Faktúry

Úvod / Faktúry

Filtrovať faktúry: 2024202320222021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Interné číslo
DFZ/2019/008
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica predplatné 36631124 2019-12-06 2019-12-31 30.30
DFZ/2019/007
TT HOLDING, Tišňovská 2029/51 Kuřim okná 24171034 2019-10-15 2019-10-31 761.40
DFZ/2019/005
Up Slovensko, Vajnorská 32, 851 00 Bratislava stravné poukážky 31396674 2019-05-02 2019-05-31 4055.14
DFZ/2019/004
VERLAG DASHOFER, s r.o., Žlezničiarska 13, 811 01 Bratislava predplatné služby, 35730129 2019-04-23 2019-04-30 225.48
DFZ/2019/003
Profesionálny register, Michalská 9, 810 00 Bratislava reklamné služby 46938079 2019-02-21 2019-02-28 240.00
DFZ/2019/002
Up Slovensko, Vajnorská 32, 851 00 Bratislava stravné poukážky 31396674 2019-02-01 2019-02-28 2435.94
DFZ/2019/001
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 00 Bratislava doména, 1/2019 36421928 2019-01-03 2019-01-31 54.65
DF/2019/666
TOPSET solutions s.r.o., Hollého 2366/25, 900 31 Stupava aktualizácia programov, 666/2019 46919805 2019-12-31 8.40
DF/2019/665
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina DHZ, 665/2019 198331 2019-12-31 265.10
DF/2019/664
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- december, 664/2019 37969358 2019-12-31 5129.76
DF/2019/663
SPP Distribúia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava oprava a údržba PZ, 663/2019 35910739 2019-12-31 176.34
DF/2019/662
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 662/2019 35763469 2019-12-31 100.97
DF/2019/661
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt.plyn-TJ, 662/2019 35815256 2019-12-31 9.74
DF/2019/660
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt. plyn-OU- 660/2019 35815256 2019-12-31 -117.23
DF/2019/659
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt.plyn ZS, 659/2019 35815256 2019-12-31 -64.82
DF/2019/658
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt.plyn-klub, dôch., 658/2019 35815256 2019-12-31 -17.08
DF/2019/657
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen soc. služby - december, 657/2019 45735603 2019-12-31 138.00
DF/2019/656
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 656/2019 22819983 2019-12-31 272.95
DF/2019/655
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- december 655/2019 50105272 2019-12-31 8702.87
DF/2019/654
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra prevádzka vodovodu, 654/2019 36550949 2019-12-31 398.33
DF/2019/653
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra prevádzka vodovodu, 653/2019 36550949 2019-12-31 142.90
DF/2019/652
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra prevádzka vodovodu, 652/2019 36550949 2019-12-31 398.33
DF/2019/651
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. IV.Q, 651/2019 22819983 2019-12-31 478.80
DF/2019/650
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra servisné práce, 650/2019 31447929 2019-12-31 363.67
DF/2019/649
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon -december MŠ, 649/2019 35763469 2019-12-31 59.10
DF/2019/648
Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 00 Bratislava KC pečať, 648/2019 35975946 2019-12-31 32.40
DF/2019/647
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - december, 647/2019 35743565 2019-12-31 313.10
DF/2019/646
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke, 646/2019 46333045 2019-12-31 428.39
DF/2019/645
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - december 645/2019 42049229 2019-12-31 152.00
DF/2019/644
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby- december, 644/2019 47228911 2019-12-31 200.00
DF/2019/643
PS BAU, Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre likvidácia čiernej skládky, 643/2019 46509496 2019-12-31 1158.00
DF/2019/642
DEXIA banka Slovensko a.s., Hodžova 1, 010 01 Žilina ročné vedenie účtu cen. papierov, 642/2019 31575951 2019-12-31 2019-12-31 67.40
DF/2019/641
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina -december, 641/2019 35743565 2019-12-31 1145.47
DF/2019/640
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - december OU, 640/2019 35763469 2019-12-31 47.15
DF/2019/639
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd- december 639/2019 43824641 2019-12-31 420.00
DF/2019/638
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd- november 638/2019 43824641 2019-12-31 420.00
DF/2019/637
Ambrelo oz, Sputnikova 19, 810 00 Bratislava vianočný koncert, 637/2019 30869455 2019-12-21 550.00
DF/2019/636
ELEMENTRIX, U Vetrníku 31, 58601 Jihlava učebné pomôcky predškoláci, 636/2019 27753956 2019-12-20 110.00
DF/2019/635
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava- december MŠ, 635/2019 37865536 2019-12-20 2019-12-31 127.92
DF/2019/634
RCS reklama, Novozámocká 57, 949 01 Nitra kanc. potreby, 634/2019 45402051 2019-12-20 2019-12-31 48.76
DF/2019/633
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica predplatné predškoláci, 633/2019 36631124 2019-12-20 30.30
DF/2019/632
SPORTIKA GROUP, Klincová 37, 814 21 Bratislava – mestská časť Star 47609338 2019-12-20 2019-12-31 3751.00
DF/2019/631
ARCH-STRUCTURE, Hodžova 54, 949 01 Nitra projek - zateplenie šatní TJ, 631/2019 44657447 2019-12-20 3200.00
DF/2019/630
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre správa webstránky, 630/2019 43868878 2019-12-19 180.00
DF/2019/629
Alexander Tóth, Vinohradnícka 56, 941 07 Veľký Kýr 41760221 2019-12-19 2019-12-31 102.67
DF/2019/628
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 628/2019 22819983 2019-12-19 2019-12-31 93.01
DF/2019/627
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka, Novozámocká 265, 951 12 Ivanka pri Nitre posedenie s poslancami 627/2019 14042151 2019-12-18 2019-12-31 867.10
DF/2019/626
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO bio - december 625/2019 37969358 2019-12-18 2019-12-31 1250.90
DF/2019/625
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- november, 625/2019 37969358 2019-12-18 2019-12-31 7662.76
DF/2019/624
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancel.potreby, 624/2019 36657719 2019-12-18 2019-12-31 55.27
DF/2019/623
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil,623/2019 35763469 2019-12-14 2019-12-31 105.46
DF/2019/622
OZ SIPKA, 77, 956 12 Preseľany mikulášska oslava, 622/2019 42044405 2019-12-16 2019-12-31 450.00
DF/2019/621
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 621/2019 35697270 2019-12-13 2019-12-31 21.92
DF/2019/620
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO - november, 620/2019 37969358 2019-12-13 2019-12-31 2415.62
DF/2019/619
Peter Mesároš, Krškanská 5, 949 01 Nitra oprava Ocrávia, 619/2019 43043127 2019-12-12 2019-12-31 246.00
DF/2019/618
RM Gastro - JAZ, Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom konvektomat ZŠ, 618/2019 34153004 2019-12-12 2019-12-31 9099.48
DF/2019/617
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka, Novozámocká 265, 951 12 Ivanka pri Nitre posedenie pod jedličkou JD, 617/2019 14042151 2019-12-12 2019-12-31 649.60
DF/2019/616
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen oc. služby, 616/2019 45735603 2019-12-12 2019-12-31 46.00
DF/2019/615
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - november MŠ, 615/2019 35763469 2019-12-12 2019-12-31 59.68
DF/2019/614
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM-december, 614/2019 198331 2019-12-12 2019-12-31 120.00
DF/2019/613
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava kúrenia Opoldová, 613/2019 31447929 2019-12-12 2019-12-31 44.40
DF/2019/612
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra vypracovanie bezp.dokumentácie, 612/2019 51113325 2019-12-12 2019-12-31 720.00
DF/2019/611
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 810 00 Bratislava školenie DHZ, 611/2019 00177474 2019-12-11 2019-12-31 100.00
DF/2019/610
Edo.sk, Krakovská 94, 95112 Ivanka pri Nitre kultúrne obecné podujatia,610/2019 37450492 2019-12-11 2019-12-31 210.00
DF/2019/609
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - november OU, 609/2019 35763469 2019-12-11 2019-12-31 47.00
DF/2019/608
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina november - 608/2019 35743565 2019-12-11 2019-12-31 1195.49
DF/2019/607
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- november 607/2019 50105272 2019-12-11 2019-12-31 10015.06
DF/2019/606
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 949 09 Lužianky vývoz kontajnerov, 606/2019 31434347 2019-12-06 2019-12-31 122.62
DF/2019/605
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby- november, 605/2019 47228911 2019-12-05 2019-12-31 200.00
DF/2019/604
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- december 604/2019 31447929 2019-12-04 2019-12-31 326.80
DF/2019/603
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - november 603/2019 42049229 2019-12-04 2019-12-31 160.00
DF/2019/602
FUNNY SPORT SLOVENSKO, Dlhá 89/B, 949 01 Nitra oprava umelý trávnik,-park 602/2019 36536245 2019-12-04 2019-12-31 14990.98
DF/2019/601
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra technik BOZP- december 601/2019 33708550 2019-12-03 2019-12-31 40.00
DF/2019/600
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava- november MŠ, 600/2019 37865536 2019-12-03 2019-12-31 149.24
DF/2019/599
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina -december, 599/2019 35743565 2019-12-03 2019-12-31 1224.25
DF/2019/598
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - december, 598/2019 35743565 2019-12-03 2019-12-31 756.59
DF/2019/597
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-TJ- december, 597/2019 35815256 2019-12-03 2019-12-31 130.00
DF/2019/596
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-OU- december, 596/2019 35815256 2019-12-03 2019-12-31 296.00
DF/2019/595
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- december 595/2019 35815256 2019-12-03 2019-12-31 169.00
DF/2019/594
