Faktúry

Úvod / Faktúry

Filtrovať faktúry: 2024202320222021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Interné číslo
99/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vodného za MŠ za 2/2014 37865536 10.03.2014 14.03.2014 11,43
98/2014
Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 Nitra VO na energie (Zmluva o dodávke služby č. VO/01/2013/PL) 36557129 06.03.2014 14.03.2014 180,00
97/2014
Prvá Komunálna Finančná a.s. Samova 11 949 01 Nitra VO na energie (Zmluva o dodávke služby č. VO/01/2013/EL) 36557129 05.03.2014 14.03.2014 180,00
96/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 2/2014 35763469 03.03.2014 14.03.2014 20,39
95/2014
DYNAMIK TRADING, s.r.o. Štúrova 22 949 01 Nitra Sklotextilná mriežka OMFA 35921773 06.03.2014 11.07.2014 141,00
94/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - 2/2014 36550949 28.02.2014 10.04.2014 13,97
93/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelová - 2/2014 36550949 28.02.2014 0,00
92/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - 2/2014 36550949 28.02.2014 0,00
91/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - 2/2014 36550949 28.02.2014 0,00
90/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - OcÚ - 2/2014 36550949 28.02.2014 10.04.2014 73,64
9/2014
EUFC s.r.o. Družstevná 2 831 04 Bratislava monitorovacia správa - Obnova a dobudovanie historického centra obce 35865768 15.01.2014 26.06.2014 1200,00
89/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - 2/2014 36550949 28.02.2014 10.04.2014 405,04
88/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - 2/2014 36550949 28.02.2014 10.04.2014 10,15
87/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - 2/2014 36550949 28.02.2014 0,00
86/2014
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 2/2014 31434347 28.02.2014 11.03.2014 3610,90
85/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OcÚ - 2/2014 35763469 03.03.2014 17.03.2014 70,92
84/2014
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 2/2014 0 04.03.2014 14.03.2014 200,00
83/2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn 3/2014 44291809 28.02.2014 14.03.2014 2352,00
82/2014
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 28.02.2014 14.03.2014 190,44
81/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 3/2014 36677281 03.03.2014 14.03.2014 37,90
80/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 3/2014 36677281 03.03.2014 14.03.2014 20,92
8/2014
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 1/2014 35697270 15.01.2014 24.01.2014 101,74
79/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 3/2014 36677281 03.03.2014 14.03.2014 67,31
78/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 3/2014 36677281 03.03.2014 14.03.2014 67,31
77/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 3/2014 36677281 03.03.2014 17.03.2014 190,20
76/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 3/2014 36677281 03.03.2014 17.03.2014 544,36
75/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - obec - 3/2014 36677281 03.03.2014 17.03.2014 2009,23
74/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 3/2014 36677281 03.03.2014 17.03.2014 48,16
73/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 3/2014 36677281 03.03.2014 17.03.2014 93,54
72/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 3/2014 36677281 03.03.2014 17.03.2014 31,21
71/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 3/2014 36677281 03.03.2014 17.03.2014 23,07
70/2014
Ing. Adriana Búšová č. 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 2/2014 46680292 03.03.2014 14.03.2014 400,00
7/2014
ELCOMP spol. s r.o. Pražská 2 949 11 Nitra oprava VO - 8.1.2014 (výmena výbojok, jazda autoplošiny, oprava VO) 36544141 13.01.2014 24.01.2014 160,20
69/2014
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.2.2014 do 2.3.2014 307777 03.03.2014 14.03.2014 3418,02
68/2014
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA 178454 27.02.2014 14.03.2014 20,40
67/2014
DYNAMIK TRADING, s.r.o. Štúrova 22 949 01 Nitra Sklotextilná mriežka 35921773 20.02.2014 11.07.2014 282,00
66/2014
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OcÚ - 2/2014 35697270 15.02.2014 05.03.2014 141,03
65/2014
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 1/2014 35763469 15.02.2014 05.03.2014 17,30
64/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby plynu v MŠ za 1/2014 37865536 19.02.2014 20.02.2014 556,20
63/2014
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 1/2014 35763469 15.02.2014 05.03.2014 16,43
62/2014
Ružička Miroslav Novozámocká 187/2 951 12 Ivanka pri Nitre dvere plne 60 - 4 ks, dvere plne 80 - 11ks, klučky - 15ks 14045311 17.02.2014 05.03.2014 910,44
61/2014
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM - 1/2014 35763469 15.02.2014 05.03.2014 16,84
60/2014
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - Myrtina 25 - 2/2014 36677281 11.02.2014 20.02.2014 37,90
6/2014
DYNAMIK TRADING s.r.o. Štúrova 22 949 01 Nitra stavebný materiál 35921773 10.01.2014 24.01.2014 895,07
59/2014
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 elektrická energia - Novozámocká 273 - 2/2014 36677281 11.02.2014 25.02.2014 93,54
586/2014
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra Odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za 12/2014 17643848 31.12.2014 21.01.2015 237,34
585/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) - Na štrkovisko 17 36677281 09.01.2015 23.01.2015 309,83
584/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 326 - 12/2014 36550949 31.12.2014 27.01.2015 70,00
583/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - 12/2014 36550949 31.12.2014 0,00
582/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - 12/2014 36550949 31.12.2014 0,00
581/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - 12/2014 36550949 31.12.2014 27.01.2015 426,47
580/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - 12/2014 36550949 31.12.2014 27.01.2015 25,92
58/2014
Združenie obcí - RVC Farská 7 949 01 Nitra publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2014 5.časť 34006656 11.02.2014 20.02.2014 23,00
579/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelova - 12/2014 36550949 31.12.2014 0,00
578/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - 12/2014 36550949 31.12.2014 0,00
577/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - 12/2014 36550949 31.12.2014 0,00
576/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenia za rok 2014 (ul. Pri parku) 36550949 08.01.2015 21.01.2015 142,90
575/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenia za rok 2014 (ul. Urbárska, Horná) 36550949 08.01.2015 21.01.2015 398,33
574/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenia za rok 2014 (obecný vodovod) 36550949 08.01.2015 21.01.2015 398,33
573/2014
SAFETECH SK, s.r.o. Hlboká 61 94912 Nitra Technik požiarnej ochrany za obdobie 10, 11, 12/2014 44201354 05.01.2015 21.01.2015 180,00
572/2014
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 12/2014 0 08.01.2015 21.01.2015 200,00
571/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 12/2014 35763469 03.01.2015 15.01.2015 20,39
570/2014
TAPEX, spol. s r.o. Koceľova 8 949 01 Nitra Obnova pc siete a sieťové servisné práce 36526801 23.12.2014 21.01.2015 670,10
57/2014
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 2/2014 37865536 11.02.2014 13.02.2014 138,70
569/2014
Mária Balážová REŠTAURÁCIA IVANKA Novozámocká 265 95112 Ivanka pri Nitre Pohostenie podané dňa 18.12.2014 (vianočné posedenie) 14042151 19.12.2014 15.01.2015 90,20
568/2014
Mária Balážová REŠTAURÁCIA IVANKA Novozámocká 265 95112 Ivanka pri Nitre Pohostenie podané počas koncoročného posedenia s podnikateľmi 14042151 19.12.2014 15.01.2015 174,40
567/2014
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 12/2014 37969358 01.12.2014 11.02.2015 3682,50
566/2014
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 11/2014 37969358 01.11.2014 20.01.2015 3682,50
565/2014
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 10/2014 37969358 01.10.2014 20.01.2015 3682,50
564/2014
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 9/2014 37969358 04.09.2014 20.01.2015 3682,50
563/2014
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.12.2014 do 31.12.2014 307777 31.12.2014 6140,34
562/2014
Ing. Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 12/2014 46680292 31.12.2014 21.01.2015 400,00
561/2014
Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava Licencia na rok 2015 - programová verzia na CD: Daň z nehnuteľností, Miestne poplatky, DHIM a HIM, Podvojné účtovníctvo, Pokladňa, Mzdy 602311 23.12.2014 432,60
560/2014
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Softvérové práce 36539163 29.12.2014 21.01.2015 118,80
56/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - OcÚ - 1/2014 36550949 31.01.2014 20.02.2014 30,47
559/2014
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Čistenie čerpacích staníc (čistenie čerpadiel, plavákov a potrubí, čerpanie odpadovej vody) 22819983 29.12.2014 21.01.2015 2103,59
