Faktúry

Úvod / Faktúry

Filtrovať faktúry: 2024202320222021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Interné číslo
99/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 3/2015 36677281 02.03.2015 16.03.2015 99,20
98/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 3/2015 36677281 02.03.2015 16.03.2015 32,14
97/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 3/2015 36677281 02.03.2015 16.03.2015 50,37
96/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 1/2015 a 2/2015 (veľkoobjemový zber) 37969358 03.03.2015 21.04.2015 2079,00
95/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 3/2015 (veľkoobjemový zber) 37969358 04.03.2015 21.04.2015 1039,50
94/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 3/2015 37969358 02.03.2015 24.03.2015 3682,50
93/2015
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.2.2015 do 28.2.2015 307777 02.03.2015 24.03.2015 6443,54
92/2015
Alexander Kóňa Narcisová 68 949 01 Nitra Výmena termostatickej hlavice v bytovke u p. Vaškovej 30944538 02.03.2015 17.03.2015 30,00
91/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Ábelova 6, Krakovská 51, Gergeľova 2 a Novozámocká 300, 326, 315, 364, 209, 231, 281 - 3/2015 36677281 02.03.2015 17.03.2015 2086,29
90/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 3/2015 36677281 02.03.2015 16.03.2015 180,66
9/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 1/2015 36677281 05.01.2015 19.01.2015 24,24
89/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17, Gergeľova 33, Luk 46 - 3/2015 36677281 02.03.2015 24.03.2015 653,92
88/2015
Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9 811 09 Bratislava Školenie: Aplikácia elektronického kontraktačného systému (EKS) v procese verejného obstarávania 584614 23.02.2015 18.02.2015 12,00
87/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava, čistenie čerpadiel 22819983 23.02.2015 24.03.2015 1963,80
86/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Spracovanie žiadosti na Envirofond 2015 22819983 23.02.2015 24.03.2015 61,68
85/2015
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA 178454 25.02.2015 16.03.2015 20,40
84/2015
Viliam Holka Urbárska 903/14 95112 Ivanka pri Nitre Vývoz fekálií 32755481 24.02.2015 16.03.2015 65,00
83/2015
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Softvérové práce 36539163 23.02.2015 16.03.2015 18,00
82/2015
PP CARS, s.r.o. Rybárska 18 949 01 Nitra Oprava vozidla Seat Altea 46255648 23.02.2015 24.03.2015 304,79
81/2015
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Aktualizácia cintorín. programu za rok 2015 (podľa zmluvy č.A820/04/2007) 46919805 19.02.2015 24.03.2015 78,00
80/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK (15.01.2015 - 14.02.2015) 35763469 15.02.2015 05.03.2015 18,50
8/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 1/2015 36677281 05.01.2015 19.01.2015 40,67
79/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP (15.01.2015 - 14.02.2015) 35763469 15.02.2015 24.02.2015 17,50
78/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM (15.01.2015 - 14.02.2015) 35763469 15.02.2015 24.02.2015 14,69
77/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 2/2015 37969358 13.02.2015 24.03.2015 3682,50
76/2015
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 94911 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 06.02.2015 24.03.2015 407,76
75/2015
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.02.2015 24.02.2015 91,12
74/2015
Mária Balážová REŠTAURÁCIA IVANKA Novozámocká 265 95112 Ivanka pri Nitre Strava a občerstvenie - Referendum 2015 14042151 07.02.2015 24.02.2015 117,60
73/2015
Alexander Kóňa Narcisová 68 949 01 Nitra Výmena hlavných uzáverov vody v bytoch u p. Zaťka a p. Hrivňáka 30944538 09.02.2015 27.02.2015 77,20
72/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - 1/2015 36550949 31.01.2015 0,00
71/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelova - 1/2015 36550949 31.01.2015 0,00
70/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - 1/2015 36550949 31.01.2015 24.02.2015 18,14
7/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 1/2015 36677281 05.01.2015 20.01.2015 35,03
69/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - 1/2015 36550949 31.01.2015 24.02.2015 414,79
68/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - 1/2015 36550949 31.01.2015 0,00
67/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 326 - 1/2015 36550949 31.01.2015 24.02.2015 46,67