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- december 594/2019 35815256 2019-12-03 2019-12-31 30.00
DF/2019/593
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava okien a dverí, 593/2019 31447929 2019-12-02 2019-12-31 637.92
DF/2019/592
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vod.prípojky, Imrich Letko 592/2019 36550949 2019-11-28 2019-12-31 177.40
DF/2019/591
RM Gastro - JAZ, Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom varný kotol ZŠ, 591/2019 34153004 2019-11-27 2019-12-31 3748.80
DF/2019/590
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava bleskozvodu, 590/2019 30756863 2019-11-26 2019-12-31 1728.00
DF/2019/589
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-oktober, 589/2019 37969358 2019-11-26 2019-12-31 6651.96
DF/2019/588
CESTY NITRA, Murgašova 6, 949 01 Nitra oprava uliceAbelová., 588/2019 34128344 2019-11-25 2019-12-31 426.00
DF/2019/587
CESTY NITRA, Murgašova 6, 949 01 Nitra rekonštrukcia ulice Hornocint., 587/2019 34128344 2019-11-25 2019-12-31 25502.57
DF/2019/586
KEO , s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce licencia rok 2020, 586/2019 36739464 2019-11-25 2019-12-31 80.82
DF/2019/585
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 585/2019 32755481 2019-11-25 2019-12-31 180.00
DF/2019/584
KANÁL SERVIS, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom mob. WC,584/2019 46148353 2019-11-22 2019-12-31 80.00
DF/2019/583
KANÁL SERVIS, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre čistenie potrubia,583/2019 46148353 2019-11-22 2019-12-31 247.00
DF/2019/582
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra klampiarske práce, 582/2019 31447929 2019-11-22 2019-12-31 102.24
DF/2019/581
ZO - RVC, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra diár, 581/2019 0034006656 2019-11-22 2019-12-31 91.20
DF/2019/580
Officce DEPOT, Prievozská 4/B, 821 00 Bratislava kancelárske potreby,, 580/2019 36192384 2019-11-20 2019-12-31 33.76
DF/2019/579
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO - oktober 579/2019 37969358 2019-11-19 2019-12-31 2625.95
DF/2019/578
JA-BL-KO ct, J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky proj.zámer- nákup odmetacieho vozidla, 578/2019 46845160 2019-11-18 2019-12-31 960.00
DF/2019/577
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava ver. osvetlenia,577/2019 36544141 2019-11-18 2019-12-31 345.84
DF/2019/576
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- oktober 576/2019 50105272 2019-11-18 2019-12-31 7871.81
DF/2019/575
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 4x mobil, 574/2019 35763469 2019-11-18 2019-12-31 110.72
DF/2019/574
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadla kan, 574/2019 22819983 2019-11-15 2019-12-31 405.53
DF/2019/573
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 573/2019 17682258 2019-11-15 2019-12-31 794.04
DF/2019/572
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina oktober MŠ, 572/2019 37865536 2019-11-15 2019-12-31 138.50
DF/2019/571
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava okien a dverí, 571/2019 31447929 2019-11-14 2019-12-31 156.67
DF/2019/570
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 570/2019 22819983 2019-11-14 2019-12-31 1180.00
DF/2019/569
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra vypracovanie žiadosti EF, 569/2019 22819983 2019-11-14 2019-12-31 443.28
DF/2019/568
Juraj Konig, Orolská 22, 951 12 Ivanka pri Nitre dotácia SPP-zemné práce, 568/2019 46757945 2019-11-14 2019-11-30 1417.00
DF/2019/567
Veríme v Zábavu, Pod Brezinou 3745, 911 01 Trenčín detské ihrisko park, 567/2019 46167145 2019-11-13 2019-11-30 8870.00
DF/2019/566
PROROZVOJ, Dostojevského rad 2550/19, 814 21 Bratislava – mestská časť Star spracovanie žiadosti Wifi, 566/2019 50451022 2019-11-13 2019-11-30 850.00
DF/2019/565
Peter Mesároš, Krškanská 5, 949 01 Nitra oprava CADDY, 565/2019 43043127 2019-11-13 2019-11-30 1354.80
DF/2019/564
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra rozbor vody, 564/2019 36550949 2019-11-13 2019-11-30 154.66
DF/2019/563
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM- november, 563/2019 198331 2019-11-13 2019-11-30 120.00
DF/2019/562
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 562/2019 35697270 2019-11-13 2019-11-30 21.92
DF/2019/561
Ing. Michal Németh GARDENING, Sidl. Žitava 1403/20, 952 01 Vráble záhradné úpravy, 561/2019 48048640 2019-11-12 2019-11-30 4851.19
DF/2019/560
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - september 560/2019 42049229 2019-11-12 2019-11-30 184.00
DF/2019/559
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- november 559/2019 31447929 2019-11-12 2019-11-30 326.80
DF/2019/558
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 949 09 Lužianky vývoz kontajnerov, 558/2019 31434347 2019-11-11 2019-11-30 132.80
DF/2019/557
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 557/2019 22819983 2019-11-11 2019-11-30 291.85
DF/2019/556
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina oktober - 556/2019 35743565 2019-11-11 2019-11-30 1007.11
DF/2019/555
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - oktober MŠ 555/2019 35763469 2019-11-07 2019-11-30 59.96
DF/2019/554
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné- september MŠ, 554/2019 37865536 2019-11-06 2019-11-30 41.60
DF/2019/553
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné- oktober MŠ, 553/2019 37865536 2019-11-06 2019-11-30 39.00
DF/2019/552
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn oktober MŠ, 552/2019 37865536 2019-11-06 2019-11-30 269.32
DF/2019/551
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn oktober MŠ, 551/2019 37865536 2019-11-06 2019-11-30 178.44
DF/2019/550
TT HOLDING, Tišňovská 2029/51 Kuřim oprava okna+dvere OU, 550/2019 24171034 2019-11-06 2019-11-30 762.10
DF/2019/549
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby- oktober, 549/2019 47228911 2019-11-06 2019-11-30 200.00
DF/2019/548
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - oktober OU, 548/2019 35763469 2019-11-06 2019-11-30 57.31
DF/2019/547
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava- oktober MŠ, 547/2019 37865536 2019-11-05 2019-11-30 160.72
DF/2019/546
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-TJ- november, 546/2019 35815256 2019-11-05 2019-11-30 130.00
DF/2019/545
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-OU- november, 545/2019 35815256 2019-11-05 2019-11-30 296.00
DF/2019/544
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- november 544/2019 35815256 2019-11-05 2019-11-30 169.00
DF/2019/543
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- november 543/2019 35815256 2019-11-05 2019-11-30 30.00
DF/2019/542
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - november, 542/2019 35743565 2019-11-05 2019-11-30 756.59
DF/2019/541
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - november, 541/2019 35743565 2019-11-05 2019-11-30 1224.25
DF/2019/540
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd- oktober 540/2019 43824641 2019-11-05 2019-11-30 420.00
DF/2019/539
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra technik BOZP- november, 539/2019 33708550 2019-11-04 2019-11-30 40.00
DF/2019/538
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra oprava kamerového systému, 538/2019 36831522 2019-10-30 2019-11-30 2365.20
DF/2019/537
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava rozvádzača OU, 537/2019 30756863 2019-10-28 2019-11-30 155.00
DF/2019/536
OLYMP-Jozef Smrohola, Madarovská 145, 935 87 Santovka darčekový tovar, 536/2019 32581190 2019-10-25 2019-11-30 540.36
DF/2019/535
ARCH-STRUCTURE, Hodžova 54, 949 01 Nitra projektová štúdia, 535/2019 44657447 2019-10-24 2019-11-30 1680.00
DF/2019/534
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - september 534/2019 42049229 2019-10-24 2019-10-31 168.00
DF/2019/533
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO - september 533/2019 37969358 2019-10-23 2019-10-31 3671.25
DF/2019/532
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra plstové kontajnery,532/2019 17682258 2019-10-23 2019-10-31 1180.80
DF/2019/531
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancel.potreby,531/2019 36657719 2019-10-23 2019-10-31 117.11
DF/2019/530
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava traktor, 530/2019 198331 2019-10-23 2019-10-31 343.50
DF/2019/529
Tibor Vereš, Lúčna 1, 927 15 Šaľa oprava soc. zariadenia KD, 529/2019 41454448 2019-10-22 2019-10-31 770.00
DF/2019/528
LARA AR, Novozámocká 183, 951 12 Ivanka pri Nitre dotácia SPP- lavičky, 528/2019 52378012 2019-10-21 2019-10-31 1635.60
DF/2019/527
Pavol Baláž, Odbojárov 1609/22, 953 01 Zlaté Moravce registrat. práce, 527 51887746 2019-10-21 2019-10-31 100.00
DF/2019/526
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava ver. osvetlenia,526/2019 36544141 2019-10-21 2019-10-31 120.00
DF/2019/525
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 525/2019 22819983 2019-10-18 2019-10-31 3003.14
DF/2019/524
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil,524/2019 35763469 2019-10-18 2019-10-31 111.16
DF/2019/523
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 523/2019 35697270 2019-10-16 2019-10-31 37.25
DF/2019/522
LEX AUDIT, s.r.o., Damborského 3, 949 01 Nitra audit 2018 36541788 2019-10-16 2019-10-31 1920.00
DF/2019/521
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO - september 521/2019 37969358 2019-10-14 2019-10-31 2721.22
DF/2019/520
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd- september 520/2019 43824641 2019-10-14 2019-10-31 420.00
DF/2019/519
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn september MŠ, 519/2019 37865536 2019-10-14 2019-10-31 73.55
DF/2019/518
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn september MŠ, 518/2019 37865536 2019-10-14 2019-10-31 93.07
DF/2019/517
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina september MŠ, 517/2019 37865536 2019-10-14 2019-10-31 64.20
DF/2019/516
