2.2011 28.2.2011 215.69
409/2011
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby 35763469 3.11.2011 14.11.2011 133, 75
408/2011
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd 43824641 3.11.2011 16.11.2011 420, 00
407/2011
Vladimír Uhrina INLAN PLUS Ľudovíta Okánika 4 949 01 Nitra montáž barového pultu 41821793 2.11.2011 15.11.2011 1 500,00
406/2011
BEST STAV, s.r.o. Fraňa Mojtu 23 949 01 Nitra rekonštrukcia ZŠ 44695683 31.10.2011 3.11.2011 31 957, 44
405/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn OU-KD 35815256 23.10.2011 4.11.2011 1255, 91
404/2011
Slovenská plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn 35815256 23.10.2011 4.11.2011 84, 02
403/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn zdravotné stredisko 35815256 23.10.2011 4.11.2011 946, 75
402/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn-bytovka 35815256 23.10.2011 4.11.2011 805, 82
401/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn-bytovka 35815256 23.10.2011 4.11.2011 708, 06
400/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Plyn 35815256 23.10.2011 4.11.2011 18, 42
40/2011
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava dodanie tovaru a služby-elektrina 36677281 8.2.2011 28.2.2011 156.77
4/2011
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava Zemný plyn, Gergelova 2 35815256 01.01.2011 20.01.2011 787.00
399/2011
LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Tomášikova 23/d 821 01 Bratislava Stravné poukážky 31396674 18.10.2011 4.11.2011 1 980, 00
398/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.10.2011 2.11.2011 15, 47
397/2011
S.K.Projekt-Ing. Slavomír Koiš Bjakalská 3 949 01 Nitra Projekt rekonštrukcie telocvične 37076850 20.10.2011 2.11.2011 1 500, 00
396/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné cintroín Luk 36550949 30.09.2011 26.10.2011 20, 40
395/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné bytovka 36550949 30.09.2011 26.10.2011 390, 00
394/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné zdravotné stredisko 36550949 30.09.2011 26.10.2011 13, 20
393/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné 36550949 30.09.2011 20.10.2011 0
392/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné 36550949 30.09.2011 26.10.2011 28, 80
391/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné cintorín 365509949 30.09.2011 26.10.2011 39, 60
390/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné 36550949 30.09.2011 26.09.2011 36, 00
39/2011
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava spotreba el. energie 36677281 8.2.2011 28.2.2011 89,65
389/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.10.2011 2.11.2011 20, 74
388/2011
ELCOMP, s. r. o. Pražská 2 949 11 Nitra Prava verejného osvetlenia 36544141 18.10.2011 2.11.2011 98, 76
387/2011
EUFC, s. r. o. Družstevná 2 831 04 Bratislava Spracovanie žiadosti, rekonštrukcia ZŠ 35865768 17.10.2011 30.12.2012 2 082, 48
386/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné park 36550949 30.09.2011 24.10.2011 10, 80
385/2011
Alexander Kóňa Narcisova 68 949 01 Nitra Výmena vodomeru 30944538 21.10.2011 24.10.2011 52, 00
384/2011
Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/a 921 09 Bratislava Hlasové služby 35697270 15.10.2011 24.10.2011 212, 47
383/2011
ZSE, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina, kanalizácia 36677281 11.10.2011 26102011 442, 93
382/2011
ZSE, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina bytovky 36677281 11.10.2011 26.10.2011 166, 33
381/2011
ZSE, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina 36677281 11.10.2011 26.10.2011 2 015, 80
380/2011
ZSE, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina 36677281 11.10.2011 26.10.2011 17, 97
38/2011
ZSE Energia, a.s. Čulenová 6 816 47 Bratislava 1 spotreba el. energie 36677281 8.2.2011 23.2.2011 96,72
379/2011
ZSE., a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina 36677281 11.10.2011 26.10.2011 19, 12
378/2011
ZSE. a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina park 36677281 11.10.2011 26.10.2011 93, 85
377/2011
ZSE, a.s. Šulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina verejné osvetlenie 36677281 11.10.2011 26.10.2011 46, 12
376/2011
2U, s. r. o. Trnavská cesta 70 821 02 Bratislava Obecné vlajky 17315786 12.10.2011 24.10.2011 233, 64
375/2011
Mestské služby Nitra Tehelná 33 949 85 Nitra Vývoz cintorínového odpadu 17643848 7.10.2011 19.10.2011 224, 65
374/2011
EKON CONSULTING, s. r. o. Žirany 450 951 74 Žirany Administratívne práce 43824641 17.10.2011 19.10.2011 372, 00
373/2011
EKON CONSULTING, s. r. o. Žirany 750 951 74 Žirany Spracovanie miezd 43824641 17.10.2011 19.10.2011 420, 00
372/2011
BEST STAV, s. r. o. Fraňa Mojtu 23 949 01 Nitra Rekonštrukcia ZŠ 44695683 11.10.2011 13.10.2011 10 14, 11
371/2011
BEST STAV, s. r. o Fraňa Mojtu 23 949 01 Nitra Rekonštrukcia ZŠ 44695683 5.10.2011 13.10.2011 416 972, 63
370/2011
ENVI-Geos Nitra, s. r. o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Vývoz odpadu 31434347 30.09.2011 19.10.2011 5 141, 89
