Faktúry

Úvod / Faktúry

Filtrovať faktúry: 2024202320222021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Interné číslo
DF/2021/735
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 735/2021 35763469 2021-12-31 124.00
DF/2021/734
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- december, 734/2021 37969358 2021-12-31 5400.56
DF/2021/733
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- december, 733/2021 37969358 2021-12-31 2982.76
DF/2021/732
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- december 732/2021 50105272 2021-12-31 11437.63
DF/2021/731
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt.plyn- TJ., 731/2021 35815256 2021-12-31 -178.51
DF/2021/730
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt.plyn -OU, 730/2021 35815256 2021-12-31 1309.38
DF/2021/729
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt plynu - ZS, 729//2021 35815256 2021-12-31 393.73
DF/2021/728
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt.plyn- klub dôch., 728/2021 35815256 2021-12-31 -229.06
DF/2021/727
Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava oprava a ôdržba PZ, 727/2021 35910712 2021-12-31 529.03
DF/2021/726
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO,726/2021 36544141 2021-12-31 216.96
DF/2021/725
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby december, 725/2021 42179955 2021-12-31 420.00
DF/2021/723
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena ventilov, 723/2021 31447929 2021-12-31 695.96
DF/2021/722
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke 722/2021 46333045 2021-12-31 404.46
DF/2021/721
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. IV.Q, 721/2021 22819983 2021-12-31 478.80
DF/2021/720
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - december MŠ, 720/2021 35763469 2021-12-31 53.00
DF/2021/719
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra prevádzka vodovodu, 719/2021 36550949 2021-12-31 398.33
DF/2021/718
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra prevádzka vodovodu, 718/2021 36550949 2021-12-31 142.90
DF/2021/717
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra prevádzka vodovodu, 717/2021 36550949 2021-12-31 398.33
DF/2021/716
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina 2021, 716/2021 35743565 2021-12-31 1857.61
DF/2021/715
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - 6-10/21, 715/2021 35743565 2021-12-31 434.78
DF/2021/714
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - 1-5/21, 714/2021 35743565 2021-12-31 360.15
DF/2021/713
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - december OU, 713/2021 35763469 2021-12-31 69.49
DF/2021/712
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - december, 712/2021 43824641 2021-12-27 420.00
DF/2021/711
LEX AUDIT, s.r.o., Damborského 3, 949 01 Nitra audit 2020, 711/2021 36541788 2021-12-27 2021-12-30 1920.00
DF/2021/710
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru, EKONO DOM, 710/2021 36550949 2021-12-27 24.25
DF/2021/709
DEXIA banka Slovensko a.s., Hodžova 1, 010 01 Žilina poplatky za vedenie účtu majitela CP, 709/2021 31575951 2021-12-27 2021-12-20 87.44
DF/2021/708
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčtovanie vodné cintorín 708/2021 36550949 2021-12-27 2021-12-31 53.15
DF/2021/707
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčtovanie vodné ZS, 707/2021 36550949 2021-12-27 2021-12-31 75.18
DF/2021/706
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčtovanie vodné holubári, 706/2021 36550949 2021-12-27 2021-12-31 3.89
DF/2021/705
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt.vodné park, 705/2021 36550949 2021-12-27 2021-12-31 46.67
DF/2021/704
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt.vodné OU, 704/2021 36550949 2021-12-27 2021-12-31 67.40
DF/2021/703
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 702/2021 22819983 2021-12-22 2021-12-30 213.19
DF/2021/702
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - november, 702/2021 43824641 2021-12-22 2021-12-30 420.00
DF/2021/701
Ing. Peter Belan, Pri Mlyne 802/38, 951 15 Mojmírovce zimná údržba chodníkov, 701/2021 42368146 2021-12-22 2021-12-30 250.00
DF/2021/700
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre ivanske zvesti, 700/2021 43868878 2021-12-22 2021-12-30 2025.60
DF/2021/699
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica predplatné časopisy MŠ, 699/2021 36631124 2021-12-22 31.90
DF/2021/698
Mall Slovakia, Galvaniho 6, 810 00 Bratislava učebné pomôcky MŠ, 698/2021 35950226 2021-12-21 714.58
DF/2021/697
KLOGA, M. Benku 1376/1, 965 19 Žiar nad Hronom predškolská výchova MŠ, 697/2021 46041672 2021-12-21 1650.00
DF/2021/696
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčtov. vodné TJ, 696/2021 36550949 2021-12-21 2021-12-31 164.62
DF/2021/695
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt.vodné cintorín, 695/2021 36550949 2021-12-21 2021-12-31 116.66
DF/2021/694
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre elektr.energia DHZ,, 694/2021 198331 2021-12-21 2021-12-21 156.82
DF/2021/693
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby- november, 693/2021 45735603 2021-12-21 2021-12-21 680.00
DF/2021/692
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb -december 692/2021 42049229 2021-12-21 2021-12-21 322.08
DF/2021/691
KIBO SPORT, Športová 567/11, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou predšk. výchova MŠ, 691/2021 43313698 2021-12-20 2021-12-21 450.00
DF/2021/690
JA-BL-KO ct, J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky odmena za vyprac.žiadosti kult. dom, 690/2021 46845160 2021-12-20 2021-12-28 2160.00
DF/2021/689
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- november, 689/2021 37969358 2021-12-20 2021-12-21 3976.75
DF/2021/688
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- november, 688/2021 37969358 2021-12-20 2021-12-21 4545.88
DF/2021/687
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie odpadu - november, 687/2021 37969358 2021-12-20 2021-12-21 240.00
DF/2021/686
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ- december 686/2021 37865536 2021-12-17 2021-12-21 203.36
DF/2021/685
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 685/2021 35763469 2021-12-17 2021-12-21 124.00
DF/2021/684
OZ SIPKA, 77, 956 12 Preseľany oslava Mikuláša, 684/2021 42044405 2021-12-16 2021-12-21 450.00
DF/2021/683
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 683/2021 17682258 2021-12-16 2021-12-21 577.44
DF/2021/682
NOVÁ PRÁCA, s.r.o., Barónka 12, 811 01 Bratislava kalendáre, 682/2021 35733594 2021-12-16 2021-12-21 33.24
DF/2021/681
ORGECO, Bešeňovská cesta 7, 940 01 Nové Zámky vianočné osvetlenie, 681/2021 31433090 2021-12-16 2021-12-21 1294.51
DF/2021/680
LDTE, Červeňova 39, 949 01 Nitra softwérové práce ZS, 680/2021 50984641 2021-12-16 2021-12-21 350.00
DF/2021/679
LDTE, Červeňova 39, 949 01 Nitra softvérové práce, 679/2021 50984641 2021-12-16 2021-12-21 1250.00
DF/2021/678
FULL SERVIS, Černyševského 29, 810 00 Bratislava kancleárske potreby MPC, 678/2021 36910813 2021-12-15 2021-12-15 97.08
DF/2021/677
AB-STAV, 157, 951 05 Malý Cetín modernizácia a rozšírenie CIZS v Obci IpN,677/2021 36548707 2021-12-15 2021-12-31 7869.55
DF/2021/676
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - november 676/2021 35743565 2021-12-14 2021-12-15 1199.54
DF/2021/675
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 675/2021 35697270 2021-12-14 2021-12-15 34.76
DF/2021/674
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov ZM- december, 674/2021 198331 2021-12-14 2021-12-15 240.00
DF/2021/673
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby november, 673/2021 42179955 2021-12-14 2021-12-15 420.00
DF/2021/672
AK Csanda-Piterka, Ričena 2, 949 01 Nitra školenie k UPNO, 672/2021 50110608 2021-12-14 2021-12-31 3500.00
DF/2021/671
Ing. Michal Németh GARDENING, Sidl. Žitava 1403/20, 952 01 Vráble jjesenná údržba výsadby, 671/2021 48048640 2021-12-14 2021-12-15 48.00
DF/2021/670
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- november 670/2021 50105272 2021-12-13 2021-12-15 10415.70
DF/2021/669
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn november MŠ, 669/2021 37865536 2021-12-10 2021-12-13 512.80
DF/2021/668
MB TECH BB, Priemyselná 15449/2, 974 01 Banská Bystrica interaktívna tabuľa MŠ, 668/2021 36622524 2021-12-10 2021-12-13 1647.00
DF/2021/667
e-kočíky, Fučíkova 967/27, 085 01 Bardejov hračky-prešk.výchova, 667/2021 47070196 2021-12-10 2021-12-13 308.00
DF/2021/666
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn november MŠ, 666/2021 37865536 2021-12-10 2021-12-13 117.00
DF/2021/665
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn november MŠ, 665/2021 37865536 2021-12-10 2021-12-13 352.43
DF/2021/664
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ- október 664/2021 37865536 2021-12-09 2021-12-13 378.84
DF/2021/663
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica školenie zákl. evidencia obyv. 663/2021 36041688 2021-12-09 2021-12-13 60.00
DF/2021/662
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - november MŠ, 662/2021 35763469 2021-12-09 2021-12-13 53.00
DF/2021/661
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov december 661/2021 31447929 2021-12-08 2021-12-13 342.00
DF/2021/660
BPH London Encyklopédia-propagácia obce, 660/2021 08659692 2021-12-08 495.00
DF/2021/659
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre montáž el, osvetlenia 659/2021 30756863 2021-12-08 2021-12-13 265.00
DF/2021/658
Národná geografickoinform., Mostná 72, 949 01 Nitra archív katastra, 658/2021 46795481 2021-12-07 2021-12-13 99.00
DF/2021/657
Stavmonta, M.R.Štefánika 137, 093 16 Vranov nad Topľou dezinf. prostriedky MŠ, 657/2021 31709281 2021-12-07 2021-12-13 359.97
DF/2021/656
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby za súdny spor, 656/2021 42179955 2021-12-06 2021-12-13 86.74