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné cintorín, 516/2019 36550949 2019-10-10 2019-12-31 60.92
DF/2019/515
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné ZS, 515/2019 36550949 2019-10-10 2019-12-31 180.18
DF/2019/514
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vodné holubári, 514/2019 36550949 2019-10-10 2019-10-31 3.89
DF/2019/513
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre podpora cestovného ruchu v obci, 513/2019 43868878 2019-10-10 2019-10-31 1454.40
DF/2019/512
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- september 512/2019 50105272 2019-10-10 2019-10-31 7498.00
DF/2019/511
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-,oktober 511/2019 31447929 2019-10-10 2019-10-31 326.80
DF/2019/510
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. september elektrina 510/2019 35743565 2019-10-09 2019-10-31 700.29
DF/2019/509
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadla kan, 509/2019 22819983 2019-10-09 2019-10-31 836.88
DF/2019/508
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadla kan, 508/2019 22819983 2019-10-09 2019-10-31 308.93
DF/2019/507
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM- oktober, 507/2019 198331 2019-10-09 2019-10-31 120.00
DF/2019/506
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - jseptember Mš 506/2019 35763469 2019-10-09 2019-10-31 59.10
DF/2019/505
LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava kontrola PHP, 505/2019 48121347 2019-10-09 2019-10-31 184.20
DF/2019/504
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 504/2018 32755481 2019-10-09 2019-10-31 180.00
DF/2019/503
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby-za výtlačky v kopírke, 503/2019 46333045 2019-10-09 2019-10-31 156.89
DF/2019/502
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby-j september, 502/2019 47228911 2019-10-09 2019-10-31 200.00
DF/2019/501
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora IV..Q, 501/2019 36041688 2019-10-07 2019-10-31 152.50
DF/2019/500
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - september OU, 500/2019 35763469 2019-10-07 2019-10-31 47.26
DF/2019/499
Up Slovensko, Vajnorská 32, 851 00 Bratislava stravné poukážky, 499/2019 31396674 2019-10-04 3164.58
DF/2019/498
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. III.Q 498/2019 22819983 2019-10-04 2019-10-31 478.80
DF/2019/497
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava balk. dverí, 497/2019 31447929 2019-10-03 2019-10-31 116.06
DF/2019/496
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-TJ- oktober, 496/2019 35815256 2019-10-02 2019-10-31 130.00
DF/2019/495
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-OU- oktober,j, 495/2019 35815256 2019-10-02 2019-10-31 296.00
DF/2019/494
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- oktoberr 494/2019 35815256 2019-10-02 2019-10-31 169.00
DF/2019/493
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- oktober 493/2019 35815256 2019-10-02 2019-10-31 30.00
DF/2019/492
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - oktoberr, 492/2019 35743565 2019-10-02 2019-10-31 756.59
DF/2019/491
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - oktober, 491/2019 35743565 2019-10-02 2019-10-31 1224.25
DF/2019/490
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava lízingová splátka-IV.Q, 490/2019 43878989 2019-10-02 2019-10-31 270.25
DF/2019/489
Tibor Vereš, Lúčna 1, 927 15 Šaľa oprava soc. zariadenia KD, 489/2019 41454448 2019-10-01 2019-10-31 2200.00
DF/2019/488
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava- septenmber MŠ, 488/2019 37865536 2019-10-01 2019-10-31 170.56
DF/2019/487
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra technik BOZP- oktober 487/2019 33708550 2019-10-01 2019-10-31 40.00
DF/2019/486
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla,486/2019 22819983 2019-09-30 2019-10-31 97.84
DF/2019/485
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla,485/2019 22819983 2019-09-30 2019-10-31 376.55
DF/2019/484
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné park, 484/2019 36550949 2019-09-27 2019-09-30 42.78
DF/2019/483
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné OU, 483/2019 36550949 2019-09-27 2019-09-30 314.99
DF/2019/482
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 482/2019 17682258 2019-09-25 2019-10-31 131.88
DF/2019/481
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - júl OU, 481/2019 35763469 2019-09-24 2019-08-31 47.29
DF/2019/480
LEDAS, Trnavská 70, 810 00 Bratislava ver.obstaranie ZS, 480/2019 35886609 2019-09-23 2019-09-30 1500.00
DF/2019/479
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné TJ, 479/2019 36550949 2019-09-23 2019-09-30 164.63
DF/2019/478
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné cintorín, 478/2019 36550949 2019-09-23 2019-09-30 115.37
DF/2019/477
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - jún OU, 477/2019 35763469 2019-05-06 2019-07-31 47.57
DF/2019/476
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd-august 476/2019 43824641 2019-09-19 2019-09-30 420.00
DF/2019/475
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla,475/2019 22819983 2019-09-19 2019-09-30 155.26
DF/2019/474
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO - august 474/2019 37969358 2019-09-18 2019-09-30 4385.44
DF/2019/473
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava kotla MŠ, 473/2019 37865536 2019-09-17 2019-09-30 83.00
DF/2019/472
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil,472/2019 35763469 2019-09-17 2019-09-30 103.18
DF/2019/471
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO - august 471/2019 37969358 2019-09-16 2019-09-30 3371.34
DF/2019/470
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil 470/2019 35697270 2019-09-13 2019-09-30 39.68
DF/2019/469
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb- august 469/2019 42049229 2019-09-13 2019-09-30 168.00
DF/2019/468
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 468/2019 35697270 2019-09-12 2019-09-30 11.36
DF/2019/467
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra technik BOZP- september, 467/2019 33708550 2019-09-12 2019-09-30 40.00
DF/2019/466
KRÁSNE LÚKY s.r.o., Štrková 17, 010 09 Žilina revitalizácia parku, 466/2019 50884425 2019-09-12 2019-09-30 11997.41
DF/2019/465
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 465/2019 17682258 2019-09-12 2019-09-30 169.56
DF/2019/464
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina máj MŠ, 464/2019 37865536 2019-09-10 2019-09-30 71.73
DF/2019/463
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina jún MŠ, 463/2019 37865536 2019-09-10 2019-09-30 52.22
DF/2019/462
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné- júl august MŠ, 462/2019 37865536 2019-09-10 2019-09-30 28.60
DF/2019/461
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné- jún MŠ, 461/2019 37865536 2019-09-10 2019-09-30 31.20
DF/2019/460
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina august TJ, 460/2019 37865536 2019-09-10 2019-09-30 95.70
DF/2019/459
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina august MŠ, 459/2019 37865536 2019-09-10 2019-09-30 43.15
DF/2019/458
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina júl TJ, 458/2019 37865536 2019-09-10 2019-09-30 57.40
DF/2019/457
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina júl MŠ, 457/2019 37865536 2019-09-10 2019-09-30 31.00
DF/2019/456
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn júl august MŠ, 456/2019 37865536 2019-09-10 2019-09-30 116.60
DF/2019/455
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn júl august MŠ, 455/2019 37865536 2019-09-10 2019-09-30 115.40
DF/2019/454
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné-máj MŠ, 454/2019 37865536 2019-09-10 2019-09-30 31.20
DF/2019/453
PS BAU, Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre 46509496 2019-09-10 2019-09-30 648.00
DF/2019/452
MAQUITA, Soľná 738, 972 13 Nitrianske Pravno gumová dlažba-predškoláci, 452/2019 36316881 2019-09-10 2019-09-30 1709.60
DF/2019/451
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- august 451/2019 50105272 2019-09-09 2019-09-30 9161.70
DF/2019/450
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - august MŠ, 4450/2019 35763469 2019-09-09 2019-09-30 59.10
DF/2019/449
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina vyúčt.-august, 449/2019 35743565 2019-09-06 2019-09-30 618.77
DF/2019/448
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM- september, 448/2019 198331 2019-09-06 2019-09-30 120.00
DF/2019/447
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - august OU, 447/2019 35763469 2019-09-06 2019-09-30 47.00
DF/2019/446
UNIMONT - Zdenko Maďar, Sídl. KAŚKA 920, 952 01 Vráble oprava rozhlasu, 446/2019 33648981 2019-09-05 2019-09-30 242.40
DF/2019/445
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- september, 445/2019 31447929 2019-09-05 2019-09-30 326.80
DF/2019/444
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancel.potreby, 444/2019 36657719 2019-09-04 2019-09-30 75.00
DF/2019/443
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-TJ - september, 443/2019 35815256 2019-09-03 2019-09-30 130.00
DF/2019/442
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-OU- august 442/2019 35815256 2019-09-03 2019-09-30 296.00
DF/2019/441
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS-september 2441/2019 35815256 2019-09-03 2019-09-30 169.00
DF/2019/440
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- september 440/2019 35815256 2019-09-03 2019-09-30 30.00
DF/2019/439
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - september, 439/2019 35743565 2019-09-03 2019-09-30 756.59
DF/2019/438
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina -september, 438/2019 35743565 2019-09-03 2019-09-30 1224.25
DF/2019/437
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby-jaugust 437/2019 47228911 2019-09-03 2019-09-30 200.00
DF/2019/436