66/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - 1/2015 36550949 31.01.2015 0,00
65/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - 1/2015 36550949 31.01.2015 0,00
64/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 1/2015 35763469 03.02.2015 16.02.2015 20,39
63/2015
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 1/2015 43824641 31.01.2015 24.02.2015 480,00
620/2015
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 12/2015 43824641 31.12.2015 27.01.2016 420,00
62/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35763469 03.02.2015 17.02.2015 64,26
619/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - vyúčtovanie (nedoplatok) - Vinohradská 1 35815256 08.01.2016 21.01.2016 1551,26
618/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - vyúčtovanie (preplatok) - Gergelova 1 35815256 08.01.2016 22.01.2016 26,59
617/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - vyúčtovanie (nedoplatok) - Vinohradská 1 35815256 08.01.2016 21.01.2016 2915,24
616/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - vyúčtovanie (nedoplatok) - Novozámocká 326 35815256 08.01.2016 21.01.2016 1178,81
615/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - vyúčtovanie (preplatok) - Novozámocká 189 35815256 08.01.2016 22.01.2016 419,24
614/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - vyúčtovanie (preplatok) - Gergelova 2 35815256 08.01.2016 22.01.2016 297,14
613/2015
UNIMONT - Zdenko Maďar Sídl. Kaška 920 952 01 Vráble Oprava obecného rozhlasu 33648981 12.01.2016 21.01.2016 156,30
612/2015
SAFETECH SK, s.r.o. Hlboká 61 949 12 Nitra Technik požiarnej ochrany za obdobie 10, 11, 12/2015 44201354 07.01.2016 21.01.2016 180,00
611/2015
Alfa print, s.r.o. Robotnícka 1/D 036 01 Martin Daňové tlačivá 36403229 22.12.2015 21.01.2016 41,99
610/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) - Myrtina 92 36677281 06.01.2016 21.01.2016 469,57
61/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 1/2015 37865536 05.02.2015 24.02.2015 603,70
609/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) - Myrtina 25 36677281 06.01.2016 21.01.2016 383,39
608/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) - Urbárska 56 36677281 06.01.2016 21.01.2016 442,61
607/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) - Hornocintorínska 17 36677281 06.01.2016 20.01.2016 1,27
606/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) - Novozámocká 300, Gergeľova 2, Novozámocká 281, Krakovská 51, Ábelova 6 36677281 06.01.2016 20.01.2016 28,33
605/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) - Horná 15 36677281 06.01.2016 20.01.2016 132,33
604/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) - Na štrkovisko 17, Luk 46, Gergeľova 33 36677281 06.01.2016 21.01.2016 2032,82
603/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) - Vinohradská 1, Beňadikova 1 36677281 06.01.2016 20.01.2016 198,18
602/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) - Mateja Tučku 21 36677281 06.01.2016 20.01.2016 62,45
601/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Gergeľova 2 - 12/2015 36677281 06.01.2016 21.01.2016 183,54
600/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 231 - 12/2015 36677281 06.01.2016 21.01.2016 285,58
60/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326 - 2/2015 35815256 01.02.2015 24.03.2015 280,00
6/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 1/2015 36677281 05.01.2015 20.01.2015 35,03
599/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 364 - 12/2015 36677281 06.01.2016 21.01.2016 412,85
598/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 315 - 12/2015 36677281 06.01.2016 21.01.2016 462,83
597/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 326 - 12/2015 36677281 06.01.2016 21.01.2016 168,56
596/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 209 - 12/2015 36677281 06.01.2016 21.01.2016 567,50
595/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) - Pri parku 2 36677281 06.01.2016 20.01.2016 26,65
594/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) - Novozámocká 273 36677281 06.01.2016 20.01.2016 11,39
593/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) - Na stanici 1 36677281 04.01.2016 21.01.2016 77,53
592/2015
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 12/2015 0 05.01.2016 21.01.2016 200,00