37/2011
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o Korytovská 20 951 41 Lužianky envi-geos kompletné nakladanie s odpadmi 31434347 31.1.2011 16.2.2011 3310.32
369/2011
SWAN, a. s. Borská 6 841 04 Bratislava Hovorné 35680202 5.10.2011 19.10.2011 5, 18
368/2011
ELCOMP, s. r. o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 30.09.2011 14.10.2011 80, 64
367/2011
Ekostaving Podhájska 23 949 01 Nitra Prevádzka kanalizácie 22819983 3.10.2011 19.10.2011 478, 80
366/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby MŠ 35763469 3.10.2011 19.10.2011 20, 39
365/2011
Alexander Pintér - Dezira Veľkoveská 190/70 951 13 Branč Deratizácia MŠ 43173071 5.10.2011 7.10.2011 158, 00
364/2011
JuDr. Svetlana Kšíňanová PhD. Párovská 24 949 01 Nitra Právne služby 0 4.10.2011 19.10.2011 256, 50
363/2011
Komunálny poisťovňa, a. s. Štefánikova 7 811 05 Bratislava 1 Poistenie zodpovednosti 31595545 4.10.2011 24.10.2011 187, 32
362/2011
ZŠ Ivanka pri Nitre Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Spotreba vody MŠ 37865536 29.09.2011 10.10.2011 21, 60
361/2011
ZŠ Ivanka pri Nitre Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Plyn za MŠ 37865536 29.09.2011 10.10.2011 404, 68
360/2011
ZŠ Ivanka pri Nitre Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Plyn za MŠ 37865536 6.10.2011 10.10.2011 214, 45
36/2011
SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava swan 2011 35680202 3.2.2011 16.2.2011 34.86
359/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 3.10.2011 14.10.2011 140, 14
358/2011
Obec Branč obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie odpadovej vody Branč 307777 3.10.2011 19.10.2011 1934, 10
357/2011
EKON COLSUTING, s. r. o. Žirany 750 951 74 Žirany Spracovanie miezd 43824641 14.09.2011 30.09.2011 420, 00
356/2011
ASV Agronovo, s. r. o. Púchovská 8 831 06 Bratislava Servis traktora 313947990 29.09.2011 6.10.2011 123, 38
355/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodnej prípojky 36550949 27.09.2011 6.10.2011 102, 46
351/2011
IURA EDITION spol., s. r. o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2 Účtovníctvo 31348262 27.09.2011 26.09.2011 10, 32
350/2011
Smaltovňa Mišík, s. r. o. Bratislavská 25 908 51 Holíč 1 Domové smalt. čísla 36233013 6.10.2011 6.10.2011 20, 10
35/2011
Slovak Telekom, a.s. Kadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 4.2.2011 16.2.2011 30.29
349/2011
KOLEX, s. r. o. Janka Kráľa 27 949 01 Nitra Servis štiepkovača 31437273 6.10.2011 6.10.2011 43, 20
348/2011
ELCOM, s. r. o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 5.10.2011 7.10.2011 178, 32
347/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 3.10.2011 7.10.2011 21, 25
346/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 3.10.2011 7.10.2011 16, 24
345/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 3.10.2011 7.10.2011 16, 93
344/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 3.09.2011 26.09.2011 16, 63
343/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 3.09.2011 26.09.2011 16, 84
342/2011
Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/a 821 09 Bratislava Orange mobil 35697270 16.09.2011 30.09.2011 450, 23
341/2011
FORTE Acouaric, s. r. o. Malý Lapáš 36 951 04 Malý Lapáš Rekonštrukcia rozhlasu 36779385 15.09.2011 30.09.2011 11 785, 40
340/2011
EKON COLSUTING, s. r. o. Žirany 450 951 74 Žirany Administratívne práce Bušová 43824641 31.08.2011 19.09.2011 372, 00
34/2011
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 16 Bratislava hlasové služby 35763469 04.02.2011 18.2.2011 132.51
339/2011
Šivarina, spol., s. r. o. Slančíkovej 2 949 01 Nitra Minerálka 36313262 9.09.2011 26.09.2011 447, 60
338/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina verejné osvetlenie 36677281 12.09.2011 19.09.2011 46, 12
337/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Čistička 36677281 12.09.2011 19.09.2011 19, 12
336/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina, čistička 36677281 12.09.2011 19.09.2011 17, 97
335/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina, kanalizácia 36677281 12.09.2011 19.09.2011 442, 93
334/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina park 36677281 12.09.2011 19.09.2011 93, 85
333/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina bytovky 36677281 12.09.2011 19.09.2011 166, 33
332/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina 36677281 12.09.2011 16.09.2011 2 015, 80
331/2011
Smaltovňa Mišík, s. r. o. Bratislavská 25 908 51 Holíč 1 Domové tabuľky 36233013 26.09.2011 26.09.2011 226, 50
330/2011
ENVI-GEOS Nitra, s. r. o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Vývoz odpadu 31434347 31.08.2011 19.09.2011 6 746, 62
33/2011
Henrich Sonnenschein Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra Prenájom kancelárskej techniky 37212931 31.1.2011 24.2.2011 9 900.00
329/2011
SWAN, a. s. Borská 6 841 04 Bratislava SWAN 35680202 5.09.2011 19.09.2011 3, 98
328/2011