558/2014
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela, kanalizácia - Ivanka pri Nitre (od 1.10.2014 do 31.12.2014) 22819983 05.01.2015 21.01.2015 478,80
557/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) - Hornocintorínska 17 36677281 31.12.2014 14.01.2015 9,69
556/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) - Horná 15 36677281 31.12.2014 14.01.2015 83,35
555/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) - Mateja Tučku 21 36677281 31.12.2014 14.01.2015 108,80
554/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) - Myrtina 25 36677281 31.12.2014 14.01.2015 254,49
553/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) - Pri parku 2 36677281 31.12.2014 14.01.2015 4,58
552/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) - Novozámocká 273 36677281 31.12.2014 14.01.2015 9,39
551/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) - Luk 46, Gergeľova 33 36677281 31.12.2014 14.01.2015 327,03
550/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) - Vinohradská 1, Beňadikova 1 36677281 31.12.2014 14.01.2015 229,44
55/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk 2- 1/2014 36550949 31.01.2014 20.02.2014 24,12
549/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) - Na stanici 1 36677281 31.12.2014 20.01.2015 320,47
548/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) - Urbárska 56 36677281 31.12.2014 14.01.2015 357,56
547/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) - Myrtina 92 36677281 31.12.2014 14.01.2015 357,46
546/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) - Novozámocká 300, 364, 315, 231, 209, 281, 326, Gergeľova 2, Krakovská 51, Ábelova 6 36677281 31.12.2014 14.01.2015 862,55
545/2014
FVCC s.r.o. Hviezdoslavova 25 979 01 Rimavská Sobota Tlačivá (Osvedčovacia kniha podpisov, Prihlas. lístok na trv. pobyt, Oznámenie zmeny trv. pobytu, Potvrdenie o pobyte, Odhlasovací lístok, Daňové priznania k dani z nehnuteľností) 44552734 19.12.2014 08.01.2015 92,60
544/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35763469 03.01.2015 19.01.2015 64,27
543/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM - 11/2014 35763469 15.12.2014 08.01.2015 14,89
542/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 11/2014 35763469 15.12.2014 08.01.2015 16,79
541/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 11/2014 35763469 15.12.2014 08.01.2015 30,18
540/2014
UNIMONT - Zdenko Maďar Sídl. Kaška 920 952 01 Vráble Oprava obecného rozhlasu 33648981 16.12.2014 08.01.2015 260,62
54/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Vinohradská - 1/2014 36550949 31.01.2014 20.02.2014 755,48
539/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Guzmický Ivan, Gergeľova 34, Ivanka pri Nitre 36550949 17.12.2014 08.01.2015 164,56
538/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte MUDr. Bečka Anton, Urbárska ul., Ivanka pri Nitre, parc. č. 309/3 36550949 18.12.2014 08.01.2015 164,56
537/2014
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra Odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za 11/2014 17643848 15.12.2014 30.12.2014 230,41
536/2014
STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava Učebné pomôcky pre MŠ (Výučbové softvéry, Vizualizér, CD Prehrávač) 31360513 15.12.2014 30.12.2014 480,00
535/2014
Slovenská pošta, a.s. Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače Uzbecká 4 820 14 Bratislava 214 Predplatné časopisov Predškolská výchova, Rodina a škola, Šikovníček, Včielka 36631124 03.12.2014 12.12.2014 46,65
534/2014
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 12/2014 37865536 17.12.2014 18.12.2014 87,60
533/2014
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.12.2014 14.01.2015 120,07
532/2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Vyúčtovanie plynu - preplatok (finančné vysporiadanie za fakt. obdobie 19.10.2013 - 18.10.2014) 44291809 08.12.2014 07.01.2015 313,03
531/2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Vyúčtovanie plynu - finančné vysporiadanie za fakt. obdobie: 19.10.2014-30.11.2014 44291809 08.12.2014 30.12.2014 3218,94
530/2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Vyúčtovanie plynu - finančné vysporiadanie za fakt. obdobie: 19.10.2014-30.11.2014 44291809 08.12.2014 30.12.2014 202,35
53/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Gergelová - 1/2014 36550949 31.01.2014 0,00
529/2014
Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov (rok 2014) 31575951 03.12.2014 03.12.2014 39,96
528/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Krakovská 51 (nedoplatok) 36677281 07.12.2014 22.12.2014 50,99
527/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vodného za MŠ za 11/2014 37865536 11.12.2014 16.12.2014 16,90
526/2014
PP CARS, s.r.o. Rybárska 18 949 01 Nitra Oprava motorového vozidla Seat Altea 46255648 09.12.2014 17.12.2014 462,85
525/2014
EDO SK Krakovská 94 951 12 Ivanka pri Nitre Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych podujatí (6.12.2014 a 9.12.2014) 37450492 10.12.2014 12.12.2014 70,00
524/2014
Ing. Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 11/2014 a administratívne práce 46680292 01.12.2014 17.12.2014 1500,00
523/2014
TAPEX, spol. s r.o. Koceľova 8 949 01 Nitra Externý disk HDD Samsung 36526801 09.12.2014 16.12.2014 60,40
522/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - 11/2014 36550949 30.11.2014 29.12.2014 352,57
521/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - 11/2014 36550949 30.11.2014 29.12.2014 3,89
520/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelova - 11/2014 36550949 30.11.2014 0,00
52/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Na stanicu - 1/2014 36550949 31.01.2014 0,00
519/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - 11/2014 36550949 30.11.2014 29.12.2014 6,48
518/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - 11/2014 36550949 30.11.2014 29.12.2014 5,18
517/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - 11/2014 36550949 30.11.2014 29.12.2014 19,44
516/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 326 - 11/2014 36550949 30.11.2014 29.12.2014 45,37
515/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - 11/2014 36550949 30.11.2014 29.12.2014 2,59
514/2014
BENJAMÍN s.r.o. Hradišťská 766 68708 Buchlovice (ČR) Učebné pomôcky pre MŠ (detské kočíky) 25523414 08.12.2014 17.12.2014 183,50
513/2014
NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice Učebné pomôcky pre MŠ (Sedačka Úsmev, Exkluzívne kresielka, Obedový set s panvicou) 36174319 01.12.2014 16.12.2014 251,90
512/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35763469 03.12.2014 17.12.2014 62,09
511/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 11/2014 35763469 03.12.2014 16.12.2014 20,39
510/2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Úrok z omeškania 44291809 02.12.2014 17.12.2014 13,07
51/2014
JUDr.Svetlana Kšiňanová, PhD. Párovská ul.24 949 01 Nitra právna pomoc za mesiac 1/2014 0 03.02.2014 13.02.2014 200,00
509/2014
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.11.2014 do 30.11.2014 307777 02.12.2014 21.01.2015 4920,41
508/2014
Viliam Holka Urbárska 903/14 95112 Ivanka pri Nitre Čistenie fekálnym vozidlom (ťahanie prečerpávačiek 10. a 21.11.2014) 32755481 01.12.2014 16.12.2014 380,00
507/2014
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 11/2014 0 01.12.2014 17.12.2014 200,00
506/2014
Národná geograficko informačná, s.r.o. Mostná 72 94901 Nitra Topografia obce Ivanka pri Nitre (tlač fotografie obce) 46795481 01.12.2014 19.12.2014 190,00
505/2014
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra Notebook Toshiba pre MŠ 37212931 03.12.2014 08.12.2014 438,48
504/2014
NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice Učebné pomôcky pre MŠ (Detská kuchynka a príslušenstvo,Konfer.stolík detský, Dlane, Šnurovacia topánočka, Farebný abakus, Magnetické písmená, Hello Kitty vláčik) 36174319 25.11.2014 08.12.2014 452,70
503/2014
MLZ plus, s.r.o. Krakovská 77 95112 Ivanka pri Nitre OOPP pre MŠ (rukavice, pracovná obuv, zdrav. sandále) 36564991 03.12.2014 16.12.2014 96,17
502/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 12/2014 (odhad) 37865536 02.12.2014 16.12.2014 400,00
501/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 11/2014 37865536 02.12.2014 16.12.2014 397,40
500/2014
STAVPROS PLUS s.r.o. Farská 46 94901 Nitra Vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ivanka pri Nitre 47535890 02.12.2014 15.01.2015 5000,00
50/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 1/2014 35763469 03.02.2014 13.02.2014 20,39
5/2014
LEX-AUDIT s.r.o. Damborského 3 949 01 Nitra audit za rok 2012 - doplatok 36541788 31.12.2013 24.01.2014 960,00
499/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 11/2014 36677281 03.11.2014 01.12.2014 67,31
498/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 11/2014 36677281 03.11.2014 01.12.2014 67,31
497/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 11/2014 36677281 03.11.2014 01.12.2014 37,90