591/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Spracovanie žiadosti na Envirofond 2016 22819983 04.01.2016 21.01.2016 226,50
590/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Vysokotlakové a manuálne čistenie čerpacích staníc (čerpadiel) 22819983 23.12.2015 21.01.2016 3733,69
59/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 2/2015 35815256 01.02.2015 24.03.2015 322,00
589/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela, kanalizácia - Ivanka pri Nitre (od 1.10.2015 do 31.12.2015) 22819983 05.01.2016 21.01.2016 478,80
588/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenia za rok 2015 (ul. Pri parku) 36550949 04.01.2016 21.01.2016 142,90
587/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenia za rok 2015 (obecný vodovod) 36550949 04.01.2016 21.01.2016 398,33
586/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenia za rok 2015 (ul. Urbárska - ul. Horná) 36550949 04.01.2016 21.01.2016 398,33
585/2015
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.12.2015 do 31.12.2015 307777 31.12.2015 23.02.2016 5678,03
584/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35763469 02.01.2016 18.01.2016 61,54
583/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 12/2015 35763469 02.01.2016 15.01.2016 19,99
582/2015
EDO SK Krakovská 94 951 12 Ivanka pri Nitre Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych podujatí (5.12.2015, 16.12.2015, 17.12.2015) 37450492 04.01.2016 15.01.2016 105,00
581/2015
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica Predplatné časopisov Predškolská výchova, Rodina a škola, Šikovníček, Včielka 36631124 10.12.2015 08.12.2015 0,00
580/2015
Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava Licencia na rok 2016 - programová verzia na CD: Daň z nehnuteľností, Miestne poplatky, DHIM a HIM, Podvojné účtovníctvo, Pokladňa, Mzdy 602311 28.12.2015 17.12.2015 432,60
58/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 2/2015 35815256 01.02.2015 16.03.2015 48,00
579/2015
Alojz Kľuchtiak - ALINOK Pri mlyne 799/34 951 15 Mojmírovce Čistenie komunikácií zametacím vozidlom 34522191 31.12.2015 21.01.2016 259,08
578/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK (15.11.2015 - 14.12.2015) 35763469 15.12.2015 07.01.2016 20,65
577/2015
DEMA Senica, a.s. Dlhá 248 905 01 Senica Pomôcky pre predškolskú výchovu pre MŠ 36244490 14.12.2015 29.12.2015 1373,16
576/2015
Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 31575951 15.12.2015 15.12.2015 53,68
575/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 315 - 11/2015 36677281 15.12.2015 29.12.2015 425,29
574/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP (15.11.2015 - 14.12.2015) 35763469 15.12.2015 29.12.2015 14,89
573/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM (15.11.2015 - 14.12.2015) 35763469 15.12.2015 29.12.2015 18,79
572/2015
Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 831 06 Bratislava Matričné tlačivá 42272360 16.12.2015 29.12.2015 48,45
571/2015
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 12/2015 37865536 22.12.2015 29.12.2015 75,92
570/2015
Mária Balážová REŠTAURÁCIA IVANKA Novozámocká 265 951 12 Ivanka pri Nitre Vianočné posedenie podané dňa 17.12.2015 14042151 17.12.2015 18.12.2015 85,40
57/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 2/2015 35815256 01.02.2015 16.03.2015 98,00
569/2015
Mária Balážová REŠTAURÁCIA IVANKA Novozámocká 265 951 12 Ivanka pri Nitre Pohostenie podané počas koncoročného posedenia s podnikateľmi 14042151 16.12.2015 18.12.2015 225,40
568/2015
Marek Áč - ARBORIA Golianovo 37 951 08 Golianovo Výrub stromu Javora mliečneho na cintoríne 44664559 17.12.2015 21.01.2016 320,00
567/2015
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 11/2015 43824641 30.11.2015 17.12.2015 420,00
566/2015
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.12.2015 17.12.2015 81,18
565/2015
REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 949 05 Nitra-Dolné Krškany Kancelársky papier 36657719 14.12.2015 17.12.2015 40,50
564/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 364 - 11/2015 36677281 09.12.2015 17.12.2015 379,64
563/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia (nedoplatok) 36677281 07.01.2016 07.01.2016 6,16
563/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 209 - 11/2015 36677281 09.12.2015 17.12.2015 529,26
562/2015
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica účt.doklad 581/2015 - Predplatné časopisov Predškolská výchova, Rodina a škola, Šikovníček, Včielka 36631124 10.12.2015 0,00
