Faktúry

Úvod / Faktúry

Filtrovať faktúry: 2024202320222021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Interné číslo
99/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné MŠ 2/2013 37865536 14.03.2013 19.03.2013 90,86
98/2013
ASSECO SOLUTIONS a.s. Bárdošova 2 831 01 Bratislava Licencia Wéčko 2020447990 21.03.2013 22.03.2013 42,00
97/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Vodné - MŠ - 2/2013 37865536 11.03.2013 19.03.2013 14,00
96/2013
ZSE Energia a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava Elektrina - OCÚ KD, MŠ, VO, ZS - 3/2013 36677281 06.03.2013 21.03.2013 2119,97
95/2013
ZSE Energia a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava Elektrina - Kanalizácia - 3/2013 36677281 06.03.2013 21.03.2013 548,73
94/2013
ZSE Energia a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava Elektrina - Bytovky - 3/2013 36677281 06.03.2013 21.03.2013 96,29
93/2013
ZSE Energia a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava Elektrina - Mateja Tučku 21 - 3/2013 36677281 06.03.2013 19.03.2013 23,48
92/2013
ZSE Energia a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava Elektrina - Hornocintorínska 17 - 3/2013 36677281 06.03.2013 21.03.2013 5,76
91/2013
ZSE Energia a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava Elektrina - Horná 15 - 3/2013 36677281 06.03.2013 21.03.2013 8,79
90/2013
ZSE Energia a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava Elektrina - Pri parku 2 - 3/2013 36677281 06.03.2013 21.03.2013 39,66
9/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - Na štrkovisko, Gergelova, Luk - 1/2013 36677281 15.01.2013 30.01.2013 548,73
89/2013
ZSE Energia a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava Elektrina - Novozámocká 273 - 3/2013 36677281 06.03.2013 21.03.2013 134,50
88/2013
ZSE Energia a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava Elektrina - Myrtina 25 - 3/2013 36677281 06.03.2013 19.03.2013 119,09
87/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - 2/2013 36550949 28.02.2013 0,00
86/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - OCÚ a KD - 2/2013 36550949 28.02.2013 21.03.2013 88,88
85/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - 2/2013 36550949 28.02.2013 0,00
84/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - 2/2013 36550949 28.02.2013 21.03.2013 350,45
83/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - 2/2013 36550949 28.02.2013 21.03.2013 17,77
82/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelová - 2/2013 36550949 28.02.2013 0,00
81/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - 2/2013 36550949 28.02.2013 21.03.2013 11,42
80/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - 2/2013 36550949 28.02.2013 0,00
8/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - Gergelova - 1/2013 36677281 15.01.2013 30.01.2013 74,13
79/2013
Prvá Komunálna Finančná a.s. Samova 11 949 01 Nitra Poistenie majetku od 1.4. do 30.6.2013 36557129 06.03.2013 29.05.2013 245,82
78/2013
Prvá Komunálna Finančná a.s. Samova 11 949 01 Nitra Zákonné poistenie motorových vozidiel obce od 1.4. do 30.6.2013 36557129 06.03.2013 29.05.2013 124,20
77/2013
RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn za 3/2013 44291809 01.03.2013 21.03.2013 2644,00
76/2013
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - MŠ za 2/2013 35763469 03.03.2013 19.03.2013 20,39
75/2013
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Odvoz a likvidácia odpadu za 2/2013 31434347 04.03.2013 21.03.2013 3588,93
74/2013
Obec Branč Hlavné námestie 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody za 2/2013 307777 04.03.2013 21.03.2013 3944,04
73/2013
Woltus 11 s.r.o. Dvorčianska 52 949 05 Nitra Záloha za rekonštrukciu strechy telocvične - zateplenie pre ZŠ 36547247 06.03.2013 08.03.2013 5000,00
72/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Spotreba plynu v MŠ za 2/2013 37865536 04.03.2013 19.03.2013 548,70
71/2013
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - OcÚ za 2/2013 35763469 03.03.2013 15.03.2013 134,84
70/2013
Elcomp, s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava VO - vyhľadanie a odstránenie skratu 36544141 26.02.2013 19.03.2013 72,00
7/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - Obec: MŠ, OcU, KD, VO, ZS - 1/2013 36677281 15.01.2013 30.01.2013 2045,84
69/2013
Ing. Adriana Búšová Žírany 450 951 74 Žírany Spracovanie miezd za 2/2013 46680292 28.02.2013 19.03.2013 400,00
68/2013
Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina 845 45 Bratislava Úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS 4732480 15.02.2013 01.03.2013 56,68
67/2013
Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava združené poistenie majetku 31595545 21.02.2013 01.03.2013 169,35
66/2013
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MP za 1/2013 35763469 15.02.2013 01.03.2013 17,14
65/2013
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava program Win City Cintorín - ročný poplatok na základe zmluvy 46919805 21.02.2013 01.03.2013 51,78
64/2013
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 2 Jedálne kupóny - obecný úrad (kupóny, odplata, poštovné) 31396674 27.02.2013 26.02.2013 2131,80
63/2013
Základná škola - školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre doplatok na stravné 55% zamestnanci MŠ - 1/2013 37865536 25.02.2013 19.03.2013 77,88
62/2013
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava hlasové služby obec - za 2/2013 (starosta, Vagra, ihrisko-park, prečerp.stan.) 35697270 15.02.2013 01.03.2013 159,71
61/2013
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MK za 2/2013 35763469 15.02.2013 01.03.2013 15,66
60/2013
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby GP za 2/2013 35763469 15.02.2013 01.03.2013 17,04
6/2013
Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 Nitra demontáž kalového čerpadla, odvoz do opravy, montáž nového čerpadla, skúška chodu plavákov, dovoz čerpadla, zapojenie ističa, skúška plavákov, práca montéra, robotníka, žeriav práca, doprava... 22819983 15.01.2013 21.02.2013 508,73
59/2013
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava poistné za havarijné poistenie - Seat Altea (29.3.2013-28.06.2013) 151700 13.02.2013 01.03.2013 105,30
58/2013
IT COM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky uzávierka účtovníctva a príprava na rok 2013 36539163 14.02.2013 01.03.2013 123,24
57/2013
Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 Nitra práce montéra, technika, doprava 11.2.2013 22819983 13.02.2013 21.02.2013 134,69
55/2013
CableSystem s.r.o. Partizánska 440/75 949 11 Nitra oprava elektroinštalácie, bleskozvdu a vnútorných omietok v telocvični ZŠ Ivanka pri Nitre 44837682 11.02.2013 14.02.2013 19121,35
546/2013
Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2013 31575951 19.12.2013 19.12.2013 39,96
545/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 12/2013 35763469 15.01.2014 24.01.2014 28,85
544/2013
ENVI-GEOS s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky odvoz a likvidácia KO - 11/2013 31434347 30.11.2013 24.01.2014 4828,97
543/2013
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za 12/2013 17643848 31.12.2013 24.01.2014 158,98
542/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 12/2013 35763469 15.01.2014 24.01.2014 16,33
541/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM - 12/2013 35763469 15.01.2014 24.01.2014 16,43
540/2013
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia - vyúčtovanie - kanlizácia (preplatok) 36677281 08.01.2014 -885,79
54/2013
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA - hlásenie v MR 178454 11.02.2013 19.02.2013 20,40
539/2013
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia - vyúčtovanie VO preplatok 36677281 08.01.2014 -475,94
538/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra vodné - Hornocintorínska - 12/2013 36550949 31.12.2013 0,00
537/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra vodné - Na stanicu - 12/2013 36550949 31.12.2013 0,00
536/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra vodné - Gergelová - 12/2013 36550949 31.12.2013 0,00
535/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra vodné - Luk 2- 12/2013 36550949 31.12.2013 24.01.2014 5,08
534/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra vodné - Luk - 12/2013 36550949 31.12.2013 0,00
533/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra vodné- OCU - 12/2013 36550949 31.12.2013 24.01.2014 67,30
532/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra vodné - Pri parku - 12/2013 3655949 31.12.2013 0,00
531/2013
Ing.Adriana Búšová Žirany 450 95174 Žirany spracovanie miezd za 12/2013 + administratívne práce 46680292 31.12.2013 24.01.2014 770,00
530/2013
Woltus 11 s.r.o. Dvorčianska 52 94905 Nitra búracie práce a nový poter - telocvičňa 36547247 19.12.2013 13220,16
53/2013