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefón starostka, 436/2019 35763469 2019-09-02 2019-08-26 9.00
DF/2019/435
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre návrh obecného loga, 435/2019 43868878 2019-08-30 2019-09-30 564.00
DF/2019/434
Peter Blaško-PB ZOBOR TRAVEL, Štefánikova 5, 949 01 Nitra doprava Ivančanka, 434/2019 37649931 2019-08-30 2019-09-30 115.50
DF/2019/433
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 433/2019 17682258 2019-08-28 2019-08-31 923.16
DF/2019/432
GEO-EKON s.r.o., Dunajská 4, 949 01 Nitra geometrický plán šatne TJ, 432/2019 46448276 2019-08-27 2019-08-31 480.00
DF/2019/431
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd-júl 431/2019 43824641 2019-08-26 2019-08-31 420.00
DF/2019/430
PROBO-NB, Rumburských hrdinov 819, 47301 Nový Bor obuv DHZ, 430/2019 05328942 2019-08-23 2019-08-31 566.39
DF/2019/429
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava elektroinštalácie MŠ, 429/2019 30756863 2019-08-23 2019-08-31 7034.00
DF/2019/428
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava ver. osvetlenia,428/2019 36544141 2019-08-23 2019-08-31 263.04
DF/2019/427
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadla kan, 427/2019 22819983 2019-08-20 2019-08-31 409.13
DF/2019/426
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 4x mobil, 426/2019 35763469 2019-08-19 2019-08-31 80.78
DF/2019/425
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO - júl 425/2019 37969358 2019-08-16 2019-08-31 3410.12
DF/2019/424
STEPS NITRA - Renáta Hrobová, Novozámocká 194, 949 01 Nitra vyvetvovacia píla, 424/2019 40494748 2019-08-20 2019-08-31 1022.00
DF/2019/423
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 423/2019 22819983 2019-08-15 2019-08-31 103.90
DF/2019/422
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava ventilov v kotolni, 404/2019 31447929 2019-08-14 2019-08-31 240.00
DF/2019/421
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra kontrola kotolni, 421/2019 31447929 2019-08-14 2019-08-31 73.20
DF/2019/420
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb- júl 420/2019 42049229 2019-08-14 2019-08-31 176.00
DF/2019/419
KANÁL SERVIS, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre obhliadka kanal. potrubia, 419/2019 46148353 2019-08-13 2019-08-31 197.00
DF/2019/418
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- júl 418/2019 50105272 2019-08-13 2019-08-31 7931.58
DF/2019/417
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO -júl 417/2019 37969358 2019-08-12 2019-08-31 2689.44
DF/2019/416
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 8/2019 35697270 2019-08-12 2019-08-31 33.56
DF/2019/415
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO -júl 415/2019 37969358 2019-08-12 2019-08-31 2592.77
DF/2019/414
EFRI, 586, 951 04 Veľký Lapáš maľovanie stien MŠ, 414/2019 47523794 2019-08-12 2019-08-31 3612.00
DF/2019/413
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena ventilov v kotolni, 413/2019 31447929 2019-08-09 2019-08-31 119.36
DF/2019/412
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava okien a dverí, 412/2019 31447929 2019-08-09 2019-08-31 341.28
DF/2019/411
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- august, 411/2019 31447929 2019-08-09 2019-08-31 326.80
DF/2019/410
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - vyúčtovanie, 410/2019 35743565 2019-08-09 2019-08-31 390.87
DF/2019/409
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava bleskozvodu, 140/2019 30756863 2019-08-09 2019-08-31 1600.00
DF/2019/408
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - júl MŠ, 408/2019 35763469 2019-08-08 2019-08-31 56.68
DF/2019/407
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby- júl, 407/2019 47228911 2019-08-07 2019-08-31 200.00
DF/2019/406
Pavol Baláž, Odbojárov 1609/22, 953 01 Zlaté Moravce registrat. práce, 406/2019 51887746 2019-08-06 2019-08-31 650.00
DF/2019/405
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM- august, 405/2019 198331 2019-08-06 2019-08-31 120.00
DF/2019/404
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava ventilov v kotolni, 404/2019 31447929 2019-08-06 2019-08-31 79.97
DF/2019/403
Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ, Ďatelinová 315, 946 39 Iža poradenstvo k vyprac. žiadosti, 403/2019 36107492 2019-08-06 2019-08-31 750.00
DF/2019/402
Slavomír Sabo S+B, Priemyselná 2, 949 01 Nitra DHZ-nákup materiálu, 402/2019 32362323 2019-08-06 2019-08-31 456.00
DF/2019/401
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - august, 401/2019 35743565 2019-08-05 2019-08-31 1224.25
DF/2019/400
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - august, 400/2019 35743565 2019-08-05 2019-08-31 756.59
DF/2019/399
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-OU- augustj, 399/2019 35815256 2019-08-02 2019-08-31 296.00
DF/2019/397
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS-august 397/2019 35815256 2019-08-02 2019-08-31 169.00
DF/2019/396
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- august 396/2019 35815256 2019-08-02 2019-08-31 30.00
DF/2019/395
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra technik BOZP-august, 395/2019 33708550 2019-08-02 2019-08-31 40.00
DF/2019/394
KRÁSNE LÚKY s.r.o., Štrková 17, 010 09 Žilina nákup pozemkov, 394/2019 50884425 2019-07-26 2019-07-31 1.20
DF/2019/393
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadla kan, 393/2019 22819983 2019-07-26 2019-07-31 398.20
DF/2019/392
Longbow, Novozámocká 191/4, 951 12 Ivanka pri Nitre stavebné práce MŠ, 392/2019 36678309 2019-07-25 2019-07-25 1060.00
DF/2019/391
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO -jún 391/2019 37969358 2019-07-24 2019-07-31 3819.86
DF/2019/390
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 390/2019 32755481 2019-07-24 2019-07-31 100.00
DF/2019/389
PS BAU, Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre ulica Konopárenská, 389/2019 46509496 2019-07-24 2019-07-31 18842.04
DF/2019/388
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina DHZ, 388/2019 198331 2019-07-23 2019-07-31 57.77
DF/2019/387
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra montáž podružných elektromerov, 387/2019 31447929 2019-07-18 2019-07-31 215.53
DF/2019/386
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 4x mobil, 386/2019 35763469 2019-07-18 2019-07-31 82.96
DF/2019/385
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadla kan, 385/2019 22819983 2019-07-17 2019-07-31 415.16
DF/2019/384
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadla kan, 384/2019 22819983 2019-07-17 2019-07-31 965.81
DF/2019/383
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 383/2019 22819983 2019-07-17 2019-07-31 1759.84
DF/2019/382
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO - dobropis 382/2019 37969358 2019-07-17 2019-12-31 -169.82
DF/2019/381
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO -jún 381/2019 37969358 2019-07-17 2019-07-31 2655.30
DF/2019/380
GTB, SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok oprava vozidla DHZ, 380/2019 31578802 2019-07-16 2019-07-31 799.56
DF/2019/379
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre web stránka obce, 379/2019 43868878 2019-07-16 2019-07-31 1032.00
DF/2019/378
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava elektroinštalácie MŠ, 378/2019 30756863 2019-07-15 2019-07-31 2790.00
DF/2019/377
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava- júl MŠ, 377/2019 37865536 2019-07-15 2019-07-31 14.60
DF/2019/376
Farba laky, L&Š, s.r.o., Novozámocká 199, 949 01 Nitra farba na maľovanie MŠ, 376/2019 36555720 2019-07-12 2019-07-31 195.28
DF/2019/375
HOLOMÝ Krásno nad Bečvou nákup-hasiči, 375/2019 03402495 2019-07-12 2019-07-31 522.87
DF/2019/374
Periskop, Park Mládeže 1, 040 01 Košice prístup pre riaditeľov MŠ, 374/2019 50774336 2019-07-12 2019-07-31 6.00
DF/2019/373
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - vyúčtovanie, 373/2019 35743565 2019-07-11 2019-07-31 289.86
DF/2019/372
JA-BL-KO ct, J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky proj.zámer-rekonštr. ZS, 372/2019 46845160 2019-07-11 2019-07-31 600.00
DF/2019/371
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- jún 371/2019 50105272 2019-07-11 2019-07-31 7725.77
DF/2019/370
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vod.prípojky, Juraj Guzmický, 370/2019 36550949 2019-07-09 2019-07-31 44.42
DF/2019/369
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vod.prípojky, Juraj Guzmický, 369/2019 36550949 2019-07-09 2019-07-31 44.42
DF/2019/368
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra inštalácia meračov UK, 368/2019 31447929 2019-07-09 2019-07-31 3195.36
DF/2019/367
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - jún MŠ, 367/2019 35763469 2019-07-09 2019-07-31 54.10
DF/2019/366
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-júl, 366/2019 31447929 2019-07-09 2019-07-31 326.80
DF/2019/365
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO - jún, 365/2019 37969358 2019-07-08 2019-07-31 374.50
DF/2019/364
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO - dobropis 364/2019 37969358 2019-07-08 2019-12-31 -643.20
DF/2019/363
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO - dobropis 363/2019 37969358 2019-07-08 2019-12-31 -711.34
DF/2019/362
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby-za výtlačky v kopírke, 362/2019 46333045 2019-07-08 2019-07-31 216.68
DF/2019/361
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. II.Q, 361/2019 22819983 2019-07-08 2019-07-31 478.80
DF/2019/360
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadla kan, 360/2019 22819983 2019-07-08 2019-07-31 354.20
DF/2019/359
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby-jún, 359/2019 47228911 2019-07-08 2019-07-31 200.00
DF/2019/358
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO - máj 358/2019 37969358 2019-07-08 2019-07-31 7186.87
DF/2019/357
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd-jún 357/2019 43824641 2019-07-03 2019-07-31 420.00