561/2015
JUDr.Miroslav Šupa Exekútorský úrad Kmeťkova 30 949 01 Nitra Poplatok exekútorovi (náhrada trov exekučného konania ex 164/2015) 37857207 09.12.2015 17.12.2015 45,66
560/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 326 - 11/2015 36677281 08.12.2015 17.12.2015 126,25
56/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 2/2015 35815256 01.02.2015 24.03.2015 448,00
559/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 231 - 11/2015 36677281 08.12.2015 17.12.2015 270,34
558/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 1/2015 37969358 07.01.2015 17.12.2015 3682,50
557/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 6/2015 (komunálny odpad) 37969358 01.06.2015 17.12.2015 1039,50
556/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vody v MŠ za 11/2015 (havarijný stav-únik vody) 37865536 09.12.2015 17.12.2015 97,50
555/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vody v MŠ 37865536 09.12.2015 17.12.2015 19,50
554/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 11/2015 35763469 02.12.2015 17.12.2015 19,99
553/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Gergeľova 2 - 11/2015 36677281 03.12.2015 11.12.2015 195,00
552/2015
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.11.2015 do 30.11.2015 307777 02.12.2015 21.01.2016 5448,54
551/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35763469 02.12.2015 18.12.2015 71,05
550/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 12/2015 37865536 03.12.2015 08.12.2015 430,00
55/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 2/2015 35815256 01.02.2015 24.03.2015 448,00
549/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 11/2015 37865536 03.12.2015 08.12.2015 427,77
548/2015
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre Novozámocká 408 951 12 Ivanka pri Nitre Prenájom garáže PD 198331 01.12.2015 21.01.2016 1440,00
547/2015
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 11/2015 0 02.12.2015 08.12.2015 200,00
546/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 12/2015 (komunálny odpad) 37969358 01.12.2015 11.12.2015 1039,50
545/2015
EUFC SK s.r.o. Družstevná 2 831 04 Bratislava Vypracovanie projektu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 47256125 30.11.2015 04.02.2016 570,00
544/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 12/2015 37969358 01.12.2015 18.12.2015 3706,50
543/2015
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre Vývoz fekálií 32755481 01.12.2015 08.12.2015 100,00
542/2015
PP CARS, s.r.o. Rybárska 18 949 01 Nitra Oprava vozidla Seat Inca 46255648 25.11.2015 11.12.2015 415,02
541/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 12/2015 35815256 01.12.2015 11.12.2015 48,00
540/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 12/2015 35815256 01.12.2015 11.12.2015 322,00
54/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 2/2015 36677281 02.02.2015 17.02.2015 99,20
539/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 12/2015 35815256 01.12.2015 11.12.2015 448,00
538/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326 - 12/2015 35815256 01.12.2015 11.12.2015 280,00
537/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 12/2015 35815256 01.12.2015 11.12.2015 98,00
536/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 12/2015 35815256 01.12.2015 11.12.2015 448,00
535/2015
EURONAKUPY.CZ Kamil Nápravník Větrná 265 250 72 Předboj (ČR) Mikulášsky oblek (karnevalový kostým Mikuláš) 49504339 26.11.2015 01.12.2015 81,81
534/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava a montáž čerpadla 22819983 30.11.2015 18.12.2015 1853,74
533/2015
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 11/2015 37865536 30.11.2015 08.12.2015 105,12
532/2015
Obecné siete s.r.o. Sládkovičova 11 949 01 Nitra kamerový systém 36831522 23.11.2015 29.12.2015 8400,00
531/2015
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica Predplatné časopisov Predškolská výchova, Rodina a škola, Šikovníček, Včielka 36631124 18.11.2015 08.12.2015 46,65
530/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Ing. Kazík Tomáš, Orolská ul., Ivanka pri Nitre, parc. č. 1016/1 36550949 18.11.2015 08.12.2015 172,70
53/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 2/2015 36677281 02.02.2015 17.02.2015 50,37