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky likvidácia odpadu, zákonný poplatok, pristavenie, manipulácia a odvoz VOK, vývoz sklo, papier, PET 31434347 07.02.2013 20.02.2013 4197,09
529/2013
Gastro Ben s.r.o. Novozámocká 233 95112 Ivanka pri Nitre Občerstvenie - vianočné posedenie 44206658 31.12.2013 24.01.2014 48,00
528/2013
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka Novozámocká 265 95112 Ivanka pri Nitre Pohostenie podané počas koncoročného posedenia s podnikateľmi 14042151 29.12.2013 24.01.2014 281,95
527/2013
Judr. Svetlana Kšiňanová PhD. Párovská 24 94901 Nitra poskytovanie právnej pomoci za 12/2013 0 07.01.2014 24.01.2014 240,00
526/2013
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 12/2013 35763469 03.01.2014 24.01.2014 20,50
525/2013
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 12/2013 = 65,87 - preplatky a dobropisy z minulých období=-74,21 = -8,34 (preplatok) 35763469 03.01.2014 -8,34
524/2013
Envi-geos Nitra s.r.o. Korytovská 20 95141 Lužianky vývoz a uskladnenie TKO za 12/2013 31434347 31.12.2013 24.01.2014 4553,48
523/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94060 Nitra prevádzkovanie vodohospodárskeho diela vodovod - Ivanka pri Nitre (2013) 36550949 02.01.2014 24.01.2014 142,90
522/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94060 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenia vodovod za rok 2013 36550949 02.01.2014 24.01.2014 398,33
521/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94060 Nitra prevádzkovanie vodohospodárskeho diela obecný vodovod - Ivanka pri Nitre (2013) 36550949 02.01.2014 24.01.2014 398,33
520/2013
Safetech SK s.r.o. Hlboká 61 94912 Nitra technik požiarnej ochrany za obdobie 10,11,12/2013 44201354 31.12.2013 24.01.2014 180,00
52/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia plynu za MŠ - 1/2013 37865536 11.02.2013 04.03.2013 672,40
519/2013
Ing. Jozef Vyskoč - Ekostaving Podhájska 23 94901 Nitra prevádzkovanie vodohospodárskeho diela kanalizácia - Ivanka pri Nitre (1.10.2013 - 31.12.2013) 22819983 20.12.2013 07.03.2014 478,80
518/2013
Ing. Jozef Vyskoč - Ekostaving Podhájska 23 94901 Nitra Vypracovanie prevádzkového poriadku podľa priloženej kalkulácie projektových prác 22819983 20.12.2013 24.01.2014 1627,2
517/2013
Ing. Jozef Vyskoč - Ekostaving Podhájska 23 94901 Nitra Revízne správy elektro, ČS odpadových vôd ČS2 ČS3 22819983 20.12.2013 24.01.2014 192,00
516/2013
Ing. Jozef Vyskoč - Ekostaving Podhájska 23 94901 Nitra Spracovanie žiadostí na envirofond 2014 - kanalizačná sieť - rozšírenie kanalizácie 22819983 16.12.2013 24.01.2014 146,04
515/2013
Obec Branč Hlavné námestie 1 95113 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody za 12/2013 307777 31.12.2013 22.01.2014 3112,42
514/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia - vyúčtovanie - kanlizácia (nedoplatok) 36677281 31.12.2013 16.01.2014 189,47
513/2012
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia - vyúčtovanie bytovky (nedoplatok) 36677281 31.12.2013 16.01.2014 981,31
512/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia - vyúčtovanie - kanlizácia (nedoplatok) 36677281 31.12.2013 16.01.2014 761,30
511/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia - vyúčtovanie ČOV (nedoplatok) 36677281 31.12.2013 16.01.2014 242,62
510/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia - vyúčtovanie park (nedoplatok) 36677281 31.01.2014 16.01.2014 86,66
51/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia vodného za MŠ - 1/2013 37865536 11.02.2013 19.02.2013 13,97
509/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 31.12.2013 14.01.2014 47,94
508/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) 36677281 31.12.2013 -27,17
507/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 31.12.2013 14.01.2014 45,90
506/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia - vyúčtovanie TJ Družstevník (nedoplatok) 36677281 31.12.2013 14.01.2014 495,31
505/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) 36677281 31.12.2013 -222,61
504/2013
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 12/2013 35697270 15.12.2013 30.12.2013 118,82
503/2013
Park Nitra s.r.o. Višňová 22 949 01 Nitra Zateplenie fasády objektu ZŠ Ivanka pri Nitre - telocvičňa 45579679 27.12.2013 31.12.2013 18000
502/2013
Dynamik Trading s.r.o. Štúrova 22 949 01 Nitra Materiál na zateplenie budovy školskej jedálne 35921773 18.12.2013 31.12.2013 122,1
501/2013
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 11/2013 35763469 15.12.2013 31.12.2013 22,25
500/2013
JOSSO s.r.o. Beňadikova 580/30 951 12 Ivanka pri Nitre výmena okien v telocvični ZŠ (dodávka a montáž + murárske vysprávky) 46563105 19.12.2013 20.12.2013 9600,00
50/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava elektrina - Na štrkovisko, Gergelova, Luk - 2/2013 36677281 05.02.2013 20.02.2013 548,73
5/2013
Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 Nitra oprava ČS, vytiahnutie čerpadiel, čistenie, odpojenie od el.energie, uvedenie do prevádzky s 1 ks čerpadla... práca technika, montéra, robotníka, žeriav práca, doprava... 22819983 15.01.2013 21.02.2013 574,38
499/2013
DYNAMIK TRADING, s.r.o. Štúrova 22 949 01 Nitra Materiál na zateplenie budovy školskej jedálne 35921773 14.12.2013 31.12.2013 125,98
498/2013
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra vývoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za 11/2013 17643848 13.12.2013 31.12.2013 160,82
497/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM - 12/2013 35763469 15.12.2013 31.12.2013 16,13
496/2013
PRAKTIK NITRA, spol. s r.o. Štúrova 143 949 01 Nitra 1 oprava ústredného kúrenia v telocvični pri ZŠ Ivanka pri Nitre (objednávka č. 24/2013) 36557692 18.12.2013 19.12.2013 5803,00
495/2013
Woltus 11, s.r.o. Dvorčianska 52 949 05 Nitra 5 oprava sociálnych zariadení v telocvični pri ZŠ Ivanka pri Nitre (objednávka č. 25/2013) 36547247 19.12.2013 19.12.2013 22960,00
494/2013
Obecné siete, s.r.o. Sládkovičova 11 949 01 Nitra Kamerový systém pre obec 36831522 19.12.2013 19.12.2013 5410,40
493/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 12/2013 35763469 15.12.2013 31.12.2013 16,33
492/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby plynu v MŠ za 12/2013 37865536 17.12.2013 20.12.2013 349,00
491/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby vodného za MŠ za 11/2013 37865536 10.12.2013 20.12.2013 15,24
490/2013
Ing.Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za 11/2013 46680292 02.12.2013 17.12.2013 400,00
49/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava elektrina - Myrtina - 2/2013 36677281 06.02.2013 19.02.2013 119,09
489/2013
DYNAMIK TRADING, s.r.o. Štúrova 22 949 01 Nitra Materiál na zateplenie budovy školskej jedálne 35921773 10.12.2013 31.12.2013 336,74
488/2013
0
487/2013
DYNAMIK TRADING, s.r.o. Štúrova 22 949 01 Nitra Materiál na zateplenie budovy školskej jedálne 35921773 12.12.2013 31.12.2013 75,44
486/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Na stanicu - 11/2013 36550949 30.11.2013 17.12.2013 12,70
485/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Hornocintorínska - 11/2013 36550949 30.11.2013 17.12.2013 13,97
484/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Vinohradská - 11/2013 36550949 30.11.2013 17.12.2013 477,42
483/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk - 11/2013 36550949 30.11.2013 17.12.2013 7,62
482/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Gergelová - 11/2013 36550949 30.11.2013 0,00
481/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - OcÚ - 11/2013 36550949 30.11.2013 17.12.2013 57,13
480/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Pri parku - 11/2013 36550949 30.11.2013 17.12.2013 24,12
48/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava elektrina - Mateja Tučku - 2/2013 36677281 06.02.2013 19.02.2013 23,48
479/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk 2- 11/2013 36550949 30.11.2013 17.12.2013 22,86
478/2013
ZSE Energia, a.s Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - VO - vyúčtovanie 2013 (preplatok) 36677281 06.12.2013 27.12.2013 -19,39
477/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 11/2013 35763469 03.12.2013 16.12.2013 20,39
476/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 11/2013 35763469 03.12.2013 16.12.2013 74,21
475/2013
Ing.Jozef Vyskoč - Ekostaving Podhájska 23 949 01 Nitra Ivanka pri Nitre - kanalizačná sieť (12.2.2014 - čiastočná úhrada 50000,-€) 22819983 05.12.2013 12.02.2014 203258,47
474/2013
STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava interaktívna tabuľa pre MŠ (tabuľa, projektor, konzola, dovoz, montáž, inštruktáž) 31360513 02.12.2013 17.12.2013 1981,00
473/2013
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica predplatné časopisov pre MŠ - rok 2014 36631124 03.12.2013 16.12.2013 48,59
472/2013
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrická energia - VO - vyúčtovanie 2013 (preplatok) 36677281 03.12.2013 23.12.2013 -412,20
471/2013
