Faktúry

Úvod / Faktúry

Filtrovať faktúry: 2024202320222021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Interné číslo
DF/2018/709
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina-DHZ- december 709/2018 198331 2018-12-31 125.70
DF/2018/708
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-12/2018 37969358 2018-12-31 3184.71
DF/2018/707
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 3x mobil, 707/2018 35763469 2018-12-31 53.22
DF/2018/706
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt. plyn TJ, 706/2018 35815256 2018-12-31 -1134.30
DF/2018/705
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt. plyn OU, 705/2018 35815256 2018-12-31 -3170.51
DF/2018/704
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt.plyn ZS, 704/2018 35815256 2018-12-31 -1656.19
DF/2018/703
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt.plyn-fklub, dôch., 703/2018 35815256 2018-12-31 -280.92
DF/2018/702
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava elektroinštalácie, 702/2018 31447929 2018-12-31 63.83
DF/2018/701
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie, 951 13 Branč ČOV-december 701/2018 50105272 2018-12-31 9755.81
DF/2018/700
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal.IV.Q, 700/2018 22819983 2018-12-31 478.80
DF/2018/699
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadla, 699/2018 22819983 2018-12-31 2018-12-31 1093.46
DF/2018/698
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby-december, 698/2018 47228911 2018-12-31 200.00
DF/2018/697
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-december ZS, 697/2018 36677281 2018-12-31 235.18
DF/2018/696
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-december VO, 696/2018 36677281 2018-12-31 2018-12-31 716.35
DF/2018/695
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-december VO, 695/2018 36677281 2018-12-31 259.92
DF/2018/694
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-december VO, 694/2018 36677281 2018-12-31 576.31
DF/2018/693
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-december VO, 693/2018 36677281 2018-12-31 588.02
DF/2018/692
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-december OU, 692/2018 36677281 2018-12-31 196.21
DF/2018/691
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava vyúčtov. kanal., 691/2018 36677281 2018-12-31 359.31
DF/2018/690
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava vyúčtov. elektriny VO 690/2018 36677281 2018-12-31 -174.11
DF/2018/689
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava vyúčtov. kanal., 689/2018 36677281 2018-12-31 175.93
DF/2018/688
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava vyúčtov. kanal., 688/2018 36677281 2018-12-31 -1.99
DF/2018/687
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava vyúčtov. kanal., 687/2018 36677281 2018-12-31 36.25
DF/2018/686
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava vyúčtov. elektriny TJ 686/2018 36677281 2018-12-31 -241.03
DF/2018/685
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava vyúčtov. elektriny VO 685/2018 36677281 2018-12-31 -215.36
DF/2018/684
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava vyúčtov. elektriny park 684/2018 36677281 2018-12-31 -48.63
DF/2018/683
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava vyúčtov. kanal., 683/2018 36677281 2018-12-31 301.99
DF/2018/682
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava vyúčtov. kanal., 682/2018 36677281 2018-12-31 -80.60
DF/2018/681
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava vyúčtovanie elektriny-kanal., 681/2018 36677281 2018-12-31 31.72
DF/2018/680
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava vyúčtov. kanal., 680/2018 36677281 2018-12-31 -68.89
DF/2018/679
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - december MŠ, 679/2018 35763469 2018-12-31 54.08
DF/2018/678
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb-december 678/2018 42049229 2018-12-31 240.00
DF/2018/677
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany, 951 74 Žirany spracovanie miezd- december 677/2018 43824641 2018-12-31 420.00
DF/2018/676
TOPSET solutions s.r.o., Hollého, 900 31 Stupava systémová podpora registratúra, 676/2018 46919805 2018-12-31 12.60
DF/2018/675
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra prevádzka vodovodu, 675/2018 36550949 2018-12-31 142.90
DF/2018/674
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra prevádzka vodovodu, 674/2018 36550949 2018-12-31 398.33
DF/2018/673
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra prevádzka vodovodu, 673/2018 36550949 2018-12-31 398.33
DF/2018/672
Asseco Solutions, a.s., Bárdošova, 811 01 Bratislava mzdy+DHIM, 672/2018 00602311 2018-12-31 231.38
DF/2018/671
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - december U, 671/2018 35763469 2018-12-31 49.75
DF/2018/670
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- december 670/2018 bio 37969358 2018-12-31 1903.07
DF/2018/669
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 669/2018 22819983 2018-12-21 410.20
DF/2018/668
DEXIA banka Slovensko a.s., Hodžova, 010 01 Žilina poplatok za vedenie účtu, 668/2018 31575951 2018-12-21 2018-12-31 67.40
DF/2018/667
JA-BL-KO ct, J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky proj.zámer-rekonštr. ZS, 667/2018 46845160 2018-12-21 600.00
DF/2018/666
SCO Trade, Južná trieda 74, 040 01 Košice posypová soľ, 666/2018 35729732 2018-12-21 2018-12-31 162.00
DF/2018/665
Viliam Holka, Lehota, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 665/2018 32755481 2018-12-21 550.00
DF/2018/664
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava ver. osvetlenia, 664/2018 36544141 2018-12-21 339.12
DF/2018/663
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava-december MŠ, 663/2018 37865536 2018-12-20 116.80
DF/2018/662
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka, Novozámocká 265, 951 12 Ivanka pri Nitre vian. posedenie zamestnanie 662/2018 14042151 2018-12-19 82.20
DF/2018/661
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka, Novozámocká 265, 951 12 Ivanka pri Nitre vian. posedenie-podnikatelia, 661/2018 14042151 2018-12-19 2018-12-31 632.50
DF/2018/660
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany, 951 74 Žirany spracovanie miezd- november 660 43824641 2018-12-19 2018-12-31 420.00
DF/2018/659
SCO Trade, Južná trieda 74, 040 01 Košice poplatok za dodávku, 659/2018 35729732 2018-12-18 96.00
DF/2018/658
LEX AUDIT, s.r.o., Damborského, 949 01 Nitra audit za r. 2017, 658/2018 36541788 2018-12-18 2018-12-31 1920.00
DF/2018/657
mihi.sk, Lichardova 200, 976 13 Slovenská Ľupča kanc. potreby, 657/2018 36645095 2018-12-18 30.00
DF/2018/656
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 3x mobil, 656/2018 35763469 2018-12-17 2018-12-31 51.82
DF/2018/655
REVIS-SERVIS, Na Priehon, 949 01 Nitra kanc.potreby, 655/2018 36657719 2018-12-17 2018-12-31 33.60
DF/2018/654
Orange Slovensko, Prievozská, 811 01 Bratislava mobil, 654/2018 35697270 2018-12-13 2018-12-31 16.14
DF/2018/653
KA.STA group, Belinského 25, 810 00 Bratislava proj.dokum-zdr.stredisko, 653/2018 43832041 2018-12-13 2018-12-31 4104.00
DF/2018/652
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-11/2018 37969358 2018-12-13 2018-12-31 3172.56
DF/2018/651
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn-novemberc MŠ, 651/2018 37865536 2018-12-12 2018-12-31 330.80
DF/2018/650
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie, 951 13 Branč ČOV-november 650/2018 50105272 2018-12-12 9939.89
DF/2018/649
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava-november MŠ, 649/2018 37865536 2018-12-11 2018-12-31 159.14
DF/2018/648
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb-november 648/2018 42049229 2018-12-11 2018-12-31 240.00
DF/2018/647
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby-november, 647/2018 47228911 2018-12-10 2018-12-31 200.00
DF/2018/646
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn-novemberc MŠ, 646/2018 37865536 2018-12-10 2018-12-31 358.30
DF/2018/645
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica časopisy MŠ-2019, 645/2018 36631124 2018-12-10 39.80
DF/2018/644
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská, 949 09 Lužianky vývoz odpadu zo ZM, 644/2018 31434347 2018-12-10 2018-12-31 2122.28
DF/2018/643
MVDr. Ildi Inštitorisová, Remeselnícka 2, 949 01 Nitra odchyt psa, 643/2018 33706573 2018-12-07 2018-12-31 63.60
DF/2018/642
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-november OU, 642/2018 36677281 2018-12-07 2018-12-31 203.03
DF/2018/641
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-november VO, 641/2018 36677281 2018-12-07 2018-12-31 645.32
DF/2018/640
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-november ZS, 640/2018 36677281 2018-12-07 2018-12-31 265.42
DF/2018/639
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-november VO, 639/2018 36677281 2018-12-07 2018-12-31 236.60
DF/2018/638
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-november VO, 638/2018 36677281 2018-12-07 2018-12-31 496.36
DF/2018/637
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-november VO, 637/2018 36677281 2018-12-07 2018-12-31 526.78
DF/2018/636
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- november 636/2018 bio 37969358 2018-12-06 2018-12-31 1903.07
DF/2018/635
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - december MŠ, 635/2018 35763469 2018-12-06 2018-12-31 54.08
DF/2018/634
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra služby BOZP- december 634/2018 33708550 2018-12-06 2018-12-31 40.00
DF/2018/633
DREVOKOM, Čičava 314, 093 01 Čičava postelne plachty MŠ, 633/2018 47136201 2018-12-05 2018-12-31 340.00
DF/2018/632
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-december TJ, 632/2018 35815256 2018-12-05 2018-12-31 229.00
DF/2018/631
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- december OU, 631/2018 35815256 2018-12-05 2018-12-31 571.00
DF/2018/630