DF/2019/355
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina -júl, 355/2019 35743565 2019-07-03 2019-07-31 1224.25
DF/2019/354
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-TJ júl, 354/2019 35815256 2019-07-03 2019-07-31 130.00
DF/2019/353
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-OU- júl, 353/2019 35815256 2019-07-03 2019-07-31 296.00
DF/2019/352
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS-júl 352/2019 35815256 2019-07-03 2019-07-31 169.00
DF/2019/351
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- júl 351/2019 35815256 2019-07-03 2019-07-31 30.00
DF/2019/350
Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ, Ďatelinová 315, 946 39 Iža poradenstvo k vyprac. žiadosti, 350/2019 36107492 2019-07-03 2019-07-31 750.00
DF/2019/349
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb- jún 349/2019 42049229 2019-07-03 2019-07-31 160.00
DF/2019/348
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 348/2018 32755481 2019-07-03 2019-07-31 350.00
DF/2019/347
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM- júl, 347/2019 198331 2019-07-03 2019-07-31 120.00
DF/2019/346
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn máj MŠ, 346/2019 37865536 2019-07-03 2019-07-31 66.84
DF/2019/345
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn jún MŠ, 345/2019 37865536 2019-07-03 2019-07-31 63.20
DF/2019/344
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 344/2019 22819983 2019-07-03 2019-07-31 511.02
DF/2019/343
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora III.Q, 343/2019 36041688 2019-07-03 2019-07-31 152.50
DF/2019/342
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra technik BOZP- júl, 342/2019 33708550 2019-07-03 2019-07-31 40.00
DF/2019/341
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava lízingová splátka-III.Q, 341/2019 43878989 2019-07-03 2019-07-31 270.25
DF/2019/340
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava-jún MŠ, 340/2019 37865536 2019-06-28 2019-07-31 125.56
DF/2019/339
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn máj MŠ, 339/2019 37865536 2019-06-27 2019-07-31 170.50
DF/2019/338
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn máj MŠ, 338/2019 37865536 2019-06-27 2019-07-31 138.18
DF/2019/337
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 337/2019 22819983 2019-06-25 2019-07-31 518.32
DF/2019/336
W-express, Klincová 35, 810 00 Bratislava preprava zasielky, 336/2019 46931333 2019-06-25 2019-07-31 84.00
DF/2019/335
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 810 00 Bratislava školenie DHZ, 335/2019 00177474 2019-06-19 2019-07-31 120.00
DF/2019/334
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava vúčtovanie elektriny VO, 334/2019 36677281 2019-06-19 2019-06-30 -54.53
DF/2019/333
OLYMP ERBY, Maďarovská 145, 935 87 Santovka ďakovná plaketa p. farárovi, 333/2019 52365921 2019-06-18 2019-06-30 74.90
DF/2019/332
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- máj, 332/2019 50105272 2019-06-18 2019-06-30 9795.32
DF/2019/331
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 4x mobil,331/2019 35763469 2019-06-18 2019-06-30 81.73
DF/2019/330
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancel.potreby, 330/2019 36657719 2019-06-17 2019-06-30 93.89
DF/2019/329
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava okien a dverí, 329/2019 31447929 2019-06-14 2019-06-30 582.62
DF/2019/328
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 328/2019 22819983 2019-06-14 2019-06-30 364.27
DF/2019/327
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava vúčtovanie elektriny VO, 327/2019 36677281 2019-06-14 2019-06-30 429.31
DF/2019/326
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 326/2019 17682258 2019-06-13 2019-06-30 376.80
DF/2019/325
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 325/2019 35697270 2019-06-13 2019-06-30 35.83
DF/2019/324
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM- jún, 324/2019 198331 2019-06-13 2019-06-30 120.00
DF/2019/323
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb- máj 323/2019 42049229 2019-06-13 2019-06-30 168.00
DF/2019/322
PS BAU, Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava cesty Konopárenská, 322/2019 46509496 2019-06-12 2019-06-30 902.88
DF/2019/321
PS BAU, Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre betónové ihrisko mŠ, 321/2019 46509496 2019-06-12 2019-06-30 5832.36
DF/2019/320
JA-BL-KO ct, J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky proj.zámer-rekonštr. ZS, 320/2019 46845160 2019-06-12 2019-06-30 1800.00
DF/2019/319
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 319/2018 32755481 2019-06-11 2019-06-30 220.00
DF/2019/318
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre OPS elektroinštalácie park, 318/2019 30756863 2019-06-11 2019-06-30 368.90
DF/2019/315
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-jún, 315/2019 31447929 2019-06-11 2019-06-30 319.20
DF/2019/314
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby- máj, 314/2019 47228911 2019-06-11 2019-06-30 200.00
DF/2019/313
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon -máj MŠ, 313/2019 35763469 2019-06-11 2019-06-30 54.17
DF/2019/312
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina ZS -máj, 312/2019 36677281 2019-06-11 2019-06-30 237.61
DF/2019/311
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava vúčtovanie elektriny VO, 311/2019 36677281 2019-06-11 2019-06-30 166.40
DF/2019/310
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava vúčtovanie elektriny VO, 310/2019 36677281 2019-06-11 2019-06-30 344.51
DF/2019/309
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava vúčtovanie elektriny VO, 309/2019 36677281 2019-06-11 2019-06-30 335.54
DF/2019/308
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina OU-máj, 308/2019 36677281 2019-06-11 2019-06-30 175.63
DF/2019/307
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava vúčtovanie elektriny kan., 307/2019 36677281 2019-06-11 2019-06-30 473.28
DF/2019/306
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava vúčtovanie elektriny kan., 306/2019 36677281 2019-06-11 2019-06-30 -272.74
DF/2019/305
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava vúčtovanie elektriny kan., 305/2019 36677281 2019-06-11 2019-06-30 51.65
DF/2019/304
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava vyúčtovanie elektriny TJ, 304/2019 36677281 2019-06-11 2019-06-30 -101.03
DF/2019/303
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava vúčtovanie elektriny kan., 303/2019 36677281 2019-06-11 2019-06-30 -144.16
DF/2019/302
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava vúčtovanie elektriny kan., 302/2019 36677281 2019-06-11 2019-06-30 36.96
DF/2019/301
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava vúčtovanie elektriny kan., 301/2019 36677281 2019-06-11 2019-06-30 345.43
DF/2019/300
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava vúčtovanie elektriny VO, 300/2019 36677281 2019-06-11 2019-06-30 24.34
DF/2019/299
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava vúčtovanie elektriny park, 299/2019 36677281 2019-06-11 2019-06-30 -127.48
DF/2019/298
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava vúčtovanie elektriny kan., 298/2019 36677281 2019-06-11 2019-06-30 -25.83
DF/2019/297
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava vúčtovanie elektriny kan., 29762019 36677281 2019-06-11 2019-06-30 101.48
DF/2019/296
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava vúčtovanie elektriny VO, 296/2019 36677281 2019-06-11 2019-06-30 -429.41
DF/2019/295
Edo.sk, Krakovská 94, 95112 Ivanka pri Nitre kultúrne obecné podujatia, 295/2019 37450492 2019-06-05 2019-06-30 280.00
DF/2019/294
KA.STA group, Belinského 25, 810 00 Bratislava projekt.dokumentácia ZS, 294/2019 43832041 2019-06-05 2019-06-30 7380.00
DF/2019/293
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava svietidiel, 293/2019 30756863 2019-06-05 2019-06-30 383.00
DF/2019/292
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra technik BOZP- jún, 292/2019 33708550 2019-06-05 2019-06-30 40.00
DF/2019/291
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - OU, 291/2019 35763469 2019-06-04 2019-06-30 47.00
DF/2019/290
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina -jún, 290/2019 35743565 2019-06-04 2019-06-30 756.59
DF/2019/289
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina OU-jún, 289/2019 35743565 2019-06-04 2019-06-30 1224.25
DF/2019/288
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-TJ jún, 288/2019 35815256 2019-06-04 2019-06-30 130.00
DF/2019/287
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-OU- jún, 287/2019 35815256 2019-06-04 2019-06-30 296.00
DF/2019/286
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS-jún 286/2019 35815256 2019-06-04 2019-06-30 169.00
DF/2019/285
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- jún 285/2019 35815256 2019-06-04 2019-06-30 30.00
DF/2019/284
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 284/2019 22819983 2019-06-04 2019-06-30 122.89
DF/2019/283
TOMECOLLECTION SK, Novozámocká 1/185, 951 12 Ivanka pri Nitre oslava MDD, 283/2019 48247367 2019-06-04 2019-06-30 152.00
DF/2019/282
PLAYGROUND, s.r.o., Pažitná 23, 917 71 Trnava skákacie hrady MDD, 282/2019 47051990 2019-06-04 2019-06-30 680.00
DF/2019/281
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd-máj 281/2019 43824641 2019-06-03 2019-06-30 420.00
DF/2019/280
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava-máj MŠ, 280/2019 37865536 2019-06-03 2019-06-30 138.70
DF/2019/279
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra plastové kontajnery, 279/2019 17682258 2019-05-29 2019-06-30 339.12
DF/2019/278
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 278/2019 22819983 2019-05-29 2019-06-30 400.07
DF/2019/277
FoArch, Odbojárov 22, 953 01 Zlaté Moravce registratúrne práce, 277/2019 36627810 2019-05-28 2019-06-30 600.00