529/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 28 Bratislava Hlasové služby - MK (15.10.2015 - 14.11.2015) 35763469 15.11.2015 04.12.2015 18,20
528/2015
A.Potočníková - FVCC Hviezdoslavova 25 979 01 Rimavská Sobota Kancelárske potreby (tlačivá, osvedčovacia kniha, registr. denník a iné) 48227854 19.11.2015 08.12.2015 88,90
527/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Revízia elektrozariadení na čerpacích staniciach kanalizácie 22819983 19.11.2015 18.12.2015 576,00
526/2015
Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná 266 900 62 Kostolište Mikulášske vrecká a stuhy 34391509 19.11.2015 23.11.2015 25,49
525/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Čistenie čerpacích staníc a dovoz a montáž kalového čerpadla po oprave 22819983 18.11.2015 18.12.2015 977,12
524/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Ábelova 6, Krakovská 51, Gergeľova 2 a Novozámocká 300 a 281 - 11/2015 36677281 15.11.2015 30.11.2015 206,95
523/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM (15.10.2015 - 14.11.2015) 35763469 15.11.2015 04.12.2015 17,29
522/2015
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre Čistenie kanalizácie 32755481 05.11.2015 08.12.2015 110,00
521/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP (15.10.2015 - 14.11.2015) 35763469 15.11.2015 03.12.2015 15,10
520/2015
TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Prenájom mobilných toaliet na cintoríne v Ivanke pri Nitre a v Luku (prenosné WC) 36383074 10.11.2015 23.11.2015 79,20
52/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 2/2015 36677281 02.02.2015 17.02.2015 40,67
519/2015
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Handsfree 35697270 12.11.2015 02.12.2015 49,99
518/2015
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.11.2015 23.11.2015 86,61
517/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vody v MŠ za 10/2015 37865536 02.11.2015 23.11.2015 19,50
516/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 10/2015 37865536 02.11.2015 23.11.2015 280,72
515/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby elektrickej energie na zavlažovanie ihriska za mesiac 10/2015 37865536 02.11.2015 23.11.2015 30,80
514/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (nedoplatok) 36677281 09.11.2015 23.11.2015 1155,77
513/2015
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 10/2015 0 09.11.2015 23.11.2015 200,00
512/2015
Alexander Kóňa Narcisová 68 949 01 Nitra Opravárenské práce v bytoch na základe obj.č. 31/2015 (výmena vodomerov, termohlavice, trubky a oprava ventilov) 30944538 05.11.2015 23.11.2015 282,00
511/2015
KEO s.r.o. Poľná ul. 991 06 Záhorce Ročná licencia KEO WIN 2016 36739464 03.11.2015 23.11.2015 74,09
510/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35763469 03.11.2015 18.11.2015 64,38
51/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 2/2015 36677281 02.02.2015 17.02.2015 24,24
509/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 10/2015 35763469 03.11.2015 23.11.2015 19,99
508/2015
Zábavné učení, s.r.o. Mariánské nám. 14 688 01 Uherský Brod Pomôcky pre predškolskú výchovu pre MŠ 29261651 26.10.2015 09.11.2015 348,65
507/2015
FORTUNA LIBRI, s.r.o. Zadunajská cesta 8 851 01 Bratislava Pomôcky pre predškolskú výchovu pre MŠ (leporelá, knižky) 35720441 07.10.2015 09.11.2015 209,34
506/2015
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.10.2015 do 31.10.2015 307777 03.11.2015 18.12.2015 5228,59
505/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 11/2015 36677281 02.11.2015 13.11.2015 32,14
504/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 11/2015 36677281 02.11.2015 13.11.2015 12,38
503/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 11/2015 36677281 02.11.2015 13.11.2015 35,03
502/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 11/2015 36677281 02.11.2015 13.11.2015 63,11
501/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 11/2015 36677281 02.11.2015 13.11.2015 24,24
500/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 11/2015 36677281 02.11.2015 23.11.2015 40,67
50/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 2/2015 36677281 02.02.2015 17.02.2015 180,66
5/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na stanici 1 (01.01.2015-30.06.2015) 36677281 05.01.2015 20.01.2015 580,77
499/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 11/2015 36677281 02.11.2015 23.11.2015 99,20
498/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 11/2015 36677281 02.11.2015 23.11.2015 50,37