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - december ZS, 630/2018 35815256 2018-12-05 2018-12-31 314.00
DF/2018/629
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - december KD, 629/2018 35815256 2018-12-05 2018-12-31 55.00
DF/2018/628
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM-december, 628/2018 198331 2018-12-05 2018-12-31 120.00
DF/2018/627
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - november MŠ, 627/2018 35763469 2018-12-05 2018-12-31 47.77
DF/2018/626
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-december, 626/2018 31447929 2018-12-04 2018-12-31 319.20
DF/2018/625
Up Slovensko, Vajnorská, 851 00 Bratislava stravné poukážky, 625/2018 31396674 2018-12-04 1160.82
DF/2018/624
FEREX, s.r.o., Vodná, 949 01 Nitra smetné nádoby, 624/2018 17682258 2018-12-03 2018-12-31 56.52
DF/2018/623
Ľubomír Kvasňovský, 1391, 951 15 Mojmírovce oprava Caddy 40076890 2018-12-03 2018-12-31 728.10
DF/2018/622
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra vypracovanie žiadosti EF, 622/2018 22819983 2018-11-29 2018-12-31 443.52
DF/2018/621
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 6212018 22819983 2018-11-29 1978.90
DF/2018/620
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 620/2018 22819983 2018-11-28 2291.23
DF/2018/619
PARK Nitra, Višňova, 949 01 Nitra vybudovanie chodníka MŠ, 619/2018 45579679 2018-11-26 2018-12-31 10234.44
DF/2018/618
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 618/2018 22819983 2018-11-23 2018-12-31 427.63
DF/2018/617
KEO , s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce licencia r. 2019 36739464 2018-11-22 2018-12-31 80.82
DF/2018/616
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné-oktober MŠ, 616/2018 37865536 2018-11-22 2018-12-31 39.00
DF/2018/615
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina-oktober MŠ, 615/2018 37865536 2018-11-22 2018-12-31 96.30
DF/2018/614
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn-oktober MŠ, 614/2018 37865536 2018-11-22 2018-12-31 203.70
DF/2018/613
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn-oktober MŠ, 613/2018 37865536 2018-11-22 2018-12-31 280.50
DF/2018/612
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 612/2018 22819983 2018-11-22 2018-12-31 310.75
DF/2018/611
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-10/2018 37969358 2018-11-21 2018-12-31 4757.86
DF/2018/610
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vod.prípojka Peter Galan 610/2018 36550949 2018-11-19 2018-12-31 44.42
DF/2018/609
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vod.prípojka Radoslav Divinec 609/2018 36550949 2018-11-19 2018-12-31 44.42
DF/2018/608
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vod.prípojka Marian Kzmický 608/2018 36550949 2018-11-19 2018-12-31 44.42
DF/2018/607
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 3x mobil, 607/2018 35763469 2018-11-19 2018-12-31 67.31
DF/2018/606
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany, 951 74 Žirany spracovanie miezd- oktober 606/2018 43824641 2018-11-19 2018-12-31 420.00
DF/2018/605
Orange Slovensko, Prievozská, 811 01 Bratislava orange, 605/2018 35697270 2018-11-16 2018-12-31 102.87
DF/2018/604
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra energetický audit, 604/2018 31447929 2018-11-16 2018-12-31 199.20
DF/2018/603
KOREKTA s.r.o., Bartókova, 949 01 Nitra oprava tlačiarne, 603/2018 36519898 2018-11-15 2018-12-31 20.00
DF/2018/602
SAMONI, Hlavná 155, 951 51 Nová Ves nad Žitavou oprava okien-Huršovská, 602/2018 44668457 2018-11-15 2018-12-31 288.00
DF/2018/601
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-november 601/2018 31447929 2018-11-15 2018-12-31 319.20
DF/2018/600
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka, Novozámocká 265, 951 12 Ivanka pri Nitre občerstvenie voľby, 600/2018 14042151 2018-11-14 2018-11-30 272.50
DF/2018/599
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 599/2018 22819983 2018-11-13 2018-11-30 4900.85
DF/2018/598
KANÁL SERVIS, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre mobilné WC, 598/2018 46148353 2018-11-13 2018-11-30 100.00
DF/2018/597
Orange Slovensko, Prievozská, 811 01 Bratislava dobropis, 597/2018 35697270 2018-11-12 2018-12-31 -3.92
DF/2018/596
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská, 949 09 Lužianky TKO, 596/2018 31434347 2018-11-12 2018-11-30 143.20
DF/2018/595
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie, 951 13 Branč ČOV-oktober 595/2018 50105272 2018-11-12 2018-11-30 10407.32
DF/2018/594
Disig a.s., Záhradnícka, 821 00 Bratislava ročný poplatok za pečať, 594/2018 35975946 2018-11-09 2018-12-31 32.40
DF/2018/593
Peter Blaško-PB ZOBOR TRAVEL, Štefánikova 5, 949 01 Nitra preprava Ivančanka, 593/2018 37649931 2018-11-09 2018-11-30 90.00
DF/2018/592
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrinaoktober ZS, 592/2018 36677281 2018-11-09 2018-11-30 251.86
DF/2018/591
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-oktober VO, 591/2018 36677281 2018-11-09 2018-11-30 561.65
DF/2018/590
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-oktober VO, 590/2018 36677281 2018-11-09 2018-11-30 202.40
DF/2018/589
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-oktober VO, 589/2018 36677281 2018-11-09 2018-11-30 394.32
DF/2018/588
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-oktober VO, 588/2018 36677281 2018-11-09 2018-11-30 451.37
DF/2018/587
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-oktober OU, 587/2018 36677281 2018-11-09 2018-11-30 181.93
DF/2018/586
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb,-oktober, 586/2018 42049229 2018-11-08 2018-11-30 304.00
DF/2018/585
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava čerpadla, 585/2018 31447929 2018-11-08 2018-11-30 60.94
DF/2018/584
KOREKTA s.r.o., Bartókova, 949 01 Nitra oprava tlačiarne, 584/2018 36519898 2018-11-08 2018-11-30 36.90
DF/2018/583
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM-november, 582/2018 198331 2018-11-07 2018-11-30 120.00
DF/2018/582
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - oktober MŠ, 582/2018 35763469 2018-11-07 2018-11-30 59.09
DF/2018/581
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon -oktober OU, 581/2018 35763469 2018-11-06 2018-11-30 47.00
DF/2018/580
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava-oktober MŠ, 580/2018 37865536 2018-11-06 2018-11-30 172.28
DF/2018/579
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-november kanal., 579/2018 36677281 2018-11-06 2018-11-30 43.62
DF/2018/578
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-november kanal., 578/2018 36677281 2018-11-06 2018-11-30 71.75
DF/2018/577
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-november kanal., 577/2018 36677281 2018-11-06 2018-11-30 114.54
DF/2018/576
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-november kanal., 576/2018 36677281 2018-11-06 2018-11-30 27.41
DF/2018/575
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-november kanal., 575/2018 36677281 2018-11-06 2018-11-30 25.32
DF/2018/574
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-november kanal., 574/2018 36677281 2018-11-06 2018-11-30 42.41
DF/2018/573
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrinanovember VO, 573/2018 36677281 2018-11-06 2018-11-30 120.51
DF/2018/572
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-november park, 572/2018 36677281 2018-11-06 2018-11-30 65.69
DF/2018/571
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-november kanal., 571/2018 36677281 2018-11-06 2018-11-30 959.49
DF/2018/570
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-november MŠ,VO, 570/2018 36677281 2018-11-06 2018-11-30 226.29
DF/2018/569
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-oktober, 569/2018 37969358 2018-11-06 2018-11-30 1903.07
DF/2018/568
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby-oktober, 568/2018 47228911 2018-11-06 2018-11-30 200.00
DF/2018/567
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra služby BOZP- november 567/2018 33708550 2018-11-06 2018-11-30 40.00
DF/2018/566
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-november TJ, 566/2018 35815256 2018-11-05 2018-11-30 229.00
DF/2018/565
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-november OU, 565/2018 35815256 2018-11-05 2018-11-30 571.00
DF/2018/564
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn -november ZS, 564/2018 35815256 2018-11-05 2018-11-30 314.00
DF/2018/563
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-november klub, dôch., 563/2018 35815256 2018-11-05 2018-11-30 55.00
DF/2018/562
KOREKTA s.r.o., Bartókova, 949 01 Nitra oprava tlačiarne, kanc.potreby, 562/2018 36519898 2018-11-05 2018-11-30 86.70
DF/2018/561
KOREKTA s.r.o., Bartókova, 949 01 Nitra kanc.potreby na voľby, 561/2018 36519898 2018-11-05 2018-11-30 60.00
DF/2018/560
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava elektroinšt.Oršulová 560/2018 31447929 2018-10-31 2018-11-30 28.80
DF/2018/559
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vod.prípojka Z.Kiššová 559/2018 36550949 2018-10-31 2018-11-30 398.74
DF/2018/558
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra PD k retenčnej nádrži, 558/2018 22819983 2018-10-26 10120.50
DF/2018/557
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra služby BOZP- október 557/2018 33708550 2018-10-26 2018-11-30 40.00
DF/2018/556
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné-september MŠ, 556/2018 37865536 2018-10-24 2018-11-30 39.00
DF/2018/555
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné-júl+august MŠ, 555/2018 37865536 2018-10-24 2018-11-30 11.70
DF/2018/554
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn-september MŠ, 554/2018 37865536 2018-10-24 2018-11-30 71.15
DF/2018/553
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné-jún MŠ, 553/2018 37865536 2018-10-24 2018-11-30 19.50
DF/2018/552
Mercury Corporation, Krušovská, 955 01 Topoľčany vybudovanie chodníka od zbrojnice, 552/2018 45965102 2018-10-22 2018-10-31 38788.37