Prvá komunálna finančná, a. s. Samova 11 949 01 Nitra Poistenie Tatra 36557129 15.10.2011 6.10.2011 30, 60
327/2011
Prvá komunálna finančná, a. s. Samova 11 949 01 Nitra Poistenie majetku 36557129 15.10.2011 6.10.2011 245, 82
326/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné + točné park 0 30.08.2011 26.09.2011 4, 80
325/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné + točné 36550949 30.08.2011 26.09.2011 394, 80
324/2011
JuDr. Svetlana Kšíňanová PhD. Párovská ulica 24 949 01 Nitra Právnicné služby 0 6.09.2011 19.09.2011 256, 50
323/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby MŠ 35763469 3.09.2011 19.09.2011 20, 39
322/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina 36677281 8.08.2011 7.09.2011 499, 21
321/2011
ELCOMP, s. r. o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 31.08.2011 19.09.2011 47, 04
320/2011
Obec Branč Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie odpadovej vody Branč 307777 2.09.2011 19.09.2011 2 378, 25
32/2011
EUFC, s.r.o Búdková cesta 22 811 04 Bratislava Obnova a dobudovanie historického centra obce monitorovacia správa 35865768 4.2.2011 22.2.2011 1200.00
319/2011
ZOFI, s. r. o. Narcysova 2953/58 949 01 Nitra Agátové ihrisko pre MŠ 45612765 19.09.2011 7.10.2011 950,00
318/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava Plyn 35815256 1.09.2011 14.09.2011 180,00
317/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava Plyn 35815256 1.09.2011 14.09.2011 211,00
316/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava Plyn 35815256 1.09.2011 14.09.2011 70,00
315/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava Plyn 35815256 16.09.2011 14.09.2011 43,00
314/2011
Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava Plyn zdravotné stredisko 35815256 16.09.2011 14.09.2011 122,00
313/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava Plyn 35815256 14.09.2011 16.09.2011 244,00
312/2011
SLOVAK TELEKOM, a. s. Karadžičova 10 825 13 Brarislava Hlasové služby 35763469 17.09.2011 14.09.2011 120, 50
311/2011
ALKAR - Alojz Krčmár Vyúčtovanie vykurovania 40078060 26.08.2011 30.08.2011 399,00
310/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné 36550949 18.08.2011 01.09.2011 102, 46
31/2011
SAMNET Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce informačný systém samosprávy 37867440 31.1.2011 22.2.2011 32.86
309/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.08.2011 03.09.2011 12, 66
308/2011
Miroslav Valach Osloboditeľov 2607/49 Lieskovec Maliarske práce 33281572 16.08.2011 22.08.2011 1 500, 00
307/2011
Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/a 821 09 Bratislava Hlasové služby 35697270 16.08.2011 30.08.2011 41, 66
306/2011
V a V Servis, s. r. o. Masarikova 10 080 01 Prešov Kurz opatrovania Blažiová 36781878 13.09.2011 20.09.2011 249, 00
305/2011
Machara Petr T. G. Masarika 825 473 01 Nový Bor Náhradné diely Tatra 67856438 16.08.2011 16.08.2011 30 577, 00
304/2011
Ružička Miroslav Novozámocká 187/2 951 12 Ivanka pri Nitre Spomal. prah 14045311 12.08.2011 22.08.2011 658, 35
303/2011
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra Vývod kontajnera 17643848 08.08.2011 22.08.2011 136, 84
302/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 03.08.2011 17.08.2011 137, 36
301/2011
EKON CONSULTING, s. r. o. Žirany 450 951 74 Žirany Sracovanie miezd 43824651 08.08.2011 22.08.2011 420, 00
300/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrika čov 4 35823551 08.08.2011 25.08.2011 17, 97
30/2011
Hlavné námestie č.1 951 13 Branč čistenie odpadovej vody 307777 1.2.2011 9.2.2011 3106.66
3/2011
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava Zemný plyn, Gergelova 1 35815256 01.01.2011 20.01.2011 70.00
299/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina čov 35823551 08.08.2011 25.08.2011 19, 12
298/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina verejné osvetlenie 35823551 08.08.2011 25.08.2011 46, 12
297/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina 35823551 08.08.2011 25.08.2011 2 015, 80
296/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektr. kanaliz. 35823551 08.08.2011 25.08.2011 442, 93
295/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina bytovky 35823551 08.08.2011 25.08.2011 166, 33
294/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrika park 35823551 08.08.2011 25.08.2011 93, 85
293/2011
SWAN, a. s. Borská 6 841 04 Bratislava Hovorné služby 35680202 03.08.2011 17.08.2011 6, 04
292/2011
ELDRO Krakovská 16 951 12 Ivanka pri Nitre Rekonštrukcia elekt. KD 43340288 10.08.2011 17.08.2011 1 215, 00
291/2011
ENVI_GEOS Nitra, s. r. o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Komunálny odpad 31434347 31.07.2011 14.08.2011 1 382, 75
290/2011
ENVI-GEOS Nitra, s. r. o. Korytoovská 20 951 41 Lužianky Vývoz odpadu 31434347 31.07.2011 14.08.2011 6 163, 85
29/2011
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné a stočné 36550949 31.1.2011 9.2.2011 519.60
289/2011
Finta, s. r. o. Malokýrska 41 941 07 Veľký Kýr Oprava čerpadla 31415679 03.08.2011 17.08.2011 814, 80