DF/2021/655
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel,655/2021 22819983 2021-12-06 2021-12-13 3539.65
DF/2021/654
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - november OU, 654/2021 35763469 2021-12-06 2021-12-20 67.74
DF/2021/653
Agentúra Bonair, 35 Kojice vonkajšia vitrína cintorín, 653/2021 66109639 2021-12-03 302.50
DF/2021/652
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - november 652/2021 42049229 2021-12-03 2021-12-06 329.84
DF/2021/651
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - december, 651/2021 33708550 2021-12-02 2021-12-06 40.00
DF/2021/650
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra internet december ZS, 650/2021 36831522 2021-12-02 2021-12-06 20.00
DF/2021/649
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn december - TJ, 649/2021 35815256 2021-12-02 2021-12-06 114.00
DF/2021/648
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - december OU, 648/2021 35815256 2021-12-02 2021-12-06 241.00
DF/2021/647
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn december - ZS, 647//2021 35815256 2021-12-02 2021-12-06 142.00
DF/2021/646
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn december klub dôch., 646/2021 35815256 2021-12-02 2021-12-06 26.00
DF/2021/645
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - december, 645/2021 35743565 2021-12-01 2021-12-06 540.00
DF/2021/644
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - december 644/2021 35743565 2021-12-01 2021-12-06 1655.57
DF/2021/643
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ- november 643/2021 37865536 2021-12-01 2021-12-06 405.08
DF/2021/642
ARCH-STRUCTURE, Hodžova 54, 949 01 Nitra inžinierska činnosť k stav.MŠ, 642/2021 44657447 2021-12-01 2021-12-06 1440.00
DF/2021/641
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre cestovný ruch- dotácia z VÚC, 641/2021 43868878 2021-11-30 2021-11-30 948.61
DF/2021/640
RC Slobody zvierat, Na Hôrke 13, 949 01 Nitra odchyt a karanténa psov, 640/2021 35610816 2021-11-30 2021-12-06 1100.00
DF/2021/639
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava termoventila, 639/2021 31447929 2021-11-29 2021-11-30 22.20
DF/2021/638
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO,638/2021 36544141 2021-11-29 2021-11-30 175.20
DF/2021/637
TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec kanc. potreby, 637/2021 32627211 2021-11-26 2021-11-30 91.92
DF/2021/636
Magic Print, Rovniankova 15, 851 00 Bratislava kan. potreby, 636/2021 36617661 2021-11-25 2021-11-30 40.00
DF/2021/635
EURO žalúzie, Hornočermánska 71B, 949 01 Nitra oprava žalúzií ZOÚ, 635/2021 34868712 2021-11-22 2021-11-30 110.02
DF/2021/634
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- október, 634/2021 37969358 2021-11-22 2021-11-23 4532.62
DF/2021/633
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- október, 633/2021 37969358 2021-11-22 2021-11-23 5304.42
DF/2021/632
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie odpadu -október, 632/2021 37969358 2021-11-22 2021-11-23 2128.80
DF/2021/631
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava ovetlenia bytovky, 6312021 31447929 2021-11-22 2021-11-23 183.67
DF/2021/630
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel,630/2021 22819983 2021-11-19 2021-11-23 1053.40
DF/2021/629
CART PRINT, Štúrova 57/B, 949 01 Nitra daňové tlalčivá, 629/2021 3413119 2021-11-19 2021-11-23 14.00
DF/2021/628
KEO , s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce ročná licencia r. 2022, 628/2021 36739464 2021-11-19 2021-11-23 109.68
DF/2021/627
Peter Mesároš, Krškanská 5, 949 01 Nitra údržba octávia, 627/2021 43043127 2021-11-19 2021-11-23 133.20
DF/2021/626
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra kročný poplatok-ochrana os. údajov, 626/2021 51113325 2021-11-18 2021-11-23 300.00
DF/2021/625
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 625/2021 35763469 2021-11-18 2021-11-23 126.13
DF/2021/624
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 624/2021 35697270 2021-11-16 2021-11-23 34.76
DF/2021/623
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov ZM- november, 623/2021 198331 2021-11-16 2021-11-23 240.00
DF/2021/622
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- október 622/2021 50105272 2021-11-16 2021-11-23 10247.36
DF/2021/621
ALZA. sk, Prievozská 18, 821 00 Bratislava kanc. potreby, 621/2021 36562939 2021-11-15 2021-11-18 62.26
DF/2021/620
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - október, 620/2021 43824641 2021-11-15 2021-11-23 420.00
DF/2021/619
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom mobilných taliet, 619/2021 43868878 2021-11-15 2021-11-23 100.00
DF/2021/618
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre grafické práce, 618/2021 43868878 2021-11-12 2021-11-23 121.92
DF/2021/617
Dráčik, 810 00 Bratislava kultúrne dni-transfer z VÚC kultúra, 617/2021 121212 2021-11-12 701.79
DF/2021/616
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov november 616/2021 31447929 2021-11-12 2021-11-23 342.00
DF/2021/615
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby október, 615/2021 45735603 2021-11-11 2021-11-23 714.00
DF/2021/614
CONNECT - Ing.Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Brod tlačivá, 614/2021 17644429 2021-11-09 2021-11-15 24.00
DF/2021/613
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - október MŠ, 613/2021 35763469 2021-11-09 2021-11-15 53.89
DF/2021/612
Lemus s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra dopravné značky, 612/2021 45620741 2021-11-09 2021-11-15 1956.07
DF/2021/611
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby október, 611/2021 42179955 2021-11-08 2021-11-15 420.00
DF/2021/610
ALZA. sk, Prievozská 18, 821 00 Bratislava kanc. potreby, 610/2021 36562939 2021-11-08 2021-11-08 132.54
DF/2021/609
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra internet november ZS, 609/2021 36831522 2021-11-08 2021-11-15 20.00
DF/2021/608
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - oktober 608/2021 35743565 2021-11-08 2021-11-15 1036.49
DF/2021/607
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné október MŠ, 607/2021 37865536 2021-11-05 2021-11-09 31.20
DF/2021/606
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn október MŠ, 606/2021 37865536 2021-11-05 2021-11-09 315.00
DF/2021/605
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn október MŠ, 605/2021 37865536 2021-11-05 2021-11-09 464.00
DF/2021/604
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn október MŠ, 604/2021 37865536 2021-11-05 2021-11-09 117.00
DF/2021/603
SonSat s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr modernizácia a rozšírenie CIZS- softwér, 603/2021 35765364 2021-11-05 7401.60
DF/2021/602
SonSat s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr modernizácia a rozšírenie CIZS-počítače, 602/2021 35765364 2021-11-05 6775.20
DF/2021/601
SonSat s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr modernizácia a rozšírenie CIZS-počítače, 601/2021 35765364 2021-11-05 10704.00
DF/2021/600
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - október 600/2021 42049229 2021-11-05 2021-11-09 334.80
DF/2021/599
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 nový mobilný telefón, 599/2021 P. Varga 35763469 2021-11-05 2021-11-02 0.04
DF/2021/598
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - oktober OU, 598/2021 35763469 2021-11-04 2021-11-18 48.74
DF/2021/597
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 597/2021 32755481 2021-11-03 2021-11-09 60.00
DF/2021/596
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn november - TJ, 596/2021 35815256 2021-11-03 2021-11-09 114.00
DF/2021/595
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - november OU, 595/2021 35815256 2021-11-03 2021-11-09 241.00
DF/2021/594
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn november - ZS, 594//2021 35815256 2021-11-03 2021-11-09 142.00
DF/2021/593
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn november klub dôch., 593/2021 35815256 2021-11-03 2021-11-09 26.00
DF/2021/592
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 592/2021 22819983 2021-11-03 2021-11-09 1468.02
DF/2021/591
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 591/2021 22819983 2021-11-03 2021-11-09 537.71
DF/2021/590
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava Aplikácia Som IpN november, 590/2021 51682265 2021-11-03 2021-11-09 300.00
DF/2021/589
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - november, 589/2021 33708550 2021-11-02 2021-11-09 40.00
DF/2021/588
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potreby, 588/2021 36657719 2021-11-02 2021-11-09 218.68
DF/2021/587
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP kosci, 587/2021 36564991 2021-11-02 2021-11-09 115.74
DF/2021/586
insGraF, Kráľovská 8, 927 15 Šaľa športový tovar-transfer z VUC, 586/2021 47078839 2021-11-02 2021-11-09 426.80
DF/2021/585
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO,585/2021 36544141 2021-11-02 2021-11-09 72.00
DF/2021/584
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodov. prípojky, 584/2021 36550949 2021-11-02 2021-11-09 190.79
DF/2021/583
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodov. prípojky, 583/2021 36550949 2021-11-02 2021-11-09 184.52
DF/2021/582
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - november, 582/2021 35743565 2021-11-02 2021-11-05 540.00
DF/2021/581
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - november 581/2021 35743565 2021-11-02 2021-11-05 1655.57
DF/2021/580
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 nové mobilné telefóny, 580/2021 35763469 2021-11-02 2021-12-21 373.00
DF/2021/579
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena expanz, nádrže, 579/2021 31447929 2021-10-29 2021-11-05 158.82
DF/2021/578
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre vytvorenie databádzy cintoríny, 578/2021 projekt Ösök, Predkovia 43868878 2021-10-29 2021-11-05 920.00