497/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17, Gergeľova 33, Luk 46 - 11/2015 36677281 02.11.2015 23.11.2015 653,92
496/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 11/2015 36677281 02.11.2015 16.11.2015 180,66
495/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Neplatná faktúra (nový spôsob úhrady preddavkov) 0
494/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 11/2015 35815256 01.11.2015 13.11.2015 448,00
493/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 11/2015 35815256 01.11.2015 13.11.2015 48,00
492/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326 - 11/2015 35815256 01.11.2015 13.11.2015 280,00
491/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 11/2015 35815256 01.11.2015 13.11.2015 448,00
490/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 11/2015 35815256 01.11.2015 13.11.2015 98,00
49/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17, Gergeľova 33, Luk 46 - 2/2015 36677281 02.02.2015 17.02.2015 653,92
489/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 11/2015 35815256 01.11.2015 13.11.2015 322,00
488/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 11/2015 (komunálny odpad) 37969358 01.11.2015 23.11.2015 1039,50
487/2015
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 9/2015 37865536 30.10.2015 09.11.2015 103,66
486/2015
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 10/2015 43824641 31.10.2015 11.11.2015 420,00
485/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 11/2015 37969358 01.11.2015 23.11.2015 3706,50
484/2015
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12 811 08 Bratislava Inzercia - reklama v novinách MY Nitrianske noviny č.42 (príloha Kostoly a sakrál. pamiatky zo dňa 26.10.2015) 35790253 26.10.2015 13.11.2015 120,00
483/2015
Mária Balážová REŠTAURÁCIA IVANKA Novozámocká 265 951 12 Ivanka pri Nitre Občerstvenie podané dňa 28.10.2015 (Mesiac úcty k starším) 14042151 28.10.2015 09.11.2015 87,50
482/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Ing. Jašík Stanislav, Novozámocká ul., Ivanka pri Nitre, parc. č. 898/1 36550949 26.10.2015 11.11.2015 399,00
481/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Mackovič Ján, Myrtina 257/44, Ivanka pri Nitre 36550949 23.10.2015 09.11.2015 164,58
480/2015
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre Vývoz fekálií 32755481 25.10.2015 13.11.2015 250,00
48/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Ábelova 6, Krakovská 51, Gergeľova 2 a Novozámocká 300, 326, 315, 364, 209, 231, 281 - 2/2015 36677281 02.02.2015 20.02.2015 2086,29
479/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla (čistenie, odvoz čerpadla do servisu, nákup materiálu) 22819983 15.10.2015 29.10.2015 722,98
478/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK (15.09.2015 - 14.10.2015) 35763469 15.10.2015 09.11.2015 18,60
477/2015
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 15.10.2015 13.11.2015 690,48
476/2015
OFFICE STAR, s.r.o. Šancová 63/3568 831 04 Bratislava Kancelárske potreby (obálky) 46323546 19.10.2015 09.11.2015 59,99
475/2015
HOREX HX, s.r.o. Rastislavova 152 951 41 Lužianky Hasiace prístroje a materiál pre zabezpečenie požiarnej ochrany 36534331 14.10.2015 09.11.2015 55,80
474/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM (15.09.2015 - 14.10.2015) 35763469 15.10.2015 09.11.2015 14,80
473/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP (15.09.2015 - 14.10.2015) 35763469 15.10.2015 09.11.2015 16,90
472/2015
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.10.2015 26.10.2015 137,28
471/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby elektrickej energie na športovom ihrisku za 9/2015 37865536 15.10.2015 26.10.2015 115,00
470/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 9/2015 37865536 15.10.2015 26.10.2015 59,11
47/2015
TOME, s.r.o. Zbehy 293 951 42 Zbehy Ohňostroj 46537481 29.01.2015 24.03.2015 700,67
469/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vody v MŠ za 9/2015 37865536 15.10.2015 26.10.2015 19,50
468/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelova - 9/2015 36550949 30.09.2015 0,00
467/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - vyúčtovanie (nedoplatok) 36550949 30.09.2015 27.10.2015 82,22
466/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 298 - vyúčtovanie (nedoplatok) 36550949 30.09.2015 27.10.2015 111,29