DF/2018/551
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka, Novozámocká 265, 951 12 Ivanka pri Nitre strava úcta k starším, 551/2018 14042151 2018-10-23 2018-11-30 904.40
DF/2018/550
KOREKTA s.r.o., Bartókova, 949 01 Nitra nákup tonerov, 550/2018 36519898 2018-10-23 2018-11-30 43.90
DF/2018/549
Peter Blaško-PB ZOBOR TRAVEL, Štefánikova 5, 949 01 Nitra doprava Ivančanka, 549/2018 37649931 2018-10-23 2018-11-30 87.00
DF/2018/548
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla,548/2018 22819983 2018-10-23 2018-11-30 58.25
DF/2018/547
KANÁL SERVIS, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre čistenie potrubia byty, 547/2018 46148353 2018-10-23 2018-11-30 70.00
DF/2018/546
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-9/2018 37969358 2018-10-23 2018-11-30 3056.86
DF/2018/545
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany, 951 74 Žirany spracovanie miezd- september 545/2018 43824641 2018-10-22 2018-11-30 420.00
DF/2018/544
MOTO JAS, s.r.o., Cabajská, 949 01 Nitra oprava octávia, 544/2018 36547964 2018-10-19 2018-11-30 1009.37
DF/2018/543
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra holubári vodné , 543/2018 36550949 2018-10-19 2018-11-30 1.30
DF/2018/542
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 3x mobil, 542/2018 35763469 2018-10-19 2018-11-30 58.70
DF/2018/540
NOMIland, sr.o., Magnezitárska, 040 01 Košice inter.vybavenie MŠ, 3540/2018 36174319 2018-10-15 2018-10-31 317.00
DF/2018/539
Orange Slovensko, Prievozská, 811 01 Bratislava mobil, 539/2018 35697270 2018-10-15 2018-10-31 94.20
DF/2018/538
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 538/2018 22819983 2018-10-15 2018-10-31 572.84
DF/2018/537
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie, 951 13 Branč ČOV-september 537/2018 50105272 2018-10-15 2018-10-31 8227.50
DF/2018/536
Ing. Martina Lacková, Školská 540, 059 52 Veľká Lomnica goralské klobúky, 536/2018 40126811 2018-10-15 2018-10-31 34.00
DF/2018/535
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce BIO- drvenie september, 535/2018 37969358 2018-10-12 2018-10-31 1033.97
DF/2018/534
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava-september MŠ, 534/2018 37865536 2018-10-11 2018-10-31 185.42
DF/2018/533
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce BIO-september, 533/2018 37969358 2018-10-10 2018-10-31 1903.07
DF/2018/532
Dráčik DIVI, Gajova, 811 01 Bratislava darčekové karty-vítanie detí, 532/2018 46118985 2018-10-10 2018-10-31 550.00
DF/2018/531
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb,-september 531/2018 42049229 2018-10-08 2018-10-31 208.00
DF/2018/530
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrinaTJ.530/2018 37865536 2018-10-08 2018-10-31 102.00
DF/2018/529
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn-júl+august MŠ, 529/2018 37865536 2018-10-08 2018-10-31 141.35
DF/2018/528
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon -september OU, 528/2018 35763469 2018-10-08 2018-10-31 47.38
DF/2018/527
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - september MŠ, 527/2018 35763469 2018-10-05 2018-10-31 31.08
DF/2018/526
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal.III.Q, 526/2018 22819983 2018-10-05 2018-10-31 478.80
DF/2018/525
ELKOPLAST Slovakia, Partizánska 493, 914 51 Trenčianske Teplice kôš pre psov, 525/2018 36851264 2018-10-05 212.28
DF/2018/524
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-oktober kanal., 524/2018 36677281 2018-10-05 2018-10-31 43.62
DF/2018/523
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-oktober kanal., 523/2018 36677281 2018-10-05 2018-10-31 71.75
DF/2018/522
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-oktober kanal., 522/2018 36677281 2018-10-05 2018-10-31 114.54
DF/2018/521
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-oktober kanal., 521/2018 36677281 2018-10-05 2018-10-31 27.41
DF/2018/520
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-oktober kanal., 520/2018 36677281 2018-10-05 2018-10-31 25.32
DF/2018/519
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-oktober kanal., 519/2018 36677281 2018-10-05 2018-10-31 42.41
DF/2018/518
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-oktober VO, 518/2018 36677281 2018-10-05 2018-10-31 120.51
DF/2018/517
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-september VO, 517/2018 36677281 2018-10-05 2018-10-31 175.80
DF/2018/516
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-september VO, 516/2018 36677281 2018-10-05 2018-10-31 331.32
DF/2018/515
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-september VO, 515/2018 36677281 2018-10-05 2018-10-31 377.39
DF/2018/514
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-september OU, 514/2018 36677281 2018-10-05 2018-10-31 240.10
DF/2018/513
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-september ZS, 513/2018 36677281 2018-10-05 2018-10-31 221.99
DF/2018/512
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-september VO, 512/2018 36677281 2018-10-05 2018-12-31 466.37
DF/2018/511
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-oktober park, 511/2018 36677281 2018-10-04 2018-10-31 65.69
DF/2018/510
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-oktober kanal., 510/2018 36677281 2018-10-04 2018-10-31 959.49
DF/2018/509
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-oktober MŠ,VO, 509/2018 36677281 2018-10-04 2018-10-31 226.29
DF/2018/508
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra energ.audit 508/2018 31447929 2018-10-04 2018-10-30 240.00
DF/2018/507
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra kontrola kotolne 507/2018 31447929 2018-10-04 2018-10-30 73.20
DF/2018/506
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-oktober 506/2018 31447929 2018-10-04 2018-10-31 319.20
DF/2018/505
KOREKTA s.r.o., Bartókova, 949 01 Nitra oprava tlačiarne, 505/2018 36519898 2018-10-04 2018-10-31 42.00
DF/2018/504
Ružička Miroslav, Novozámocká 187, 951 12 Ivanka pri Nitre oplotenie MŠ, 504/2018 14045311 2018-10-02 2018-10-31 3851.22
DF/2018/503
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-oktober TJ, 503/2018 35815256 2018-10-02 2018-10-31 229.00
DF/2018/502
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-oktober OU, 502/2018 35815256 2018-10-02 2018-10-31 571.00
DF/2018/501
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn -oktober ZS, 501/2018 35815256 2018-10-02 2018-10-31 314.00
DF/2018/500
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn KD-október, 500/2018 35815256 2018-10-02 2018-10-31 55.00
DF/2018/499
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby- september, 499/2018 47228911 2018-10-02 2018-10-31 300.00
DF/2018/498
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM-október, 498/2018 198331 2018-10-02 2018-10-31 120.00
DF/2018/497
MADE s.r.o., 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora VI.Q 2018 36041688 2018-10-01 2018-10-31 152.50
DF/2018/495
FEREX, s.r.o., Vodná, 949 01 Nitra smetné nádoby, 495/2018 17682258 2018-10-01 2018-10-31 37.68
DF/2018/494
COOP Servis, Považská 18, 940 01 Nové Zámky inter. vybavenie 3.trieda, 494/2018 00655180 2018-09-26 2018-10-31 201.60
DF/2018/493
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra podklady k územnému plánu, 493/2018 22819983 2018-09-25 2018-10-31 216.00
DF/2018/492
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany, 951 74 Žirany spracovanie miezd-august 492/2018 43824641 2018-09-25 2018-09-03 420.00
DF/2018/491
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra rozbor vody MŠ,491/2018 36550949 2018-09-25 2018-09-03 177.07
DF/2018/490
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vyúčt. vodné park, 490/2018 36550949 2018-09-25 2018-12-31 70.00
DF/2018/489
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vyúčt. vodné OU, 489/2018 36550949 2018-09-25 2018-12-31 165.92
DF/2018/488
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vvyúčt.vodné cintorín, 488/2018 36550949 2018-09-25 2018-12-31 73.88
DF/2018/487
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vyúčt. vodné ZS 487/2018 36550949 2018-09-25 2018-12-31 124.44
DF/2018/486
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra holubári vodné , 486/2018 36550949 2018-09-25 2018-09-03 5.18
DF/2018/485
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.službyaugust, 485/2018 47228911 2018-09-24 2018-09-03 200.00
DF/2018/484
Viliam Holka, Lehota, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 484/2018 32755481 2018-09-24 2018-09-03 150.00
DF/2018/483
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vvyúčt.vodné TJ, 483/2018 36550949 2018-09-20 2018-12-31 80.36
DF/2018/482
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vvyúčt.vodné cintorín, 482/2018 36550949 2018-09-20 2018-12-31 124.44
DF/2018/481
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 3x mobil, 481/2018 35763469 2018-09-20 2018-09-03 50.86
DF/2018/480
BEAS s.r.o., Cabajská cesta, 949 01 Nitra sieťky MŠ, 480/2018 36552224 2018-09-19 2018-09-03 1510.50
DF/2018/479
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-8/2018 37969358 2018-09-19 2018-09-03 4226.40
DF/2018/478
ENERKLÍMA, Levická 3, 949 01 Nitra klimatizačná jednotka, 478/2018 36679909 2018-09-18 2018-10-31 3026.66
DF/2018/477
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava ver. osvetlenia, 477/2018 36544141 2018-09-18 2018-09-03 70.56
DF/2018/476
Orange Slovensko, Prievozská, 811 01 Bratislava mobil, 476/2018 35697270 2018-09-17 2018-09-03 95.49
DF/2018/475
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vod.prípojka Emil Guzmický 475/2018 36550949 2018-09-14 2018-09-03 195.35
DF/2018/474
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb,-august 367/2018 42049229 2018-09-14 2018-09-03 176.00
DF/2018/473
MVDr. Ildi Inštitorisová, Remeselnícka 2, 949 01 Nitra odchyt túlavých psov, 473/2018 33706573 2018-09-12 2018-09-03 184.80
DF/2018/472