DF/2021/577
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby za súdny spor, 577/2021 42179955 2021-10-29 2021-11-05 173.47
DF/2021/576
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 576/2021 17682258 2021-10-27 2021-11-05 427.68
DF/2021/575
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina VO, 575/2021 35743565 2021-10-27 2021-11-05 273.10
DF/2021/574
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina VO, 574/2021 35743565 2021-10-27 2021-11-05 349.23
DF/2021/573
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 573/2021 22819983 2021-10-27 2021-11-05 158.18
DF/2021/572
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO,472/2021 36544141 2021-10-25 2021-10-28 243.84
DF/2021/571
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra kontrola-ochrana os. údajov, 571/2021 51113325 2021-10-21 2021-10-28 360.00
DF/2021/570
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 570/2021 17682258 2021-10-21 2021-10-28 493.30
DF/2021/569
AB-STAV, 157, 951 05 Malý Cetín terenné upravy ZS, 569/2021 36548707 2021-10-20 2021-11-02 5993.94
DF/2021/568
AB-STAV, 157, 951 05 Malý Cetín terenné upravy ZS, 568/2021 36548707 2021-10-20 2021-11-02 4167.30
DF/2021/567
DREVOKOM, Čičava 314, 093 01 Čičava inter.vybavenie nové triedy MŠ, 567/2021 47136201 2021-10-20 2021-10-28 322.00
DF/2021/566
JA-BL-KO ct, J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky odmena za vyprac.žiadostiMŠ, 566/2021 46845160 2021-10-20 2021-10-28 2400.00
DF/2021/563
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodov. prípojky, 563/2021 PETT s.r.o. 36550949 2021-10-20 2021-10-28 184.52
DF/2021/562
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodov. prípojky, 562/2021 Z. Bedyová 36550949 2021-10-20 2021-10-28 184.52
DF/2021/561
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodov. prípojky, 561/2021 A. Paulíková 36550949 2021-10-20 2021-10-28 24.25
DF/2021/560
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodov. prípojky, 560/2021 Z. Minárová 36550949 2021-10-20 2021-10-28 184.52
DF/2021/559
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - september, 559/2021 43824641 2021-10-20 2021-10-21 420.00
DF/2021/558
SMALT MIŠÍK, Bratislavská 25, 908 51 Holíč označenie ulíc, 558/2021 54023203 2021-10-19 2021-10-21 660.50
DF/2021/557
Peter Kopecký, 341, 951 17 Cabaj-Čápor oprava poddrezového bojlera, 557/2021 35137215 2021-10-19 2021-10-21 94.00
DF/2021/556
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina TJ, 556/2021 35743565 2021-10-18 2021-10-21 78.30
DF/2021/555
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina TJ, 555/2021 35743565 2021-10-18 2021-10-21 152.83
DF/2021/554
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 554/2021 35763469 2021-10-18 2021-10-21 129.50
DF/2021/553
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 553/2021 22819983 2021-10-15 2021-10-21 3096.48
DF/2021/552
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica školenie MK, 552/2021 36041688 2021-10-14 2021-10-20 60.00
DF/2021/551
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina kanal., 551/2021 35743565 2021-10-14 2021-10-20 166.68
DF/2021/550
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina kanal., 550/2021 35743565 2021-10-14 2021-10-20 51.20
DF/2021/549
Miroslava Varga, Alekšince 346, 951 22 Alekšince oprava kotla TJ, 549/2021 41648773 2021-10-14 2021-10-20 74.00
DF/2021/548
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- september 548/2021 50105272 2021-10-14 2021-10-20 9943.06
DF/2021/547
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 547/2021 35697270 2021-10-13 2021-10-20 34.76
DF/2021/546
FIJO, Budín 1129, 951 35 Veľké Zálužie oprava žľabo OU+MŠ, 546/2021 47527170 2021-10-13 2021-10-15 960.00
DF/2021/545
IKEA, Ivanská cesta 18, 811 01 Bratislava mesiac úcty k starším, 545/2021 35849436 2021-10-13 2021-10-18 1512.81
DF/2021/544
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby- september, 544/2021 45735603 2021-10-12 2021-10-13 646.00
DF/2021/543
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO,543/2021 36544141 2021-10-12 2021-10-15 410.64
DF/2021/542
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elekrina september MŠ, 542/2021 37865536 2021-10-12 2021-10-13 55.46
DF/2021/541
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elekrina september MŠ, 541/2021 37865536 2021-10-12 2021-10-13 42.35
DF/2021/540
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn september MŠ, 540/2021 37865536 2021-10-12 2021-10-13 117.00
DF/2021/539
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné september MŠ, 539/2021 37865536 2021-10-12 2021-10-13 13.00
DF/2021/538
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn september MŠ, 538/2021 37865536 2021-10-12 2021-10-13 65.55
DF/2021/537
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn september MŠ, 537/2021 37865536 2021-10-12 2021-10-13 76.15
DF/2021/536
Stromčekovo SK, Baničova 524/18, 949 01 Nitra výsadba ZS, 536/2021 52294706 2021-10-12 2021-10-20 2837.64
DF/2021/535
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 535/2021 17682258 2021-10-12 2021-10-15 556.20
DF/2021/534
NOMIland, sr.o., Magnezitárska 11, 040 01 Košice učebné pomôcky MŠ, 534/2021 36174319 2021-10-12 2021-10-13 189.91
DF/2021/533
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby september, 533/2021 42179955 2021-10-12 2021-10-15 420.00
DF/2021/532
AntaStav, 667, 951 08 Golianovo oprava WC OU, 532/2021 53418409 2021-10-11 2021-10-13 658.00
DF/2021/531
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra dobropis prenájom kontajnerov, 531/2021 35941472 2021-10-11 2021-10-31 -427.20
DF/2021/530
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra prenájom kontajnerov, 530/2021 35941472 2021-10-11 2021-10-31 990.00
DF/2021/529
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra čistenie kontajnerov, 529/2021 35941472 2021-10-11 2021-10-13 894.00
DF/2021/528
RNDr. Radomír Babjak, Štúrova 230, 061 01 Spišská Stará Ves vypracovanie KPSS, 528/2021 48139572 2021-10-11 2021-10-13 140.00
DF/2021/527
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov október 527/2021 31447929 2021-10-11 2021-10-13 342.00
DF/2021/526
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina - september 526/2021 35743565 2021-10-08 2021-10-13 843.31
DF/2021/525
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - september MŠ, 525/2021 35763469 2021-10-08 2021-10-12 61.09
DF/2021/524
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov ZM- októberr, 524/2021 198331 2021-10-08 2021-10-12 240.00
DF/2021/523
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke, 523/2021 46333045 2021-10-08 2021-10-12 262.60
DF/2021/522
Mall Slovakia, Galvaniho 6, 810 00 Bratislava dezinf. prostriedky MŠ, 522/2021 35950226 2021-10-07 125.60
DF/2021/521
Mall Slovakia, Galvaniho 6, 810 00 Bratislava deznf. prostriedky MŠ, 521/2021 35950226 2021-10-07 43.16
DF/2021/520
Mall Slovakia, Galvaniho 6, 810 00 Bratislava deznf. prostriedky MŠ, 520/2021 35950226 2021-10-07 27.00
DF/2021/519
PS BAU, Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre upratanie skládky, 519/2021 46509496 2021-10-07 2021-10-08 162.00
DF/2021/518
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - september 518/2020 42049229 2021-10-07 2021-10-08 393.08
DF/2021/517
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 949 09 Lužianky zber odpadu,517/2021 31434347 2021-10-06 2021-10-08 208.33
DF/2021/516
Ľuboš Pňaček, Seliacka 1072/45, 951 15 Mojmírovce búracie práce ZS, 516/2021 48255742 2021-10-06 2021-10-08 1400.00
DF/2021/515
MAQUITA, Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno učebné pomôcky MŠ, 515/2021 36316881 2021-10-05 2021-10-08 269.99
DF/2021/514
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. III.Q, 514/2021 22819983 2021-10-05 2021-10-08 478.80
DF/2021/513
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné OÚ za 1-9/2021, 513/2021 36550949 2021-10-05 2021-10-31 588.49
DF/2021/512
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn október - TJ, 512/2021 35815256 2021-10-05 2021-10-08 114.00
DF/2021/511
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - október OU, 511/2021 35815256 2021-10-05 2021-10-08 241.00
DF/2021/510
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn oktober - ZS, 510//2021 35815256 2021-10-05 2021-10-08 142.00
DF/2021/509
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn október klub dôch., 509/2021 35815256 2021-10-05 2021-10-08 26.00
DF/2021/508
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava lízing kopírky IV.Q 508/2021 43878989 2021-10-05 2021-10-07 270.25
DF/2021/507
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - september OU, 507/2021 35763469 2021-10-05 2021-10-18 49.79
DF/2021/506
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava Aplikácia Som IpN oktober, 506/2021 51682265 2021-10-05 2021-10-08 300.00
DF/2021/505
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systém. podpora IV.Q, 505/2021 36041688 2021-10-05 2021-10-08 365.00
DF/2021/504
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ- september 504/2021 37865536 2021-10-05 2021-10-08 393.60
DF/2021/503
NITRABUS, Štefánikova 4, 949 01 Nitra preprava busom Ipn-Tatabanzya, 503/2021 43910661 2021-10-05 2021-10-08 300.00
DF/2021/502
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra internet október ZS,502/2021 36831522 2021-10-04 2021-10-08 10.00
DF/2021/501
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - október, 501/2021 33708550 2021-10-04 2021-10-08 40.00
DF/2021/500
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - október, 500/2021 35743565 2021-10-01 2021-10-08 899.45
DF/2021/499
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - oktober 499/2021 35743565 2021-10-01 2021-10-08 1388.55
DF/2021/498
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potreby, 498/2021 36657719 2021-10-01 2021-10-08 139.68