288/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 03.08.2011 17.08.2011 20, 39
287/2011
Merkur Slovakia, s. r. o. Námestie Mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš Náhradné diely, štiepkovač 36415685 08.08.2011 13.08.2011 795, 50
286/2011
Marián Horák Sokolníky 93 951 46 Podhorany Pokládka dlažby 41822862 09.08.2011 09.08.2011 761, 00
285/2011
SPP, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn spol. prietory 35815256 01.08.2011 18.08.2011 70, 00
284/2011
SPP, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Plyn bytovka č. 1 35815256 01.08.2011 18.01.2011 86, 00
283/2011
SPP, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Plyn bytovka č. 2 35815256 01.08.2011 18.08.2011 102, 00
282/2011
SPP, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Plyn OU-KD 35815256 01.08.2011 18.08.2011 117, 00
281/2011
SPP, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Plyn TJ 35815256 01.08.2011 18.08.2011 21, 00
280/2011
SPP, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Plyn zdrav. stredisko 35815256 01.08.2011 18.08.2011 59, 00
28/2011
Koštany nad Turcom 124 038 41 Kostany nad Turcom programátorské práce 43491448 31.1.2011 3.2.2011 250.00
279/2011
JUDr. Svetlana Kšíňanová PhD. Advokátska kanccelária Párovská ulica 24 949 01 Nitra Advokátske služby 0 01.08.2011 15.08.2011 240, 00
278/2011
HAGARD:HAL, a. s. Fraňa Mojtu 24 949 01 Nitra Rekonštrukcia elektr. KD 34144650 29.07.2011 12.08.2011 2 167, 63
277/2011
MLZ PLUS, s. r. o. Krakovská 77 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP Kováč 36564991 03.08.2011 17.08.2011 38, 46
276/2011
Obec Branč OÚ Hlavné Námestie č. 1 951 13 Branč Odpadová voda 307777 01.08.2011 15.08.2011 2 389, 38
275/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné, stočné 36550949 29.07.2011 15.08.2011 446, 40
274/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné pri parku 36550949 29.07.2011 15.08.2011 13, 20
273/2011
HAGARD:HAL, a. s. Fraňa Mojtu 24 949 01 Nitra Náhradné diely 34144650 25.07.2011 08.08.2011 339, 19
272/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie-D.Szaboova 36550949 25.07.2011 08.08.2011 118, 57
271/2011
Poradca podnikateťa spol., s. r. o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 Dane a účtovné 31592503 26.07.2011 26.07.2011 58, 91
270/2011
CZCZ Nitra, s. r. o. Zlatomoravecká 5 949 01 Nitra Materiál + montáž ústredne 31419470 21.07.2011 31.07.2011 550, 80
27/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn 35815256 1.2.2011 10.2.2011 1 528.00
269/2011
0
268/2011
Národné informačné stredisko Slov. republiky, a. s. Nová Bošáca 78 913 08 Malá Bošanca Licencia do NIP SR 35751291 26.07.2011 26.07.2011 180, 00
267/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 bratislava Hlasové služby 35763469 15.07.2011 03.08.2011 16, 24
266/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové sužby 35763469 15.07.2011 03.08.2011 20, 05
265/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.07.2011 03.08.2011 12, 66
264/2011
0
263/2011
LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava Stravné poukážky 31396674 22.07.2011 21.07.2011 1 710, 00
262/2011
Central - plus, s. r. o. Košťany nad Turcom 374 038 41 Košťany nad Turcom Dodávka a montáž 36413500 09.08.2011 19.08.2011 3 319, 54
261/2011
M a M krtkovanie Miroslava Ferancová Dlhá č. 155 952 01 Melek Čistenie kanal. bytovky 43220045 15.06.2011 12.07.2011 169, 32
260/2011
M a M Krtkovanie Miroslava Ferencová Dlhá č. 155 952 01 Melek Čistemie kanal. 43220045 11.06.2011 11.07.2011 397, 03
26/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava zemný plyn 35815256 1.2.2011 10.2.2011 266.00
259/2011
Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Hlasové služby 35697270 16.07.2011 28.07.2011 240, 37
258/2011
Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Podhájska 23 949 01 Nitra Ekostaving polročný servis 22819983 14.07.2011 01.08.2011 1 153, 66
257/2011
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra Mestské služby - vývoz odpadu 17643848 08.07.2011 22.07.2011 117, 46
256/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrická energia 36677281 07.07.2011 25.07.2011 2 015, 82
255/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrická energia 36677281 07.07.2011 25.07.2011 442, 93
254/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektreická energia 36677281 07.07.2011 25.07.2011 166, 33
254/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodnej prípojky 36550949 28.09.2011 6.10.2011 367, 06
253/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrická energia 36677281 07.07.2011 25.07.2011 93, 85
253/2011
INLAN PLUS - Vladimír Uhrina Ľudovíta Okaníka 4 949 01 Nitra Školská jedáleň kuchynská linka 41821793 22.09.2011 30.10.2011 1 400, 00
252/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrická energia 36677281 07.07.2011 25.07.2011 46, 12
252/2011
PRIMUS spol., s. r. o. Žilinská cesta 63 013 11 Lietavská Lúčka Smetné nádoby 31632548 23.09.2011 6.10.2011 604, 80