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD Párovská ul. 24 949 01 Nitra právna pomoc za mesiac 11/2013 0 02.12.2013 16.12.2013 240,00
470/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre doplatok na stravné pre zamestnancov MŠ - 12/2013 37865536 05.12.2013 09.12.2013 91,00
47/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava elektrina - Hornocintorínska - 2/2013 36677281 06.02.2013 20.02.2013 5,76
469/2013
DYNAMIK TRADING, s.r.o. Štúrova 22 949 01 Nitra Materiál na zateplenie budovy školskej jedálne 35921773 02.12.2013 31.12.2013 211,91
468/2013
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody za 11/2013 307777 03.12.2013 16.12.2013 3388,39
467/2013
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn 12/2013 44291809 29.11.2013 16.12.2013 2362,00
466/2013
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre Novozámocká 408 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov - garáží a príručného skladu na stredisku Ivanka pri Nitre - rok 2013 198331 03.12.2013 16.12.2013 1200,00
465/2013
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava pripojovací poplatok - zaúčtované 13/2013 - 204,60 € 36361518 28.11.2013 16.04.2013 0,00
464/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre spotreba plynu v MŠ 11/2013 37865536 03.12.2013 09.12.2013 348,90
463/2013
DYNAMIK TRADING, s.r.o. Štúrova 22 949 01 Nitra Materiál na zateplenie budovy školskej jedálne 35921773 26.11.2013 31.12.2013 159,76
462/2013
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava jedálne kupóny v hodnote 2100,00€ 31396674 02.12.2013 29.11.2013 2132,34
461/2013
Arka a.s. Palatínova 15 945 01 Komárno Mikulášske sáčky - obecná akcia Mikulášska nádielka 2013 36523496 25.11.2013 28.11.2013 16,13
460/2013
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka Novozámocká 265 951 12 Ivanka pri Nitre strava podaná dňa 23.11.2013 - voľby do VUC 2013 14042151 23.11.2013 09.12.2013 136,50
46/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava elektrina - Horná - 2/2013 36677281 06.02.2013 20.02.2013 8,79
459/2013
Elcomp, spol. s r.o. Pražská 2 949 11 Nitra oprava VO - 21.11.2013 (výmena výbojok, patrónov, jazda autoplošiny, oprava VO) 36544141 22.11.2013 09.12.2013 137,40
458/2013
DYNAMIK TRADING, s.r.o. Štúrova 22 949 01 Nitra Materiál na zateplenie budovy školskej jedálne 35921773 20.11.2013 31.12.2013 1687,39
457/2013
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za 10/2013 17643848 15.11.2013 28.11.2013 482,83
456/2013
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava hlasové služby OcÚ - 11/2013 35697270 15.11.2013 28.11.2013 116,48
455/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre spotreba plynu v MŠ od 18.-31.10.2013 37865536 12.11.2013 28.11.2013 98,40
454/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre spotreba vodného v MŠ za 10/2013 37865536 12.11.2013 28.11.2013 15,24
453/2013
Základná škola Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre doplatok na stravné pre zamestnancov MŠ - 11/2013 37865536 15.11.2013 28.11.2013 117,60
452/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby MK - 10/2013 35763469 15.11.2013 28.11.2013 32,53
451/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby GP - 10/2013 35763469 15.11.2013 28.11.2013 16,54
450/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby MP - 10/2013 35763469 15.11.2013 28.11.2013 17,35
45/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava elektrina - Pri Parku - 2/2013 36677281 06.02.2013 20.02.2013 39,66
449/2013
Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava softwaire Miestne dane a poplatky, DHIM a HIM, Podvojné účtovníctvo, Mzdy pre OÚ, Daň z nehnuteľnosti - nové verzie na CD 602311 12.11.2013 05.11.2013 366,76
448/2013
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 94063 Nové Zámky softvérové a servisné práce 25.10.2013 36539163 12.11.2013 28.11.2013 105,60
447/2013
KEO, s.r.o. Poľná 991 06 Záhorce udržiavací poplatok programu KEO DOS - licencia 2014 36739464 12.11.2013 28.11.2013 74,09
446/2013
ASV Agronova s.r.o. Púchovská 8 831 06 Bratislava servisná prehliadka traktora Zetor PROXIMA 80 31394990 12.11.2013 28.11.2013 194,52
445/2013
Ing.Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za 9/2013 46680292 30.09.2013 14.11.2013 400,00
444/2013
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka Novozámocká 265 951 12 Ivanka pri Nitre strava podaná 9.11.2013 - voľby do VUC 2013 14042151 09.11.2013 19.11.2013 148,80
443/2013
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky vývoz a uskladnenie TKO + VOO za 10/2013 31434347 31.10.2013 16.12.2013 8314,57
442/2013
REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 949 05 Nitra xerografický papier 80g 10 ks 36657719 08.11.2013 19.11.2013 27,00
441/2013
Ing.Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za 10/2013 46680292 05.11.2013 14.11.2013 400,00
440/2013
TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava 2 ks TOI Toaletná kabína na cintoríny (od 30.10.-4.11.) 36383074 04.11.2013 19.11.2013 79,20
44/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava elektrina - Novozámocká 273 - 2/2013 36677281 06.02.2013 20.02.2013 134,50
439/2013
JUDr.Svetlana Kšiňanová, PhD. Párovská ul. 24 949 01 Nitra právna pomoc za mesiac 10/2013 0 04.11.2013 19.11.2013 240,00
438/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby MŠ - 10/2013 35763469 03.11.2013 19.11.2013 23,17
437/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre spotreba el.energie za polievanie tréningového futbalového ihriska v areáli ZŠ za 10/2013 37865536 04.11.2013 19.11.2013 7,20
436/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre spotreba vodného v MŠ za 9/2013 37865536 04.11.2013 19.11.2013 15,24
435/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre spotreba plynu v MŠ od 1.-18.10.2013 37865536 04.11.2013 19.11.2013 139,00
434/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 11/2013 36677281 04.11.2013 20.11.2013 5,76
433/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 11/2013 36677281 04.11.2013 19.11.2013 23,48
432/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Myrtina 25 - 11/2013 36677281 04.11.2013 19.11.2013 119,09
431/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Horná 15 - 11/2013 36677281 04.11.2013 20.11.2013 8,79
430/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Novozámocká 273 - 11/2013 36677281 04.11.2013 20.11.2013 134,50
43/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava elektrina - Obec: MŠ, OcU, KD, VO, ZS - 2/2013 36677281 05.02.2013 20.02.2013 2119,97
429/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Pri Parku - 11/2013 36677281 04.11.2013 20.11.2013 39,66
428/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - kanalizácia - 11/2013 36677281 04.11.2013 20.11.2013 548,73
427/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - OcU, KD, VO, ZS, kanalizácia - 11/2013 36677281 04.11.2013 20.11.2013 2058,96
426/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - bytovky - 11/2013 36677281 04.11.2013 20.11.2013 96,29
425/2013
0
424/2013
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice zemný plyn 11/2013 44291809 31.10.2013 19.11.2013 2352,00
423/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby OcÚ - 10/2013 35763469 04.11.2013 18.11.2013 83,03
422/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Pri Parku - 10/2013 36550949 31.10.2013 0,00
421/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk - 10/2013 36550949 31.10.2013 19.11.2013 3,80
420/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Vinohradská - 10/2013 36550949 31.10.2013 19.11.2013 274,26
42/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - Beňadikova, Vinohradská - 2/2013 36677281 05.02.2013 20.02.2013 96,29
419/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra 36550949
418/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Gergelova - 10/2013 36550949 31.10.2013 0,00
417/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Hornocintorínska - 10/2013 36550949 31.10.2013 19.11.2013 8,89
416/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Novozámocká 326 - 10/2013 36550949 31.10.2013 19.11.2013 27,94
415/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Na Stanicu - 10/2013 36550949 31.10.2013 19.11.2013 5,08
414/2013
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka Novozámocká 265 951 12 Ivanka pri Nitre strava podaná 25.10.2013 pri príležitosti 100. výročia zriadenia MŠ 14042151 25.10.2013 05.11.2013 458,10
413/2013
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava hlasové služby OcÚ - 9/2013 35697270 15.10.2013 04.11.2013 96,11
412/2013
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice finančné vysporiadanie za fa.obdobie 19.10.2012 - 18.10.2013 (preplatok) 44291809 24.10.2013 28.10.2013 5097,82
411/2013
Gastro Ben s.r.o. Novozámocká 233 951 12 Ivanka pri Nitre Stravná jednotka 270 ks - Posedenie pre seniorov 2013 44206658 25.10.2013 31.10.2013 972,00