DF/2021/497
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 497/2021 32755481 2021-09-29 2021-09-30 180.00
DF/2021/496
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyjadrenie k PD MŠ, 496/2021 36550949 2021-09-28 2021-09-30 30.00
DF/2021/495
Up Slovensko, Vajnorská 32, 851 00 Bratislava stravné poukážky, 495/2021 31396674 2021-09-28 4419.46
DF/2021/494
SCHIPRO SK, 414, 036 01 Bystrička kufrík struktovač, 494/2021 36426989 2021-09-27 2021-09-29 157.10
DF/2021/493
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodov. prípojky, 493/2021 Gecler 36550949 2021-09-27 2021-09-30 24.25
DF/2021/492
Centrum polygr. služieb, Sklabinská 1, 831 00 Bratislava tlačivá, 492/2021 42272360 2021-09-27 2021-09-30 92.99
DF/2021/491
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 491/2021 32755481 2021-09-24 2021-09-30 60.00
DF/2021/490
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra vyjadsrenie k PD MŠ, 490/2021 22819983 2021-09-22 2021-09-23 54.00
DF/2021/489
STAVING Levice, Dostojevského 10, 934 01 Levice oprava optického kábla, 489/2021 36539741 2021-09-22 2021-09-23 1123.79
DF/2021/488
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP kosci p. Csadi 488/2021 36564991 2021-09-22 2021-09-23 32.70
DF/2021/487
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre odborná prehliadka elektroinštalácie, 487/2021 30756863 2021-09-21 2021-09-23 350.00
DF/2021/483
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie odpadu - august, 483/2021 37969358 2021-09-20 2021-09-23 120.00
DF/2021/482
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 482/2021 35763469 2021-09-17 2021-09-17 128.24
DF/2021/481
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov ZM- september, 481/2021 198331 2021-09-16 2021-09-17 240.00
DF/2021/480
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 480/2021 17682258 2021-09-14 2021-09-17 492.00
DF/2021/479
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby- august, 479/2021 45735603 2021-09-14 2021-09-17 595.00
DF/2021/478
CONNECT - Ing.Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Brod tlačivá, 478/2021 17644429 2021-09-14 2021-09-17 93.00
DF/2021/477
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 477/2021 35697270 2021-09-13 2021-09-17 37.35
DF/2021/476
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 476/2021 32755481 2021-09-13 2021-09-17 60.00
DF/2021/475
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- august 475/2021 50105272 2021-09-13 2021-09-17 10552.01
DF/2021/474
GASTRO BEN s.r.o., Novozámocká 233, 951 12 Ivanka pri Nitre občerstvenie JD, 474/2021 44206658 2021-09-13 2021-09-17 628.00
DF/2021/473
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby august, 473/2021 42179955 2021-09-13 2021-09-17 420.00
DF/2021/472
MAQUITA, Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno oprava detstkého ihriska MŠ, 472/2021 36316881 2021-09-10 2021-09-13 350.00
DF/2021/471
C.solution, Novozámocká 67, 949 01 Nitra interaktívna tabuľa MŠ, 471/2021 36617458 2021-09-10 2021-09-13 1680.00
DF/2021/470
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - august MŠ, 470/2021 35763469 2021-09-09 2021-09-17 61.09
DF/2021/469
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodov. prípojky, 469/2021 Mozdík 36550949 2021-09-09 2021-09-17 177.92
DF/2021/468
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 468/2021 22819983 2021-09-09 2021-09-17 1877.72
DF/2021/467
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb -august 467/2021 42049229 2021-09-07 2021-09-17 417.88
DF/2021/466
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina TJ - august, 466/2021 37865536 2021-09-07 2021-09-09 101.00
DF/2021/465
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina júl MŠ, 465/2021 37865536 2021-09-07 2021-09-09 69.00
DF/2021/464
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina júl MŠ, 464/2021 37865536 2021-09-07 2021-09-09 59.10
DF/2021/463
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn júl-august MŠ, 463/2021 37865536 2021-09-07 2021-09-09 128.30
DF/2021/462
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn júl-august MŠ, 462/2021 37865536 2021-09-07 2021-09-09 122.64
DF/2021/461
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - august, 461/2021 43824641 2021-09-07 2021-09-09 420.00
DF/2021/460
NOMIland, sr.o., Magnezitárska 11, 040 01 Košice interiérové vybavenie, 460/2021 36174319 2021-09-07 2021-09-09 536.00
DF/2021/458
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - august OU, 458/2021 35763469 2021-09-06 2021-09-20 49.61
DF/2021/457
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra internet september ZS,457/2021 36831522 2021-09-06 2021-09-09 10.00
DF/2021/456
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov september 456/2021 31447929 2021-09-06 2021-09-09 342.00
DF/2021/455
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre odborná prehliadka elektroinštalácie, 455/2021 30756863 2021-09-06 2021-09-09 120.00
DF/2021/454
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - september, 454/2021 33708550 2021-09-06 2021-09-09 40.00
DF/2021/453
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn september - TJ, 453/2021 35815256 2021-09-03 2021-09-09 114.00
DF/2021/452
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - september OU, 452/2021 35815256 2021-09-03 2021-09-09 241.00
DF/2021/451
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn september - ZS, 451//2021 35815256 2021-09-03 2021-09-09 142.00
DF/2021/450
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn september klub dôch., 450/2021 35815256 2021-09-03 2021-09-09 26.00
DF/2021/449
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodov. prípojky, 449/2021 Mokráš 36550949 2021-09-03 2021-09-09 24.25
DF/2021/448
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodov. prípojky, 448/20212 RD 36550949 2021-09-03 2021-09-09 48.50
DF/2021/447
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava Aplikácia Som IpN september, 447/2021 51682265 2021-09-02 2021-09-09 300.00
DF/2021/446
COLAS Slovakia, Priemyselná 6, 040 01 Košice rekonštrukcia miestnych komunikácií, 446/2021 31651402 2021-09-02 2021-09-30 83575.34
DF/2021/445
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - september, 445/2021 35743565 2021-09-02 2021-09-09 899.45
DF/2021/444
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - september 444/2021 35743565 2021-09-02 2021-09-09 1388.55
DF/2021/443
DECODOM, Pílska 7, 955 01 Topoľčany učebné pomôcky MŠ, 443/2021 36305073 2021-08-30 188.00
DF/2021/442
DECODOM, Pílska 7, 955 01 Topoľčany učebné pomôcky MŠ, 442/2021 36305073 2021-08-30 169.00
DF/2021/440
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - júl, 440/2021 43824641 2021-08-26 2021-08-31 420.00
DF/2021/439
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - jún, 439/2021 43824641 2021-08-26 2021-08-31 420.00
DF/2021/438
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- júl, 438/2021 37969358 2021-08-26 2021-08-31 4256.42
DF/2021/437
Fresco plus, Škultétyho 3030/1, 810 00 Bratislava ovocie + šťava MŠ,437/2021 50012070 2021-08-26 2021-08-31 11.43
DF/2021/436
Ing. Milan Štefánik TOMI, 578, 951 21 Rišňovce stavebný dozor modernizácia CIZS, 436/2021 33959676 2021-08-25 2021-08-26 2000.00
DF/2021/435
PREKO, 354, 951 22 Alekšince toner - matrika, 435/2021 46333045 2021-08-25 2021-08-31 97.99
DF/2021/434
EURO žalúzie, Hornočermánska 71B, 949 01 Nitra žalúzie MŠ, 434/2021 34868712 2021-08-25 2021-08-31 1396.12
DF/2021/433
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra kontrola kotolní, 433/2021 31447929 2021-08-25 2021-08-31 73.20
DF/2021/432
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra spracovanie monitoringu- plyn.ekfekt. 432/2021 31447929 2021-08-25 2021-08-31 240.00
DF/2021/431
PS BAU, Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre parkovisko potraviny Šubová, 431/2021 46509496 2021-08-24 2021-08-25 560.40
DF/2021/430
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP kosci, 430/2021 36564991 2021-08-23 2021-08-25 40.60
DF/2021/429
PS BAU, Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre práce na ZM. 429/2021 46509496 2021-08-20 2021-08-25 180.00
DF/2021/428
Zábavný svet ENRIKO, 1258, 925 52 Šoporňa Naj guláš, 428/2021 51424916 2021-08-18 2021-08-25 350.00
DF/2021/427
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby júl, 427/2021 42179955 2021-08-18 2021-08-25 420.00
DF/2021/426
UNIMONT - Zdenko Maďar, Sídl. KAŚKA 920, 952 01 Vráble oprava ver. rozhlasu, 426/2021 33648981 2021-08-18 2021-08-25 146.40
DF/2021/425
Edo.sk, Krakovská 94, 95112 Ivanka pri Nitre ozvučenie kult. podujatí, 425/2021 37450492 2021-08-17 2021-08-25 380.00
DF/2021/424
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 424/2021 35763469 2021-08-17 2021-08-25 126.00
DF/2021/423
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 423/2021 35697270 2021-08-17 2021-08-25 34.76
DF/2021/422
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- júl 422/2021 50105272 2021-08-17 2021-08-25 10224.26
DF/2021/421
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby-júl, 421/2021 45735603 2021-08-12 2021-08-25 170.00
DF/2021/420
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby-júl, 420/2021 45735603 2021-08-12 2021-08-25 476.00
DF/2021/419
Plotbase, Pečnianska 5, 810 00 Bratislava reklamácia dávkovačov, 419/2021 45674515 2021-08-12 2021-08-18 -93.60
DF/2021/418
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov ZM- august 418/2021 198331 2021-08-11 2021-08-18 240.00
DF/2021/417
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie odpadu - júl, 417/2021 37969358 2021-08-11 2021-08-18 120.00
DF/2021/416
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- júl, 416/2021 37969358 2021-08-11 2021-08-18 4566.13
DF/2021/415
Škola.sk, Odborárska 21, 810 00 Bratislava výchovno-vzdel MŠ, 415/2021 50293893 2021-08-11 330.85
DF/2021/414