DF/2019/276
EURO žalúzie, Hornočermánska 71B, 949 01 Nitra žalúzie, 276/2019 34868712 2019-05-27 2019-06-30 302.00
DF/2019/275
Region.správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 01 Nitra frézovaný asfalt, 275/2019 35960736 2019-05-27 2019-06-30 1239.84
DF/2019/274
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 274/2019 22819983 2019-05-27 2019-06-30 84.23
DF/2019/273
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka, Novozámocká 265, 951 12 Ivanka pri Nitre strava voľbydom EÚ, 273/2019 14042151 2019-05-27 2019-06-30 218.00
DF/2019/272
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina apríl MŠ, 272/2019 37865536 2019-05-27 2019-06-30 78.00
DF/2019/271
GEOTOM, ul. Rínok 256, 951 35 Veľké Zálužie zameranie budovy ZS, 271/2019 44671181 2019-05-23 2019-06-30 1282.80
DF/2019/268
TECHNICKÁ INŚPEKCIA, a.s., Trnavská cesta 56, 821 00 Bratislava posudok PDk ZS, 268/2019 36653004 2019-05-22 2019-05-22 168.00
DF/2019/267
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 4x mobil, 267/2019 35763469 2019-05-17 2019-05-31 78.96
DF/2019/266
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd-apríl 266/2019 43824641 2019-05-14 2019-05-31 420.00
DF/2019/265
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- apríl 265/2019 50105272 2019-05-14 2019-05-31 7712.18
DF/2019/264
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 264/2019 22819983 2019-05-14 2019-05-31 140.70
DF/2019/263
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb- apríl 263/2019 42049229 2019-05-14 2019-05-31 160.00
DF/2019/262
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO -apríl 262/2019 37969358 2019-05-14 2019-05-31 2342.84
DF/2019/261
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-máj, 261/2019 31447929 2019-05-14 2019-05-31 319.20
DF/2019/260
Autoškola Pohoda, Svätourbanská 43, 949 01 Nitra školenie vodičov, 260/2019 47068311 2019-05-14 2019-05-31 90.00
DF/2019/259
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon -apríl MŠ, 259/2019 35763469 2019-05-14 2019-05-31 55.27
DF/2019/258
Pribina OZ, Luk 410, 951 12 Ivanka pri Nitre hudobná produkcia-1.máj, 258/2019 50971824 2019-05-14 2019-05-31 250.00
DF/2019/257
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 257/2019 35697270 2019-05-13 2019-05-31 22.46
DF/2019/256
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 949 09 Lužianky vývoz kontajnerov, 256/2019 31434347 2019-05-13 2019-11-30 1250.90
DF/2019/255
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra plstové kontajnery, 255/2019 17682258 2019-05-13 2019-05-31 572.40
DF/2019/254
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM- máj, 254/2019 198331 2019-05-13 2019-05-31 120.00
DF/2019/253
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potrebz, 253/2019 36657719 2019-05-13 2019-05-31 50.40
DF/2019/252
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-máj, 252/2019 36677281 2019-05-13 2019-05-31 80.20
DF/2019/251
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-máj, 251/2019 36677281 2019-05-13 2019-05-31 72.23
DF/2019/250
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-máj, 250/2019 36677281 2019-05-13 2019-05-31 132.18
DF/2019/249
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-máj, 249/2019 36677281 2019-05-13 2019-05-31 33.29
DF/2019/248
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-máj, 248/2019 36677281 2019-05-13 2019-05-31 29.60
DF/2019/247
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-máj, 247/2019 36677281 2019-05-13 2019-05-31 39.15
DF/2019/246
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-máj, 246/2019 36677281 2019-05-13 2019-05-31 114.85
DF/2019/245
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina park máj, 245/2019 36677281 2019-05-13 2019-05-31 67.22
DF/2019/244
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz- máj, 244/2019 36677281 2019-05-13 2019-05-31 118.25
DF/2019/243
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrinaMŠ,VOk- máj, 243/2019 36677281 2019-05-13 2019-05-31 229.20
DF/2019/242
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-apríl, 242/2019 36677281 2019-05-13 2019-05-31 366.46
DF/2019/241
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-apríl, 241/2019 36677281 2019-05-13 2019-06-30 468.65
DF/2019/240
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina ZS -apríl, 240/2019 36677281 2019-05-13 2019-05-31 220.49
DF/2019/239
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-apríl, 239/2019 36677281 2019-05-13 2019-05-31 181.57
DF/2019/238
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-apríl, 238/2019 36677281 2019-05-13 2019-05-31 382.87
DF/2019/237
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-apríl, 237/2019 36677281 2019-05-13 2019-05-31 386.80
DF/2019/236
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina OU-apríl, 236/2019 36677281 2019-05-13 2019-05-31 186.16
DF/2019/235
Phobosstudio, SNP 1155/21, 972 01 Bojnice toner na voľby do EU, 235/2019 41596404 2019-05-13 2019-05-31 18.90
DF/2019/234
TAPEX s.r.o., Koceľova 8, 949 01 Nitra antivírus Kaspersky, 234/2019 36526801 2019-05-07 2019-05-31 245.23
DF/2019/233
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS-máj 233/2019 35815256 2019-05-06 2019-05-31 169.00
DF/2019/232
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- máj 232/2019 35815256 2019-05-06 2019-05-31 30.00
DF/2019/231
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-TJ máj, 231/2019 35815256 2019-05-06 2019-05-31 130.00
DF/2019/230
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-OU- máj, 230/2019 35815256 2019-05-06 2019-05-31 296.00
DF/2019/229
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby-apríl, 229/2018 47228911 2019-05-06 2019-05-31 200.00
DF/2019/228
Up Slovensko, Vajnorská 32, 851 00 Bratislava stravné poukážky, 228/2019 31396674 2019-05-06 4055.14
DF/2019/227
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - apríl OU, 227/2019 35763469 2019-05-06 2019-05-31 47.00
DF/2019/226
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra technik BOZP- máj, 226/2019 33708550 2019-05-06 2019-05-31 40.00
DF/2019/225
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava-apríl MŠ, 225/2019 37865536 2019-05-02 2019-05-31 138.70
DF/2019/224
VERLAG DASHOFER, s r.o., Žlezničiarska 13, 811 01 Bratislava online knižnica, 224/2019 35730129 2019-05-02 225.48
DF/2019/223
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vod.prípojky, Ivana Fisherová 223/2019 36550949 2019-05-02 2019-05-31 239.92
DF/2019/222
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra retenčná nádrž, 222/2019 22819983 2019-05-02 2019-10-31 88579.85
DF/2019/221
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre OPS elektroinštalácie park, 221/2019 30756863 2019-04-30 2019-05-31 50.00
DF/2019/220
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO - marec 220/2019 37969358 2019-04-30 2019-05-31 4431.32
DF/2019/219
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava vchodových dverí, 219/2019 31447929 2019-04-29 2019-05-31 169.92
DF/2019/218
BOEL, Bizerova 35, 949 01 Nitra kosačka, 218/2019 32744145 2019-04-26 2019-05-31 1579.20
DF/2019/217
MAKS Štefan Šimurda, Novozámocká 334, 951 12 Ivanka pri Nitre montáž dverí, pultu, 217/2019 37450395 2019-04-26 2019-05-31 297.00
DF/2019/216
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina marec MŠ, 216/2019 37865536 2019-04-25 2019-04-30 75.30
DF/2019/215
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vod.prípojky P. Horváth, 215/2019 36550949 2019-04-25 2019-04-30 179.33
DF/2019/214
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vod.prípojky David Lauko, 214/2019 36550949 2019-04-25 2019-04-30 179.33
DF/2019/213
infra Slovakia, J.Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre školenie Sýkorová, 213/2019 44752423 2019-04-23 2019-04-30 59.00
DF/2019/212
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava elektroinštalácie park, 211/2019 30756863 2019-04-23 2019-04-30 1605.98
DF/2019/211
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 4x mobil, 211/2019 35763469 2019-04-17 2019-04-30 81.95
DF/2019/210
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 210/2019 35697270 2019-04-17 2019-04-30 25.98
DF/2019/209
KA.STA group, Belinského 25, 810 00 Bratislava projekt.dokumentácia ZS, 209/2019 43832041 2019-04-17 2019-04-30 7380.00
DF/2019/208
Zuzana Hamranová, Výpalisko 2, 940 01 Nové Zámky predškolská výchova, 208/2019 43880193 2019-04-16 2019-04-30 257.80
DF/2019/207
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO - marec 207/2019 37969358 2019-04-15 2019-04-30 2898.22
DF/2019/206
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- marec 206/2019 50105272 2019-04-15 2019-05-31 7620.94
DF/2019/205
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby-marec, 205/2019 47228911 2019-04-12 2019-04-30 200.00
DF/2019/204
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava osvetlenia, 204/2019 31447929 2019-04-12 2019-04-30 48.47
DF/2019/203
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb-marec 203/2019 42049229 2019-04-12 2019-04-30 168.00
DF/2019/202
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava obnovenie prevádzkovej plomby, 202/2019 36361518 2019-04-12 2019-04-30 18.84
DF/2019/201
RAUGAS, Novomestského 498, 949 01 Nitra revízie plynových zariadení 51054337 2019-04-12 2019-04-30 580.00
DF/2019/200
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava elektroinštalácie TJ, 200/2019 30756863 2019-04-11 2019-04-30 1566.00
DF/2019/199
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné j MŠ, 199/2019 37865536 2019-04-10 2019-04-30 39.00
DF/2019/198
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - marec, 198/2019 37865536 2019-04-10 2019-04-30 356.52
DF/2019/197
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - marec, 197/2019 37865536 2019-04-10 2019-04-30 302.00
DF/2019/196
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-apríl, 196/2019 31447929 2019-04-10 2019-04-30 319.20
DF/2019/195