410/2013
L.M.J.Salamander s.r.o. Pražská 840/15 949 01 Nitra servis vchodových dverí na byt. dome Vinohradská 1 36564664 24.10.2013 31.10.2013 323,04
41/2013
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MŠ za 1/2013 35763469 03.02.2013 19.02.2013 20,39
409/2013
Večernica Mariana Maliňáková Krakovská 64 951 12 Ivanka pri Nitre dodanie kytíc zo živých kvetov 35137240 25.10.2013 28.10.2013 200,00
408/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby MK - 9/2013 35763469 15.10.2013 31.10.2013 16,76
407/2013
Základná škola Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre doplatok na stravné pre zamestnancov MŠ - 10/2013 37865536 21.10.2013 31.10.2013 128,80
406/2013
Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava prečerpávacej stanice, práce, doprava, fekál, hydročistič 22819983 01.10.2013 1565,06
405/2013
Forte Acoustic, spol. s r.o. Malý Lapáš 36 951 04 Malý Lapáš Oprava VO, demontáž a montáž reproduktora 36779385 14.10.2013 31.10.2013 104,10
404/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby MP - 9/2013 35763469 15.10.2013 31.10.2013 22,31
403/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby GP - 9/2013 35763469 15.10.2013 31.10.2013 32,05
402/2013
PP CARS, s.r.o. Rybárska 18 949 01 Nitra kompletná oprava Seat Inca NR 893DM 46255648 16.10.2013 21.10.2013 4323,77
401/2012
Woltus 11, s.r.o. Dvorčianska 52 949 05 Nitra 5 dokončenie atiky a lepenie strešnej hydroizolácie SIKA 36547247 11.10.2013 15.10.2013 2200,00
400/2013
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za 9/2013 17643848 09.10.2013 21.10.2013 136,37
40/2013
Regionálna správa a údržba ciest a.s. Štúrova 147 949 01 Nitra zimná údržba miestnych komunikácií - posyp dňa 24.1.2013 35960736 31.01.2013 01.03.2013 519,03
4/2013
Koratex a.s. Krajinská 30 830 06 Bratislava zálohová fa za dodávku a montáž športovej podlahy v telocvični ZŠ 31332277 16.01.2013 21.01.2013 10000,00
399/2013
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 9/2013 35763469 05.10.2013 17.10.2013 65,58
398/2013
SAFETECH SK s.r.o. Hlboká 61 949 12 Nitra technik požiarnej ochrany za obdobie 7,8,9/2013 44201354 30.09.2013 31.10.2013 180,00
397/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby plynu v MŠ za 9/2013 37865536 03.10.2013 31.10.2013 82,60
396/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby el. energie za polievanie tréningového futbalového ihriska v areáli ZŠ za 9/2013 37865536 03.10.2013 31.10.2013 24,85
395/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby vodného za MŠ za 6/2013 37865536 03.10.2013 31.10.2013 17,80
394/2013
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky odvoz a likvidácia KO - 9/2013 31434347 04.10.2013 31.10.2013 8393,32
393/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Hornocintorínska - 9/2013 36550949 30.09.2013 21.10.2013 15,24
392/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Vinohradská - 9/2013 36550949 30.09.2013 21.10.2013 379,64
391/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk 2- 9/2013 36550949 30.09.2013 21.10.2013 25,39
390/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - holubári - 9/2013 36550949 30.09.2013 22.10.2013 1,27
39/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Novozámocká 326 - 1/2013 36550949 31.01.2013 01.03.2013 93,96
389/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - OcÚ - 9/2013 36550949 30.09.2013 21.10.2013 41,90
388/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk - 9/2013 36550949 30.09.2013 21.10.2013 8,89
387/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Na stanicu - 9/2013 36550949 30.09.2013 21.10.2013 12,70
386/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Pri parku - 9/2013 36550949 30.09.2013 21.10.2013 214,58
385/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie vodovodu - Ing.Jozef Kurek, Krakovská ul., p.č.695/2 36550949 07.10.2013 21.10.2013 129,22
384/2013
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 9/2013 35763469 05.10.2013 21.10.2013 20,39
383/2013
JUDr.Svetlana Kšiňanová, PhD Párovská 24 949 01 Nitra poskytovanie právnej pomoci za 9/2013 0 03.10.2013 21.10.2013 240,00
382/2013
AGRIS SLOVAKIA spol. s r.o. Rázusova 7 949 01 Nitra KEO - register obyvateľov + doprava 34143416 30.09.2013 21.10.2013 26,40
381/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Novozámocká 273 - 10/2013 36677281 02.10.2013 17.10.2013 134,50
380/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - bytovky - 10/2013 96 02.10.2013 17.10.2013 96,29
38/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Hornocintorínska - 1/2013 36550949 31.01.2013 0,00
379/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - kanalizácia - 10/2013 36677281 02.10.2013 17.10.2013 548,73
378/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - MŠ, OÚ, KD, VO, ZS - 10/2013 36677281 02.10.2013 18.10.2013 2058,96
377/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Horná 15 - 10/2013 36677281 02.10.2013 17.10.2013 8,79
376/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 10/2013 36677281 02.10.2013 17.10.2013 5,76
375/2013
FAMEX spol. s r.o. Cabaj 618 951 17 Cabaj oprava motorovej kosačky 36664367 04.10.2013 21.10.2013 250,00
374/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 10/2013 36677281 02.10.2013 21.10.2013 23,48
373/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Myrtina 25 - 10/2013 36677281 02.10.2013 21.10.2013 119,09
372/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Pri Parku 2 - 10/2013 36677281 02.10.2013 18.10.2013 39,66
371/2013
Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 Nitra prevádzkovanie vodohospodárskeho diela kanalizácia - Ivanka pri Nitre (1.7.2013 - 30.9.2013) 22819983 30.09.2013 18.11.2013 478,80
370/2013
Obec Branč Hlavné námestie 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody za 9/2013 307777 01.10.2013 4859,17
37/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Na Stanicu - 1/2013 36550949 31.01.2013 01.03.2013 5,08
369/2013
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava hlasové služby - MP - 9/2013 35763469 15.09.2013 01.10.2013 16,43
368/2013
ITCOM s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Softvérové práce cez internet 18.9.2013 36539163 25.09.2013 04.10.2013 18,00
367/2013
Lyreco Na Pántoch 18 831 06 Bratislava Dobropis FA 3668/2013 47,88 € 35958120 20.09.2013 -47,88
366/2013
Lyreco Na Pántoch 18 831 06 Bratislava kancelárske potreby - obálky na doručenku 35958120 17.09.2013 14.10.2013 95,76
365/2013
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 8/2013 35763469 15.09.2013 02.10.2013 16,46
364/2013
ELCOMP spol. s r.o. Pražská 2 949 11 Nitra oprava VO - 11.9.2013 (výmena výbojok, jazda autoplošiny, oprava VO) 36544141 23.09.2013 04.10.2013 202,32
363/2013
Ing.Adrina Búšová Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za 8/2013 46680292 31.08.2013 19.09.2013 690,00
362/2013
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 8/2013 35763469 15.09.2013 01.10.2013 16,84
361/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby vodného za MŠ za 7 a 8/2013 37865536 12.09.2013 04.10.2013 8,89
360/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby plynu v MŠ za 7 a 8/2013 37865536 12.09.2013 04.10.2013 75,10
36/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Gergelová - 1/2013 36550949 31.01.2013 0,00
359/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby el. energie za polievanie tréningového futbalového ihriska v areáli ZŠ za 7 a 8/2013 37865536 12.09.2013 04.10.2013 641,75
358/2013
Základná škola Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre doplatok na stravné zamestnancov MŠ - 7 a 9/2013 37865536 20.09.2013 04.10.2013 119,00
357/2013
JUDr.Svetlana Kšiňanová, PhD advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra poskytovanie právnej pomoci za 8/2013 0 16.09.2013 01.10.2013 240,00
356/2013
M a M Krtkovanie Miroslava Ferancová Dlhá 155 952 01 Melek čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením zo šachty do budovy 43220045 06.09.2013 04.10.2013 175,66
355/2013
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 8/2013 35697270 15.09.2013 27.09.2013 386,70
354/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie vodovodu - Solnicová Oľga, Novozámocká 6 36550949 16.09.2013 04.10.2013 128,02
353/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - VO - vyúčtovanie 36677281 09.09.2013 -69,54
352/2013
Združenie obcí - RVC Farská 7 949 01 Nitra príručka pre obecných kronikárov 34006656 11.09.2013 04.10.2013 11,00
351/2013
ELCOMP spol. s r.o. Pražská 2 949 11 Nitra oprava VO - 5.9.2013 36544141 10.09.2013 04.10.2013 78,36
350/2013
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 29 817 62 Bratislava Hlasové služby - MP - 8/2013 35763469 15.08.2013 17.09.2013 16,39
35/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk 2 - 1/2013 36550949 31.01.2013 01.03.2013 17,77
349/2013