Ing. Milan Štefánik TOMI, 578, 951 21 Rišňovce stav.dozor rekonštrukcia MK, 414/2021 33959676 2021-08-11 2021-08-18 1500.00
DF/2021/413
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra prenájom kontajnerov- august, 413/2021 35941472 2021-08-11 2021-08-12 990.00
DF/2021/412
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ- júl, 412/2021 37865536 2021-08-09 2021-08-03 149.24
DF/2021/411
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - júl MŠ, 411/2021 35763469 2021-08-09 2021-08-12 61.09
DF/2021/410
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra odstránenie závad servis. kotoln, 410/2021 31447929 2021-08-09 2021-08-31 125.39
DF/2021/409
ROBEN-TRANS s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra preprava do Tatabany, 409/2021 45713154 2021-08-09 2021-08-12 252.86
DF/2021/408
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava Aplikácia Som IpN august, 408/2021 51682265 2021-08-05 2021-08-12 300.00
DF/2021/407
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytovaugust 407/2021 31447929 2021-08-05 2021-08-12 342.00
DF/2021/406
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina - júl 406/2021 35743565 2021-08-05 2021-08-12 563.24
DF/2021/405
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodov. prípojky, 405/2021 Stojková Sandr 36550949 2021-08-04 2021-08-12 178.39
DF/2021/404
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - júl 404/2021 42049229 2021-08-04 2021-08-12 293.88
DF/2021/403
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - júl OU, 403/2021 35763469 2021-08-04 2021-08-18 47.00
DF/2021/402
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn august - TJ, 402/2021 35815256 2021-08-04 2021-08-12 114.00
DF/2021/400
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn august - ZS, 400//2021 35815256 2021-08-04 2021-08-12 142.00
DF/2021/399
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn august klub dôch., 399/2021 35815256 2021-08-04 2021-08-12 26.00
DF/2021/398
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - august, 398/2021 33708550 2021-08-02 2021-08-12 40.00
DF/2021/397
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - august, 397/2021 35743565 2021-08-02 2021-08-09 899.45
DF/2021/396
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - august 396/2021 35743565 2021-08-02 2021-08-09 1388.55
DF/2021/395
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra internet jaugust ZS,395/2021 36831522 2021-08-02 2021-08-09 10.00
DF/2021/394
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina DHZ, 394/2021 198331 2021-07-30 2021-08-09 143.03
DF/2021/393
ANDREA SHOP, Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda notebook Lenovo MŠ, 393/2021 36277151 2021-07-30 469.00
DF/2021/392
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 392/2021 17682258 2021-07-30 2021-08-09 703.80
DF/2021/391
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 811 01 Bratislava autorská odmena 2021, 391/2021 00178454 2021-07-27 2021-08-09 20.40
DF/2021/390
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 390/2021 22819983 2021-07-26 2021-07-27 352.99
DF/2021/389
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 389/2021 22819983 2021-07-26 2021-07-27 776.94
DF/2021/388
FLEURETTE, Vlčany 1316, 925 84 Vlčany štiepkovanie dreviny, 388/2021 50609963 2021-07-23 2021-07-27 1239.00
DF/2021/387
JA-BL-KO ct, J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky žiadosť o platbu č. 2 ZS, 387/2021 46845160 2021-07-22 2021-07-27 5040.00
DF/2021/386
EnA CONSULT, Školská 565, 955 01 Topoľčany akustická štúdia MŠ, 386/2021 35958804 2021-07-20 2021-07-27 480.00
DF/2021/385
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie 385/2021 32755481 2021-07-21 2021-07-27 120.00
DF/2021/384
PODLAHY PLOTZ, T.G. Masaryka 333 Slatiňany koberec MŠ, 384/2021 06899722 2021-07-20 997.58
DF/2021/383
MAQUITA, Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno učebné pomôcky, 383/2021 36316881 2021-07-20 2021-07-27 224.95
DF/2021/382
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 382/2021 17682258 2021-07-20 2021-07-27 691.20
DF/2021/381
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné marec- jún MŠ, 381/2021 37865536 2021-07-19 2021-07-27 85.80
DF/2021/380
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné marec- jún MŠ, 380/2021 37865536 2021-07-19 2021-07-27 85.80
DF/2021/379
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina jún MŠ, 379/2021 37865536 2021-07-19 2021-07-27 36.74
DF/2021/378
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina jún MŠ, 378/2021 37865536 2021-07-19 2021-07-27 44.10
DF/2021/377
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn jún MŠ, 377/2021 37865536 2021-07-19 2021-07-27 76.88
DF/2021/376
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn jún MŠ, 376/2021 37865536 2021-07-19 2021-07-27 71.22
DF/2021/372
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 372/2021 35763469 2021-07-16 2021-07-27 129.50
DF/2021/371
LDTE, Červeňova 39, 949 01 Nitra softvérové práce 4-6, 371/2021 50984641 2021-07-13 2021-07-27 750.00
DF/2021/370
LDTE, Červeňova 39, 949 01 Nitra montáž komunikačnej siete ZS, 370/2021 50984641 2021-07-13 2021-07-27 2127.80
DF/2021/369
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil,369/2021 35697270 2021-07-13 2021-07-26 38.85
DF/2021/368
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 368/2021 22819983 2021-07-13 2021-07-26 659.98
DF/2021/367
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 367/2021 22819983 2021-07-12 2021-07-26 1801.43
DF/2021/366
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby-jún, 366/2021 45735603 2021-07-12 2021-07-26 701.25
DF/2021/365
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby-jún, 365/2021 45735603 2021-07-12 2021-07-26 748.00
DF/2021/364
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- jún 364/2021 50105272 2021-07-12 2021-08-02 10664.76
DF/2021/363
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - jún MŠ, 363/2021 35763469 2021-07-12 2021-07-19 61.09
DF/2021/362
ALDESŠPORT, J.C.Hronského 771/12, 949 01 Nitra medaily MDD, 362/2021 36560812 2021-07-12 2021-07-19 475.00
DF/2021/361
Slavomír Sabo S+B, Priemyselná 2, 949 01 Nitra oprava TATRA 815-DHZ, 361/2021 32362323 2021-07-12 2021-07-19 1290.32
DF/2021/360
GASTRO BEN s.r.o., Novozámocká 233, 951 12 Ivanka pri Nitre občerstvenie cezhraničná spolupráca, 360/2021 44206658 2021-07-12 2021-07-19 534.80
DF/2021/359
RUVZ Nitra, Štefánikova 58, 949 01 Nitra rozbor pitnej vody ZS, 359/2021 17336031 2021-07-12 2021-07-19 125.61
DF/2021/358
EMI - Sabinov, Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov posteľné prádlo pre MŠ, 358/2021 46726608 2021-07-09 2021-07-09 271.70
DF/2021/357
EMI - Sabinov, Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov posteľné prádlo pre MŠ, 357/2021 46726608 2021-07-09 2021-07-09 770.00
DF/2021/356
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov júl 356/2021 31447929 2021-07-09 2021-07-19 342.00
DF/2021/355
Lamitec, Pestovateľská 9, 810 00 Bratislava kancel. potreby- projekt ösök-Predkovia, 355/2021 35710691 2021-07-08 2021-07-19 227.84
DF/2021/354
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby jún, 354/2021 42179955 2021-07-08 2021-07-19 420.00
DF/2021/353
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov ZM- júl 353/2021 198331 2021-07-08 2021-07-19 240.00
DF/2021/352
AK Csanda-Piterka, Ričena 2, 949 01 Nitra ÚPO čistopis, 352/2021 50110608 2021-07-07 2021-07-19 2620.00
DF/2021/351
ARCH-STRUCTURE, Hodžova 54, 949 01 Nitra poplatok za posúdenie PD-MŠ, 351/2021 44657447 2021-07-07 2021-07-19 180.00
DF/2021/350
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - jún 350/2021 42049229 2021-07-07 2021-07-19 727.88
DF/2021/349
AntaStav, 667, 951 08 Golianovo oprava WC OU, 349/2021 53418409 2021-07-07 2021-07-09 4963.00
DF/2021/348
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčtov.elektrina - jún 348/2021 35743565 2021-07-06 2021-07-19 372.56
DF/2021/347
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - jún OU, 347/2021 35763469 2021-07-06 2021-07-19 47.16
DF/2021/346
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra prenájom kontajnerov- júl, 346/2021 35941472 2021-07-06 2021-07-19 990.00
DF/2021/345
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. II.Q, 345/2021 22819983 2021-07-06 2021-07-19 478.80
DF/2021/344
AK Csanda-Piterka, Ričena 2, 949 01 Nitra uzemno-plánov. inform., 344/2021 50110608 2021-07-06 2021-07-19 475.00
DF/2021/343
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava Aplikácia Som IpN júl, 343/2021 51682265 2021-07-06 2021-07-19 300.00
DF/2021/342
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke, 342/2021 46333045 2021-07-06 2021-07-09 342.77
DF/2021/341
DREVOKOM, Čičava 314, 093 01 Čičava inter.vybavenie nové triedy MŠ, 341/2021 47136201 2021-07-06 2021-07-09 1223.00
DF/2021/340
DREVOKOM, Čičava 314, 093 01 Čičava inter.vybavenie nové triedy MŠ, 340/2021 47136201 2021-07-06 2021-07-09 990.90
DF/2021/339
DREVOKOM, Čičava 314, 093 01 Čičava inter.vybavenie nové triedy MŠ, 339/2021 47136201 2021-07-06 2021-07-09 5115.60
DF/2021/338
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - júl, 338/2021 33708550 2021-07-02 2021-07-09 40.00
DF/2021/337
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra internet júl ZS,337/2021 36831522 2021-07-02 2021-07-08 10.00
DF/2021/336
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn júl - TJ, 336/2021 35815256 2021-07-02 2021-07-08 114.00
DF/2021/335
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - júl OU, 335/2021 35815256 2021-07-02 2021-07-08 241.00
DF/2021/334
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn júl - ZS, 330//2021 35815256 2021-07-02 2021-07-08 142.00
DF/2021/333
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn júl klub dôch., 333/2021 35815256 2021-07-02 2021-07-08 26.00
DF/2021/332