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-august VO, 472/2018 36677281 2018-09-11 2018-12-31 404.40
DF/2018/471
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-september kanal., 471/2018 36677281 2018-09-10 2018-09-03 43.62
DF/2018/470
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-september kanal., 470/2018 36677281 2018-09-10 2018-09-03 71.75
DF/2018/469
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-september kanal., 469/2018 36677281 2018-09-10 2018-09-03 114.54
DF/2018/468
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-september kanal., 468/2018 36677281 2018-09-10 2018-09-03 27.41
DF/2018/467
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-september kanal., 467/2018 36677281 2018-09-10 2018-09-03 25.32
DF/2018/466
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-september kanal., 466/2018 36677281 2018-09-10 2018-09-03 42.41
DF/2018/465
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-september VO, 465/2018 36677281 2018-09-10 2018-09-03 120.51
DF/2018/464
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-september park, 464/2018 36677281 2018-09-10 2018-09-03 65.69
DF/2018/463
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-august ZS, 463/2018 36677281 2018-09-10 2018-09-03 217.26
DF/2018/462
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-august VO, 462/2018 36677281 2018-09-10 2018-09-03 157.38
DF/2018/461
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-august VO, 461/2018 36677281 2018-09-10 2018-09-03 294.50
DF/2018/460
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-august VO, 460/2018 36677281 2018-09-10 2018-09-03 317.71
DF/2018/459
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-august OU, 459/2018 36677281 2018-09-10 2018-09-03 239.84
DF/2018/458
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie, 951 13 Branč ČOV-august 458/2018 50105272 2018-09-10 2018-09-03 12551.03
DF/2018/457
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-september, 457/2018 31447929 2018-09-10 2018-09-03 319.20
DF/2018/456
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-september kanal., 456/2018 36677281 2018-09-07 2018-09-03 959.49
DF/2018/455
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-MŠ,VO-september, 455/2018 36677281 2018-09-07 2018-09-03 226.29
DF/2018/454
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon -august OU, 454/2018 35763469 2018-09-07 2018-09-03 47.21
DF/2018/453
Centrum polygr. služieb, Sklabinská, 831 00 Bratislava tlačivá-matrika, 453/2018 42272360 2018-09-06 2018-09-03 66.14
DF/2018/452
DREVOKOM, Čičava 314, 093 01 Čičava ineter. vybavenie 3.trieda, 452/2018 47136201 2018-09-06 2018-09-03 5576.32
DF/2018/451
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-august, 451/2018 37969358 2018-09-06 2018-09-03 1903.07
DF/2018/450
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - august MŠ, 450/2018 35763469 2018-09-06 2018-09-03 31.08
DF/2018/449
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM-september, 449/2018 198331 2018-09-06 2018-09-03 120.00
DF/2018/448
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vod.prípojka Švihel 448/2018 36550949 2018-09-05 2018-09-03 179.33
DF/2018/447
COOP Servis, Považská 18, 940 01 Nové Zámky inter. vybavenie 3.trieda, 447/2018 00655180 2018-09-05 2018-09-03 189.70
DF/2018/446
UNIMONT - Zdenko Maďar, Sídl. KAŚKA, 952 01 Vráble oprava obecného rozhlasu,446/2018 33648981 2018-09-05 2018-09-03 435.96
DF/2018/445
JUDr. Svetlana Kšiňanová, Párovská 24, 949 01 Nitra predaj ob.pozemku-Obložinský, 445/2018 35750573 2018-09-05 2018-09-03 456.15
DF/2018/444
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-september TJ, 390/2018 35815256 2018-09-04 2018-09-03 229.00
DF/2018/443
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-september OU, 443/2018 35815256 2018-09-04 2018-09-03 571.00
DF/2018/442
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn -september ZS, 442/2018 35815256 2018-09-04 2018-09-03 314.00
DF/2018/441
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-september klub, dôch., 441/2018 35815256 2018-09-04 2018-09-03 55.00
DF/2018/440
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra služby BOZP- september 440/2018 33708550 2018-09-04 2018-09-03 40.00
DF/2018/439
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vod.prípojka Martin Konig 439/2018 36550949 2018-08-31 2018-09-03 179.42
DF/2018/438
Ing. Ivana Pittnerová IDEA NÁBYTOK, Novozámocká, 949 01 Nitra nábytok MŠ, 438/2018 44165633 2018-08-30 2018-09-03 129.00
DF/2018/437
KOREKTA s.r.o., Bartókova, 949 01 Nitra toner, 437/2018 36519898 2018-08-30 2018-09-03 159.60
DF/2018/436
STAVEX, J.Haška, 949 01 Nitra rekonštrukcia MŠ-tretia trieda, 436/2018 36525804 2018-08-30 2018-09-03 6399.11
DF/2018/435
AUTO BDM, s.r.o., Levická 13, 949 01 Nitra oprava Octávia, 435/2018 35929065 2018-08-30 2018-09-03 179.36
DF/2018/434
Ing. Ivana Pittnerová IDEA NÁBYTOK, Novozámocká, 949 01 Nitra nábytok MŠ, 434/2018 44165633 2018-08-30 2018-09-03 468.00
DF/2018/433
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra oprava vodovodu ZS, 433/2018 36550949 2018-08-30 2018-09-03 102.29
DF/2018/432
REVIS-SERVIS, Na Priehon, 949 01 Nitra kanc.potreby, 432/2018 36657719 2018-08-27 2018-09-03 99.58
DF/2018/431
UNIMONT - Zdenko Maďar, Sídl. KAŚKA, 952 01 Vráble oprava obecného rozhlasu,431/2018 33648981 2018-08-27 2018-09-03 462.84
DF/2018/430
UNIKOV Nitra, s.r.o., Lehotská, 949 01 Nitra veľkoobjemový kontajner, 430/2018 46920765 2018-08-24 2018-09-03 5040.00
DF/2018/429
Viliam Holka, Lehota, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 429/2018 32755481 2018-08-24 2018-09-03 100.00
DF/2018/428
Veríme v Zábavu, Pod Brezinou 3745, 911 01 Trenčín vláčik na detské ihrisko MŠ, 428/2018 46167145 2018-08-24 2018-09-03 400.00
DF/2018/427
Veríme v Zábavu, Pod Brezinou 3745, 911 01 Trenčín vláčik na detské ihrisko MŠ, 427/2018 46167145 2018-08-24 2018-09-03 800.00
DF/2018/426
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vod.prípojka Urda 426/2018 36550949 2018-08-23 2018-09-03 179.42
DF/2018/425
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 425/2018 22819983 2018-08-23 2018-09-03 75.94
DF/2018/424
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany, 951 74 Žirany spracovanie miezd- júl 424/2018 43824641 2018-08-23 2018-09-03 420.00
DF/2018/423
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb,-júl 423/2018 42049229 2018-08-22 2018-08-31 240.00
DF/2018/422
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie, 951 13 Branč ČOV-júl 422/2018 50105272 2018-08-22 2018-08-31 8597.92
DF/2018/421
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 tlefon OU, 421/2017 35763469 2018-08-17 2018-08-31 49.87
DF/2018/420
Cesty, s.r.o., Cabajská, 949 01 Nitra oprava ulíc Bárdyho a Pri tehelni, 420/2018 47131276 2018-08-17 2018-08-31 84793.48
DF/2018/419
DECODOM, Pílska 7, 955 01 Topoľčany nákup tovaru, 419/2018 36305073 2018-08-17 169.00
DF/2018/418
EUROtoner s.r.o., Rastislavova 12, 949 01 Nitra interaktívna tabuľa MŠ, 418/2018 43892655 2018-08-17 2018-08-31 1952.47
DF/2018/417
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-7/2018 37969358 2018-08-16 2018-08-31 3150.33
DF/2018/416
Orange Slovensko, Prievozská, 811 01 Bratislava mobil, 416/2018 35697270 2018-08-15 2018-08-31 83.56
DF/2018/415
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-august, 415/2018 31447929 2018-08-15 2018-08-31 319.20
DF/2018/414
PROBO-NB, Rumburských hrdinov 819, 47301 Nový Bor materiál z dotácie, 414/2018 05328942 2018-08-15 2018-08-31 825.34
DF/2018/413
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadla, 413/2018 22819983 2018-08-14 2018-10-31 3727.98
DF/2018/412
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby-jún, 412/2018 47228911 2018-08-09 2018-08-31 200.00
DF/2018/411
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-júl ZS, 411/2018 36677281 2018-08-08 2018-08-31 217.14
DF/2018/410
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-júl VO, 410/2018 36677281 2018-08-08 2018-08-31 141.40
DF/2018/409
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-júl VO, 409/2018 36677281 2018-08-08 2018-08-31 286.31
DF/2018/408
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-august VO, 408/2018 36677281 2018-08-08 2018-12-31 358.00
DF/2018/407
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-august VO, 407/2018 36677281 2018-08-07 2018-08-31 120.51
DF/2018/406
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-august park, 406/2018 36677281 2018-08-07 2018-08-31 65.69
DF/2018/405
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-august kanal., 405/2018 36677281 2018-08-07 2018-08-31 959.49
DF/2018/404
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-august MŠ,VO, 404/2018 36677281 2018-08-07 2018-08-31 226.29
DF/2018/403
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-júl VO, 403/2018 36677281 2018-08-07 2018-08-31 235.99
DF/2018/402
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-júl OU, 402/2018 36677281 2018-08-07 2018-08-31 145.66
DF/2018/401
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - júl MŠ, 401/2018 35763469 2018-08-07 2018-08-31 31.08
DF/2018/400
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon -júl OU, 400/2018 35763469 2018-08-07 2018-08-31 47.17
DF/2018/399
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-august kanal., 399/2018 36677281 2018-08-06 2018-08-31 43.62
DF/2018/398
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-august kanal., 398/2018 36677281 2018-08-06 2018-08-31 71.75
DF/2018/397
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-august kanal., 397/2018 36677281 2018-08-06 2018-08-31 114.54
DF/2018/396
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-august kanal., 396/2018 36677281 2018-08-06 2018-08-31 27.41
DF/2018/394
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-august kanal., 394/2018 36677281 2018-08-06 2018-08-31 42.41
DF/2018/393
ALINOK Alojz Kľuchtiak, Pri Mlyne, 951 15 Mojmírovce údržba ciest, 393/2018 34522191 2018-08-06 2018-08-31 139.80