251/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava1 Elektrická energia 36677281 07.07.2011 25.07.2011 19, 13
250/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina, energia, kanál 36677281 07.07.2011 25.07.2011 17, 98
25/2011
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Zemný plyn 35815256 1.2.2011 10.2.2011 1 125.00
25/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektika - prečerpávačka 36677281 08.04.2011 26.04.2011 27, 96
249/2011
JUDr. Svetlana Kšíňanová Phd. Advokátska kancelária Párovská ulica 24 949 01 Nitra Kšíňanová jún 0 11.07.2011 25.07.2011 240, 00
248/2011
Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Doplatok za stravné MŠ máj, jún 37865536 11.07.2011 12.07.2011 - 206, 46
247/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby jún 35763469 03.07.2011 18.07.2011 137, 09
246/2011
SWAN, a. s. Borská 6 841 04 Bratislava Hovorné jún 35680202 04.07.2011 18.07.2011 7, 31
245/2011
EKOM CONSULTING, s. r. o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd jún 43824641 06.07.2011 20.07.2011 420, 00
244/2011
ENVI-GEOS Nitra, s. r. o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Vývoz odpadu 31434347 30.06.2011 14.07.2011 6 301, 07
243/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 03.07.2011 17.07.2011 21, 35
242/2011
Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Podhájska 23 949 01 Nitra Prevádzka kanal. 22819983 04.07.2011 22.7.2011 478, 80
241/2011
ELCON, s. r. o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 01.07.2011 15.07.2011 344, 40
240/2011
Obec Branč OÚ Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Kanal. 307777 04.07.2011 18.07.2011 2 359, 14
24/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn 35815256 1.2.2011 10.2.2011 1 323.00
239/2011
Spp, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Plyn júl 35815256 01.07.2011 15.07.2011 70, 00
238/2011
SPP, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Plyn júl 35815256 01.07.2011 15.07.2011 59, 00
237/2011
SPP, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Plyn TJ júl 35815256 01.07.2011 15.07.2011 21, 00
236/2011
SPP, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 OU+KD Plyn 35815256 01.07.2011 15.07.2011 117, 00
235/2011
SPP, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Plyn byty júl 35815256 01.07.2011 15.07.2011 102, 00
234/2011
SPP, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Plyn byty júl 35815256 01.07.2011 15.07.2011 86, 00
233/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné + stočné jún 36550949 30.06.2011 14.07.2011 500, 40
232/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné + stočné park 36550939 30.06.2011 14.07.2011 16, 80
231/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodná prípojka 36550949 30.06.2011 14.07.2011 114, 97
230/2011
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vod. príp. odbočenie 36550949 30.06.2011 14.07.2011 114, 97
23/2011
Slovenský plynárenská priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava zemný plyn 35815256 1.2.2011 10.2.2011 762
229/2011
Prvá komunálna finančná, a. s. Samova 11 949 01 Nitra Poistenie majetku 36557129 28.06.2011 15.07.2011 245, 82
228/2011
Prvá komunálna finančná, a. s. Samova 11 949 01 Nitra Poistné 36557129 28.06.2011 15.07.2011 30, 60
227/2011
Prvá komunálna finančná, a. s. Samova 11 949 01 Nitra Poistné 36557129 28.06.2011 08.07.2011 7, 82
226/2011
EUROGREEN - SLOVENSKO, s. r. o. Pri Sypke 56 Cabaj-čápor 951 17 Náhradné diely kosačka 36550141 23.06.2011 30.06.2011 228, 18
225/2011
AGRIS SLOVAKIA SPOL, s. r. o. Rázusova 7 949 01 Nitra Aktual. matrika 34143416 23.06.2011 07.07.2011 7, 20
224/2011
PP & P Co, s. r. o. Záhradnícka 36 821 08 Bratislava Rekonštrukcia ZŠ 35933852 13.06.2011 13.09.2011 2 302, 80
223/2011
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vod. odbočenie 36550949 22.06.2011 06.07.2011 114, 97
222/2011
UNICREDIT BANK SLOVAKIA, a. s. Šancova 1/A 813 33 Bratislava Token 2x 681709 20.06.2011 04.07.2011 20, 00
221/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.06.2011 30.06.2011 31, 32
220/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.06.2011 30.06.2011 36, 24
22/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn 35815256 1.2.2011 10.2.2011 70.00
219/2011
Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.06.2011 30.06.2011 12, 66
218/2011
Eva Ostertagová Nábrežie Mládeže 83 949 01 Nitra Protipožiarna bezpečnosť 0 20.06.2011 27.06.2011 100
217/2011
Verlag Dashofer, s. r. o. Železničiarska 13 811 04 Bratislava Spravodajca 35730129 20.06.2011 27.06.2011 158, 26
216/2011
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakt. plynu MŠ 378655536 27.05.2011 30.06.2011 207, 10
215/2011
Smaltovňa Mišík, s. r. o. Bratislavská 25 908 51 Holíč 1 domové číslo OU 36233013 16.06.2011 22.06.2011 19, 70
214/2011
SKIPPI Nitra, s. r. o. Rapatská 898 951 35 Velké Zálužie Nábytok MŠ 36533793 30. 06. 201 06.07.2011 1 323
213/2011
Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Hlasové sužby 35697270 17.06.2011 27.06.2011 282, 73