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava lízing kopírky III.Q 1/2021 43878989 2021-07-02 2021-07-01 270.25
DF/2021/331
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra Projekt Wifi Sk, 331/2021 36831522 2021-05-01 14990.00
DF/2021/330
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ- jún, 330/2021 37865536 2021-07-01 2021-07-08 262.40
DF/2021/33
AntaStav, 667, 951 08 Golianovo oprava strechy bytovky, 33/2021 53418409 2021-02-01 2021-02-28 1280.20
DF/2021/329
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systém. podpora III.Q, 5/2021 36041688 2021-07-01 2021-07-08 237.50
DF/2021/328
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 328/2021 22819983 2021-07-01 2021-07-08 1143.28
DF/2021/327
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - júl, 327/2021 35743565 2021-07-01 2021-07-08 899.45
DF/2021/326
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - júl 326/2021 35743565 2021-07-01 2021-07-08 1388.55
DF/2021/325
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie325/2021 32755481 2021-06-30 2021-07-08 165.00
DF/2021/324
VIKTÓRIA -APARTMAN, Jesenského 74, 943 06 Štúrovo vláčik MDD, 324/2021 50134426 2021-06-29 2021-07-06 550.00
DF/2021/323
Petit Press, a.s., Nám. SNP 30, 811 01 Bratislava omaľovánky MDD, 323/2021 35790253 2021-06-28 2021-07-31 300.00
DF/2021/322
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra servis kotolne, 322/2021 31447929 2021-06-28 2021-07-31 221.08
DF/2021/321
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra servis kotolne, 321/2021 31447929 2021-06-28 2021-07-31 121.42
DF/2021/320
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 320/2021 36544141 2021-06-28 2021-08-03 333.12
DF/2021/319
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ- máj, 319/2021 37865536 2021-06-25 2021-06-15 250.92
DF/2021/318
UNIMONT - Zdenko Maďar, Sídl. KAŚKA 920, 952 01 Vráble oprava ver. rozhlasu, 318/2021 33648981 2021-06-25 2021-08-03 154.80
DF/2021/317
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potreby, 317/2021 36657719 2021-06-23 2021-08-03 100.56
DF/2021/316
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 316/2021 22819983 2021-06-22 2021-06-28 1529.78
DF/2021/315
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- máj, 315/2021 37969358 2021-06-22 2021-06-28 3645.31
DF/2021/314
Longbow, Novozámocká 191/4, 951 12 Ivanka pri Nitre rekonštrukcia hrobky, 314/2021 projekt Ösök, Predkovia 36678309 2021-06-21 2021-06-30 24230.00
DF/2021/313
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie odpadu - máj, 313/2021 37969358 2021-06-17 2021-06-28 120.00
DF/2021/312
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 312/2021 35763469 2021-06-17 2021-06-28 127.25
DF/2021/311
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- máj, 311/2021 37969358 2021-06-17 2021-06-28 3652.55
DF/2021/310
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 310/2021 22819983 2021-06-16 2021-06-28 246.58
DF/2021/309
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby- máj, 309/2021 45735603 2021-06-16 2021-08-03 646.00
DF/2021/308
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby- máj, 308/2021 45735603 2021-06-16 2021-06-28 646.00
DF/2021/307
KLIMAGAS, Ždiarska 709/18, 949 01 Nitra servis plyn.kotla MŠ, 307/2021 50241494 2021-06-15 2021-06-21 118.14
DF/2021/306
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 30621 35697270 2021-06-15 2021-06-21 38.95
DF/2021/305
Fresco plus, Škultétyho 3030/1, 810 00 Bratislava ovocie + šťava MŠ, 3052021 50012070 2021-06-15 2021-06-21 5.67
DF/2021/304
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 304/2021 22819983 2021-06-15 2021-06-21 283.87
DF/2021/303
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 303/2021 22819983 2021-06-15 2021-06-21 461.33
DF/2021/302
VIPERA, Tatranská 3110/10, 010 01 Žilina prenájom sedacícj vakov MDD, 302/2021 45916641 2021-06-11 288.00
DF/2021/301
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- máj 301/2021 50105272 2021-06-11 2021-06-15 11131.07
DF/2021/300
GOGO agency, Farská 42, 949 01 Nitra bábkové divadlo MDD, 300/2021 35006251 2021-06-11 2021-06-15 300.00
DF/2021/299
Edo.sk, Krakovská 94, 95112 Ivanka pri Nitre ozvučenie kult. podujatí, 299/2021 37450492 2021-06-11 2021-06-15 335.00
DF/2021/298
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre správa obecnej webstránky II. polrok 2021 43868878 2021-06-10 2021-06-15 432.00
DF/2021/297
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 297/2021 32755481 2021-06-09 2021-06-15 180.00
DF/2021/296
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov jún 296/2021 31447929 2021-06-09 2021-06-15 334.40
DF/2021/295
PS BAU, Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre parkovisko pre bytovkami, 295/2021 46509496 2021-06-09 2021-06-15 360.00
DF/2021/293
Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Ráyusa 23A, 010 01 Žilina ročný prístup, 293/2021 31592503 2021-06-08 2021-06-15 375.46
DF/2021/292
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina máj MŠ, 292/2021 37865536 2021-06-08 2021-06-15 66.50
DF/2021/291
TAUes-Ing. Juraj Garaj, Gúrska 11, 940 01 Nové Zámky vypracovanie PD elektro ZS, 291/2021 47584246 2021-06-08 2021-06-15 100.00
DF/2021/290
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - máj MŠ, 290/2021 35763469 2021-06-08 2021-06-15 62.50
DF/2021/289
PLAYGROUND, s.r.o., Pažitná 23, 917 71 Trnava oslava MDD 47051990 2021-06-08 2021-06-15 710.00
DF/2021/288
ShowPortal, Starhradská 2, 810 00 Bratislava detská diskotéka MDD, 288/2021 47455993 2021-06-08 2021-06-15 425.00
DF/2021/287
Patrik Foltys PF-Comp, Štefánikova 50, 949 01 Nitra PC- sčítanie obzvat., 287/2021 36934747 2021-06-07 2021-08-03 864.00
DF/2021/286
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby máj, 286/2021 42179955 2021-06-07 2021-06-15 420.00
DF/2021/285
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - máj 285/2021 35743565 2021-06-07 2021-06-15 1058.19
DF/2021/284
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov ZM- jún 284/2021 198331 2021-06-04 2021-06-15 240.00
DF/2021/283
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - máj 283/2020 42049229 2021-06-04 2021-06-15 727.88
DF/2021/282
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - máj OU, 282/2021 35763469 2021-06-04 2021-06-18 49.61
DF/2021/281
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava Aplikácia Som IpN jún, 281/2021 51682265 2021-06-04 2021-06-15 300.00
DF/2021/280
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - máj, 280/2021 43824641 2021-06-03 2021-06-07 420.00
DF/2021/279
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn máj MŠ, 279/2021 37865536 2021-06-02 2021-06-07 238.70
DF/2021/278
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn máj MŠ, 278/2021 37865536 2021-06-02 2021-06-07 180.06
DF/2021/277
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn jún - TJ, 277/2021 35815256 2021-06-02 2021-06-07 114.00
DF/2021/276
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - jún OU, 276/2021 35815256 2021-06-02 2021-06-07 241.00
DF/2021/275
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn jún - ZS, 275//2021 35815256 2021-06-02 2021-06-07 142.00
DF/2021/274
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn jún klub dôch., 274/2021 35815256 2021-06-02 2021-06-07 26.00
DF/2021/273
All Music Service, Karpatské námestie 10A, 810 00 Bratislava smútočná hudba, 273/2021 48137171 2021-06-02 2021-06-07 12.50
DF/2021/272
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra internet jún ZS, 272/2021 36831522 2021-06-02 2021-06-07 10.00
DF/2021/271
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - jún, 271/2021 35743565 2021-06-01 2021-06-07 899.45
DF/2021/270
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - jún 270/2021 35743565 2021-06-01 2021-06-07 1388.55
DF/2021/269
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - jún, 269/2021 33708550 2021-06-01 2021-06-07 40.00
DF/2021/268
Petit Press, a.s., Nám. SNP 30, 811 01 Bratislava inzercia, 268/2021 35790253 2021-05-31 2021-06-07 99.50
DF/2021/267
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- apríl, 267/2021 37969358 2021-05-31 2021-06-07 3339.26
DF/2021/266
Fresco plus, Škultétyho 3030/1, 810 00 Bratislava ovocie + šťava MŠ, 266/2021 50012070 2021-05-28 2021-06-02 11.43
DF/2021/265
SYNERGOS, Hviezdoslavova 86/3461, 953 01 Zlaté Moravce energetický certifikát ICZS,265/2021 51318903 2021-05-27 2021-06-02 418.80
DF/2021/264
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava pripojenie odber. miesta MŠ, 264/2021 36361518 2021-05-27 335.52
DF/2021/263
AB-STAV, 157, 951 05 Malý Cetín modernizácia a rozšírenie CIZS v Obci IpN,263/2021 36548707 2021-05-27 2021-08-13 382387.80
DF/2021/262
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre odstránenie porevíznych závad MŠ, 262/2021 30756863 2021-05-27 2021-06-02 190.00
DF/2021/261
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre montáž osvetlenia v parku, 261/2021 30756863 2021-05-27 2021-06-02 404.00
DF/2021/260
Longbow, Novozámocká 191/4, 951 12 Ivanka pri Nitre rekonštrukcia strechy hrobky, 260/2021 36678309 2021-05-26 2021-05-28 4970.00
DF/2021/26
AntaStav, 667, 951 08 Golianovo oprava strechy bytovky, 26/2021 53418409 2021-01-27 2021-02-28 1350.20
DF/2021/259
LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava hasiace prístroje, 259/2021 48121347 2021-05-25 2021-05-28 167.20
DF/2021/258
LEDAS, Trnavská 70, 810 00 Bratislava ver.obst.modernizácia CIZS, 258/2021 35886609 2021-05-25 2021-05-28 1200.00
DF/2021/257
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- apríl, 257/2021 37969358 2021-05-24 2021-05-28 4262.26
DF/2021/256
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 256/2021 47821779 2021-05-20 2021-05-24 2920.32
DF/2021/255
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP kosci, 255/2021 36564991 2021-05-19 2021-05-20 166.67
DF/2021/254