DF/2018/392
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vod.prípojka Eliášová 392/2018 36550949 2018-08-03 2018-08-31 179.42
DF/2018/391
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vod.prípojka Eliášová 391/2018 36550949 2018-08-03 2018-08-31 179.42
DF/2018/389
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-august OU, 389/2018 35815256 2018-08-02 2018-08-31 571.00
DF/2018/388
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn -jaugust ZS, 388/2018 35815256 2018-08-02 2018-08-31 314.00
DF/2018/387
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-august klub, dôch., 387/2018 35815256 2018-08-02 2018-08-31 55.00
DF/2018/386
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM-august 386/2018 198331 2018-08-01 2018-08-31 120.00
DF/2018/385
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra služby BOZP- august, 385/2018 33708550 2018-08-01 2018-08-31 40.00
DF/2018/384
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava ver. osvetlenia, 384/2018 36544141 2018-07-31 2018-08-31 60.00
DF/2018/383
NOMIland, sr.o., Magnezitárska, 040 01 Košice inter.vybavenie MŠ, 383/2018 36174319 2018-07-31 2018-08-31 1049.35
DF/2018/382
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vod.prípojka J. Sirotiaková 382/2018 36550949 2018-07-30 2018-08-31 44.42
DF/2018/381
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava elektroinštalácie, 381/2018 31447929 2018-07-30 2018-08-31 81.54
DF/2018/380
Up Slovensko, Vajnorská, 851 00 Bratislava stravné poukážky, 380/2018 31396674 2018-07-19 2314.50
DF/2018/379
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-6/2018 37969358 2018-07-19 2018-07-31 3393.87
DF/2018/378
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra služby BOZP- júl, 378/2018 33708550 2018-07-19 2018-07-31 40.00
DF/2018/377
Edo.sk, Krakovská, 95112 Ivanka pri Nitre kult. podujatie 2018 37450492 2018-07-18 2018-07-31 105.00
DF/2018/376
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra rozšírenie kanalizácie, 376/2018 22819983 2018-07-18 2018-10-31 36218.42
DF/2018/375
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 3x mobil, 375/2018 35763469 2018-07-17 2018-07-31 49.98
DF/2018/374
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre údržba traktor, 374/2018 198331 2018-07-17 2018-07-31 109.94
DF/2018/373
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vod.prípojka Krenč 373/2018 36550949 2018-07-17 2018-07-31 179.42
DF/2018/372
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn-jún MŠ, 372/2018 37865536 2018-07-16 2018-07-31 76.45
DF/2018/371
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrinaTJ.371/2018 37865536 2018-07-16 2018-07-31 32.32
DF/2018/370
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- jún 370/2018 bio 37969358 2018-07-16 2018-07-31 1903.07
DF/2018/369
Orange Slovensko, Prievozská, 811 01 Bratislava mobil, 369/2018 35697270 2018-07-16 2018-07-31 115.86
DF/2018/368
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava júl MŠ, 368/2018 37865536 2018-07-13 2018-07-31 24.82
DF/2018/367
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb,-jún 367/2018 42049229 2018-07-13 2018-07-31 336.00
DF/2018/366
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie, 951 13 Branč ČOV-jún 366/2018 50105272 2018-07-12 2018-07-31 8664.60
DF/2018/365
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby-jún, 365/2018 47228911 2018-07-11 2018-07-31 200.00
DF/2018/364
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby-máj, 364/2018 47228911 2018-07-11 2018-07-31 200.00
DF/2018/363
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-júl kanal., 363/2018 36677281 2018-07-11 2018-07-31 43.62
DF/2018/362
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-júl kanal., 362/2018 36677281 2018-07-11 2018-07-31 71.75
DF/2018/361
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-II.polrok TJ,361/2018 36677281 2018-07-11 2018-07-31 770.37
DF/2018/360
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-júl kanal., 360/2018 36677281 2018-07-11 2018-07-31 114.54
DF/2018/359
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-júl kanal., 359/2018 36677281 2018-07-11 2018-07-31 27.41
DF/2018/358
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-júl kanal., 358/2018 36677281 2018-07-11 2018-07-31 25.32
DF/2018/357
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-júl kanal., 357/2018 36677281 2018-07-11 2018-07-31 42.41
DF/2018/356
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-júl VO, 356/2018 36677281 2018-07-11 2018-07-31 120.51
DF/2018/355
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-júl park, 355/2018 36677281 2018-07-11 2018-07-31 65.69
DF/2018/354
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-júl kanal., 354/2018 36677281 2018-07-10 2018-07-31 959.49
DF/2018/353
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-júl MŠ,VO, 353/2018 36677281 2018-07-10 2018-07-31 226.29
DF/2018/352
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-jún OU, 352/2018 36677281 2018-07-10 2018-07-31 195.72
DF/2018/351
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-jún ZS, 351/2018 36677281 2018-07-10 2018-07-31 231.08
DF/2018/350
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-jún VO, 350/2018 36677281 2018-07-10 2018-07-31 133.99
DF/2018/349
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-jún VO, 349/2018 36677281 2018-07-10 2018-07-31 244.74
DF/2018/348
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-jún VO, 348/2018 36677281 2018-07-10 2018-07-31 262.37
DF/2018/347
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-jún VO, 347/2018 36677281 2018-07-10 2018-12-31 322.30
DF/2018/346
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal.II.Q, 346/2018 22819983 2018-07-09 2018-07-31 478.80
DF/2018/345
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - jún MŠ, 345/2018 35763469 2018-07-09 2018-07-31 30.48
DF/2018/344
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - jún OU, 344/2018 35763469 2018-07-09 2018-07-31 47.08
DF/2018/343
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-júl, 343/2018 31447929 2018-07-09 2018-07-31 319.20
DF/2018/342
Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova, 949 01 Nitra verejné obstarávanie energií, 342/2018 36557129 2018-07-04 2018-07-31 360.00
DF/2018/341
Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova, 949 01 Nitra verejné obstarávanie energií, 341/2018 36557129 2018-07-04 2018-07-31 360.00
DF/2018/340
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava jún MŠ, 340/2018 37865536 2018-07-03 2018-07-31 113.88
DF/2018/339
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-júl TJ, 339/2018 35815256 2018-07-03 2018-07-31 229.00
DF/2018/338
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-júl OU, 338/2018 35815256 2018-07-03 2018-07-31 571.00
DF/2018/337
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn -júl ZS, 337/2018 35815256 2018-07-03 2018-07-31 314.00
DF/2018/336
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-júl klub, dôch., 336/2018 35815256 2018-07-03 2018-07-31 55.00
DF/2018/335
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM-júl, 335/2018 198331 2018-07-03 2018-07-31 120.00
DF/2018/334
MADE s.r.o., 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora III.Q 2018 36041688 2018-07-02 2018-07-31 152.50
DF/2018/333
Marek Áč-ARBORIA, Golianovo, 951 08 Golianovo orezávanie stromov v MŠ, 333/2018 44664559 2018-07-02 2018-07-31 450.00
DF/2018/332
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany, 951 74 Žirany spracovanie miezd- jún 332/2018 43824641 2018-07-02 2018-07-31 420.00
DF/2018/331
STEPS NITRA - Renáta Hrobová, Novozámocká, 949 01 Nitra vyskotlakový čistič DHZ, 331/2018 40494748 2018-06-28 2018-07-31 2000.00
DF/2018/330
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP pre MŠ, 330/2018 36564991 2018-06-26 2018-07-31 98.23
DF/2018/329
SOLA Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre vybavenie MŠ, 329/2018 46232184 2018-06-26 2018-07-31 10.00
DF/2018/328
Ing. Jozef Demel, Cabanová 15, 949 01 Nitra stavebný dozor-rekonštr. MŠ, 328/2018 32738340 2018-06-22 2018-06-30 2500.00
DF/2018/327
FEREX, s.r.o., Vodná, 949 01 Nitra smetné nádoby, 327/2018 17682258 2018-06-22 2018-07-31 847.80
DF/2018/326
FEREX, s.r.o., Vodná, 949 01 Nitra smetné nádoby, 326/2018 17682258 2018-06-22 2018-07-31 190.80
DF/2018/325
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 325/2018 22819983 2018-06-22 2018-07-31 2429.40
DF/2018/324
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-máj, 324/2018 37969358 2018-06-21 2018-07-31 609.70
DF/2018/323
SOLA Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre vybavenie MŠ, 323/2018 46232184 2018-06-20 2018-07-31 343.09
DF/2018/322
Viliam Holka, Lehota, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 322/2018 32755481 2018-06-19 2018-06-30 180.00
DF/2018/321
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKOmáj, 321/2018 37969358 2018-06-19 2018-06-30 7759.33
DF/2018/320
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 3x mobil, 320/2018 35763469 2018-06-18 2018-06-30 47.77
DF/2018/319
Orange Slovensko, Prievozská, 811 01 Bratislava orange, 319/2018 35697270 2018-06-26 2018-06-30 142.17
DF/2018/318
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra služby BOZP- jún, 318/2018 33708550 2018-06-18 2018-06-30 40.00
DF/2018/317
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vod.prípojka D. Tvrdoňová 317/2018 36550949 2018-06-18 2018-06-30 180.06
DF/2018/316
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vod.prípojka Ľ.Zelenaj 316/2018 36550949 2018-06-18 2018-06-30 180.06
DF/2018/315
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadla, 315/2018 22819983 2018-06-18 2018-06-30 114.53
DF/2018/314
RNDr. Radomír Babjak, Štúrova 230, 061 01 Spišská Stará Ves vyprac.Komun.plánu soc.služiev, 314/2018 48139572 2018-06-18 2018-06-30 180.00
DF/2018/313
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina-DHZ-máj, 313/2018 198331 2018-06-18 2018-06-30 6.72