212/2011
Ing. Michal Šulič Úl Mierová 1967/16 026 01 Dolný Kubín Posudok včely 0 12.06.2011 27.06.2011 212, 54
211/2011
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakt. vody MŠ 378655536 27.06.2011 06.07.2011 15, 60
210/2011
Jozef Gregor Ulica pri Hostinci 276 951 05 Veľký Cetín Pokládka dlažby 43456162 15.06.2011 16.06.2011 1 196
21/2011
Farská 1297/9 949 01 Nitra Generali slovensko havaríjne poistenie 35709332 27.01.2011 09.02.2011 59.15
209/2011
ENBRA SLOVAKIA, s. r. o. Zvolenská cesta 29 974 05 Banská Bystrica Rozúčtovanie 31624189 03.06.2011 20.06.2011 144, 480
208/2011
ENBRA SLOVAKIA, s. r. o. Zvolenská cesta 29 974 05 Banská Bystrica Rozúčtovanie 31624189 03.06.2011 20.06.2011 144, 480
207/2011
EUROGREEN - SLOVENSKO, s. r. o. Pri Sypke 56 Cabaj-Čápor 951 17 Klinový remeň kosačka 36550141 10.06.2011 20.06.2011 40, 80
206/2011
ELDRO Krakovská 16 951 12 Ivanka pri Nitre Montážne práce 43340288 07.06.2011 10.06.2011 139, 20
205/2011
SWAN, a. s. Borská 6 811 01 Bratislava SWAN máj 35680202 03.06.2011 20.06.2011 6, 79
204/2011
ZSE energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina 36677281 07.06.2011 23.06.2011 34, 58
203/2011
ZSE energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektina 36677281 07.06.2011 23.06.2011 34, 58
202/2011
ZSE energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina 36677281 07.06.2011 23.06.2011 94, 25
201/2011
ZSE energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina 36677281 07.06.2011 23.06.2011 101, 88
200/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina 35823551 07.06.2011 22.06.2011 164, 24
20/2011
TLAČIAREŇ MINISTERSTVA VNÚTRA SR Slabinská 1 831 06 Bratislava tlačivá 735671 28.01.2011 09.02.2011 86.79
2/2011
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlnyské nivy 44/a 82511 Bratislava Zemný plyn, Vinohradská 1 35815256 01.01.2011 20.01.2011 1161.00
199/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina 35823551 07.06.2011 22.06.2011 224, 42
198/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Brtaislava 1 Elektrina ihrisko 35823551 07.06.2011 27.06.2011 449, 21
197/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina 35823551 07.06.2011 22.06.2011 1 546, 24
196/2011
ENVi - GEOS Nitra, s. r. o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Vývod odpadu 31434347 31.05.2011 21.06.2011 9 850, 59
195/2011
SLOVGRAM Jakubovo Námestie 14 813 48 Bratislava Služby 17310598 08.06.2011 27.06.2011 33, 50
194/2011
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra Preprava odpadu 17643848 08.06.2011 20.06.2011 125, 30
193/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 03.06.2011 15.06.2011 20, 39
192/2011
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre Fekálie 32755481 31.05.2011 13.06.2011 100, 00
191/2011
ZVS, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné, stočné 36550949 31.05.2011 20.06.2011 9, 60
190/2011
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné, stočné 36550949 31.05.2011 13.06.2011 622, 80
19/2011
Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 NITRA Poistné za obdobie 01.01.2011 - 31.03.2011 36557129 25.01.2011 09.02.2011 245.79
189/2011
Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 03.06.2011 17.06.2011 134, 11
188/2011
EUFC, s. r. o. Družstevná 2 831 04 Bratislava Rekonštrukcia ZŠ 35865768 03.06.2011 30.12.2011 1 735, 40
187/2011
Obec Branč Obecný Úrad Hlavné Námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie odpadovej vody 307777 02.06.2011 14.06.2011 2 250, 71
186/2011
JUDr. Svetlana Kšíňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ulica 24 949 01 Nitra Poskytnutie právnej pomoci 0 01.06.2011 13.06.2011 240, 00
185/2011
MLZ PLUS, s. r. o. Krakovská 77 951 12 Ivanka pri Nitre Pracovné oblečenie 36564991 02.06.2011 14.06.2011 272, 87
184/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby Apr., Máj 35763469 03.05.2011 17.05.2011 107, 81
183/2011
EKON CONSUNTING, s. r. o. Žirany 450 951 74 Žirany Bušová mzdy 43824641 02.06.2011 13.06.2011 420, 00
182/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Opakovaní dodávka zemného plynu 35815256 01.06.2011 13.06.2011 64, 00
181/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Opakovaná dodávka zemného plynu 35815256 01.06.2011 13.06.2011 94, 00
180/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Opakovaná dodávka zemného plynu 35815256 01.06.2011 13.06.2011 127, 00
18/2011
Hollého 2366/ 25B 900 31 Stupava aktualizácia programov 2011 (cintoríny) 32643748 20.01.2011 28.01.2011 51.78
179/2011
Slovenský Plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Opakovaná dodávka zemného plynu 35815256 01.06.2011 13.06.2011 70, 00
178/2011
Slovenský Plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Opakovaná dodávka zemného plynu 35815256 01.06.2011 13.06.2011 22, 00
177/2011
Slovenský Plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Opakovaná dodávka zemného plynu 35815256 01.06.2011 15.06.2011 110, 00
176/2011