496/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 11/2014 36677281 03.11.2014 01.12.2014 20,92
495/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 11/2014 36677281 03.11.2014 18.11.2014 23,07
494/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 11/2014 36677281 03.11.2014 18.11.2014 31,21
493/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 11/2014 36677281 03.11.2014 18.11.2014 93,54
492/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 11/2014 36677281 03.11.2014 18.11.2014 48,16
491/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - 10/2014 36550949 31.10.2014 0,00
490/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelova - 10/2014 36550949 31.10.2014 0,00
49/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 1/2014 35763469 03.02.2014 17.02.2014 61,03
489/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - 10/2014 36550949 31.10.2014 19.12.2014 18,14
488/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - 10/2014 36550949 31.10.2014 19.12.2014 32,41
487/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 326 - 10/2014 36550949 31.10.2014 19.12.2014 67,40
486/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - 10/2014 36550949 31.10.2014 19.12.2014 27,22
485/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - 10/2014 36550949 31.10.2014 19.12.2014 370,73
484/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - 10/2014 36550949 31.10.2014 19.12.2014 9,07
483/2014
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 10/2014 0 04.11.2014 08.12.2014 200,00
482/2014
Poľnohospodárske družstvo Novozámocká 408 95112 Ivanka pri Nitre Prenájom garáží PD 198331 02.12.2014 23.01.2015 1440,00
481/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vodného za MŠ za 6/2014 zo dňa 30.06.2014 37865536 27.11.2014 18.12.2014 18,20
480/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vodného za MŠ za 1/2014 zo dňa 29.01.2014 37865536 15.03.2014 08.12.2014 15,24
48/2014
Alexander Kóňa Narcisová 68 949 01 Nitra dodávka a výmena obehového čerpadla na teplú úžitkovú vodu v bytovom dome na Vinohradskej ulici 30844538 03.02.2014 25.02.2014 192,00
479/2014
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 11/2014 37865536 28.11.2014 08.12.2014 87,60
478/2014
KEO s.r.o. Poľná 99106 Záhorce Ročná licencia KEO WIN 2015 36739464 04.11.2014 04.12.2014 74,09
477/2014
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla (práce pri odstraňovaní poruchy, čistenie ČS) 22819983 25.11.2014 22.12.2014 3562,27
476/2014
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Spracovanie žiadosti na Envirofond 2015 22819983 26.11.2014 22.12.2014 152,16
475/2014
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Jedálne kupóny v hodnote 1900,00€ (stravné lístky) - Faktúra uhradená 26.11.2014 v sume 1929,94€ 31396674 27.11.2014 0,00
474/2014
BENJAMÍN s.r.o. Hradišťská 766 68708 Buchlovice (ČR) Učebné pomôcky pre MŠ 25523414 25.11.2014 18.12.2014 226,17
473/2014
Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava Licencia na rok 2015 - programová verzia na CD: Daň z nehnuteľností, Miestne poplatky, DHIM a HIM, Podvojné účtovníctvo, Pokladňa, Mzdy 602311 19.11.2014 18.12.2014 432,60
472/2014
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Jedálne kupóny v hodnote 1900,00€ (stravné lístky) - Zálohová faktúra 31396674 26.11.2014 26.11.2014 1929,94
471/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Lakatoš Jozef, Krakovská 2, Ivanka pri Nitre 36550949 21.11.2014 18.12.2014 164,69
470/2014
Mária Balážová REŠTAURÁCIA IVANKA Novozámocká 265 95112 Ivanka pri Nitre Strava - Komunálne voľby 2014 (15.11.2014) 14042151 24.11.2014 02.12.2014 186,20
47/2014
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Soft. práce cez internet 20.1.2014 36539163 04.02.2014 13.02.2014 36,00
469/2014
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 94911 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 20.11.2014 08.12.2014 422,16
468/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vodného za MŠ za 10/2014 37865536 20.11.2014 08.12.2014 15,60
467/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 10/2014 37865536 20.11.2014 08.12.2014 12,40
466/2014
OBI Centrum, spol. s r.o. Štrkopiesky 9/9 92001 Hlohovec Oprava komína na obecnej bytovke (Vinohradská 1) 36231312 13.11.2014 02.12.2014 2205,07
465/2014
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra Odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za 10/2014 (2x v mesiaci) 17643848 11.11.2014 08.12.2014 530,95
464/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 10/2014 35763469 15.11.2014 02.12.2014 26,83
463/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM - 10/2014 35763469 15.11.2014 02.12.2014 15,10
462/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 10/2014 35763469 15.11.2014 02.12.2014 23,44
461/2014
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla (obhliadka poruchy, výmena kalového čerpadla) 22819983 12.11.2014 22.12.2014 1445,83
460/2014
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ (preplatok) 35697270 15.11.2014 140,01
46/2014
Igor Arendáš GAS-EL Ul.Mons.Vagnera 37 949 11 Nitra oprava kotlov Buderus GB 112 v 2x19 b.j. 22681931 03.02.2014 25.02.2014 204,00
459/2014
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla 22819983 10.11.2014 22.12.2014 173,20
458/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 10/2014 35763469 03.11.2014 18.11.2014 20,39
457/2014
TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava Prenájom mobilných toaliet na cintoríne v Ivanke pri Nitre a v Luku (prenosné WC) 36383074 04.11.2014 02.12.2014 79,20
456/2014
EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o. Pri Sýpke 56 95117 Cabaj-Čápor Bránky na ihrisko 36550141 05.11.2014 08.12.2014 3075,60
455/2014
Ing. Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 10/2014 46680292 03.11.2014 08.12.2014 400,00
454/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35763469 03.11.2014 18.11.2014 62,24
453/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Ábelova 6, Krakovská 51, Gergeľova 2 a Novozámocká 300, 326, 315, 364, 209, 231, 281 - 11/2014 36677281 03.11.2014 18.11.2014 2009,23
452/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 11/2014 36677281 03.11.2014 18.11.2014 190,20
451/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17, Gergeľova 33, Luk 46 - 11/2014 36677281 03.11.2014 18.11.2014 544,36
450/2014
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 94911 Nitra Oprava verejného osvetlenia (reflektor v parku) 36544141 03.11.2014 67,44
45/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Urbárska 56 - 2/2014 36677281 04.02.2014 13.02.2014 67,31
449/2014
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.10.2014 do 31.10.2014 307777 03.11.2014 4509,31
448/2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn 11/2014 44291809 01.11.2014 3634,00
447/2014
LEX-AUDIT, s.r.o. Damborského 3 94901 Nitra Audit r. 2013 - 2. splátka 36541788 20.10.2014 960,00
446/2014
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 10/2014 37865536 29.10.2014 05.11.2014 96,36
445/2014
PETIT PRESS, a.s. Divízia týždenníkov, o.z. Sládkovičova 1 94901 Nitra Inzercia v novinách Nitrianske noviny č.42 35790253 30.10.2014 08.12.2014 349,98
444/2014
Mária Balážová REŠTAURÁCIA IVANKA Novozámocká 265 95112 Ivanka pri Nitre Občerstvenie pre dôchodcov ku dňu Úcta k starším (22.10.2014) 14042151 22.10.2014 08.12.2014 959,00
443/2014
CMZ NITRA, s.r.o. Gergelova 39 95112 Ivanka pri Nitre Oprava rýn v telocvični ZŠ (demontáž a montáž žľabov, klampiarske práce) 47604981 25.10.2014 01.12.2014 2122,47
442/2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Vyúčtovanie plynu - preplatok (finančné vysporiadanie za fakt. obdobie 19.10.2013 - 18.10.2014) 44291809 22.10.2014 5279,70
441/2014
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Dobropis - strava MŠ (vrátenie preplatkov) 37865536 20.10.2014 56,95
440/2014
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 94911 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 21.10.2014 05.11.2014 105,60
44/2013
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Myrtina 92 - 2/2014 36677281 04.02.2014 13.02.2014 67,31
439/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Szivanyóová Zuzana, Krakovskác618/3, Ivanka pri Nitre 36550949 21.10.2014 05.11.2014 164,94
438/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 9/2014 35763469 15.10.2014 28.10.2014 18,20
437/2014
NITRAVIN o.z. Kesovský rad 50 95115 Mojmírovce Koncoročné posedenie s podnikateľmi 42211093 18.06.2014 05.11.2014 280,00
436/2014
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Mobilný telefón 35697270 17.10.2014 28.10.2014 360,00
435/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 9/2014 35763469 15.10.2014 28.10.2014 16,69
434/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM - 9/2014 35763469 15.10.2014 28.10.2014 14,69
433/2014
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.10.2014 28.10.2014 91,12
432/2014
KOREKTA s.r.o. Bartókova 6 94901 Nitra Kancelárske potreby (valec do tlačiarne, euroobaly) 36519898 16.10.2014 28.10.2014 62,04