Mgr.Marcela Kováčová MPK servis Malé Chyndice 42 951 54 Malé Chyndice prenájom atrakcií - Ahoj prázdniny 2013 44832524 10.09.2013 04.10.2013 600,00
348/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Pri parku - 8/2013 36550949 31.08.2013 04.10.2013 58,40
347/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - holubári - 8/2013 36550949 31.08.2013 22.10.2013 175,22
346/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Hornocintorínska - 8/2013 36550949 31.08.2013 04.10.2013 71,10
345/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Na stanicu - 8/2013 36550949 31.08.2013 04.10.2013 17,77
344/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - OcÚ - 8/2013 36550949 31.08.2013 04.10.2013 52,06
343/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk 2- 8/2013 36550949 31.08.2013 04.10.2013 20,32
342/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Vinohradská - 8/2013 36550949 31.08.2013 04.10.2013 429,17
341/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk - 8/2013 36550949 31.08.2013 04.10.2013 26,66
340/2013
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 8/2013 35763469 03.09.2013 01.10.2013 20,39
34/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Vinohradská - 1/2013 36550949 31.01.2013 01.03.2013 360,60
339/2013
ENVI-GEOS s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky odvoz a likvidácia KO - 8/2013 31434347 31.08.2013 27.09.2013 5465,91
338/2013
Josso s.r.o. Beňadikova 580/30 951 12 Ivanka pri Nitre Preddavok na okná telocvične ZŠ 46563105 03.09.2013 11.09.2013 3500,00
337/2013
Ing. Jozef Vyskoč - EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpacej stanice Luk 22819983 04.09.2013 18.11.2013 161,65
336/2013
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 8/2013 35763469 03.09.2013 16.09.2013 65,80
335/2013
IT COM s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Softvérové práce cez internet 8/2013 36539163 03.09.2013 03.10.2013 72,00
333/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava elektrická energia - Novozámocká 273 - 9/2013 36677281 02.09.2013 17.09.2013 134,50
332/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava elektrická energia - bytovky - 9/2013 36677281 02.09.2013 17.09.2013 96,29
331/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava elektrická energia - Pri Parku 2 - 9/2013 36677281 02.09.2013 17.09.2013 39,66
330/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava elektrická energia - MŠ, OÚ, KD, VO, ZS - 9/2013 36677281 02.09.2013 17.09.2013 2058,96
33/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk - 1/2013 36550949 31.01.2013 0,00
329/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava elektrická energia - kanlizácia - 9/2013 36677281 02.09.2013 17.09.2013 548,73
328/2013
Viliam Holka Urbárska 903/14 95112 Ivanka pri Nitre Prepravné práce - čistenie kanalizácie 327755481 01.09.2013 14.10.2013 150
327/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava elektrická energia - Myrtina 25 - 9/2013 36677281 02.09.2013 01.10.2013 119,09
326/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 9/2013 36677281 02.09.2013 01.10.2013 23,48
325/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 9/2013 36677281 02.09.2013 17.09.2013 5,76
324/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava elektrická energia - Horná 15 - 9/2013 36677281 02.09.2013 17.09.2013 8,79
323/2013
RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice Zemný plyn 9/2013 4429189 30.08.2013 01.10.2013 2644,00
322/2013
Obec Branč Hlavné námestie 1 95113 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody za 8/2013 307777 02.09.2013 27.09.2013 4854,48
321/2013
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 925 41 Kráľov Brod Tlačivá pre evidenciu obyvateľov 17644429 28.08.2013 03.10.2013 22,60
320/2013
Mercury corporation spol s r.o. Krušovská 1645 955 01 Topolčany búracie práce na objekte CO v areáli ZŠ Ivanka pri Nitre 45965102 26.08.2013 28.08.2013 10200
32/2013
Ing.Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za mesiac 1/2013 46680292 31.01.2013 01.03.2013 400,00
319/2013
Slovenský telefónny zoznam s.r.o. P.O.Box 62 81000 Bratislava1 STORNO FAKTÚRY !!! - Uverejnenie v slovenskom telefonnom zozname 44759932 19.08.2013 119,40
318/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava1 Vyúčtovanie elektriny - kanalizácia 36677281 20.08.2013 -739,24
317/2013
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 8/2013 35697270 15.08.2013 14.10.2013 95,22
316/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 7/2013 35763469 15.08.2013 21.08.2013 16,26
315/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 7/2013 35763469 15.08.2013 21.08.2013 16,93
314/2013
IURA EDITION, spol. s r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 účtovníctvo ROPO a Obcí (ročné predplatné) 31348262 12.08.2013 09.08.2013 69,60
313/2013
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - vyúčtovanie TJ Družstevník (preplatok) 36677281 13.08.2013 -839,63
312/2013
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Softvérové práce cez internet 24.7.2013 36539163 31.07.2013 21.08.2013 18,00
311/2013
MErcury COrporation spol. s r.o. Krušovská 1645 955 01 Topoľčany búracie práce na objekte CO v areáli ZŠ Ivanka pri Nitre 45965102 07.08.2013 21.08.2013 4000,00
310/2013
KEO, s.r.o. Poľná 991 06 Záhorce Register obyvateľov WIN 75% zľava 36739464 30.07.2013 13.08.2013 74,70
31/2013
Korekta s.r.o. Bartokova 6 949 01 Nitra tonery + servis HP 36519898 06.02.2013 13.03.2013 725,90
309/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie vodovodu - Ján Gábriš, M.Tučku 7 36550949 08.08.2013 27.09.2013 128,02
308/2013
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za 7/2013 17643848 08.08.2013 27.09.2013 221,99
307/2013
KOREKTA s.r.o. Bartókova 6 949 01 Nitra renovácia tonerov HP 1015 Q2612A 36519898 09.08.2013 21.08.2013 126,00
306/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Pri parku - 7/2013 36550949 31.07.2013 21.08.2013 29,21
305/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Gergelová - 7/2013 36550949 31.07.2013 0,00
304/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Hornocintorínska - 7/2013 36550949 31.07.2013 21.08.2013 67,30
303/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Na stanicu - 7/2013 36550949 31.07.2013 21.08.2013 10,15
302/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - OcÚ - 7/2013 36550949 31.07.2013 21.08.2013 33,01
301/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk 2- 7/2013 36550949 31.07.2013 21.08.2013 17,77
300/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Vinohradská - 7/2013 36550949 31.07.2013 21.08.2013 380,92
30/2013
Igor Takáč Čajkovského 34 94911 Nitra oprava strechy na Zdravotnom stredisku lepenkou 40495574 31.01.2013 11.02.2013 35,00
3/2013
Alexander Kóňa Narcisova 68 949 01 Nitra výmena vodomerov na TUV, SUV a obhliadka kúrenia - v náj.byte Vinohradská ulica, u p.Sirotiaka 30944538 11.01.2013 21.01.2013 85,00
299/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk - 7/2013 36550949 31.07.2013 21.08.2013 31,74
298/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Horná 15 - 8/2013 36677281 05.08.2013 16.08.2013 8,79
297/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Myrtina 25 - 8/2013 36677281 05.08.2013 14.08.2013 119,09
296/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Novozámocká 273 - 8/2013 36677281 05.08.2013 16.08.2013 134,50
295/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 8/2013 36677281 05.08.2013 14.08.2013 23,48
294/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 8/2013 36677281 05.08.2013 16.08.2013 5,76
293/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Pri Parku 2 - 8/2013 36677281 05.08.2013 16.08.2013 39,66
292/2013
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky odvoz a likvidácia KO - 7/2013 31434347 31.07.2013 27.09.2013 6203,97
291/2013
L&Š, s.r.o. Novozámocká 199 949 01 Nitra fasádna omietka, penetrák 36555720 07.08.2013 07.08.2013 3246,98
290/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 8/2013 35763469 03.08.2013 14.08.2013 20,72
29/2013
Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 931 01 Bratislava servisné práce, konzultácie 602311 30.01.2013 01.03.2013 251,10
289/2013
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - MŠ, OÚ, KD, VO, ZS - 8/2013 36677281 02.08.2013 16.08.2013 2119,97
288/2013
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - kanlizácia - 8/2013 36677281 02.08.2013 15.08.2013 548,73
287/2013
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - bytovky - 8/2013 36677281 02.08.2013 16.08.2013 96,29
286/2013
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava jedálne kupóny v hodnote 2100,00€ 31396674 05.08.2013 02.08.2013 2132,34
285/2013
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody za 7/2013 307777 01.08.2013 27.09.2013 4112,88
284/2013
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn 8/2013 44291809 01.08.2013 21.08.2013 2644,00
283/2013
Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 Nitra materiál a práce na kanalizácii, servisná prehliadka 22819983 01.08.2013 18.11.2013 3109,44
282/2013
JUDr.Svetlana Kšiňanová, PhD. Párovská ul. 24 949 01 Nitra poskytovanie právnej pomoci za 7/2013 0 01.08.2013 14.08.2013 240,00
281/2013
FORTE Acoustic, spol. s r.o. Malý Lapáš 36 951 04 Malý Lapáš Reproduktory, demontáž starého a montáž nového reproduktoru, montážna plošina, prepravné náklady 36779385 05.08.2013 03.10.2013 208,03
280/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 7/2013 35763469 03.08.2013 15.08.2013 65,92
28/2013
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn - 2/2013 44291809 01.02.2013 21.02.2013 2644,00
279/2013
PETIT PRESS, a.s. Sládkovičova 1 949 01 Nitra Nitrianske noviny 35/2012 - 300ks 35790253 24.09.2012 21.08.2013 150,01
278/2013
Ing.Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za 7/2013 46680292 31.07.2013 14.08.2013 400,00
277/2013
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina EPI zbierka zákonov, Verejná správa (18.7.2013-17.7.2014) 31592503 11.07.2013 15.07.2013 77,20
276/2013
JOSSO s.r.o. Beňadikova 30 951 12 Ivanka pri Nitre oprava kovania na okne - byt p.Čičová 46563105 04.08.2013 04.08.2013 100,80
275/2013
Vladimír Bekényi D&B AQUA Novomeského 12 949 01 Nitra dodávka a montáž - výmena svietidiel v priestoroch MŠ a vymalovanie 32738820 19.07.2013 14.08.2013 888,00
274/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava Hlasové služby - MP - 6/2013 35763469 15.07.2013 01.08.2013 17,05
273/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava Hlasové služby - MK - 6/2013 35763469 15.07.2013 01.08.2013 16,06
272/2013
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 7/2013 35697270 15.07.2013 01.08.2013 92,99
271/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava Hlasové služby - GP - 6/2013 35763469 15.07.2013 01.08.2013 32,59
270/2013
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Pri Parku 2 - 7/2013 36677281 09.07.2013 24.07.2013 39,66
27/2013
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč čistenie odpadovej vody za 1/2013 (3583,70 m3) 307777 04.02.2013 20.02.2013 3742,97
269/2013
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Novozámocká 273 - 7/2013 36677281 09.07.2013 24.07.2013 134,50
268/2013
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Horná 17 - 7/2013 36677281 09.07.2013 24.07.2013 8,79
267/2013
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 7/2013 36677281 09.07.2013 24.07.2013 5,76
266/2013
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Myrtina 25 - 7/2013 36677281 09.07.2013 22.07.2013 119,09
265/2013
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 7/2013 36677281 09.07.2013 22.07.2013 23,48
264/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 7/2013 35763469 03.07.2013 15.07.2013 21,14
263/2013
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Na stanicu 1 za 7-11/2013 36677281 02.07.2013 22.07.2013 738,59
262/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Pri parku - 6/2013 36550949 30.06.2013 22.07.2013 5,08
261/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Vinohradská - 6/2013 36550949 30.06.2013 22.07.2013 407,58
260/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk - 6/2013 36550949 30.06.2013 22.07.2013 16,51
26/2013
Slovek Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby obecný úrad - za 1/2013 35763469 03.02.2013 15.02.2013 160,25
259/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk 2- 6/2013 36550949 30.06.2013 22.07.2013 20,32
258/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Gergelová - 6/2013 36550949 30.06.2013 0,00
257/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Na stanicu - 6/2013 36550949 30.06.2013 22.07.2013 11,42
256/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Hornocintorínska - 6/2013 36550949 30.06.2013 22.07.2013 34,28
255/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - OcÚ - 6/2013 36550949 30.06.2013 22.07.2013 34,28
254/2013
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 7/2013 35763469 03.07.2013 16.07.2013 78,08
253/2013
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky odvoz a likvidácia KO - 6/2013 31434347 08.07.2013 22.07.2013 5242,68
252/2013
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - kanlizácia - 7/2013 36677281 02.07.2013 17.07.2013 548,73
251/2013
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - MŠ, OÚ, KD, VO, ZS - 7/2013 36677281 02.07.2013 17.07.2013 2119,97
250/2013
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - bytovky - 7/2013 36677281 02.07.2013 17.07.2013 96,29
25/2013
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre vykonané prepravné práce od 31.12.2012 - 18.01.2013 (vývoz fekálií) 32755481 30.01.2013 2.7.2013 1350,00
249/2013
JUDr.Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra právna pomoc za mesiac 6/2013 0 02.07.2013 15.07.2013 240,00
248/2013
Ing.Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za 6/2013 46680292 02.07.2013 15.07.2013 400,00
247/2013
SAFETECH SK, s.r.o. Hlboká 61 949 12 Nitra služby technika PO za obdobie 4,5,6/2013 44201354 30.06.2013 15.07.2013 180,00
246/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie vodovodu - Ing.Musilová Petra, Pri Tehelni 505/7 36550949 27.06.2013 15.07.2013 128,02
245/2013
Ing.Jozef Vyskoč - EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 Nitra prevádzkovanie vodohospodárskeho diela kanalizácia - Ivanka pri Nitre (1.4.2013 - 30.6.2013) 22819983 01.07.2013 18.11.2013 478,80
244/2013
LEX-AUDIT, s.r.o. Damborského 3 949 01 Nitra audit - rok 2012 36541788 26.06.2013 28.10.2013 960,00
243/2013
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody za 6/2013 307777 01.07.2013 22.07.2013 4780,42
242/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby plynu v MŠ za 6/2013 37865536 01.07.2013 15.07.2013 60,60
241/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby el. energie za polievanie tréningového futbalového ihriska v areáli ZŠ za 6/2013 37865536 01.07.2013 15.07.2013 87,55
240/2013
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice Zemný plyn 7/2013 44291809 28.06.2013 22.07.2013 2644,00
24/2013
Woltus 11, s.r.o. Dvorčianska 52 949 05 Nitra 5 záloha za rekonštrukciu strechy telocvične pri ZŠ - zateplenie 36547247 28.01.2013 29.01.2013 5000,00
239/2013
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 6/2013 - čiastková 35697270 15.06.2013 02.07.2013 1,06
238/2013
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 6/2013 - čiastková 35697270 15.06.2013 02.07.2013 20,71
237/2013
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 6/2013 - celková 35697270 15.06.2013 02.07.2013 89,79
236/2013
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Softvérové práce cez internet 7.5.2013 36539163 24.06.2013 10.07.2013 18,00
235/2013
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 Nitra Realizácia stavby: Ivanka pri Nitre - kanalizačná sieť a rozšírenie kanalizácie (vetva A PVC DN400 dl.80,5m, PVC DN300 dl.244,5m) 22819983 28.06.2013 157894,74
234/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Doplatok - stravné MŠ za 6/2013 37865536 23.06.2013 01.07.2013 119,00
234/2013
Štefan Šimurda MAKS Škultétyho 44 949 11 Nitra Dovoz a montáž kuchynskej linky pre MŠ Ivanka pri Nitre 37450395 03.09.2013 27.09.2013 2396,00
233/2013
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - MK - 5/2013 35763469 15.06.2013 10.07.2013 15,96
232/2013
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Mobilný telefón HTC Desiré X black 35697270 11.06.2013 26.06.2013 112,50
231/2013
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - MP - 5/2013 35763469 15.06.2013 24.06.2013 16,93
230/2013
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - GP - 5/2013 35763469 15.06.2013 24.06.2013 17,24
23/2013
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Farská 7 949 01 Nitra manuál - Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obcami 34006656 21.01.2013 11.02.2013 6,00
229/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia vodného MŠ za 5/2013 37865536 16.06.2013 24.06.2013 21,60
228/2013
Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava Matričné tlačivá 151866 06.06.2013 24.06.2013 29,89
227/2013
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra Odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za 5/2013 17643848 07.06.2013 24.06.2013 291,66
226/2013
Viliam Holka Urbárska 14 951 12 Ivanka pri Nitre Prepravné práce 32755481 12.02.2013 24.06.2013 90,00
225/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - 5/2013 36550949 31.05.2013 24.06.2013 5,08
224/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - 5/2013 36550949 31.05.2013 24.06.2013 16,51
223/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - OCÚ a KD - 5/2013 36550949 31.05.2013 24.06.2013 72,37
222/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - 5/2013 36550949 31.05.2013 24.06.2013 19,04