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 254/2021 22819983 2021-05-18 2021-05-20 2271.65
DF/2021/253
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 253/2021 22819983 2021-05-18 2021-05-20 2087.14
DF/2021/252
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra internet máj ZS, 252/2021 36831522 2021-05-18 2021-05-20 10.00
DF/2021/251
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra montáž osvetlenia, 251/2021 31447929 2021-05-18 2021-05-31 53.39
DF/2021/250
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby- apríl, 250/2021 45735603 2021-05-18 2021-05-20 646.00
DF/2021/249
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil,249/2021 35763469 2021-05-17 2021-05-20 127.50
DF/2021/248
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra montáž osvetlenia, 248/2021 31447929 2021-05-14 2021-05-31 58.30
DF/2021/247
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie odpadu - apríl, 247/2021 37969358 2021-05-14 2021-05-20 240.00
DF/2021/246
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 246/2021 35697270 2021-05-13 2021-05-20 26.90
DF/2021/245
EURO žalúzie, Hornočermánska 71B, 949 01 Nitra žalúzie ZS, 245/2021 34868712 2021-05-13 2021-05-17 1650.05
DF/2021/244
Peter Nemček MIRTA, Cintorínska 13, 949 01 Nitra pohreb občana Františka Špireka, 244/2021 34870474 2021-05-12 2021-05-13 797.17
DF/2021/243
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra montáž osvetlenia, 243/2021 31447929 2021-05-12 2021-05-31 604.16
DF/2021/242
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 242/2021 32755481 2021-05-12 2021-05-17 55.00
DF/2021/241
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre revízia elektroinštalácie, 241/2021 30756863 2021-05-12 2021-05-17 260.00
DF/2021/240
TECHNICKÁ INŚPEKCIA, a.s., Trnavská cesta 56, 821 00 Bratislava úradná skúška elekt. ZS, 240/2021 36653004 2021-05-12 2021-05-17 396.00
DF/2021/239
Up Slovensko, Vajnorská 32, 851 00 Bratislava stravné poukážky, 239/2021 31396674 2021-05-12 4055.14
DF/2021/238
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ- apríl, 238/2021 37865536 2021-05-11 2021-05-17 211.56
DF/2021/237
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 237/2021 17682258 2021-05-11 2021-05-17 921.48
DF/2021/236
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 949 09 Lužianky zber odpadu, 236/2021 31434347 2021-05-11 2021-05-17 231.60
DF/2021/235
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - apríl, 235/2020 43824641 2021-05-11 2021-05-17 420.00
DF/2021/234
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina február MŠ, 233/2021 37865536 2021-05-11 2021-05-17 80.35
DF/2021/233
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina marec MŠ, 233/2021 37865536 2021-05-11 2021-05-17 70.00
DF/2021/232
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn aprí lMŠ, 232/2021 37865536 2021-05-11 2021-05-17 321.35
DF/2021/231
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn aprí lMŠ, 231/2021 37865536 2021-05-11 2021-05-17 456.30
DF/2021/230
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov máj 230/2021 31447929 2021-05-07 2021-05-13 334.40
DF/2021/229
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- apríl 229/2021 50105272 2021-05-07 2021-05-13 9089.70
DF/2021/228
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - apríl MŠ, 228/2021 35763469 2021-05-07 2021-05-13 61.09
DF/2021/227
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - apríl 227/2020 42049229 2021-05-07 2021-05-13 678.28
DF/2021/226
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov ZM- máj 226/2021 198331 2021-05-07 2021-05-13 240.00
DF/2021/225
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 949 09 Lužianky zber odpadu, 225/2021 31434347 2021-05-07 2021-05-13 463.20
DF/2021/224
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 224/2021 47821779 2021-05-07 2021-05-13 600.00
DF/2021/223
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 223/2021 47821779 2021-05-07 2021-05-13 600.00
DF/2021/222
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby apríl, 222/2021 42179955 2021-05-07 2021-05-13 420.00
DF/2021/221
Jozef Szombat, 119, 951 35 Veľké Zálužie montáž komínového systému, 221/2021 33708053 2021-05-05 2021-05-13 468.50
DF/2021/220
Rastislav Bíro, Šudolská 1B, 949 01 Nitra dezinfekčné prostriedky testovanie, 220/2021 40496139 2021-05-05 2021-05-13 144.00
DF/2021/219
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - apríl 219/2021 35743565 2021-05-05 2021-05-13 1316.29
DF/2021/218
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra prenájom kontajnerov- máj, 218/2021 35941472 2021-05-05 2021-05-13 990.00
DF/2021/217
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava Aplikácia Som IpN máj, 217/2021 51682265 2021-05-04 2021-05-13 300.00
DF/2021/216
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn máj - TJ, 216/2021 35815256 2021-05-04 2021-05-07 114.00
DF/2021/215
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - máj OU, 215/2021 35815256 2021-05-04 2021-05-07 241.00
DF/2021/214
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn máj - ZS, 214//2021 35815256 2021-05-04 2021-05-07 142.00
DF/2021/213
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn máj klub dôch.,213/2021 35815256 2021-05-04 2021-05-07 26.00
DF/2021/212
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon -apríl OU, 212/2021 35763469 2021-05-03 2021-05-18 49.61
DF/2021/211
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - máj, 211/2021 33708550 2021-05-03 2021-05-07 40.00
DF/2021/210
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - máj, 210/2021 35743565 2021-05-03 2021-05-07 870.23
DF/2021/209
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - máj 209/2021 35743565 2021-05-03 2021-05-07 1172.61
DF/2021/208
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potreby, 208/2021 36657719 2021-04-29 2021-05-07 195.30
DF/2021/207
ROTA plus, Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava OOPP MŠ, 207/2021 47198605 2021-04-28 2021-04-29 612.09
DF/2021/206
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn marec MŠ, 206/2021 37865536 2021-04-28 2021-04-29 358.12
DF/2021/205
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn marec MŠ, 205/2021 37865536 2021-04-28 2021-04-29 600.45
DF/2021/204
Rastislav Bíro, Šudolská 1B, 949 01 Nitra dezinfekčné prostriedky testovanie, 204/2021 40496139 2021-04-26 2021-04-27 480.00
DF/2021/203
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 203/2021 22819983 2021-04-21 2021-04-27 1539.65
DF/2021/202
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 202/2021 47821779 2021-04-21 2021-04-27 600.00
DF/2021/201
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 201/2021 47821779 2021-04-21 2021-04-27 600.00
DF/2021/200
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 200/2021 47821779 2021-04-20 2021-04-27 2616.10
DF/2021/199
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- marec, 199/2021 37969358 2021-04-20 2021-04-27 4016.70
DF/2021/198
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre montáž elektromeru, 198/2021 30756863 2021-04-20 2021-04-27 169.00
DF/2021/197
Jozef Szombat, 119, 951 35 Veľké Zálužie revízia komínov, 197/2021 33708053 2021-04-20 2021-04-27 97.70
DF/2021/196
PYROKOMPLET, 852, 925 81 Diakovce respirátory 36281280 2021-04-19 2021-04-27 661.00
DF/2021/195
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 195/2021 22819983 2021-04-19 2021-04-27 505.64
DF/2021/194
Ing. Michal Németh GARDENING, Sidl. Žitava 1403/20, 952 01 Vráble jarná údržba výsadby, 194/2021 48048640 2021-04-19 2021-04-19 180.00
DF/2021/193
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 193/2021 47821779 2021-04-19 2021-04-19 600.00
DF/2021/192
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil,192/2021 35763469 2021-04-19 2021-04-19 126.00
DF/2021/191
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- marec, 191/2021 37969358 2021-04-16 2021-04-19 3217.01
DF/2021/190
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie odpadu - marec, 190/2021 37969358 2021-04-16 2021-04-19 120.00
DF/2021/189
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava osvetlenia, 189/2021 31447929 2021-04-16 2021-04-30 81.54
DF/2021/188
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- marec 188/2021 50105272 2021-04-16 2021-04-19 9096.49
DF/2021/187
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby- marec, 187/2021 45735603 2021-04-16 2021-04-19 73.60
DF/2021/186
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby- marec, 186/2021 45735603 2021-04-16 2021-04-19 70.40
DF/2021/185
CONNECT - Ing.Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Brod šatňový blok testovanie, 185/2021 17644429 2021-04-14 2021-04-19 40.00
DF/2021/184
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - marec, 184/2020 43824641 2021-04-14 2021-04-18 420.00
DF/2021/183
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 183/2021 35697270 2021-04-13 2021-04-19 26.90
DF/2021/182
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra prenájom kontajnerov- marec, 182/2021 35941472 2021-04-13 2021-04-19 990.00
DF/2021/181
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - marec 181/2021 42049229 2021-04-13 2021-04-19 890.32
DF/2021/180
Longbow, Novozámocká 191/4, 951 12 Ivanka pri Nitre preddavok-rekonštrukcia hrobky, 180/2021 projekt Ösök, Predkovia 36678309 2021-04-12 2021-04-19 14538.00
DF/2021/179
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 949 09 Lužianky zber odpadu, 179/2021 31434347 2021-04-09 2021-04-19 555.84
DF/2021/178
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov apríl 178/2021 31447929 2021-04-09 2021-04-19 334.40
DF/2021/177
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov ZM-j apríl 177/2021 198331 2021-04-09 2021-04-19 240.00
DF/2021/176
FLEURETTE, Vlčany 1316, 925 84 Vlčany drvenie odpadu, 176/2021 50609963 2021-04-08 2021-04-18 1380.60
DF/2021/175