431/2014
FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra Smetné nádoby (120 l plastové kontajnery) 17682258 16.10.2014 28.10.2014 198,00
430/2014
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 9/2014 37865536 13.10.2014 28.10.2014 100,74
43/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 2/2014 36677281 04.02.2014 13.02.2014 20,92
429/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vodného za MŠ za 9/2014 37865536 14.10.2014 28.10.2014 16,90
428/2014
REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany Toner do farebnej tlačiarne 36657719 15.10.2014 28.10.2014 50,00
427/2014
Viliam Holka Urbárska 903/14 95112 Ivanka pri Nitre Čistenie fekálnym vozidlom (prepravné práce za dni 29.9., 1.-2.10.2014) 32755481 06.10.2014 28.10.2014 420,00
426/2014
SAFETECH SK, s.r.o. Hlboká 61 94912 Nitra Technik požiarnej ochrany za obdobie 07, 08, 09/2014 44201354 30.09.2014 28.10.2014 180,00
425/2014
FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra Smetné nádoby (120 l plastové kontajnery) 17682258 09.10.2014 21.10.2014 198,00
424/2014
Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2 Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 31348262 03.10.2014 02.10.2014 72,00
423/2014
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla kanalizácie 22819983 07.10.2014 21.10.2014 599,45
422/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - 9/2014 36550949 30.09.2014 21.10.2014 10,37
421/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelova - 9/2014 36550949 30.09.2014 21.10.2014 1,30
420/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - 9/2014 36550949 30.09.2014 21.10.2014 18,14
42/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 2/2014 36677281 04.02.2014 17.02.2014 23,07
419/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - 9/2014 36550949 30.09.2014 21.10.2014 342,20
418/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - 9/2014 36550949 30.09.2014 21.10.2014 5,18
417/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 326 - 9/2014 36550949 30.09.2014 21.10.2014 9,07
416/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - 9/2014 36550949 30.09.2014 21.10.2014 7,78
415/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - 9/2014 36550949 30.09.2014 21.10.2014 29,81
414/2014
OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava Kancelárske potreby (papier, obálky) 36192384 08.10.2014 17.10.2014 77,02
413/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 9/2014 35763469 03.10.2014 17.10.2014 20,39
412/2014
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 9/2014 0 02.10.2014 17.10.2014 200,00
411/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Ábelova 6, Krakovská 51, Gergeľova 2 a Novozámocká 300, 326, 315, 364, 209, 231, 281 - 10/2014 36677281 01.10.2014 15.10.2014 2009,23
410/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 10/2014 36677281 01.10.2014 15.10.2014 190,20
41/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Horná 15 - 2/2014 36677281 04.02.2014 17.02.2014 32,21
409/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17, Gergeľova 33, Luk 46 - 10/2014 36677281 01.10.2014 15.10.2014 544,36
408/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 10/2014 36677281 01.10.2014 15.10.2014 48,16
407/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 10/2014 36677281 01.10.2014 15.10.2014 93,54
406/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 10/2014 36677281 01.10.2014 15.10.2014 31,21
405/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 10/2014 36677281 01.10.2014 15.10.2014 23,07
404/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 10/2014 36677281 01.10.2014 17.10.2014 20,92
403/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 10/2014 36677281 01.10.2014 17.10.2014 37,90
402/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 10/2014 36677281 01.10.2014 17.10.2014 67,31
401/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 10/2014 36677281 01.10.2014 17.10.2014 67,31
400/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 9/2014 37865536 06.10.2014 17.10.2014 73,60
40/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Pri Parku 2 - 2/2014 36677281 04.02.2014 17.02.2014 48,16
4/2014
LYRECO Na Pántoch 18 831 06 Bratislava kancelárske potreby 35958120 09.01.2014 24.01.2014 117,56
399/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35763469 03.10.2014 17.10.2014 62,26
398/2014
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela, kanalizácia - Ivanka pri Nitre (od 1.7.2014 do 30.9.2014) 22819983 01.10.2014 21.10.2014 478,80
397/2014
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.9.2014 do 1.10.2014 307777 01.10.2014 18.11.2014 5373,92
396/2014
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Prenájom nádob 1100 l 31434347 30.09.2014 17.10.2014 83,66
395/2014
Ružička Miroslav Novozámocká 187/2 95112 Ivanka pri Nitre Oprava podlahy PVC (podlahovina, sokel, lepidlo, Baumit) 14045311 02.10.2014 03.10.2014 2679,50
394/2014
Ing. Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 9/2014 46680292 01.10.2014 17.10.2014 400,00
393/2014
Mgr. Marcela Kováčová MPK servis Malé Chyndice 42 95154 Malé Chyndice Prenájom atrakcií (nafukovacie šmýkaly, skákacie hrady, trampolíny, maľovanie na tvár) 0 09.09.2014 17.10.2014 500,00
392/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Kóňová Gizela, Myrtina 82, Ivanka pri Nitre 36550949 25.09.2014 17.10.2014 162,92
391/2014
HOBLA H Slovensko s.r.o. Ku Bratke 1 93401 Levice Učebné pomôcky pre MŠ 36268569 17.09.2014 21.11.2014 410,87
390/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby elektrickej energie na zavlažovanie ihriska za mesiac 7/2014 a 8/2014 37865536 09.09.2014 02.10.2014 206,60
39/2014
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu - 1/2014 31434347 31.01.2014 20.02.2014 4334,26
389/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vodného za MŠ 37865536 23.09.2014 02.10.2014 7,80
388/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 7/2014 a 8/2014 37865536 09.09.2014 01.10.2014 42,54
387/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na stanici 1 (preplatok) 36677281 23.09.2014 673,13
386/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Krakovská 51 (nedoplatok) 36677281 21.09.2014 06.10.2014 39,51
385/2014
Viliam Holka Urbárska 903/14 95112 Ivanka pri Nitre Čistenie kanalizácie 32755481 23.09.2014 03.10.2014 220,00
384/2014
Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava 5 Tonery do farebnej tlačiarne 36617661 18.09.2014 03.10.2014 226,80
383/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 8/2014 35763469 15.09.2014 01.10.2014 17,90
382/2014
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 Oprava čerpadla (čistenie, výmena spojky) 22819983 18.09.2014 21.10.2014 411,64
381/2014
KRTKO PROFÍK s.r.o. Janka Kráľa 122 94901 Nitra Čistenie kanalizácie (čerpanie dažďovej vody fekálnym vozidlom) 35893184 05.09.2014 01.10.2014 87,41
380/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 8/2014 35763469 15.09.2014 01.10.2014 16,90
38/2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn 2/2014 44291809 03.02.2014 13.02.2014 2352,00
379/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM - 8/2014 35763469 15.09.2014 01.10.2014 15,10
378/2014
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.09.2014 01.10.2014 93,09
377/2014
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 8/2014 0 09.09.2014 01.10.2014 200,00
376/2014
DataCentrum Cintorínska 5 81488 Bratislava Prekládka FDSL linky 151564 09.09.2014 01.10.2014 19,92
375/2014
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.8.2014 do 1.9.2014 307777 03.09.2014 02.10.2014 4752,25
374/2014
FVCC s.r.o. Hviezdoslavova 25 97901 Rimavská Sobota Osvedčovacia kniha podpisov 44552734 27.08.2014 01.10.2014 29,00
373/2014
Ing. Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 8/2014 46680292 31.08.2014 01.10.2014 400,00
372/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - 8/2014 36550949 31.08.2014 01.10.2014 86,84
371/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - 8/2014 36550949 31.08.2014 01.10.2014 12,96
370/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelova - 8/2014 36550949 31.08.2014 0,00
37/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - kanalizácia - 2/2014 36677281 03.02.2014 17.02.2014 544,36
369/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 326 - 8/2014 36550949 31.08.2014 01.10.2014 20,74
368/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - 8/2014 36550949 31.08.2014 01.10.2014 387,58
367/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - 8/2014 36550949 31.08.2014 01.10.2014 6,48
366/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - 8/2014 36550949 31.08.2014 01.10.2014 11,66
365/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - 8/2014 36550949 31.08.2014 01.10.2014 16,85
364/2014
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 94063 Nové Zámky Softvérové práce za 8/2014 36539163 04.09.2014 01.10.2014 18,00
363/2014