DF/2018/312
STAVEX, J.Haška, 949 01 Nitra rekonštrukcia MŠ-tretia trieda, 312/2018 36525804 2018-06-18 2018-07-30 94406.34
DF/2018/311
Jozef Gurtler-G-SYSTEMS, Partizánska 22, 059 41 Tatranská Štrba radiostanica DHZ, 311/2018 41011791 2018-06-13 2018-06-30 450.00
DF/2018/310
BEAS s.r.o., Cabajská cesta, 949 01 Nitra sieťky OU, 310/2018 36552224 2018-06-13 2018-06-30 557.83
DF/2018/309
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-jún 309/2018 31447929 2018-06-12 2018-09-03 319.20
DF/2018/308
ALEXANDER KÓŃA, NARCISOVA, 949 01 Nitra oprava ventilov v pož.skrini-OU, 308/2018 30944538 2018-06-12 2018-09-03 204.00
DF/2018/307
FEREX, s.r.o., Vodná, 949 01 Nitra smetné nádoby, 307/2018 17682258 2018-06-12 2018-06-30 594.00
DF/2018/306
L.M.J. Salamander s.r.o., Vašinova, 949 01 Nitra oprava okna v parku, 306/2018 36564664 2018-06-12 2018-06-30 153.60
DF/2018/305
Miroslav Moravčík, Hlboká 55, 949 01 Nitra oprava elektroinštalacie byty, 305/2018 40080099 2018-06-12 2018-06-30 590.50
DF/2018/304
Miroslav Moravčík, Hlboká 55, 949 01 Nitra oprava elektroinštalacie byty, 304/2018 40080099 2018-06-12 2018-06-30 896.20
DF/2018/303
AUTO BDM, s.r.o., Levická 13, 949 01 Nitra oprava W-Caddy, 303/2018 35929065 2018-06-11 2018-06-30 177.85
DF/2018/302
AUTO BDM, s.r.o., Levická 13, 949 01 Nitra oprava W-Caddy 35929065 2018-06-11 2018-06-30 548.70
DF/2018/301
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie, 951 13 Branč ČOV-máj 301/2018 50105272 2018-06-11 2018-06-30 6842.63
DF/2018/300
FEREX, s.r.o., Vodná, 949 01 Nitra smetné nádoby, 300/2018 17682258 2018-06-08 2018-06-30 18.84
DF/2018/299
LIVONEC SK, s.r.o., Novozámocká 207/A, 951 12 Ivanka pri Nitre servis hydrantov, 299/2018 48121347 2018-06-08 2018-06-30 235.80
DF/2018/298
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadla, 298/2018 22819983 2018-06-07 2018-06-30 2574.83
DF/2018/297
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb, 297/2018 42049229 2018-06-07 2018-06-30 336.00
DF/2018/296
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-máj ZS, 296/2018 36677281 2018-06-07 2018-06-30 229.08
DF/2018/295
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-máj VO, 295/2018 36677281 2018-06-07 2018-06-30 153.61
DF/2018/294
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-máj VO, 294/2018 36677281 2018-06-07 2018-06-30 269.05
DF/2018/293
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-máj VO, 293/2018 36677281 2018-06-07 2018-06-30 307.09
DF/2018/291
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-máj VO, 291/2018 36677281 2018-06-07 2018-06-30 377.94
DF/2018/290
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM-jún, 290/2018 198331 2018-06-06 2018-06-30 120.00
DF/2018/289
PLAYGROUND, s.r.o., Pažitná 23, 917 71 Trnava oslava MDD, 289/2018 47051990 2018-06-06 2018-06-30 600.00
DF/2018/288
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - máj MŠ, 288/2018 35763469 2018-06-06 2018-06-30 30.48
DF/2018/287
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - máj OU, 287/2018 35763469 2018-06-06 2018-06-30 47.00
DF/2018/286
Viliam Holka, Lehota, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 286/2018 32755481 2018-06-06 2018-06-30 120.00
DF/2018/285
ALKAR - Alojz Krčmár, Coboriho, 949 01 Nitra vyúčtovanie kúrenia 2017, 285/2018 40078060 2018-06-06 2018-06-30 399.00
DF/2018/284
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné-máj MŠ, 284/2018 37865536 2018-06-05 2018-06-30 19.50
DF/2018/283
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn-máj MŠ, 283/2018 37865536 2018-06-05 2018-06-30 77.70
DF/2018/282
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-jún TJ, 282/2018 35815256 2018-06-04 2018-06-30 229.00
DF/2018/281
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-jún OU, 281/2018 35815256 2018-06-04 2018-06-30 571.00
DF/2018/280
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-jún ZS, 280/2018 35815256 2018-06-04 2018-06-30 314.00
DF/2018/279
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn KD-jún 279/2018 35815256 2018-06-04 2018-06-30 55.00
DF/2018/278
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-jún kanal., 278/2018 36677281 2018-06-04 2018-06-30 959.49
DF/2018/277
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-jún MŠ,VO, 277/2018 36677281 2018-06-04 2018-06-30 226.29
DF/2018/276
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-jún kanal., 276/2018 36677281 2018-06-04 2018-06-30 43.62
DF/2018/275
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-jún kanal., 275/2018 36677281 2018-06-04 2018-06-30 71.75
DF/2018/274
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-jún kanal., 274/2018 36677281 2018-06-04 2018-06-30 114.54
DF/2018/273
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-jún kanal., 273/2018 36677281 2018-06-04 2018-06-30 27.41
DF/2018/272
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-jún kanal., 272/2018 36677281 2018-06-04 2018-06-30 25.32
DF/2018/271
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-jún kanal., 271/2018 36677281 2018-06-04 2018-06-30 42.41
DF/2018/270
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-jún VO, 270/2018 36677281 2018-06-04 2018-06-30 120.51
DF/2018/269
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-jún park, 269/2018 36677281 2018-06-04 2018-06-30 65.69
DF/2018/268
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava ver. osvetlenia, 268/2018 36544141 2018-06-04 2018-06-30 671.34
DF/2018/267
A J Produkty, a.s., Galvaniho, 811 01 Bratislava skriňa pre MŠ, 267/2018 36268518 2018-06-04 2018-06-30 234.00
DF/2018/266
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany, 951 74 Žirany spracovanie miezd- máj 266/2018 43824641 2018-06-04 2018-06-30 420.00
DF/2018/265
UNIMONT - Zdenko Maďar, Sídl. KAŚKA, 952 01 Vráble oprava obecného rozhlasu, 265/2018 33648981 2018-06-01 2018-06-30 136.80
DF/2018/264
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava-máj MŠ, 264/2018 37865536 2018-05-31 2018-06-30 113.88
DF/2018/263
KOREKTA s.r.o., Bartókova, 949 01 Nitra toner, 263/2018 36519898 2018-05-31 2018-06-30 51.00
DF/2018/262
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena tesnenia na plyn. sporáku, 262/2018 31447929 2018-05-31 2018-06-30 36.60
DF/2018/261
Viliam Holka, Lehota, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 261/2018 32755481 2018-05-30 2018-06-30 230.00
DF/2018/260
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrinaTJ.260/2018 37865536 2018-05-29 2018-06-30 11.30
DF/2018/259
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn-apríl MŠ, 259/2018 37865536 2018-05-29 2018-06-30 184.00
DF/2018/258
Peter Mesároš, Krškanská 5, 949 01 Nitra oprava Seat Inca, 258/2018 43043127 2018-05-29 2018-06-30 157.80
DF/2018/257
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra revízie komínov, 257/2018 31447929 2018-05-25 2018-06-30 135.60
DF/2018/256
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava vodov. potrubia 256/2018 31447929 2018-05-25 2018-06-30 35.28
DF/2018/255
CONNECT - Ing.Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Brod kancelárske potreby, 255/2018 17644429 2018-05-24 2018-06-30 44.00
DF/2018/254
REVIS-SERVIS, Na Priehon, 949 01 Nitra kanc.potreby, 254/2018 36657719 2018-05-22 2018-05-31 49.40
DF/2018/253
Ing. Oto Pisoň, Vozová 6, 945 01 Komárno znalecký posudok, 253/2018 11711671 2018-05-22 2018-05-31 275.00
DF/2018/252
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-apríl/2018, 252/2018 37969358 2018-05-21 2018-05-31 2960.82
DF/2018/251
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina-DHZ-apríl/2018, 251/2018 198331 2018-05-21 2018-05-31 8.89
DF/2018/250
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra montáž PRT radio, 250/2018 31447929 2018-05-21 2018-06-30 2129.40
DF/2018/249
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie, 951 13 Branč ČOV-apríl 249/2018 50105272 2018-05-18 2018-05-31 7227.88
DF/2018/248
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 248/2018 22819983 2018-05-18 2018-05-31 338.00
DF/2018/247
Jozef Prokop DESI, Ľudovíta Čuláka 35, 949 01 Nitra deratizácia pozemku, 247/2018 40080595 2018-05-18 2018-05-31 240.00
DF/2018/246
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-máj, 246/2018 31447929 2018-05-17 2018-05-31 319.20
DF/2018/245
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 3x mobil, 245/2018 35763469 2018-05-17 2018-05-31 58.86
DF/2018/244
MAKS Štefan Šimurda, Novozámocká 334, 951 12 Ivanka pri Nitre kuch.linka-MŠ, 244/2018 37450395 2018-05-16 2018-05-31 2264.00
DF/2018/243
UNIMONT - Zdenko Maďar, Sídl. KAŚKA, 952 01 Vráble oprava obecného rozhlasu, 243/2018 33648981 2018-05-16 2018-05-31 129.60
DF/2018/242
Orange Slovensko, Prievozská, 811 01 Bratislava mobil, 242/2018 35697270 2018-05-16 2018-05-31 77.48
DF/2018/241
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby- apríl, 241/2018 47228911 2018-05-15 2018-05-31 200.00
DF/2018/240
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby-marec, 239/2018 47228911 2018-05-15 2018-05-31 200.00
DF/2018/238
ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica rozúčtovanie Vinohradská, 238/2018 31624189 2018-05-14 2018-05-31 144.48
DF/2018/237
FEREX, s.r.o., Vodná, 949 01 Nitra smetné nádoby, 734,76/2018 17682258 2018-05-14 2018-05-31 734.76
DF/2018/236
ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica rozúčtovanie Beňadikova, 236/2018 31624189 2018-05-14 2018-05-31 144.48
DF/2018/235
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-apríl ZS, 235/2018 36677281 2018-05-10 2018-05-31 236.46
DF/2018/234
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-apríl VO, 234/2018 36677281 2018-05-10 2018-05-31 163.57
DF/2018/233
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-apríl VO, 233/2018 36677281 2018-05-10 2018-05-31 310.90
DF/2018/232
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-apríl VO, 232/2018 36677281 2018-05-10 2018-05-31 354.16
DF/2018/231