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra itskHS 37212931 30.05.2011 06.06.2011 220, 13
175/2011
LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Stravné lístky 31396674 26.05.2011 30.05.2011 1736, 04
174/2011
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Vodné MŠ - apríl 378655536 27.05.2011 31.05.2011 13, 20
173/2011
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Plyn MŠ - april 378655536 26.05.2011 31.05.2011 328, 70
172/2011
Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Strava MŠ - Jan, feb. Mar. Apr. 37865536 30.05.211 31.05.2011 326, 34
171/2011
Renovia, s. r. o. Lieskovksá cesta 488 Lieskovec 960 01 Zvolen Oprava výtlkov komunikácií 31627684 23.05.2011 21.06.2011 3631, 20
170/2011
Smaltovňa Mišík, s. r. o. Bratislavská 25 908 51 Holíč 1 Domové číslo 36233013 24.05.2011 31.05.2011 19, 60
17/2011
Slovac Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.01.2011 28.01.2011 28.60
169/2011
0
168/2011
Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Podhájska 23 949 01 Nitra Fekál 05. 05. 2011 22819983 18.05.2011 31.05.2011 358, 36
167/2011
Elcomp, s. r. o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 19.05.2011 24.05.2011 115, 44
166/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.05.2011 24.05.2011 12, 66
165/2011
Datatrade, s. r. o. Moyzesova 12 953 01 Ztlaté Moravce Almanach obcí 35960132 19.05.2011 19.05.2011 27, 48
164/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.05.2011 23.05.2011 26, 78
163/2011
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.05.2011 23.05.2011 16, 63
162/2011
Ing. Zsolt Marczibal - Connect 925 41 Kráľov Brod Tlačivá Regob 17644429 17.05.2011 23.05.2011 30, 70
161/2011
Alexander Kóňa Narcisova 68 949 01 Nitra Dodanie a výmena vodomeru 30944538 13.05.2011 23.05.2011 50, 00
160/2011
Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Hlasové služby 35697270 18.05.2011 23.05.2011 264, 33
16/2011
ZSE ENERGIA a.s. Čulenová 6 816 47 Bratislava Spotreba el.energie 36677281 14.01.2011 28.01.2011 167.87
159/2011
JUDr. Svetlana Kšíňanová, PhD. Adkokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Poskytnutie právnej pomoci 0 10.05.2011 20.05.2011 240, 00
158/2011
Mestské služby Nitra, Tehelná 3 949 85 Nitra Odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu 17643848 09.05.2011 20.05.2011 393, 97
157/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrická energia byty - máj 0 09.05.2011 25.05.2011 168, 06
156/2011
ZSE Energia, a. s. ĆULENOVA 6 816 47 Bratislava 1 Elektrická energia obec - máj 0 09.05.2011 25.05.2011 1900, 94
155/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrická energia prečerp. - máj 36677281 09.05.2011 25.05.2011 228, 78
154/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrická energia - máj 36677281 09.05.2011 25.05.2011 35, 17
153/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrická energia - máj 36677281 09.05.2011 25.05.2011 104, 36
152/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrická energia - máj 36677281 09.05.2011 25.05.2011 96, 52
151/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrická energia - máj 36677281 09.05.2011 25.05.2011 35, 17
150/2011
EKON CONSULTING, s. r. o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miest, apríl 43824641 03.05.2011 13.05.2011 420, 00
15/2011
ZSE ENERGIA a.s. čulenová 6 816 47 Bratislava Spotreba. el.energie 36677281 14.01.2011 28.01.2011 227.68
149/2011
SLOVAK TELEKOM, a. s. Karadžičova 10 5825 13 Bratislava Hlasová služba MŠ 35763469 03.05.2011 13.05.2011 24, 47
148/2011
SWAN, a. s. Borská 6 841 04 Bratislava Hovorné, apríl 35680202 03.05.2011 13.05.2011 10, 69
147/2011
ENVI-GEOS Nitra, s. r. o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Smetné apríl 31434347 29.04.2011 18.05.2011 4 937, 27
146/2011
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Voda park, apríl 36550949 30.04.2011 13.05.2011 3, 60
145/2011
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Voda apríl 36550949 30.04.2011 13.05.2011 518, 40
144/2011
Obec Branč Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Stočné apríl 307777 02.05.2011 13.05.2011 2 330, 44
143/2011
PETIT RESS, a. s. Sládkovičova 1 949 01 Nitra Inzerát, hlavný kontrolór 35790253 28.04.2011 04.05.2011 115, 20
142/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Plyn-klub dôchodcov 35815256 01.05.2011 13.05.2011 70, 00
141/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Plyn KD a OÚ 35815256 01.05.2011 13.05.2011 302, 00
140/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Plyn TJ 35815256 01.05.2011 13.05.2011 53, 00
14/2011
ZSE ENERGIA a.s. čulenová 6 81647 Bratislava Spotreba. e.energie 36677281 14.01.2011 28.01.2011 1900.01
139/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Plyn - zdravotné stredisko 35815256 01.05.2011 13.05.2011 151, 00
138/2011
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Plyn- byty, máj 35815256 01.05.2011 13.05.2011 223, 00
137/2011
Slovenský plynárenský piemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Plyn - byty, máj 35815256 01.05.2011 13.05.2011 261, 00