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadiel 22819983 28.08.2014 17.10.2014 386,50
362/2014
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 8/2014 31434347 31.08.2014 21.10.2014 5713,44
361/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 8/2014 35763469 03.09.2014 17.09.2014 0,92
360/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 8/2014 35763469 03.09.2014 22.09.2014 20,39
36/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - obec - 2/2014 36677281 03.02.2014 17.02.2014 2009,23
359/2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn 9/2014 44291809 01.09.2014 02.10.2014 2352,00
358/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 9/2014 36677281 02.09.2014 16.09.2014 48,16
357/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Ábelova 6, Krakovská 51, Gergeľova 2 a Novozámocká 300, 326, 315, 364, 209, 231, 281 - 9/2014 36677281 02.09.2014 16.09.2014 2009,23
356/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 9/2014 36677281 02.09.2014 16.09.2014 93,54
355/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17, Gergeľova 33, Luk 46 - 9/2014 36677281 02.09.2014 16.09.2014 544,36
354/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 9/2014 36677281 02.09.2014 22.09.2014 67,31
353/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 9/2014 36677281 02.09.2014 22.09.2014 67,31
352/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 9/2014 36677281 02.09.2014 22.09.2014 20,92
351/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 9/2014 36677281 02.09.2014 29.09.2014 37,90
350/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 9/2014 36677281 02.09.2014 16.09.2014 23,07
35/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - bytovky - 2/2014 36677281 03.02.2014 17.02.2014 190,20
349/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 9/2014 36677281 02.09.2014 16.09.2014 31,21
348/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 9/2014 36677281 02.09.2014 16.09.2014 190,20
347/2014
KRTKO PROFÍK s.r.o. Janka Kráľa 122 949 01 Nitra Čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením 35893184 20.08.2014 01.10.2014 289,75
346/2014
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Jedálne kupóny v hodnote 1400,00€ (stravné lístky) 31396674 25.08.2014 25.08.2014 1423,94
345/2014
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre Čistenie kanalizácie 32755481 24.08.2014 01.10.2014 180,00
344/2014
PARK Nitra s.r.o. Višňová 22 949 01 Nitra Vybudovanie chodníka v obci 45579679 27.08.2014 07.10.2014 12230,83
343/2014
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra Odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za 7/2014 17643848 15.08.2014 01.10.2014 259,02
342/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 7/2014 35763469 15.08.2014 28.08.2014 17,51
341/2014
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 14.08.2014 01.10.2014 420,12
340/2014
UNIMONT - Zdenko Maďar Sídl. Kaška 920 952 01 Vráble Oprava obecného rozhlasu 33648981 15.08.2014 01.10.2014 302,20
34/2014
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č.1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody za 1/2014 307777 03.02.2014 13.02.2014 3538,21
339/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 7/2014 35763469 15.08.2014 28.08.2014 23,20
338/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM - 7/2014 35763469 15.08.2014 28.08.2014 16,08
337/2014
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.08.2014 28.08.2014 105,74
336/2014
FLASH Company, s.r.o. Lomnická 2 949 01 Nitra Servis PC a WIN 7 45547963 11.08.2014 28.08.2014 195,60
335/2014
Ing. Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 7/2014 46680292 31.07.2014 21.08.2014 400,00
334/2014
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 7/2014 0 08.08.2014 21.08.2014 200,00
333/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 7/2014 35763469 03.08.2014 15.08.2014 25,38
332/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelová - 7/2014 36550949 31.07.2014 21.08.2014 3,80
331/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - 7/2014 36550949 31.07.2014 21.08.2014 29,21
330/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - 7/2014 36550949 31.07.2014 21.08.2014 38,09
33/2014
Ing.Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za 1/2014 46680292 04.02.2014 13.02.2014 400,00
329/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 326 - 7/2014 36550949 31.07.2014 21.08.2014 27,94
328/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - 7/2014 36550949 31.07.2014 21.08.2014 24,12
327/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - 7/2014 36550949 31.07.2014 21.08.2014 354,25
326/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 0 - 7/2014 36550949 31.07.2014 21.08.2014 15,24
325/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - 7/2014 36550949 31.07.2014 21.08.2014 92,69
324/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 8/2014 36677281 01.08.2014 15.08.2014 20,92
323/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 8/2014 36677281 01.08.2014 14.08.2014 37,90
322/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 8/2014 36677281 01.08.2014 15.08.2014 67,31
321/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 8/2014 36677281 01.08.2014 14.08.2014 67,31
320/2014
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 7/2014 31434347 31.07.2014 22.09.2014 6628,05
32/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydorcentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk - 1/2014 36550949 29.01.2014 0,00
319/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 8/2014 36677281 01.08.2014 15.08.2014 23,07
318/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 8/2014 36677281 01.08.2014 15.08.2014 31,21
317/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 7/2014 35763469 03.08.2014 14.08.2014 61,50
316/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Ábelova 6, Krakovská 51, Gergeľova 2 a Novozámocká 300, 326, 315, 364, 209, 231, 281 - 8/2014 36677281 01.08.2014 15.08.2014 2009,23
315/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 8/2014 36677281 01.08.2014 15.08.2014 93,54
314/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17, Gergeľova 33, Luk 46 - 8/2014 36677281 01.08.2014 15.08.2014 544,36
313/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 8/2014 36677281 01.08.2014 15.08.2014 48,16
312/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 8/2014 36677281 01.08.2014 15.08.2014 190,20
311/2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn 8/2014 44291809 31.07.2014 21.08.2014 2352,00
310/2014
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.7.2014 do 1.8.2014 307777 01.08.2014 22.09.2014 4478,93
31/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydorcentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Hornocintorínska - 1/2014 36550949 29.01.2014 0,00
309/2014
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre Čistenie prečerpávačky 32755481 22.07.2014 31.07.2014 200,00
308/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 6/2014 35763469 15.07.2014 31.07.2014 17,30
307/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 6/2014 35763469 15.07.2014 31.07.2014 18,49
306/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM - 6/2014 35763469 15.07.2014 31.07.2014 18,25
305/2014
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava kanalizácie (vyčistenie čerpadla a čerpacej šachty) 22819983 11.07.2014 31.07.2014 200,75
304/2014
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.07.2014 28.07.2014 167,92
303/2014
EUFC s.r.o. Družstevná 2 831 04 Bratislava Monitorovacia správa pre projekt Škola nového tisícročia 35865768 10.07.2014 31.07.2014 360,00
302/2014
Alexander Kóňa Narcisová 68 949 01 Nitra Výmena ventilov v troch bytoch na Vinohradskej ulici 30944538 07.07.2014 31.07.2014 154,20
301/2014
FLASH Company, s.r.o. Lomnická 2 949 01 Nitra Servis PC 45547963 10.07.2014 31.07.2014 43,20
300/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - 6/2014 36550949 30.06.2014 21.08.2014 119,35
30/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydorcentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Pri parku - 1/2014 36550949 29.01.2014 0,00
3/2014
NEPA Slovakia, spol. s r.o. Technická 2 821 04 Bratislava 2 tonery do kopírok, servis 31369987 7.1.2014 24.01.2014 204,60
299/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 326 - 6/2014 36550949 30.06.2014 15.08.2014 11,42
298/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - 6/2014 36550949 30.06.2014 15.08.2014 52,06
297/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - 6/2014 36550949 30.06.2014 15.08.2014 8,89
296/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelová - 6/2014 36550949 30.06.2014 0,00
295/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - 6/2014 36550949 30.06.2014 15.08.2014 16,51
294/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - 6/2014 36550949 30.06.2014 15.08.2014 396,16
293/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - 6/2014 36550949 30.06.2014 15.08.2014 25,39