221/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelová - 5/2013 36550949 31.05.2013 0,00
220/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - 5/2013 36550949 31.05.2013 24.06.2013 21,59
22/2013
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MK za 1/2013 35763469 15.01.2013 28.01.2013 15,66
219/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - 5/2013 36550949 31.05.2013 01.07.2013 385,99
218/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - 5/2013 36550949 31.05.2013 01.07.2013 10,15
217/2013
Slovak telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 5/2013 35763469 03.06.2013 18.06.2013 20,39
216/2013
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Párovská 24 949 01 Nitra Poskytovanie právnej pomoci 5/2013 0 05.06.2013 18.06.2013 240,00
215/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Dodanie tovaru a služieb + úrok z omeškania 36677281 03.06.2013 18.06.2013 16,58
214/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Horná 15 - 6/2013 36677281 03.06.2013 18.06.2013 8,79
213/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Hornocintorínska 17 - 6/2013 36677281 03.06.2013 18.06.2013 5,76
212/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Mateja Tučku 21 - 6/2013 36677281 03.06.2013 20.06.2013 23,48
211/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Myrtina 25 - 6/2013 36677281 03.06.2013 20.06.2013 119,09
210/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - OCÚ KD, MŠ, VO, ZS - 6/2013 36677281 03.06.2013 18.06.2013 2119,97
21/2013
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava hlasové služby obec - za 1/2013 (starosta, Vagra, ihrisko-park, prečerp.stan.) 35697270 15.01.2013 28.01.2013 89,81
209/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Kanalizácia - 6/2013 36677281 03.06.2013 18.06.2013 548,73
208/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Bytovky - 6/2013 36677281 03.06.2013 18.06.2013 96,29
207/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Pri parku 2 - 6/2013 36677281 03.06.2013 18.06.2013 39,66
206/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Novozámocká 273 - 6/2013 36677281 03.06.2013 18.06.2013 134,50
205/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby elektrickej energie za polievanie tréningového futbalového ihriska v areáli ZŠ za 5/2013 37865536 05.06.2013 18.06.2013 75,00
204/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu MŠ za 5/2013 37865536 05.06.2013 18.06.2013 66,40
203/2013
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Odvoz a likvidácia odpadu za 5/2013 31434347 06.06.2013 24.06.2013 4641,52
202/2013
Obec Branč Hlavné námestie 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody za 5/2013 307777 03.06.2013 22.07.2013 5052,40
201/2013
RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn za 6/2013 44291809 31.05.2013 24.06.2013 2644,00
200/2013
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 5/2013 35763469 03.06.2013 16.06.2013 68,18
20/2013
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MP za 1/2013 35763469 15.01.2013 28.01.2013 16,74
2/2013
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn - 1/2013 44291809 28.12.2012 17.01.2013 2644,00
199/2013
Ing. Adriana Búšová Žírany 450 951 74 Žírany Spracovanie miezd za 5/2013 46680292 03.06.2013 24.06.2013 400,00
198/2013
Alojz Kľuchtiak - ALINOK Pri mlyne 799/34 951 15 Mojmírovce Čistenie komunikácií v obci 3452291 28.05.2013 24.06.2013 758,16
197/2013
MANUTAN Slovaka s.r.o. Galvániho 7/B 821 04 Bratislava Kôš s popolníkom 35885815 17.05.2013 18.06.2013 88,68
196/2013
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - MP - 4/2013 35763469 15.05.2013 30.05.2013 18,25
195/2013
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - GP - 4/2013 35763469 15.05.2013 30.05.2013 27,68
194/2013
Alojz Krčmár - ALKAR Coboriho 2 949 01 Nitra Spracovanie vyúčtovania zálohových platieb pre obecné byty za rok 2012 40078060 21.05.2013 18.06.2013 399,00
193/2013
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - MK - 4/2013 35763469 15.05.2013 30.05.2013 16,16
192/2013
Ing. Adriana Búšová Žírany 450 951 74 Žírany Spracovanie miezd za 4/2013 46680292 30.04.2013 30.05.2013 400,00
191/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Spotreba vody MŠ za 4/2013 37865536 16.05.2013 30.05.2013 14,00
190/2013
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 4/2013 35697270 15.05.2013 30.05.2013 89,16
19/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - Pri Parku - 1/2013 36677281 17.01.2013 30.01.2013 39,66
189/2013
SEZAKO Trnava s.r.o. Orešanská 11 917 01 Trnava Čistenie kanalizácie DN300 na ulici Bardyho, 19.4.2013 36263800 06.05.2013 21.05.2013 1014,60
188/2013
PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava Inzercia 13.05.2013 MY Nitrianske noviny - výberové konanie na riaditeľa ZŠ 35790253 14.05.2013 24.06.2013 132,00
187/2013
TOPSET SOLUTIONS s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Editor mapy k programu WIN CITY Cintorín 46919805 25.04.2013 24.06.2013 192,00
186/2013
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra Odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za 4/2013 17643848 13.05.2013 21.05.2013 127,61
185/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Doplatok za stravné MŠ - 5/2013 37865536 14.05.2013 21.05.2013 126,40
184/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Doplatok za stravné MŠ - 4/2013 37865536 14.05.2013 21.05.2013 126,40
183/2013
Štefan Zaujec - stavebná firma Cesty Cabajská 28 949 01 Nitra Oprava miestnych komunikácií asfaltobetónovou zmesou 34314172 14.05.2013 14.05.2013 10500,60
182/2013
PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava Inzercia 6.5.2013 MY Nitrianske noviny - výberové konanie na riaditeľa ZŠ 35790253 09.05.2013 24.06.2013 132,00
181/2013
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Odvoz a likvidácia odpadu 31434347 09.05.2013 21.05.2013 6054,92
180/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Pri parku 2 za 5/2013 36677281 06.05.2013 21.05.2013 39,66
18/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - Novozámocká 273 - 1/2013 36677281 17.01.2013 30.01.2013 134,50
179/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - M.Tučku 21 za 5/2013 36677281 06.05.2013 21.05.2013 23,48
178/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Myrtina 25 za 5/2013 36677281 06.05.2013 21.05.2013 119,09
177/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - MŠ, OCÚ, KD, VO, ZS za 5/2013 36677281 06.05.2013 22.05.2013 2119,97
176/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Kanalizácia za 5/2013 36677281 06.05.2013 22.05.2013 548,73
175/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Bytovky za 5/2013 36677281 06.05.2013 22.05.2013 96,29
174/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Horná 15 za 5/2013 36677281 06.05.2013 21.05.2013 8,79
173/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Hornocintorínska 17 za 5/2013 36677281 06.05.2013 21.05.2013 5,76
172/2013
ZSE ENERGIA a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Novozámocká 273 za 5/2013 36677281 06.05.2013 21.05.2013 134,50
171/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Upomienka - vodné 36550949 17.06.2013 20.06.2013 1,27
170/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelová - 4/2013 36550949 30.04.2013 0,00
17/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - Horná - 1/2013 36677281 17.01.2013 30.01.2013 8,79
169/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - 4/2013 36550949 30.04.2013 20.06.2013 19,04
168/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - 4/2013 36550949 30.04.2013 20.06.2013 13,97
167/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - 4/2013 36550949 30.04.2013 20.06.2013 6,35
166/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - 4/2013 36550949 30.04.2013 20.06.2013 10,15
165/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Bytovky - 4/2013 36550949 30.04.2013 20.06.2013 439,32
164/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - OCÚ, KD - 4/2013 36550949 30.04.2013 20.06.2013 86,34
163/2013
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 4/2013 35763469 03.05.2013 21.05.2013 20,39
162/2013
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Párovská 24 949 01 Nitra Právna pomoc za 4/2013 0 03.05.2013 24.06.2013 240,00
161/2013
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava Jedálne kupóny + doručenie 31396674 09.05.2013 07.05.2013 2132,34
160/2013
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - MP - 3/2013 35763469 15.04.2013 07.05.2013 16,84
16/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - Hornocintorínska - 1/2013 36677281 17.01.2013 30.01.2013 5,76
159/2013
RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Vyúčtovanie plynu (19.10.2012-26.03.2013) 44291809 09.04.2013 09.07.2013 2459,76
158/2013
RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Vyúčtovanie plynu (19.10.2012-26.03.2013) 44291809 09.04.2013 09.07.2013 3648,30