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-apríl OU, 231/2018 36677281 2018-05-10 2018-05-31 189.52
DF/2018/230
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-apríl VO, 230/2018 36677281 2018-05-10 2018-05-31 432.14
DF/2018/229
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon -apríl MŠ, 229/2018 35763469 2018-05-09 2018-05-31 50.28
DF/2018/228
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra služby BOZP- máj, 228/2018 33708550 2018-05-09 2018-05-31 40.00
DF/2018/227
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-apríl/2018, 227/2018 37969358 2018-05-07 2018-05-31 1649.20
DF/2018/226
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon -apríl OU, 226/2018 35763469 2018-05-07 2018-05-31 47.44
DF/2018/225
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany, 951 74 Žirany spracovanie miezd- apríl 225/2018 43824641 2018-05-07 2018-05-31 420.00
DF/2018/224
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava-apríl MŠ, 224/2018 37865536 2018-05-04 2018-05-31 106.58
DF/2018/223
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-máj park, 223/2018 36677281 2018-05-04 2018-05-31 65.69
DF/2018/222
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-máj kanal., 41/2018 36677281 2018-05-04 2018-05-31 43.62
DF/2018/221
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-máj kanal., 221/2018 36677281 2018-05-04 2018-05-31 71.75
DF/2018/220
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-máj kanal., 220/2018 36677281 2018-05-04 2018-05-31 114.54
DF/2018/218
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-máj kanal., 218/2018 36677281 2018-05-04 2018-05-31 25.32
DF/2018/216
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-máj VO, 216/2018 36677281 2018-05-04 2018-05-31 120.51
DF/2018/213
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM-máj, 213/2018 198331 2018-05-03 2018-05-31 120.00
DF/2018/212
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-máj TJ, 212/2018 35815256 2018-05-02 2018-05-31 229.00
DF/2018/211
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-máj OU, 211/2018 35815256 2018-05-02 2018-05-31 571.00
DF/2018/210
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS, 210/2018 35815256 2018-05-02 2018-05-31 314.00
DF/2018/209
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn KD, 209/2018 35815256 2018-05-02 2018-05-31 55.00
DF/2018/207
ALEXANDER KÓŃA, NARCISOVA, 949 01 Nitra oprava WC-OU, 207/2018 30944538 2018-04-27 2018-05-31 672.00
DF/2018/206
infra Slovakia, J.Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre konferenčný poplatok, 206/2018 44752423 2018-04-27 2018-05-31 55.00
DF/2018/205
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra služby BOZP- apríl, 205/2018 33708550 2018-04-20 2018-04-30 40.00
DF/2018/204
REVIS-SERVIS, Na Priehon, 949 01 Nitra kanc.potreby, 116/2018 36657719 2018-04-19 2018-04-30 54.18
DF/2018/203
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-mrec, 203/2018 37969358 2018-04-19 2018-04-30 2993.05
DF/2018/202
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina-DHZ- 202/2018 198331 2018-04-19 2018-04-30 12.73
DF/2018/201
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 3x mobil, 201/2018 35763469 2018-04-17 2018-04-30 64.07
DF/2018/200
STAVEX, J.Haška, 949 01 Nitra stavebné úpravy MŠ-3.trieda, 200/2018 36525804 2018-04-16 2018-12-31 -25898.56
DF/2018/199
STAVEX, J.Haška, 949 01 Nitra stavebné úpravy MŠ-3.trieda, 199/2018 36525804 2018-04-16 2018-05-17 25941.76
DF/2018/198
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 198/2018 22819983 2018-04-16 2018-04-30 3177.94
DF/2018/197
Orange Slovensko, Prievozská, 811 01 Bratislava mobil, 197/2018 35697270 2018-04-16 2018-04-30 75.88
DF/2018/196
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava-marec MŠ, 196/2018 37865536 2018-04-13 2018-04-30 83.22
DF/2018/195
FEREX, s.r.o., Vodná, 949 01 Nitra smetné nádoby, 195/2018 17682258 2018-04-12 2018-04-30 113.04
DF/2018/194
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava elektriny 194/2018 31447929 2018-04-11 2018-04-30 44.40
DF/2018/193
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM-apríl, 193/2018 198331 2018-04-11 2018-04-30 120.00
DF/2018/192
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie, 951 13 Branč ČOV-marecr 192/2018 50105272 2018-04-11 2018-04-30 9008.64
DF/2018/191
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-marec ZS, 191/2018 36677281 2018-04-10 2018-04-30 258.29
DF/2018/190
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-marecr VO, 190/2018 36677281 2018-04-10 2018-04-30 509.79
DF/2018/189
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-marec VO, 189/2018 36677281 2018-04-10 2018-04-30 192.60
DF/2018/188
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-marec VO, 188/2018 36677281 2018-04-10 2018-04-30 367.07
DF/2018/187
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-marec VO, 187/2018 36677281 2018-04-10 2018-04-30 417.17
DF/2018/186
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-marec OU, 186/2018 36677281 2018-04-10 2018-04-30 175.84
DF/2018/185
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné-marec MŠ, 185/2018 37865536 2018-04-10 2018-04-30 16.90
DF/2018/184
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné-február MŠ, 184/2018 37865536 2018-04-10 2018-04-30 14.30
DF/2018/183
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn-marec MŠ, 183/2018 37865536 2018-04-10 2018-04-30 462.60
DF/2018/182
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - marec MŠ, 182/2018 35763469 2018-04-09 2018-04-30 35.47
DF/2018/181
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. I.Q 22819983 2018-04-09 2018-04-30 478.80
DF/2018/180
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-apríl kanal., 180/2018 36677281 2018-04-06 2018-04-30 71.75
DF/2018/179
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-apríl kanal., 179/2018 36677281 2018-04-06 2018-04-30 114.54
DF/2018/178
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-apríl kanal., 178/2018 36677281 2018-04-06 2018-04-30 27.41
DF/2018/177
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-apríl kanal., 177/2018 36677281 2018-04-06 2018-04-30 25.32
DF/2018/176
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-apríl kanal., 176/2018 36677281 2018-04-06 2018-04-30 42.41
DF/2018/175
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-apríl kanal., 175/2018 36677281 2018-04-06 2018-04-30 120.51
DF/2018/174
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-apríl park, 174/2018 36677281 2018-04-06 2018-04-30 65.69
DF/2018/172
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-apríl MŠ,VO, 42/2018 36677281 2018-04-06 2018-04-30 226.29
DF/2018/171
Vlado Kĺbik, Bizetova 41, 949 01 Nitra brúsenie parkiet KD, 171/2018 40688551 2018-04-05 2018-04-30 4127.01
DF/2018/170
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby február, 170/2018 47228911 2018-04-05 2018-05-31 200.00
DF/2018/169
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-apríl kanal., 169/2018 36677281 2018-04-05 2018-04-30 43.62
DF/2018/168
Up Slovensko, Vajnorská, 851 00 Bratislava stravné poukážky, 168/2018 31396674 2018-04-05 2314.50
DF/2018/167
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon -marec OU, 167/2018 35763469 2018-04-05 2018-04-30 50.87
DF/2018/166
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany, 951 74 Žirany spracovanie miezd- marec, 166/2018 43824641 2018-04-05 2018-04-30 420.00
DF/2018/165
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-3/2018,165/2018 37969358 2018-04-05 2018-04-30 1649.20
DF/2018/164
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-apríl, 164/2018 31447929 2018-04-04 2018-04-30 319.20
DF/2018/163
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-japríl TJ, 163/2018 35815256 2018-04-03 2018-04-30 229.00
DF/2018/162
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-apríl OU, 162/2018 35815256 2018-04-03 2018-04-30 571.00
DF/2018/161
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS, 161/2018 35815256 2018-04-03 2018-04-30 314.00
DF/2018/160
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn KD, 160/2018 35815256 2018-04-03 2018-04-30 55.00
DF/2018/159
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vvyúčt.vodné TJ, 159/2018 36550949 2018-04-03 2018-06-30 47.95
DF/2018/158
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vvyúčt.vodné cintorín, 158/2018 36550949 2018-04-03 2018-06-30 25.92
DF/2018/157
MADE s.r.o., 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora II.Q 2018 36041688 2018-04-03 2018-04-30 152.50
DF/2018/156
SLOVGRAM, Jakubovo nám., 811 01 Bratislava odmena umelcom, 156/2018 17310598 2018-03-29 2018-04-30 38.50
DF/2018/155
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084, 941 07 Veľký Kýr soft.služby december, 155/2018 47228911 2018-03-28 2018-04-30 108.00
DF/2018/154
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 154/2018 22819983 2018-03-27 2018-04-30 616.88
DF/2018/153
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vyúčt. vodné cintorín 153/2018 36550949 2018-03-23 2018-03-31 14.26
DF/2018/152
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vyúčt. vodné ZS 152/2018 36550949 2018-03-23 2018-03-31 117.96
DF/2018/151
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vyúčt. vodné holubári 151/2018 36550949 2018-03-23 2018-04-30 329.23
DF/2018/150
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vyúčt. vodné park, 150/2018 36550949 2018-03-23 2018-03-31 5.18
DF/2018/149
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra vyúčt. vodné OU, 149/2018 36550949 2018-03-23 2018-04-30 456.28
DF/2018/148
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 147/2018 22819983 2018-03-23 2018-03-31 420.29
DF/2018/147
Adriana Kľuchtiaková-ALINOK, Pri mlyne 799, 951 15 Mojmírovce údržba ciest, 147/2018 50767607 2018-03-22 2018-03-31 163.80
DF/2018/146
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina-DHZ-2/2018, 146/2018 198331 2018-03-22 2018-03-31 6.83
DF/2018/145