292/2014
SAFETECH SK, s.r.o. Hlboká 61 949 12 Nitra Technik požiarnej ochrany za obdobie 04, 05, 06/2014 44201354 30.06.2014 21.08.2014 180,00
291/2014
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra Odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za 6/2014 17643848 04.07.2014 21.08.2014 266,40
290/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 6/2014 35763469 03.07.2014 15.08.2014 20,39
29/2014
Regionálne centrum SLobody zvierat v Nitre o.z. Na Hôrke 13 949 11 Nitra Odchyt zvierat v roku 2013: karanténa zvierat, vstupné vyšetrenie, čip (22ks), výjazd a preprava (13ks) 35610816 15.01.2014 11.07.2014 460,00
289/2014
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 6/2014 0 01.07.2014 15.08.2014 200,00
288/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 7/2014 36677281 01.07.2014 15.07.2014 48,16
287/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 7/2014 36677281 01.07.2014 11.07.2014 67,31
286/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 7/2014 36677281 01.07.2014 11.07.2014 67,31
285/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 7/2014 36677281 01.07.2014 15.07.2014 93,54
284/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 7/2014 36677281 01.07.2014 11.07.2014 37,90
283/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 7/2014 36677281 01.07.2014 11.07.2014 20,92
282/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na stanici 1 - 7/2014 36677281 01.07.2014 11.07.2014 722,12
281/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 7/2014 36677281 01.07.2014 21.07.2014 23,07
280/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 7/2014 36677281 01.07.2014 15.07.2014 31,21
28/2014
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 1/2014 37865536 29.01.2014 13.02.2014 112,42
279/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Moravčíková Jana, Orolská 4, Ivanka pri Nitre 36550949 08.07.2014 21.07.2014 164,28
278/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby elektrickej energie na zavlažovanie ihriska za mesiac 6/2014 37865536 07.07.2014 21.07.2014 106,10
277/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 6/2014 37865536 07.07.2014 21.07.2014 49,50
276/2014
Alojz Krčmár - ALKAR Coboriho 2 949 01 Nitra Spracovanie vyúčtovania zálohových platieb pre bytovky na Beňadikovej a Vinohradskej ulici 40078060 01.06.2014 11.07.2014 399,00
275/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 6/2014 35763469 03.07.2014 17.07.2014 57,83
274/2014
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 6/2014 31434347 30.06.2014 21.08.2014 4985,91
273/2014
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.6.2014 do 1.7.2014 307777 04.07.2014 21.07.2014 4174,98
272/2014
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela, kanalizácia - Ivanka pri Nitre (od 1.4.2014 do 30.6.2014) 22819983 01.07.2014 21.08.2014 478,80
271/2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn 7/2014 44291809 30.06.2014 26.07.2014 2352,00
270/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 7/2014 36677281 01.07.2014 21.07.2014 190,20
27/2014
Enbra Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 29 974 05 Banská Bystrica výmena nefunkčných PRVN v bytových domoch Beňadikova 1 a Vinohradská 1 31624189 24.01.2014 13.02.2014 44,98
269/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17, Gergeľova 33, Luk 46 - 7/2014 36677281 01.07.2014 21.07.2014 544,36
268/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Ábelova 6, Krakovská 51, Gergeľova 2 a Novozámocká 300, 326, 315, 364, 209, 231, 281 - 7/2014 36677281 01.07.2014 15.07.2014 2009,23
267/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Balážová Mária, Luk č. 397/8, Ivanka pri Nitre 36550949 30.06.2014 21.07.2014 164,28
266/2014
Jozef Slíž - JODYGAS Dolnočermánska 11 949 01 Nitra Výmena vadného STL regulátora plynu pre bytové domy č.1 a č.2, Ivanka pri Nitre 14406292 30.06.2014 11.07.2014 569,65
265/2014
Ing. Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 6/2014 46680292 01.07.2014 21.07.2014 400,00
264/2014
Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5 Tonery do tlačiarní a fotopapier 36617661 26.06.2014 11.07.2014 53,40
263/2014
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.06.2014 01.07.2014 103,40
262/2014
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre Novozámocká 408 951 12 Ivanka pri Nitre Mäsové výrobky na akciu Turnaj o pohár starostu 198331 27.06.2014 11.07.2014 346,98
261/2014
LEX - AUDIT, s.r.o. Damborského 3 949 01 Nitra Audit r. 2013 - 1.splátka 36541788 25.06.2014 960,00
260/2014
ITCOM,s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Soft. práce cez internet 36539163 24.06.2014 11.07.2014 36,00
26/2014
DYNAMIK TRADING s.r.o. Štúrova 22 949 01 Nitra stavebný materiál 35921773 17.01.2014 11.07.2014 59,17
259/2014
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 6/2014 37865536 26.06.2014 01.07.2014 132,86
258/2014
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Realizácia kanalizačnej siete, gravitačná kanalizácia 22819983 20.06.2014 210526,32
257/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vodného za MŠ za 5/2014 37865536 18.06.2014 01.07.2014 15,24
256/2014
PARK Nitra s.r.o. Višňová 22 949 01 Nitra Stavebné práce - oprava dlažby v nájomnom byte (R. Vrábel) 45579679 25.05.2014 07.07.2014 517,02
255/2014
Mgr. Marcela Kováčová MPK servis Malé Chyndice 42 951 54 Malé Chyndice Prenájom nafukovacích hradov, šmýkaly a trampolíny 44832524 17.06.2014 07.07.2014 600,00
254/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 5/2014 35763469 15.06.2014 01.07.2014 18,42
253/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM - 5/2014 35763469 15.06.2014 01.07.2014 16,25
252/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 5/2014 35763469 15.06.2014 01.07.2014 15,97
251/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelová - 5/2014 36550949 31.05.2014 0,00
250/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - 5/2014 36550949 31.05.2014 01.07.2014 19,04
25/2014
Petit Press, a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava 13.1.2014 MY Nitrianske noviny 35790253 17.01.2014 24.01.2014 240,00
249/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - 5/2014 36550949 31.05.2014 01.07.2014 11,42
248/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 326 - 5/2014 36550949 31.05.2014 01.07.2014 17,77
247/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - 5/2014 36550949 31.05.2014 01.07.2014 15,24
246/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - 5/2014 36550949 31.05.2014 01.07.2014 387,26
245/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - 5/2014 36550949 31.05.2014 01.07.2014 8,89
244/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - 5/2014 36550949 31.05.2014 01.07.2014 25,39
243/2014
Priatelia starého divadla Farská 42 949 01 Nitra Poplatok za maľovanie na tvár na MDD 36106771 07.06.2014 01.07.2014 50,00
242/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 5/2014 35763469 03.06.2014 20.06.2014 20,39
241/2014
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 5/2014 0 03.06.2014 01.07.2014 200,00
240/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 5/2014 (preplatok 18,12 Eur) 35763469 03.06.2014 17.06.2014 50,05
24/2014
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Mateja Tučku 21 - vyúčtovanie 36677281 09.01.2014 24.01.2014 20,92
239/2014
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 5/2014 31434347 31.05.2014 01.07.2014 5403,83
238/2014
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.5.2014 do 1.6.2014 307777 02.06.2014 01.07.2014 4049,16
237/2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn 6/2014 44291809 01.06.2014 01.07.2014 2352,00
236/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 6/2014 36677281 02.06.2014 16.06.2014 20,92
235/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 6/2014 36677281 02.06.2014 16.06.2014 48,16
234/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 6/2014 36677281 02.06.2014 16.06.2014 93,54
233/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 6/2014 36677281 02.06.2014 16.06.2014 31,21
232/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 6/2014 36677281 02.06.2014 16.06.2014 23,07
231/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Ábelova 6, Krakovská 51, Gergeľova 2 a Novozámocká 300, 326, 315, 364, 209, 231, 281 - 6/2014 36677281 02.06.2014 20.06.2014 2009,23
230/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17, Gergeľova 33, Luk 46 - 6/2014 36677281 02.06.2014 16.06.2014 544,36
23/2014
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Urbárska 56 - vyúčtovanie 36677281 09.01.2014 24.01.2014 67,31
229/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 6/2014 36677281 02.06.2014 16.06.2014 190,20
228/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 6/2014 36677281 02.06.2014 17.06.2014 67,31
227/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 6/2014 36677281 02.06.2014 17.06.2014 67,31
226/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 6/2014 36677281 02.06.2014 17.06.2014 37,90