157/2013
Obec Branč Hlavné námestie 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody za 4/2013 307777 02.05.2013 22.07.2013 4835,80
156/2013
PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava Inzercia 29.04.2013 MY Nitrianske noviny - výberové konanie na riaditeľa ZŠ 35790253 30.04.2013 24.06.2013 132,00
155/2013
RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn za 5/2013 44291809 30.04.2013 21.05.2013 2644,00
154/2013
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 4/2013 35763469 03.05.2013 17.05.2013 52,79
153/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia plynu za MŠ 4/2013 37865536 03.05.2013 21.05.2013 236,90
152/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia vody za MŠ 3/2013 37865536 18.04.2013 21.05.2013 12,70
151/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia plynu za MŠ 3/2013 37865536 18.04.2013 21.05.2013 529,30
150/2013
ITCOM s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Softvérové práce cez internet 36539163 24.04.2013 21.05.2013 54,00
15/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - Myrtina - 1/2013 36677281 17.01.2013 30.01.2013 119,09
149/2013
ENBRA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 29 974 05 Banská Bystrica Rozúčtovanie Beňadikova 1 31624189 24.04.2013 29.05.2013 144,48
148/2013
ENBRA Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 29 974 05 Banská Bystrica Rozúčtovanie Vinohradská 1 31624189 24.04.2013 29.05.2013 144,48
147/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu - Gaidoš Ioan, Novozámocká 232 36550949 22.04.2013 07.05.2013 128,02
146/2013
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - MK - 4/2013 35763469 15.04.2013 07.05.2013 15,55
145/2013
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 4/2013 35697270 15.04.2013 07.05.2013 89,74
144/2013
ELCOMP s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Práca s autoplošinou 36544141 15.04.2013 07.05.2013 65,76
143/2013
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - GP - 4/2013 35763469 15.04.2013 07.05.2013 16,54
142/2013
PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava Inzercia 15.04.2013 - výberové konanie na riaditeľa ZŠ 35790253 16.04.2013 27.06.2013 132,00
141/2013
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 Nitra Práce na prečerpávacej stanici 22819983 18.04.2013 18.11.2013 6075,28
140/2013
SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom tech. zariadenia v r. 2013 17310598 18.04.2013 07.05.2013 33,50
14/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - Mateja Tučku - 1/2013 36677281 17.01.2013 30.01.2013 23,48
139/2013
EUFC s.r.o. Družstevná 2 831 04 Bratislava Spracovanie monitorovacej správy pre projekt: Obnova a dobudovanie historického centra obce 35865768 15.04.2013 30.04.2013 1200,00
138/2013
ELCOMP s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava VO 36544141 09.04.2013 07.05.2013 139,44
137/2013
KORATEX a.s. Krajinská 30 830 06 Bratislava oprava podláh v telocvični pri ZŠ Ivanka pri Nitre (objednávka č. 3/2013) 31332277 27.03.2013 05.06.2013 13945,52
136/2013
ELCOMP s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava VO 36544141 09.04.2013 07.05.2013 77,88
135/2013
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Odvoz a likvidácia odpadu + zber VOO (6 kontajnerov) za 3/2013 31434347 09.04.2013 07.05.2013 7829,41
134/2013
RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Poplatok za vystavenie faktúry - upomienka 44291809 09.04.2013 07.05.2013 6,00
133/2013
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra Odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za 3/2013 17643848 08.04.2013 21.05.2013 284,82
132/2013
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - MŠ za 3/2013 35763469 03.04.2013 22.04.2013 20,39
131/2013
ZSE ENERGIA, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Kanalizácia - 4/2013 36677281 04.04.2013 23.04.2013 548,73
130/2013
ZSE ENERGIA, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - OCÚ KD, MŠ, VO, ZS - 4/2013 36677281 04.04.2013 23.04.2013 2119,97
13/2013
Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 Nitra vyčistenie ČS, odvoz opraveného čerpadla, napojenie, skúška, výmena plavákov, demontáž náhradného čerpadla... práca technika, montéra, robotníka, plavák hladinový 3ks, žeriav práca, prenájom kal.čerpadla, doprava, doprava žeriav a avia.. 22819983 18.01.2013 21.02.2013 966,14
129/2013
ZSE ENERGIA, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Bytovky - 4/2013 36677281 04.04.2013 19.04.2013 96,29
128/2013
ZSE ENERGIA, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Myrtina 25 - 4/2013 36677281 05.04.2013 22.04.2013 119,09
127/2013
ZSE ENERGIA, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Mateja Tučku 21 - 4/2013 36677281 05.04.2013 22.04.2013 23,48
126/2013
ZSE ENERGIA, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Hornocintorínska 17 - 4/2013 36677281 05.04.2013 19.04.2013 5,76
125/2013
ZSE ENERGIA, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Horná 15 - 4/2013 36677281 05.04.2013 19.04.2013 8,79
124/2013
ZSE ENERGIA, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Novozámocká 273 - 4/2013 36677281 05.04.2013 19.04.2013 134,50
123/2013
ZSE ENERGIA, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Elektrina - Pri parku 2 - 4/2013 36677281 05.04.2013 19.04.2013 39,66
122/2013
Ing. Adriana Búšová Žírany 450 951 74 Žírany Spracovanie miezd za 3/2013 46680292 31.03.2013 22.04.2013 400,00
121/2013
RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn za 4/2013 44291809 28.03.2013 29.04.2013 2644,00
120/2013
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Párovská 24 949 01 Nitra Poskytovanie právnej pomoci 3/2013 (v zmysle zmluvy 240€ + nadrámec 134€ - právna pomoc pre Slovenský skauting) 0 02.04.2013 22.04.2013 374,00
12/2013
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby GP za 1/2013 35763469 15.01.2013 28.01.2013 16,33
119/2013
SAFETECH SK, s.r.o. Hlboká 61 949 12 Nitra Technik požiarnej ochrany za 2,3/2013 44201354 31.03.2013 07.05.2013 120,00
118/2013
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela - kanalizácia 22819983 02.04.2013 18.11.2013 478,80
117/2013
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 3/2013 35763469 03.04.2013 16.04.2013 110,44
116/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitre Vodné - Vinohradská - 3/2013 36550949 28.03.2013 07.05.2013 351,71
115/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitre Vodné - Luk 2 - 3/2013 36550949 28.03.2013 07.05.2013 20,32
114/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitre Vodné - Gergelová - 3/2013 36550949 28.03.2013 0,00
113/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitre Vodné - Na stanicu - 3/2013 36550949 28.03.2013 07.05.2013 8,89
112/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitre Vodné - Hornocintorínska - 3/2013 36550949 28.03.2013 0,00
111/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitre Vodné - OCÚ a KD - 3/2013 36550949 28.03.2013 07.05.2013 57,13
110/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitre Vodné - Luk - 3/2013 36550949 28.03.2013 0,00
11/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 spotreba el.energie - Na stanici 1 - vyúčtovanie 36677281 15.01.2013 28.02.2011 738,59
109/2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitre Vodné - Pri parku - 3/2013 36550949 28.03.2013 0,00
108/2013
Obec Branč Hlavné námestie 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody za 3/2013 307777 02.04.2013 07.05.2013 5897,15
107/2013
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 Nitra Odstránenie poruchy na kanalizačnej prečerpávačke 22819983 02.04.2013 18.11.2013 391,37
106/2013
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - MP - 3/2013 35763469 15.03.2013 02.04.2013 17,14
105/2013
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - MK - 3/2013 35763469 15.03.2013 02.04.2013 15,66
104/2013
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 3/2013 35697270 15.03.2013 02.04.2013 93,16
103/2013
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné MŠ 3/2013 37865536 19.03.2013 22.03.2013 82,60
102/2013
Prvá Račianska Vinotéka s.r.o. Nám. A. Hlinku 3 831 06 Bratislava Školenie spojené s prezentáciou pre 25 osôb (ozvučenie, občerstvenie) 35847603 19.02.2013 02.04.2013 298,00
101/2013
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby - GP - 3/2013 35763469 15.03.2013 04.04.2013 16,33
100/2013
WOLTUS 11, s.r.o. Dvorčianska 52 949 05 Nitra 5 rekonštrukcia strechy telocvične - zateplenie pre ZŠ Ivanka pri Nitre (objednávka č. 1/2013) 36547247 12.03.2013 19.03.2013 14814,04
10/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - Beňadikova, Vinohradská - 1/2013 36677281 15.01.2013 30.01.2013 96,29
1/2013
Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava doména ivankaprinitre.sk ; custom hosting ivankaprinitre.sk od 18.1.2013 do 18.1.2014 36421928 10.01.2013 08.01.2013 50,70