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-apríl, 195/2019 36677281 2019-04-08 2019-04-30 80.20
DF/2019/194
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-apríl, 194/2019 36677281 2019-04-08 2019-04-30 72.23
DF/2019/193
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-apríl, 193/2019 36677281 2019-04-08 2019-04-30 132.18
DF/2019/192
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-apríl, 192/2019 36677281 2019-04-08 2019-04-30 33.29
DF/2019/191
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-apríl, 191/2019 36677281 2019-04-08 2019-04-30 29.60
DF/2019/190
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-apríl, 190/2019 36677281 2019-04-08 2019-04-30 39.15
DF/2019/189
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-apríl, 189/2019 36677281 2019-04-08 2019-04-30 114.85
DF/2019/188
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina park apríl, 188/2019 36677281 2019-04-08 2019-04-30 67.22
DF/2019/187
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz- apríl, 187/2019 36677281 2019-04-08 2019-04-30 118.25
DF/2019/186
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrinaMŠ,VOk- apríl, 186/2019 36677281 2019-04-08 2019-04-30 229.20
DF/2019/185
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-marec, 185/2019 36677281 2019-04-08 2019-04-30 197.17
DF/2019/184
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-marec, 184/2019 36677281 2019-04-08 2019-04-30 444.86
DF/2019/183
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-marec, 183/2019 36677281 2019-04-08 2019-04-30 434.41
DF/2019/182
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina OU-marec, 182/2019 36677281 2019-04-08 2019-04-30 213.92
DF/2019/181
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina ZS - marec, 181/2019 36677281 2019-04-08 2019-04-30 229.04
DF/2019/180
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-marec, 180/2019 36677281 2019-04-08 2019-06-30 561.36
DF/2019/179
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-marec, 179/2019 36677281 2019-04-08 2019-04-30 472.74
DF/2019/178
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby-za výtlačky v kopírke, 178/2019 46333045 2019-04-08 2019-04-30 224.75
DF/2019/177
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - marec MŠ, 177/2019 35763469 2019-04-08 2019-04-30 54.50
DF/2019/176
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - marec OU, 176/2019 35763469 2019-04-08 2019-04-30 61.45
DF/2019/175
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal.I.Q, 700/2019 22819983 2019-04-05 2019-04-30 478.80
DF/2019/174
OLYMP-Jozef Smrohola, Madarovská 145, 935 87 Santovka pečiatky, 126/2019 32581190 2019-04-05 2019-04-30 70.92
DF/2019/173
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra technik BOZP-apríl, 173/2019 33708550 2019-04-04 2019-04-30 40.00
DF/2019/172
Jozef Szombat, 119, 951 35 Veľké Zálužie výmena dymovodov 33708053 2019-04-03 2019-04-30 310.00
DF/2019/171
Jozef Szombat, 119, 951 35 Veľké Zálužie čistenie komínov-TJ,OU,MŠ,ZS, 171/2019 33708053 2019-04-03 2019-04-30 149.50
DF/2019/170
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava elektroinštalácie KD, 170/2019 30756863 2019-04-03 2019-04-30 1558.00
DF/2019/169
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava lízingová splátka-II.Q, 169/2019 43878989 2019-04-03 2019-04-30 270.25
DF/2019/168
TOPSET solutions s.r.o., Hollého 2366/25, 900 31 Stupava aktualizácia programov, 168/2019 46919805 2019-04-03 2019-04-30 222.00
DF/2019/167
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-TJ- apríl, 167/2019 35815256 2019-04-03 2019-04-30 130.00
DF/2019/166
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-OU-apríl, 166/2019 35815256 2019-04-03 2019-04-30 296.00
DF/2019/165
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS-apríl 165/2019 35815256 2019-04-03 2019-04-30 169.00
DF/2019/164
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.-apríl 164/2019 35815256 2019-04-03 2019-04-30 30.00
DF/2019/163
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava ver. osvetlenia, 163/2019 36544141 2019-04-03 2019-04-30 99.60
DF/2019/162
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM- apríl, 162/2019 198331 2019-04-03 2019-04-30 120.00
DF/2019/161
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčtovanie vodné cintorín 161/2019 36550949 2019-04-03 2019-04-30 23.33
DF/2019/160
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčtovanie vodné ZS, 160/2019 36550949 2019-04-03 2019-04-30 238.51
DF/2019/159
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčtovanie vodné-holubári, 159/2019 36550949 2019-04-03 2019-04-30 22.03
DF/2019/158
GASTRO BEN s.r.o., Novozámocká 233, 951 12 Ivanka pri Nitre strava -voľby prezidenta, 158/2019 44206658 2019-04-03 2019-05-31 196.20
DF/2019/157
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd- február 157/2019 43824641 2019-04-03 2019-04-30 420.00
DF/2019/156
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd-marec 156/2019 43824641 2019-04-03 2019-04-30 420.00
DF/2019/155
GC TECH, Jilemnického 6, 911 01 Trenčín kancelársky tovar, 155/2019 36880574 2019-04-02 2019-04-30 60.00
DF/2019/154
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava-marec MŠ, 154/2019 37865536 2019-04-01 2019-04-30 159.14
DF/2019/153
Kotulič Petr, kpt. Nálepky 1071, 086 45 Koprivnica didaktické pomôcky MŠ, 153/2019 66925797 2019-04-01 2019-04-30 250.00
DF/2019/152
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora II.Q 36041688 2019-04-01 2019-04-30 152.50
DF/2019/151
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčtovanie vodné park, 151/2019 36550949 2019-03-29 2019-03-31 5.18
DF/2019/150
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčtovanie vodné OU, 150/2019 36550949 2019-03-29 2019-03-31 259.25
DF/2019/149
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčtovanie vodné TJ, 149/2019 36550949 2019-03-29 2019-04-30 158.14
DF/2019/148
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčtovanie vodné cintorín, 148/2019 36550949 2019-03-29 2019-03-31 47.95
DF/2019/147
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kanacelárske potreby, 147/2019 36657719 2019-03-28 2019-04-30 57.23
DF/2019/146
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO -február 146/2019 37969358 2019-03-27 2019-04-30 3816.46
DF/2019/145
Patrik Foltys PF-Comp, Štefánikova 50, 949 01 Nitra výpočtová technika, 145/2019 36934747 2019-03-26 2019-04-30 2266.80
DF/2019/144
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 144/2019 22819983 2019-03-22 2019-03-31 70.75
DF/2019/143
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 143/2019 22819983 2019-03-22 2019-03-31 89.48
DF/2019/142
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka, Novozámocká 265, 951 12 Ivanka pri Nitre strava voľby prezidenta, 142/2019 14042151 2019-03-21 2019-03-31 196.20
DF/2019/141
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 810 00 Bratislava školenie DHZ, 141/2019 00177474 2019-03-21 2019-03-31 150.00
DF/2019/140
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava bleskozvodu, 140/2019 30756863 2019-03-20 2019-03-31 761.95
DF/2019/139
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 4xmobil, 139/2019 35763469 2019-03-18 2019-03-31 85.32
DF/2019/138
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 138/2019 35697270 2019-03-14 2019-03-31 23.62
DF/2019/137
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV-február 137/2019 50105272 2019-03-11 2019-03-31 7958.29
DF/2019/136
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava vyúčt. elektrina kanaliz, 136/2019 36677281 2019-03-13 2019-03-31 -1269.19
DF/2019/135
Ján Divinec-TRANS, Dvorčanská 33, 949 01 Nitra projekt elektroinštalácie MŠ, 135/2019 37078046 2019-03-13 2019-03-31 450.00
DF/2019/134
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancel.potreby na voľby prezidenta, 134/2019 36657719 2019-03-13 2019-03-31 43.93
DF/2019/133
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina február MŠ, 133/2019 37865536 2019-03-13 2019-03-31 340.50
DF/2019/132
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné-február MŠ, 132/2019 37865536 2019-03-13 2019-03-31 23.40
DF/2019/131
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn február MŠ, 131/2019 37865536 2019-03-13 2019-03-31 362.00
DF/2019/130
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn február MŠ, 130/2019 37865536 2019-03-13 2019-03-31 480.32
DF/2019/129,
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre revízia elektroinštalácie-park-zbrojnica, 129/2019 30756863 2019-03-12 2019-03-31 390.00
DF/2019/128
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra technik BOZP-marec, 128/2019 33708550 2019-03-12 2019-03-31 40.00
DF/2019/127
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice sprístupnenie balíčka, 127/2019 43908977 2019-03-11 2019-03-31 9.00
DF/2019/126
OLYMP-Jozef Smrohola, Madarovská 145, 935 87 Santovka pečiatky, 126/2019 32581190 2019-03-11 2019-03-31 259.80
DF/2019/125
OLYMP-Jozef Smrohola, Madarovská 145, 935 87 Santovka štátne znaky, 125/2019 32581190 2019-03-11 2019-03-31 40.01
DF/2019/124
OLYMP-Jozef Smrohola, Madarovská 145, 935 87 Santovka štátne znaky, 124/2019 32581190 2019-03-11 2019-03-31 801.53
DF/2019/123
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO bio -február 123/2019 37969358 2019-03-08 2019-03-31 1250.90
DF/2019/122
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-marec, 122/2019 31447929 2019-03-08 2019-03-31 319.20
DF/2019/121
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-marec, 121/2019 36677281 2019-03-08 2019-03-31 80.20
DF/2019/120
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-marec, 120/2019 36677281 2019-03-08 2019-03-31 72.23
DF/2019/119
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-marec, 119/2019 36677281 2019-03-08 2019-03-31 132.18
DF/2019/118
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-marec, 118/2019 36677281 2019-03-08 2019-03-31 33.29
DF/2019/117