136/2011
SLOVAK TELEKOM, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.04.2011 03.05.2011 19, 46
135/2011
SLOVAK TELEKOM, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.04.2011 03.05.2011 25, 52
134/2011
UNIMONT Zdenko Maďar Kaška 920 952 01 Vráble Rekonstrukcia obecného rozhlasu 33648981 28.04.2011 04.05.2011 1 094, 71
133/2011
ASSECO COLLUTIONS, a. s. Bárdošova 2 831 01 Bratislava sw práce mzdy 602311 20.04.2011 04.05.2011 248, 26
132/2011
RAABE, odborné nakladateľstvo Štefanovičova 20 811 04 Bratislava Vrejný poriadok v obci, apríl 35908718 26.04.2011 04.05.2011 48, 30
131/2011
SLOVAK TELEKOM, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 15.04.2011 27.04.2011 23, 33
130/2011
ALLIMPEX, spol. s. r. o. Turbínova 1 831 04 Bratislava Hasičský rebrík 17312086 19.04.2011 27.04.2011 2 366, 76
13/2011
ZSE ENERGIA a.s. čulenová 6 81647 Bratislava Spotreba e.energie 36677281 14.01.2011 28.01.2011 104.36
129/2011
SLOVAK TELEKOM, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 03.04.2011 17.04.2011 137, 45
128/2011
ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Hlasové služby 35697270 16.04.2011 27.04.2011 170, 68
127/2011
ELCON, s. r. o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 15.04.2011 27.04.2011 97, 92
126/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrická energia pri parku 36677281 08.04.2011 15.04.2011 94, 25
124/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina - prečerpávačka 36677281 08.04.2011 26.04.2011 27, 96
123/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrická energia - obec 36677281 08.04.2011 15.04.2011 101, 88
122/2011
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina - kanalizácia 36677281 08.04.2011 15.04.2011 224, 83
121/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrikcá energia byty, apríl 36677281 08.04.2011 21.04.2011 164, 44
120/2011
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrická energia obec, apríl 36677281 08.04.2011 15.04.2011 1 855, 67
12/2011
ZSE energia a.s. čulenová 6 81647 Bratislava Spotreba e.energie 36677281 14.01.2011 28.01.2011 96.52
119/2011
Poradca podnikateľa spol. s. r. o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 Predplatné 31592503 11.04.2011 15.04.2011 71, 95
118/2011
UNIMONT Zdenko Maďar Kaška 920 952 01 Vráble Oprava obecného rozhlasu 33648981 10.04.2011 04.05.2011 32, 16
117/2011
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 25 949 01 Nitra Prevádzka kanalizácie, január-február 22819983 11.04.2011 27.04.2011 319, 20
116/2011
Ing. Jozef Ďurina - Dood. Rázusova 14 949 01 Nitra Oprava PC 41784529 14.04.2011 27.04.2011 45, 00
115/2011
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Plyn MŠ Marec 378655536 11.04.2011 27.04.2011 556, 30
114/2011
Základná škola Ivanka pri Nitre Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Vodné marec, MŠ 378655536 11.04.2011 27.04.2011 16, 80
113/2011
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre Fekál marec 32755481 27.03.2011 27.04.2011 495, 00
112/2011
EKON CONSULTING, s. r. o. Žirany 150 951 74 Žirany Mzdy marec 43824641 07.04.2011 13.04.2011 420, 00
111/2011
IVES Košice Čsl. Armády 20 041 18 Košice Licencia matrika 162957 06.04.2011 13.04.2011 25, 09
110/2011
SWAN, a. s. Borská 6 841 04 Bratislava Hovorné 35680202 05.04.2011 13.04.2011 3,98
11/2011
PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12 818 08 Bratislava Dobropis Nitrianské noviny 35790253 13.01.2011 05.01.2011 -25.00
109/2011
ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bárdošova 2 831 01 Bratislava Servis-mzdy 602311 04.04.2011 13.04.2011 164, 62
108/2011
ENVI-GEOS Nitra, s. r. o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Smetné marec 31434347 05.04.2011 21.04.2011 5 230, 47
107/2011
ZSE Distribúcia, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Plombovanie prístroja 36361518 05.04.2011 13.04.2011 20, 65
106/2011
Peter Pagáč- ELDRO Krakovská 16 951 12 Ivanka pri Nitre Revízna správa elektrických zariadení 43340288 10.04.2011 11.04.2011 212, 53
105/2011
Obec Branč Obecný Úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Stočné marec 307777 01.04.2011 13.04.2011 2 373, 28
104/2011
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc marec 0 05.04.2011 13.04.2011 240, 00
103/2011
SLOVAK TELEKOM, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby 35763469 03.04.2011 13.04.2011 26, 32
102/2011
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné marec 36550949 31.03.2011 13.04.2011 508, 80
101/2011
EKON CONSULTING, s. r. o. Žirany 750 951 74 Žirany Mzdy február 43824641 10.03.2011 13.04.2011 420, 00
100/2011
Ing. Pavol KOHAJDA - MONEX Banícka 14/7 971 01 Prievidza Kniha informačný sprievodca 37702131 04.04.2011 13.04.2011 19,90
10/2011
EL COMP s.r.o Pražská 2 949 11 Nitra Oprava osvetlena obci + materiál 36544141 10.01.2011 28.01.2011 75.36
1/2011
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 85211 Bratislava Zemný plyn, Vinohradská 1 35815256 01.01.2011 20.01.2011 1365.00