225/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby elektrickej energie na zavlažovanie ihriska 5/2014 37865536 04.06.2014 17.06.2014 29,92
224/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 5/2014 37865536 03.06.2014 17.06.2014 90,20
223/2014
Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5 Tonery (5 ks) 36617661 03.06.2014 01.07.2014 96,00
222/2014
PP CARS, s.r.o. Rybárska 18 949 01 Nitra Oprava zámku na vozidle Seat Altea 46255648 20.05.2014 17.06.2014 165,44
221/2014
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Jánošíkova č. 1 010 01 Žilina Multimediálne CD-ROMy pre MŠ Ivanka pri Nitre (školská multilicencia Veselá matematika a Dopravná výchova) 36665134 12.03.2014 17.06.2014 203,40
220/2014
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 5/2014 37865536 03.06.2014 17.06.2014 125,56
22/2014
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Myrtina 92 - vyúčtovanie 36677281 09.01.2014 24.01.2014 67,31
219/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Ing. Nagyová Silvia, Bardyho ul., parc.č. 696/9, Ivanka pri Nitre 36550949 29.05.2014 01.07.2014 164,28
218/2014
FORTE Acoustic, spol. s r.o. č. 36 951 04 Malý Lapáš Oprava obecného rozhlasu (demontáž starého a montáž nového reproduktora) 36779385 29.05.2014 01.07.2014 94,08
217/2014
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.05.2014 03.06.2014 98,17
216/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Zelenaj Štefan, Myrtina 267/64, Ivanka pri Nitre 36550949 27.05.2014 23.06.2014 164,28
215/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Látečka Ladislav, Myrtina 268/66, Ivanka pri Nitre 36550949 27.05.2014 23.06.2014 164,28
214/2014
PROFI SERVIS SK, s.r.o. Novozámocká 349 951 12 Ivanka pri Nitre Čistenie kanalizačného potrubia - b.j. Beňadikova 930/1, Vinohradská 931/1 46148353 27.05.2014 01.07.2014 570,00
213/2014
Ing. Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 5/2014 46680292 28.05.2014 10.06.2014 400,00
212/2014
Mária Balážová REŠTAURÁCIA IVANKA Novozámocká 265 951 12 Ivanka pri Nitre Strava - Voľby do Európskeho parlamentu 14042151 24.05.2014 23.06.2014 213,90
211/2014
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12 811 08 Bratislava Inzercia v novinách MY Nitrianske noviny, zo dňa 19.05.2014 (výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ) 35790253 22.05.2014 01.07.2014 132,00
210/2014
CBS Foto, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová Fotografovanie obce jar/leto 2014 (letecké snímky) 47560347 23.05.2014 01.07.2014 158,00
21/2014
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Myrtina 25 - vyúčtovanie 36677281 09.01.2014 24.01.2014 37,90
209/2014
Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3 091 01 Stropkov Toner Q2612A 45917272 23.05.2014 28.05.2014 13,24
208/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vodného za MŠ za 3/2014 37865536 22.05.2014 23.06.2014 17,80
207/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vodného za MŠ za 4/2014 37865536 22.05.2014 23.06.2014 12,70
206/2014
FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra Stojany na zber odpadu do igelitového vreca (2 ks) 17682258 21.05.2014 23.06.2014 54,00
205/2014
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Soft. práce cez internet, 25.4.2014 36539163 19.05.2014 23.05.2014 24,00
204/2014
Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava Obálky s doručenkou, doporučene (1000 ks) 35958120 15.05.2014 23.06.2014 50,40
203/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 4/2014 35763469 15.05.2014 06.06.2014 23,43
202/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM - 4/2014 35763469 15.05.2014 06.06.2014 21,23
201/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 4/2014 35763469 15.05.2014 06.06.2014 17,30
200/2014
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra Preprava, nákladka, výkladka a uskladnenie odpadu 17643848 14.05.2014 26.06.2014 315,65
20/2014
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Na stanicu 1- vyúčtovanie 36677281 09.01.2014 24.01.2014 722,12
2/2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn 1/2014 44291809 02.01.2014 24.01.2014 2352,00
199/2014
Enbra SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 29 974 05 Banská Bystrica Rozúčtovanie - bytový dom Vinohradská 931/1 31624189 13.05.2014 26.06.2014 147,92
198/2014
Enbra SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 29 974 05 Banská Bystrica Rozúčtovanie - bytový dom Beňadikova 930/1 31624189 13.05.2014 26.06.2014 144,48
197/2014
Ing. Helena Polónyi - QA Nová 308/59 931 01 Šamorín Osobné konzultácie v oblasti verejného obstarávania - spracovanie stanoviska, posúdenie verejného obstarávania zákazky Rekonštrukcia ZŠ 37101897 11.05.2014 06.06.2014 105,00
196/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 4/2014 37865536 09.05.2014 26.06.2014 220,00
195/2014
OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Kancelárske potreby (obálky C6, obálky DL) 36192384 13.05.2014 28.05.2014 4,03
194/2014
OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Dobropis - kancelárske potreby (kapsy laminovacie - fólie) 36192384 13.05.2014 -71,04
193/2014
OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Kancelárske potreby (kapsy laminovacie - fólie, tašky - obálky C4) 36192384 09.05.2014 28.05.2014 91,66
192/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 5/2014 36677281 02.05.2014 22.05.2014 20,92
191/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 5/2014 36677281 02.05.2014 22.05.2014 67,31
190/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 5/2014 36677281 02.05.2014 22.05.2014 67,31
19/2014
ITCOM s.r.o. Komjatická 7 94 63 Nové Zámky soft.práce cez internet 7.1.2014, uzávierka prog.Nehnutelnosti 15.1.2014 36539163 21.01.2014 24.01.2014 66,00
189/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 5/2014 36677281 02.05.2014 22.05.2014 37,90
188/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - 4/2014 36550949 30.04.2014 20.06.2014 26,66
187/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - 4/2014 36550949 30.04.2014 20.06.2014 19,04
186/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelová - 4/2014 36550949 30.04.2014 20.06.2014 3,80
185/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - OcÚ - 4/2014 36550949 30.04.2014 20.06.2014 21,59
184/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - 4/2014 36550949 30.04.2014 20.06.2014 16,51
183/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - 4/2014 36550949 30.04.2014 20.06.2014 373,30
182/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - 4/2014 36550949 30.04.2014 20.06.2014 10,15
181/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - 4/2014 36550949 30.04.2014 20.06.2014 40,63
180/2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn - finančné vysporiadanie za obdobie od 19.10.2013 do 30.04.2014 (odberné miesto Vinohradská 1) 44291809 02.05.2014 11.07.2014 5111,17
18/2014
Marián Feranec Čistenie kanalizácie NONSTOP 952 01 Melek čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením (sťahovanie štrkov). ručné vyberanie štrkov a iných usadenín zo šachty + obhliadka závady 43310346 17.01.2014 24.01.2014 333,84
179/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OcÚ - 4/2014 35763469 03.05.2014 22.05.2014 68,17
178/2014
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 4/2014 31434347 30.04.2014 21.07.2014 7885,92
177/2014
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.4.2014 do 1.5.2014 307777 06.05.2014 17.06.2014 3898,10
176/2014
ROBEN-TRANS s.r.o. Sládkovičova 11 949 01 Nitra Cesta do BA a naspäť (stojné, mýto) 45713154 01.05.2014 28.05.2014 219,60
175/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 4/2014 35763469 03.05.2014 22.05.2014 20,39
174/2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn 5/2014 44291809 02.05.2014 26.06.2014 2352,00
173/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17, Gergelová 33, Luk 46 - 5/2014 36677281 02.05.2014 16.05.2014 544,36
172/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 5/2014 36677281 02.05.2014 16.05.2014 190,20
171/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Ábelová 6, Krakovská 51, Gergelová 2, Novozámocká 300, 326, 315, 364, 209, 231 a 281- 5/2014 36677281 02.05.2014 22.05.2014 2009,23
170/2014
PARK Nitra s.r.o. Višňová 22 949 01 Nitra Stavebné práce na zateplení fasády objektu ZŠ Ivanka pri Nitre 45579679 06.05.2014 09.05.2014 27778,80
17/2014
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Horná 15 - 1/2014 36677281 09.01.2014 22.01.2014 31,21
169/2014
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Jedálne kupóny v hodnote 2100,00€ (stravné lístky) 31396674 28.04.2014 25.04.2014 2132,34
168/2014
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 4/2014 0 02.05.2014 22.05.2014 200,00
167/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Ing. Ďurický Miroslav, Myrtina 88, Ivanka pri Nitre 36550949 30.04.2014 23.06.2014 164,28
166/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 5/2014 36677281 02.05.2014 16.05.2014 93,54