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica školenie účto, 175/2021 36041688 2021-04-08 2021-04-19 45.00
DF/2021/174
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ- marec, 174/2021 37865536 2021-04-08 2021-04-19 203.36
DF/2021/173
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - marec MŠ, 173/2021 35763469 2021-04-08 2021-04-18 61.09
DF/2021/172
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke I.Q, 172/2020 46333045 2021-04-08 2021-04-18 866.78
DF/2021/171
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 171/2021 47821779 2021-04-08 2021-04-18 600.00
DF/2021/170
LDTE, Červeňova 39, 949 01 Nitra softvérové práce,január-marec 170/2020 50984641 2021-04-07 2021-04-18 750.00
DF/2021/169
STIEFEL EUROCART, Ružinovská 1/A, 821 00 Bratislava transfer MŠ- múdre hranie, 169/2021 31360513 2021-04-07 2021-04-18 248.50
DF/2021/168
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena ventilov, 168/2021 31447929 2021-04-07 2021-04-30 57.61
DF/2021/167
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava potrubia, 167/2021 31447929 2021-04-07 2021-04-30 827.04
DF/2021/166
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - marec 166/2021 35743565 2021-04-07 2021-04-18 1685.60
DF/2021/165
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - apríl, 165/2021 33708550 2021-04-07 2021-04-18 40.00
DF/2021/164
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn apríl - TJ, 164/2021 35815256 2021-04-07 2021-04-18 114.00
DF/2021/163
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - apríl OU, 163/2021 35815256 2021-04-07 2021-04-18 241.00
DF/2021/162
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn apríl - ZS, 162//2021 35815256 2021-04-07 2021-04-18 142.00
DF/2021/161
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn apríl- klub dôch., 161/2021 35815256 2021-04-07 2021-04-18 26.00
DF/2021/160
NOMIland, sr.o., Magnezitárska 11, 040 01 Košice transfer MŠ- múdre hranie, 160/2021 36174319 2021-04-07 2021-04-18 293.16
DF/2021/159
MAQUITA, Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno transfer MŠ-hravé hranie, 159/2021 36316881 2021-04-07 251.97
DF/2021/158
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby marec, 158/2021 42179955 2021-04-07 2021-04-18 420.00
DF/2021/157
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. I.Q, 157/2021 22819983 2021-04-07 2021-04-18 478.80
DF/2021/156
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - marec OU, 156/2021 35763469 2021-04-06 2021-04-19 51.47
DF/2021/154
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava Aplikácia Som IpN apríl, 154/2021 51682265 2021-04-06 2021-04-18 300.00
DF/2021/152
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - apríl, 152/2021 35743565 2021-04-06 2021-04-18 870.23
DF/2021/151
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - apríl 151/2021 35743565 2021-04-06 2021-04-18 1172.61
DF/2021/150
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava lízing kopírky II.Q 1/2021 43878989 2021-04-06 2021-04-18 270.25
DF/2021/149
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP-testovanie, 149/2021 36564991 2021-04-01 2021-04-18 159.95
DF/2021/148
UNIMONT - Zdenko Maďar, Sídl. KAŚKA 920, 952 01 Vráble oprava ver. rozhlasu, 148/2021 33648981 2021-03-31 2021-04-18 464.64
DF/2021/147
CONNECT - Ing.Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Brod šatňový blok testovanie, 147/2021 17644429 2021-03-26 2021-03-31 22.00
DF/2021/146
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odabočenie vodov. prípojky, 146/2021 Porubský 36550949 2021-03-26 2021-03-31 187.99
DF/2021/145
Farba laky, L&Š, s.r.o., Novozámocká 199, 949 01 Nitra farba na plot, 145/2021 36555720 2021-03-26 2021-03-31 138.86
DF/2021/144
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP-testovanie, 144/2021 36564991 2021-03-26 2021-03-31 159.95
DF/2021/143
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn február MŠ, 143/2021 37865536 2021-03-26 2021-03-31 450.00
DF/2021/142
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn február MŠ, 142/2021 37865536 2021-03-26 2021-03-31 626.60
DF/2021/141
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina január MŠ, 141/2021 37865536 2021-03-26 2021-03-31 75.60
DF/2021/140
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina február MŠ, 140/2021 37865536 2021-03-26 2021-03-31 80.35
DF/2021/139
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 139/2021 47821779 2021-03-24 2021-03-31 600.00
DF/2021/138
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 138/2021 47821779 2021-03-24 2021-03-31 600.00
DF/2021/137
RAUGAS, Novomestského 498/11, 949 01 Nitra revízia plyn. zariadení, 137/2021 51054337 2021-03-24 2021-03-31 340.00
DF/2021/136
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 136/2021 32755481 2021-03-24 2021-03-31 55.00
DF/2021/135
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 135/2021 17682258 2021-03-22 2021-03-31 391.20
DF/2021/134
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-február, 134/2021 37969358 2021-03-22 2021-03-31 3090.81
DF/2021/133
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby- február, 133/2021 45735603 2021-03-22 2021-03-31 60.00
DF/2021/132
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby- február, 132/2021 45735603 2021-03-22 2021-03-31 59.20
DF/2021/131
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 131/2021 17682258 2021-03-19 2021-03-31 400.80
DF/2021/130
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP-testovanie, 130/2021 36564991 2021-03-19 2021-03-31 104.72
DF/2021/129
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP-testovanie, 129/2021 36564991 2021-03-19 2021-03-31 99.00
DF/2021/128
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - január OU, 128/2021 35763469 2021-03-18 47.21
DF/2021/127
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn január MŠ, 127/2021 37865536 2021-03-18 2021-03-31 300.00
DF/2021/126
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn január MŠ, 126/2021 37865536 2021-03-18 2021-03-31 379.90
DF/2021/125
Kníhkupectvo Viera, Kmeťkova 26, 949 01 Nitra knihy z projektu, 125/2021 43909680 2021-03-18 2021-03-31 206.37
DF/2021/124
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - február, 124/2021 43824641 2021-03-18 2021-03-31 420.00
DF/2021/123
GEOTOM, ul. Rínok 256, 951 35 Veľké Zálužie zameranie ZS, 123/2021 44671181 2021-03-17 2021-03-31 396.00
DF/2021/122
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica školenie dane, 122/2021 36041688 2021-03-17 2021-03-31 45.00
DF/2021/121
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil,1212021 35763469 2021-03-16 2021-03-31 126.00
DF/2021/120
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre grafické práce, 120/2021 43868878 2021-03-15 2021-03-31 216.96
DF/2021/119
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ- február, 119/2021 37865536 2021-03-15 2021-03-31 114.80
DF/2021/118
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 118/2021 35697270 2021-03-15 2021-03-31 26.90
DF/2021/117
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 1162021 47821779 2021-03-15 2021-03-31 1551.38
DF/2021/116
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 116/2021 47821779 2021-03-15 2021-03-31 600.00
DF/2021/115
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 115/2021 47821779 2021-03-15 2021-03-31 600.00
DF/2021/114
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 114/2021 22819983 2021-03-12 2021-03-31 194.81
DF/2021/113
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potreby, 113/2021 36657719 2021-03-12 2021-03-31 128.82
DF/2021/112
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - február 112/2021 42049229 2021-03-12 2021-03-31 657.60
DF/2021/111
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby február, 111/2021 42179955 2021-03-12 2021-03-31 420.00
DF/2021/110
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- február 110/2021 50105272 2021-03-11 2021-03-31 12008.42
DF/2021/109
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 109/2021 17682258 2021-03-11 2021-03-31 602.88
DF/2021/108
Patrik Foltys PF-Comp, Štefánikova 50, 949 01 Nitra MS office, 108/2021 36934747 2021-03-10 2021-03-31 420.00
DF/2021/107
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-február, 107/2021 37969358 2021-03-10 2021-03-31 2691.16
DF/2021/106
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - február MŠ, 106/2021 35763469 2021-03-09 2021-03-31 61.09
DF/2021/105
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra prenájom kontajnerov - marec 105/2021 35941472 2021-03-09 2021-03-31 990.00
DF/2021/104
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre revízia elektroinštalácie, 104/2021 30756863 2021-03-08 2021-03-31 490.00
DF/2021/103
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 103/2021 47821779 2021-03-08 2021-03-31 600.00
DF/2021/102
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 102/2021 47821779 2021-03-08 2021-03-31 1200.00
DF/2021/101
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 101/2021 22819983 2021-03-05 2021-03-31 457.86
DF/2021/100
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - február OU, 100/2021 35763469 2021-03-05 2021-03-31 47.00
DF/2021/099
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - február 99/2021 35743565 2021-03-03 2021-03-31 1621.70
DF/2021/098
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov ZM- marec, 98/2021 198331 2021-03-02 2021-03-31 240.00
DF/2021/097
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn marec - TJ, 97/2021 35815256 2021-03-02 2021-03-31 114.00
DF/2021/096
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - marec OU, 96/2021 35815256 2021-03-02 2021-03-31 241.00
DF/2021/095
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn marec - ZS, 95//2021 35815256 2021-03-02 2021-03-31 142.00
DF/2021/094
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn marec - klub dôch., 94/2021 35815256 2021-03-02 2021-03-31 26.00