465/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - vyúčtovanie (nedoplatok) 36550949 30.09.2015 27.10.2015 132,40
464/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - vyúčtovanie (nedoplatok) 36550949 30.09.2015 27.10.2015 67,22
463/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - vyúčtovanie (nedoplatok) 36550949 30.09.2015 27.10.2015 60,00
462/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská 1 - vyúčtovanie (nedoplatok) 36550949 30.09.2015 27.10.2015 136,95
461/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 326 - vyúčtovanie (preplatok) 36550949 30.09.2015 35,38
460/2015
SAFETECH SK, s.r.o. Hlboká 61 949 12 Nitra Technik požiarnej ochrany za obdobie 07, 08, 09/2015 44201354 02.10.2015 26.10.2015 180,00
46/2015
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 31.12.2014 do 1.2.2015 307777 02.02.2015 24.03.2015 6488,28
459/2015
JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3 851 01 Bratislava Kancelárske potreby (valce do tlačiarne Oki) 31344194 07.10.2015 16.10.2015 118,98
458/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Večera Slavomír, Myrtina ul., Ivanka pri Nitre, parc. č. 359/1 36550949 05.10.2015 19.10.2015 164,58
457/2015
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 9/2015 0 05.10.2015 19.10.2015 200,00
456/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Mgr. Belancová Beáta, Horná 2, Ivanka pri Nitre 36550949 02.10.2015 19.10.2015 164,58
455/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 10/2015 35763469 03.10.2015 19.10.2015 19,99
454/2015
BENJAMÍN s.r.o. Hradišťská 766 687 08 Buchlovice ČR Pomôcky pre predškolskú výchovu pre MŠ 25523414 30.09.2015 26.10.2015 33,82
453/2015
BENJAMÍN s.r.o. Hradišťská 766 687 08 Buchlovice ČR Pomôcky pre predškolskú výchovu pre MŠ 25523414 30.09.2015 26.10.2015 493,60
452/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Kanalizačná sieť - gravitačná kanalizácia (realizačné práce) 22819983 30.09.2015 18.12.2015 50603,70
451/2015
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Pracovný telefón pre zamestnanca OcÚ (mobil Huawei) 35697270 01.10.2015 19.10.2015 36,00
450/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela, kanalizácia - Ivanka pri Nitre (od 1.7.2015 do 30.9.2015) 22819983 01.10.2015 26.10.2015 478,80
45/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 2/2015 36677281 02.02.2015 20.02.2015 35,03
449/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17, Gergeľova 33, Luk 46 - 10/2015 36677281 01.10.2015 15.10.2015 653,92
448/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 10/2015 36677281 01.10.2015 15.10.2015 180,66
447/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 10/2015 36677281 01.10.2015 15.10.2015 40,67
446/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 10/2015 36677281 01.10.2015 15.10.2015 24,24
445/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 10/2015 36677281 01.10.2015 19.10.2015 32,14
444/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 10/2015 36677281 01.10.2015 19.10.2015 63,11
443/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 10/2015 36677281 01.10.2015 19.10.2015 35,03
442/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 10/2015 36677281 01.10.2015 19.10.2015 35,03
441/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Ábelova 6, Krakovská 51, Gergeľova 2 a Novozámocká 300, 326, 315, 364, 209, 231, 281 - 10/2015 36677281 01.10.2015 05.10.2015 2086,29
440/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 10/2015 36677281 01.10.2015 15.10.2015 99,20
44/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 2/2015 36677281 02.02.2015 20.02.2015 35,03
439/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 10/2015 36677281 01.10.2015 15.10.2015 50,37
438/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35763469 02.10.2015 19.10.2015 61,85
437/2015
Chybná faktúra 0
436/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 10/2015 (komunálny odpad) 37969358 01.10.2015 23.11.2015 1039,50
435/2015
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.9.2015 do 30.9.2015 307777 01.10.2015 09.11.2015 5096,78
434/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 10/2015 37969358 01.10.2015 23.11.2015 3706,50
433/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 10/2015 35815256 01.10.2015 19.10.2015 448,00
432/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 10/2015 35815256 01.10.2015 19.10.2015 98,00