165/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 5/2014 36677281 02.05.2014 16.05.2014 48,16
164/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 5/2014 36677281 02.05.2014 22.05.2014 31,21
163/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 5/2014 36677281 02.05.2014 22.05.2014 23,07
162/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Ing. Lacko Dušan, Na stanicu 481/1, Ivanka pri Nitre 36550949 28.04.2014 23.06.2014 164,28
161/2014
Ing. Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 4/2014 46680292 30.04.2014 06.06.2014 400,00
160/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 3/2014 35763469 15.04.2014 09.05.2014 17,30
16/2014
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Novozámocká 273 - 1/2014 36677281 09.01.2014 22.01.2014 93,54
159/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Lahučká Marta, Myrtina 188/1, Ivanka pri Nitre 36550949 22.04.2014 23.06.2014 129,22
158/2014
Školská jedáleň ZŠ Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 4/2014 37865536 23.04.2014 22.05.2014 131,40
157/2014
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT č. 56 925 41 Kráľov Brod Rybársky lístok (tlačivo) 17644429 14.04.2014 23.04.2014 13,50
156/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM - 3/2014 35763469 15.04.2014 22.05.2014 18,50
155/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 3/2014 35763469 15.04.2014 22.05.2014 16,13
154/2014
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Mobilný telefón Sony Xperia 35697270 15.04.2014 23.04.2014 49,00
153/2014
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 4/2014 35697270 15.04.2014 23.04.2014 122,86
152/2014
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra Preprava, nákladka, výkladka a uskladnenie odpadu 17643848 09.04.2014 23.04.2014 223,00
151/2014
HOREX HX, s.r.o. Rastislavova 152 951 41 Lužianky Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 36534331 07.04.2014 17.04.2014 156,94
150/2014
SAFETECH SK, s.r.o. Hlboká 61 949 12 Nitra Služby technika požiarnej ochrany za obdobie 1/2014, 2/2014, 3/2014 44201354 04.04.2014 23.04.2014 180,00
15/2014
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Pri Parku 2 - 1/2014 36677281 09.01.2014 22.01.2014 48,16
149/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - 3/2014 36550949 31.03.2014 23.04.2014 5,08
148/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - 3/2014 36550949 31.03.2014 23.04.2014 2,54
147/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelová - 3/2014 36550949 31.03.2014 0,00
146/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - 3/2014 36550949 31.03.2014 23.04.2014 16,51
145/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - 3/2014 36550949 31.03.2014 23.04.2014 358,06
144/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - OcÚ - 3/2014 36550949 31.03.2014 23.04.2014 22,86
143/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - 3/2014 36550949 31.03.2014 23.04.2014 26,66
142/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - 3/2014 36550949 31.03.2014 0,00
141/2014
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 02.04.2014 17.04.2014 603,43
140/2014
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 3/2014 31434347 31.03.2014 21.07.2014 7888,28
14/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 1/2014 36677281 09.01.2014 22.01.2014 23,07
139/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 3/2014 35763469 03.04.2014 17.04.2014 20,39
138/2014
OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Kancelársky papier (20 bal.) 36192384 07.04.2014 17.04.2014 47,76
137/2014
OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Kancelárske potreby (kanc. papier, obaly, rýchloviazače) 36192384 07.04.2014 17.04.2014 70,08
136/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 4/2014 36677281 02.04.2014 17.04.2014 37,90
135/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 4/2014 36677281 02.04.2014 16.04.2014 31,21
134/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 4/2014 36677281 02.04.2014 17.04.2014 67,31
133/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 4/2014 36677281 02.04.2014 17.04.2014 20,92
132/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 4/2014 36677281 02.04.2014 17.04.2014 67,31
131/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 4/2014 36677281 02.04.2014 16.04.2014 23,07
130/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 4/2014 36677281 02.04.2014 16.04.2014 48,16
13/2014
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - bytovky - 1/2014 36677281 09.01.2014 22.01.2014 190,20
129/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 4/2014 36677281 02.04.2014 17.04.2014 93,54
128/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Ábelova 6, Krakovská 51, Gergelova 2, Novozámocká 300, 326, 315, 364, 209, 231, 281 - 4/2014 36677281 02.04.2014 16.04.2014 2009,23
127/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17, Gergelova 33, Luk 46 - 4/2014 36677281 02.04.2014 16.04.2014 544,36
126/2014
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 4/2014 36677281 02.04.2014 16.04.2014 190,20
125/2014
Mária Balážová REŠTAURÁCIA IVANKA Novozámocká 265 951 12 Ivanka pri Nitre Strava - Voľby prezidenta 2.kolo 14042151 29.03.2014 17.04.2014 148,80
124/2014
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela, kanalizácia - Ivanka pri Nitre (od 1.1.2014 do 31.3.2014) 22819983 02.04.2014 26.06.2014 478,80
123/2014
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn 4/2014 44291809 31.03.2014 23.04.2014 2352,00
122/2014
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 3/2014 0 02.04.2014 16.04.2014 200,00
121/2014
Ing. Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 3/2014 46680292 03.04.2014 17.04.2014 400,00
120/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35763469 03.04.2014 16.04.2014 65,58
12/2013
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - kanalizácia - 1/2014 36677281 09.01.2014 22.01.2014 544,36
119/2014
Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava Licencie Wéčko 31827004 21.03.2014 27.03.2014 60,00
118/2014
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 2.3.2014 do 1.4.2014 307777 01.04.2014 23.04.2014 3311,78
117/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 3/2014 37865536 02.04.2014 23.04.2014 445,10
116/2014
HOREX HX, s.r.o. Rastislavova 152 951 41 Lužianky Dodávka hasiacich prístrojov s označením (5 ks) 36534331 28.03.2014 23.04.2014 128,40
115/2014
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Aktualizácia cintorín. programu za rok 2014 46919805 27.03.2014 10.04.2014 78,00
114/2014
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Soft. práce - uzávierka účtovníctva, 18.3.2014 36539163 25.03.2014 10.04.2014 48,00
113/2014
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla kanalizácie 22819983 19.03.2014 26.06.2014 1028,21
112/2014
Alexander Kóňa Narcisová 68 949 01 Nitra Výmena ventilu na prívode vody v BDč.2, Vinohradská 931/1 30944538 24.03.2014 10.04.2014 28,80
111/2014
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 3/2014 35697270 15.03.2014 27.03.2014 200,08
110/2014
ZOFI, s.r.o. Narcisova 2953/58 949 01 Nitra Prvky pre detské ihrisko (prehupovačky, veže s hojdačkou, mostíky, lezecké steny) 45612765 25.03.2014 26.03.2014 8300,00
11/2014
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava elektrická energia - obec - 1/2014 36677281 09.01.2014 24.01.2014 2009,23
109/2014
Zoltán Richtárik, Záhradné centrum Narcisova 58 949 01 Nitra Prvky pre detské ihrisko (drevené kolotoče a pružinové koníky) 34640720 25.03.2014 26.03.2014 3560,00
108/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 2/2014 35763469 15.03.2014 26.03.2014 17,30
107/2014
SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava Odmeny umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos 17310598 17.03.2014 26.03.2014 33,50
106/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 2/2014 35763469 15.03.2014 26.03.2014 16,13
105/2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM - 2/2014 35763469 15.03.2014 26.03.2014 16,13
104/2014
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Soft. práce cez internet, 5.2.2014 36539163 10.03.2014 26.03.2014 18,00
103/2014
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra Odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za mesiac 2/2014 17643848 12.03.2014 26.03.2014 147,44
102/2014
Mária Balážová REŠTAURÁCIA IVANKA Novozámocká 265 951 12 Ivanka pri Nitre Strava - Voľby prezidenta 1.kolo 14042151 15.03.2014 26.03.2014 148,80
101/2014
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 3/2014 37865536 10.03.2014 14.03.2014 153,30
100/2014
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 2/2014 37865536 06.03.2014 14.03.2014 506,50
10/2014
Miroslav Zelenaj Gergelova 39 951 12 Ivanka pri Nitre klampiarske prvky + práca 41061331 19.01.2014 24.01.2014 251,18
1/2014
Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava Custom hosting ivankaprinitre.sk a doména 36421928 03.01.2014 14.01.2014 50,70