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra revízie plynu, 145/2018 31447929 2018-02-21 2018-04-30 416.32
DF/2018/144
KOREKTA s.r.o., Bartókova, 949 01 Nitra oprava tlačiarne, 144/2018 36519898 2018-03-20 2018-03-31 80.59
DF/2018/143
KOREKTA s.r.o., Bartókova, 949 01 Nitra oprava tlačiarne, 143/2018 36519898 2018-03-20 2018-03-31 51.00
DF/2018/142
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra montáž meračov, 142/2018 31447929 2018-03-20 2018-04-30 1626.91
DF/2018/141
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena potrubia, 141/2018 31447929 2018-03-19 2018-03-31 203.09
DF/2018/140
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 3x mobil, 140/2018 35763469 2018-03-19 2018-03-31 67.93
DF/2018/139
Orange Slovensko, Prievozská, 811 01 Bratislava mobil, 139/2018 35697270 2018-03-16 2018-03-31 75.89
DF/2018/138
STAVEX, J.Haška, 949 01 Nitra rekonštrukcia MŠ-tretia trieda, 138/2018 36525804 2018-03-14 2018-12-31 25898.56
DF/2018/137
PROUNION, a.s., Piaristická, 949 01 Nitra exter.manažment VO MŠ, 137/2018 45597103 2018-03-13 2018-03-31 1200.00
DF/2018/136
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava ohrevu TUV, 136/2018 31447929 2018-03-13 2018-03-31 125.40
DF/2018/135
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra opravahav. stavu-Srnka, 135/2018 31447929 2018-03-13 2018-03-31 52.68
DF/2018/134
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra služby BOZP- marec, 134/2018 33708550 2018-03-13 2018-03-31 40.00
DF/2018/133
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie, 951 13 Branč ČOV-február 133/2018 50105272 2018-03-12 2018-03-31 5791.27
DF/2018/132
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 132/2018 22819983 2018-03-12 2018-03-31 142.99
DF/2018/131
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čarpadla, 131/2018 22819983 2018-03-12 2018-03-31 2654.03
DF/2018/130
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-9/2016, 130/2018 37969358 2018-03-12 2018-03-31 581.47
DF/2018/129
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-82/2016, 129/2018 37969358 2018-03-12 2018-03-31 581.47
DF/2018/128
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-február ZS, 128/2018 36677281 2018-03-09 2018-03-31 251.60
DF/2018/127
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-február VO, 127/2018 36677281 2018-03-09 2018-03-31 533.87
DF/2018/126
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-február VO, 126/2018 36677281 2018-03-09 2018-03-31 195.80
DF/2018/125
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-február VO, 125/2018 36677281 2018-03-09 2018-03-31 371.11
DF/2018/124
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-február VO, 124/2018 36677281 2018-03-09 2018-03-31 430.75
DF/2018/123
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-február OU, 123/2018 36677281 2018-03-09 2018-03-31 185.03
DF/2018/122
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-2/2018, 122/2018 37969358 2018-03-08 2018-03-31 2425.71
DF/2018/121
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM-marec, 121/2018 198331 2018-03-08 2018-03-31 120.00
DF/2018/120
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - február MŠ, 120/2018 35763469 2018-03-07 2018-04-30 30.48
DF/2018/119
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-marec, 119/2018 31447929 2018-03-07 2018-03-31 319.20
DF/2018/118
KOREKTA s.r.o., Bartókova, 949 01 Nitra oprava tlačiarne, 118/2018 36519898 2018-03-07 2018-03-31 95.60
DF/2018/117
abiX, s.r.o., Športová, 972 26 Nitrianske Rudno kanc.potreby, 117/2018 36360821 2018-03-06 2018-03-31 144.82
DF/2018/116
REVIS-SERVIS, Na Priehon, 949 01 Nitra kanc.potreby, 116/2018 36657719 2018-03-06 2018-03-31 73.55
DF/2018/114
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-marec MŠ,VO, 42/2018 36677281 2018-03-06 2018-03-31 226.29
DF/2018/109
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-marec VO, 109/2018 36677281 2018-03-06 2018-03-31 120.51
DF/2018/106
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-marec park, 104/2018 36677281 2018-03-06 2018-03-31 65.69
DF/2018/105
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena ventilov byty, 104/2018 31447929 2018-03-06 2018-03-31 279.60
DF/2018/104
FEREX, s.r.o., Vodná, 949 01 Nitra smetné nádoby, 104/2018 17682258 2018-03-05 2018-03-31 56.52
DF/2018/103
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena vodomerov byty, 103/2018 31447929 2018-03-05 2018-03-31 1895.59
DF/2018/102
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena vodomerov byty, 101/2018 31447929 2018-03-05 2018-03-31 1895.59
DF/2018/101
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava kotlov byty, 101/2018 31447929 2018-03-05 2018-03-31 1610.40
DF/2018/100
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava kotlov byty, 100/2018 31447929 2018-03-05 2018-03-31 1716.00
DF/2018/099
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava kotolne byty, 99/2018 31447929 2018-03-05 2018-03-31 667.44
DF/2018/098
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra revízie elektr. byty, 98/2018 31447929 2018-03-05 2018-03-31 895.20
DF/2018/097
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra revízie elektr. byty, 97/2018 31447929 2018-03-05 2018-03-31 895.20
DF/2018/096
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon -február OU, 96/2018 35763469 2018-03-05 2018-03-31 47.51
DF/2018/095
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn-február MŠ, 95/2018 37865536 2018-03-05 2018-03-31 521.40
DF/2018/094
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany, 951 74 Žirany spracovanie miezd- február 94/2018 43824641 2018-03-05 2018-03-31 420.00
DF/2018/093
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-marec TJ, 93/2018 35815256 2018-03-02 2018-03-31 229.00
DF/2018/092
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-marec OU, 92/2018 35815256 2018-03-02 2018-03-31 571.00
DF/2018/091
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-marec ZS,91/2018 35815256 2018-03-02 2018-03-31 314.00
DF/2018/090
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-marec klub, dôch., 34/2018 35815256 2018-03-02 2018-03-31 55.00
DF/2018/089
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-2/2018, 89/2018 37969358 2018-03-01 2018-03-31 1649.20
DF/2018/088
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 88/2018 22819983 2018-03-01 2018-03-31 77.36
DF/2018/087
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava kotolne byty, 87/2018 31447929 2018-03-01 2018-03-31 1897.06
DF/2018/086
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava kotolne byty, 86/2018 31447929 2018-03-01 2018-03-31 1350.20
DF/2018/085
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-február, 85/2018 31447929 2018-03-01 2018-03-31 319.20
DF/2018/084
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné-január MŠ, 84/2018 37865536 2018-02-28 2018-03-31 14.30
DF/2018/083
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava-február MŠ, 83/2018 37865536 2018-02-28 2018-03-31 78.84
DF/2018/082
GOLD TOP, Tribečská 26, 953 01 Zlaté Moravce oprava Caddy, 82/2018 45624925 2018-02-27 2018-03-31 171.55
DF/2018/081
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova, 811 01 Bratislava autorská odmena, 81/2018 00178454 2018-02-26 2018-03-31 20.40
DF/2018/080
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina-DHZ-1/2018, 80/2018 198331 2018-02-26 2018-03-31 8.11
DF/2018/079
Viliam Holka, Lehota, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 79/2018 32755481 2018-02-21 2018-03-31 180.00
DF/2018/078
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-1/2018, 78/2018 37969358 2018-02-20 2018-03-31 2555.02
DF/2018/077
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena ventila, 77/2018 31447929 2018-02-20 2018-03-31 53.18
DF/2018/076
TOPSET solutions s.r.o., Hollého, 900 31 Stupava systémová podpora, 76/2018 46919805 2018-02-20 2018-03-31 222.00
DF/2018/075
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava-január MŠ, 75/2018 37865536 2018-02-20 2018-02-28 90.52
DF/2018/074
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra služby BOZP- február, 74/2018 33708550 2018-02-19 2018-03-31 40.00
DF/2018/073
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 3x mobil, 73/2018 35763469 2018-02-19 2018-03-31 64.97
DF/2018/072
Adriana Kľuchtiaková-ALINOK, Pri mlyne 799, 951 15 Mojmírovce údržba ciest, 72/2018 50767607 2018-02-16 2018-02-28 163.80
DF/2018/071
Orange Slovensko, Prievozská, 811 01 Bratislava mobil, 71/2018 35697270 2018-02-15 2018-02-28 83.58
DF/2018/070
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre preplatok plyn MŠ, 70/2018 37865536 2018-02-15 2018-03-31 -1633.66
DF/2018/069
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn-január MŠ,69/2018 37865536 2018-02-15 2018-02-28 570.10
DF/2018/068
ZO - RVC, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra účtovné súvzťažnosti, 68/2018 0034006656 2018-02-15 2018-02-28 26.00
DF/2018/067
Asseco Solutions, a.s., Bárdošova, 811 01 Bratislava W-mzdy, 67/2018 00602311 2018-02-14 87.58
DF/2018/066
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-január VO, 66/2018 36677281 2018-02-12 2018-02-28 635.70
DF/2018/065
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-január ZS, 65/2018 36677281 2018-02-12 2018-02-28 281.30
DF/2018/064
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-január VO, 64/2018 36677281 2018-02-12 2018-02-28 215.34
DF/2018/063
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-január VO, 63/2018 36677281 2018-02-12 2018-02-28 433.91
DF/2018/062
ZEZ,a.s., Čulenova, 811 01 Bratislava elektrina-január VO, 62/2018 36677281 2018-02-12 2018-02-28 512.70
DF/2018/061
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie, 951 13 Branč ČOV-január, 61/2018 50105272 2018-02-12 2018-02-28 8323.62
DF/2018/060
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-1/2018, 60/2018 37969358 2018-02-12 2018-02-28 1649.20
DF/2018/059
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena ventila, 59/2018