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-marec, 117/2019 36677281 2019-03-08 2019-03-31 29.60
DF/2019/116
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-marec, 116/2019 36677281 2019-03-08 2019-03-31 39.15
DF/2019/115
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-marec, 115/2019 36677281 2019-03-08 2019-03-31 114.85
DF/2019/114
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina park-marec, 114/2019 36677281 2019-03-08 2019-03-31 67.22
DF/2019/113
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-marec, 113/2019 36677281 2019-03-08 2019-03-31 118.25
DF/2019/112
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrinaMŠ,VOk-marec, 112/2019 36677281 2019-03-08 2019-03-31 229.20
DF/2019/111
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-február, 111/2019 36677281 2019-03-08 2019-03-31 214.83
DF/2019/110
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-február, 110/2019 36677281 2019-03-08 2019-03-31 462.06
DF/2019/109
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-február, 109/2019 36677281 2019-03-08 2019-03-31 463.88
DF/2019/108
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina OU-február, 108/2019 36677281 2019-03-08 2019-03-31 197.26
DF/2019/107
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina ZS-február, 107/2019 36677281 2019-03-08 2019-03-31 241.52
DF/2019/106
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-február, 106/2019 36677281 2019-03-08 2019-03-31 578.42
DF/2019/105
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre revízia elektroinštalácie, 105/2019 30756863 2019-03-08 2019-03-31 370.00
DF/2019/104
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby-február, 104/2019 47228911 2019-03-06 2019-03-31 200.00
DF/2019/103
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb-február 103/2019 42049229 2019-03-06 2019-03-31 160.00
DF/2019/102
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - február MŠ, 102/2019 35763469 2019-03-06 2019-03-31 54.08
DF/2019/101
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - február, 101/2019 35763469 2019-03-06 2019-03-31 52.52
DF/2019/100
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM-marec, 100/2019 198331 2019-03-05 2019-03-31 120.00
DF/2019/099
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava-február MŠ, 99/2019 37865536 2019-03-04 2019-03-31 125.56
DF/2019/098
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-TJmarec, 98/2019 35815256 2019-03-04 2019-03-31 130.00
DF/2019/097
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-OU-marec, 97/2019 35815256 2019-03-04 2019-03-31 296.00
DF/2019/096
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS-marec 96/2019 35815256 2019-03-04 2019-03-31 169.00
DF/2019/095
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.-marec 95/2019 35815256 2019-03-04 2019-03-31 30.00
DF/2019/094
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava ver. osvetlenia, 94/2019 36544141 2019-03-04 2019-03-31 316.08
DF/2019/093
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vod.prípojky Patorajová, 93/2019 36550949 2019-03-04 2019-03-31 179.33
DF/2019/092
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava osvetlenia, 92/2019 31447929 2019-03-04 2019-03-31 28.80
DF/2019/091
Profesionálny register, Michalská 9, 810 00 Bratislava reklama, 91/2019 46938079 2019-02-28 240.00
DF/2019/090
UNIMONT - Zdenko Maďar, Sídl. KAŚKA 920, 952 01 Vráble rozhlasová ústredňa, 90/2019 33648981 2019-02-27 2019-03-31 3992.40
DF/2019/089
KANÁL SERVIS, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre obhliadka kanal. potrubia, 89/2019 46148353 2019-02-26 2019-03-31 167.00
DF/2019/088
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné január MŠ, 88/2019 37865536 2019-02-22 2019-02-28 28.60
DF/2019/087
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina január MŠ, 87/2019 37865536 2019-02-22 2019-02-28 429.72
DF/2019/086
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn január MŠ, 86/2019 37865536 2019-02-22 2019-02-28 268.83
DF/2019/085
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn január MŠ, 85/2019 37865536 2019-02-22 2019-02-28 316.57
DF/2019/084
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre elektroinšt. práce MŠ, 84/2019 30756863 2019-02-22 2019-02-28 165.00
DF/2019/083
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre revízia bleskozvodu MŠ, 83/2019 30756863 2019-02-22 2019-02-28 190.00
DF/2019/082
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 82/2019 22819983 2019-02-21 2019-03-31 121.01
DF/2019/081
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKOmunál -január 81/2019 37969358 2019-02-20 2019-03-31 3539.33
DF/2019/080
EUFC SK s.r.o., Družstevná 2, 831 00 Bratislava násl.monit.správa, 80/2019 47256125 2019-02-20 2019-02-28 360.00
DF/2019/079
ZO - RVC, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra publikácia, 79/2019 0034006656 2019-02-19 2019-02-28 11.00
DF/2019/078
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 78/2019 22819983 2019-02-18 2019-03-31 3547.38
DF/2019/077
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 811 01 Bratislava autorská odmena, 77/2019 00178454 2019-02-18 2019-02-28 20.40
DF/2019/076
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 4x mobil, 76/2019 35763469 2019-02-18 2019-02-28 58.87
DF/2019/075
JA-BL-KO ct, J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky proj.zámer-rekonštr. ZS, 75/2019 46845160 2019-02-15 2019-02-28 1200.00
DF/2019/074
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd- január 74/2019 43824641 2019-02-15 2019-02-28 420.00
DF/2019/073
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 73/2019 35697270 2019-02-14 2019-02-28 16.12
DF/2019/071
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO bio -január 71/2019 37969358 2019-02-13 2019-02-28 1250.90
DF/2019/070
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV-január 70/2019 50105272 2019-02-12 2019-02-28 10919.93
DF/2019/069
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb-január 69/2019 42049229 2019-02-12 2019-02-28 176.00
DF/2019/068
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-február, 68/2019 31447929 2019-02-11 2019-02-28 319.20
DF/2019/067
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre web stránka obce, 67/2019 43868878 2019-02-11 2019-02-28 1176.00
DF/2019/066
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava lízingová splátka, 66/2019 43878989 2019-02-08 2019-02-28 231.22
DF/2019/065
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava spracovateľský poplatok-lízing, 65/2019 43878989 2019-02-08 2019-02-28 30.00
DF/2019/064
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM-február, 64/2019 198331 2019-02-08 2019-02-28 120.00
DF/2019/063
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-február, 63/2019 36677281 2019-02-08 2019-02-28 80.20
DF/2019/062
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-február, 62/2019 36677281 2019-02-08 2019-02-28 72.23
DF/2019/061
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-február, 61/2019 36677281 2019-02-08 2019-02-28 132.18
DF/2019/060
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-február, 60/2019 36677281 2019-02-08 2019-02-28 33.29
DF/2019/059
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-február, 59/2019 36677281 2019-02-08 2019-02-28 29.60
DF/2019/058
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-február, 58/2019 36677281 2019-02-08 2019-02-28 39.15
DF/2019/057
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-február, 57/2019 36677281 2019-02-08 2019-02-28 114.85
DF/2019/056
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina park-február, 56/2019 36677281 2019-02-08 2019-02-28 67.22
DF/2019/055
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina kanaliz-február, 55/2019 36677281 2019-02-08 2019-02-28 1204.19
DF/2019/054
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrinaMŠ,VOk-február, 54/2019 36677281 2019-02-08 2019-02-28 229.20
DF/2019/053
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-január, 53/2019 36677281 2019-02-08 2019-02-28 547.50
DF/2019/052
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina ZS-január, 52/2019 36677281 2019-02-08 2019-02-28 261.72
DF/2019/051
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-január, 51/2019 36677281 2019-02-08 2019-02-28 250.78
DF/2019/050
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-január, 50/2019 36677281 2019-02-08 2019-02-28 560.71
DF/2019/049
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina VO-január, 49/2019 36677281 2019-02-08 2019-03-31 688.54
DF/2019/048
ZEZ,a.s., Čulenova 5, 811 01 Bratislava elektrina OU-január, 48/2019 36677281 2019-02-08 2019-02-28 222.77
DF/2019/047
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby-január, 47/2019 47228911 2019-02-08 2019-02-28 200.00
DF/2019/046
Peter Mesároš, Krškanská 5, 949 01 Nitra oprava Seat Inca, 46/2019 43043127 2019-02-07 2019-02-28 112.20
DF/2019/045
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava elektroinštalácie, 45/2019 30756863 2019-02-06 2019-02-28 230.98
DF/2019/044
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre revízia bleskozvodu, 44/2019 30756863 2019-02-06 2019-02-28 110.00
DF/2019/043
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - január MŠ, 43/2019 35763469 2019-02-06 2019-02-28 54.08
DF/2019/042
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-TJ-február, 42/2019 35815256 2019-02-05 2019-02-28 130.00
DF/2019/041
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-OU-február, 41/2019 35815256 2019-02-05 2019-02-28 296.00
DF/2019/040
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS-február, 40/2019 35815256 2019-02-05 2019-02-28 169.00
DF/2019/039
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.-február, 39/2019 35815256 2019-02-05 2019-02-28 30.00
DF/2019/038
Up Slovensko, Vajnorská 32, 851 00 Bratislava stravné poukážky, 38/2019 31396674 2019-02-05 2435.94
DF/2019/037
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava-január MŠ, 37/2019