Faktúry

Úvod / Faktúry

Filtrovať faktúry: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Interné číslo
DF/2021/26
AntaStav, 667, 951 08 Golianovo oprava strechy bytovky, 26/2021 53418409 2021-01-27 1350.20
DF/2021/032
Magic Print, Rovniankova 15, 851 00 Bratislava respirátory pre občanov 36617661 2021-01-29 2614.56
DF/2021/031
Xepap, Jesenského 4703, 960 01 Zvolen kancelárske potreby, 31/2021 0031628605 2021-01-28 54.00
DF/2021/030
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP P. Varga, 30/2021 36564991 2021-01-28 154.60
DF/2021/029
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP-testovanie, 29/2021 36564991 2021-01-28 272.88
DF/2021/028
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava ovetlenia bytovky, 28/2021 31447929 2021-01-27 70.49
DF/2021/027
Phobosstudio, SNP 1155/21, 972 01 Bojnice tonery, 27/2021 41596404 2021-01-27 64.43
DF/2021/025
CBS Vydavateľstvo, Kynceľova 54, 974 01 Banská Bystrica prezentácia obce, 25/2021 36754749 2021-01-26 2021-01-31 462.00
DF/2021/024
GAS - PROGRES, Kasárenská 2, 949 01 Nitra servis kotlov OU, 24/2021 45977488 2021-01-21 2021-01-31 163.20
DF/2021/023
KANAL SERVIS SK s.r.o., Beňadikova 560/35, 951 12 Ivanka pri Nitre odvoz fekálií doktorky, 23/2021 52302792 2021-01-21 2021-01-31 120.00
DF/2021/022
pre Vás, Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo OOPP testovanie, 22/2021 53123727 2021-01-21 2021-01-31 520.32
DF/2021/021
L&Š, Novozámocká 199, 949 01 Nitra OOPP testovanie, posyp. soľ, 21/2021 3655720 2021-01-19 2021-01-31 567.72
DF/2021/020
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn január - TJ, 20/2021 35815256 2021-01-19 2021-01-31 114.00
DF/2021/019
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- január OU, 19/2021 35815256 2021-01-19 2021-01-31 241.00
DF/2021/018
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn január - ZS, 17//2021 35815256 2021-01-19 2021-01-31 142.00
DF/2021/017
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn január- klub dôch., 17/2021 35815256 2021-01-19 2021-01-31 26.00
DF/2021/016
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava Aplikácia Som IpN január, 16/2021 51682265 2021-01-15 2021-01-31 240.00
DF/2021/015
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov január, 15/2021 31447929 2021-01-15 2021-01-31 334.40
DF/2021/014
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica školenie účtovníctvo, 14/2021 36041688 2021-01-14 2021-01-31 45.00
DF/2021/013
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil,13/2021 35697270 2021-01-13 2021-01-31 27.41
DF/2021/012
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP-testovanie, 12/2021 36564991 2021-01-13 2021-01-31 738.62
DF/2021/011
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - január, 11/2021 33708550 2021-01-11 2021-01-31 40.00
DF/2021/010
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra prenájom kontajnerov-január, 10/2021 35941472 2021-01-11 2021-01-31 990.00
DF/2021/009
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov ZM-január, 9/2021 198331 2021-01-11 2021-01-31 240.00
DF/2021/008
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 00 Bratislava doména, 8/2021 36421928 2021-01-07 15.00
DF/2021/007
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 00 Bratislava hosting,7/2021 36421928 2021-01-07 78.22
DF/2021/006
Avant, Sv. Jakuba 20, 085 01 Bardejov germicídny žiarič, 6/2021 44663340 2021-01-07 2021-01-31 1602.00
DF/2021/005
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systém. podpora I.Q, 5/2021 36041688 2021-01-05 2021-01-31 237.50
DF/2021/004
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra internet január ZS, 4/2021 36831522 2021-01-05 2021-01-31 10.00
DF/2021/003
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - január, 3/2021 35743565 2021-01-05 2021-01-31 1077.63
DF/2021/002
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany . elektrina - január 2/2021 35743565 2021-01-05 2021-01-31 1208.01
DF/2021/001
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava lízing kopírky I.Q 1/2021 43878989 2021-01-05 2021-01-31 270.25