431/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326- 10/2015 35815256 01.10.2015 19.10.2015 280,00
430/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 10/2015 35815256 01.10.2015 19.10.2015 322,00
43/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 2/2015 36677281 02.02.2015 24.02.2015 63,11
429/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 10/2015 35815256 01.10.2015 19.10.2015 448,00
428/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 10/2015 35815256 01.10.2015 19.10.2015 48,00
427/2015
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 9/2015 43824641 30.09.2015 19.10.2015 420,00
426/2015
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Jedálne kupóny v hodnote 2280,00€ (stravné lístky) 31396674 30.09.2015 29.09.2015 2314,50
425/2015
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 9/2015 37865536 30.09.2015 07.10.2015 109,50
424/2015
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 7/2015 37865536 15.07.2015 07.10.2015 24,82
423/2015
FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra Smetné nádoby (120 l plastové kontajnery) 17682258 29.09.2015 07.10.2015 198,00
422/2015
UNIMONT - Zdenko Maďar Sídl. Kaška 920 952 01 Vráble Oprava obecného rozhlasu 33648981 23.09.2015 26.10.2015 467,54
421/2015
Marek Áč - ARBORIA Golianovo 37 951 08 Golianovo Výrub stromu Vŕby bielej v areáli MŠ 44664559 25.09.2015 07.10.2015 200,00
420/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) 36677281 23.09.2015 109,30
42/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 2/2015 36677281 02.02.2015 24.02.2015 32,14
419/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) 36677281 24.09.2015 99,82
418/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) 36677281 23.09.2015 1290,17
417/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) 36677281 22.09.2015 563,92
416/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Opravná faktúra zo dňa 12.01.2015 - zemný plyn - Novozámocká 189 - preplatok 35815256 22.09.2015 196,02
415/2015
EDO SK Krakovská 94 951 12 Ivanka pri Nitre Ozvučenie podujatia Naj guláš a Ivanské babie leto 37450492 18.09.2015 29.09.2015 70,00
414/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK (15.08.2015 - 14.09.2015) 35763469 15.09.2015 29.09.2015 18,60
413/2015
Mária Balážová REŠTAURÁCIA IVANKA Novozámocká 265 951 12 Ivanka pri Nitre Strava a občerstvenie podané dňa 11.09.2015 (kanalizácia) 14042151 11.09.2015 22.09.2015 26,00
412/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP (15.08.2015 - 14.09.2015) 35763469 15.09.2015 29.09.2015 16,90
411/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM (15.08.2015 - 14.09.2015) 35763469 15.09.2015 29.09.2015 14,89
410/2015
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre Čistenie kanalizácie fekálnym vozidlom (2.9. a 3.9.2015) 32755481 07.09.2015 29.09.2015 290,00
41/2015
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 1/2015 37865536 04.02.2015 09.02.2015 87,60
409/2015
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.09.2015 29.09.2015 96,30
408/2015
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 8/2015 0 09.09.2015 29.09.2015 200,00
407/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelova - 8/2015 36550949 31.08.2015 29.09.2015 1,30
406/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 7/2015 a 8/2015 37865536 10.09.2015 22.09.2015 44,30
405/2015
PROFI SERVIS SK, s.r.o. Novozámocká 349 951 12 Ivanka pri Nitre Vysokotlaké čistenie kanalizačného potrubia na ul. Nosáková, mechanické čistenie kanal. šácht 46148353 08.09.2015 01.10.2015 1185,00
404/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 8/2015 35763469 02.09.2015 22.09.2015 19,99
403/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla kanalizácie 22819983 04.09.2015 29.10.2015 1720,09
402/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 9/2015 36677281 02.09.2015 16.09.2015 180,66
401/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17, Gergeľova 33, Luk 46 - 9/2015 36677281 02.09.2015 16.09.2015 653,92
400/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kompenzácia (jednostranné započítanie pohľadávok a záväzkov) 36677281 23.09.2015 07.10.2015 206,95
40/2015
Gabriela Horváthová G&G SERVIS Školská 386 951 32 Horná Kráľová Ročná kontrola a pozáručná oprava kotlov Buderus na bytovke ul. Vinohradská 1 44485654 02.02.2015 09.02.2015 1170,65
4/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Ábelova 6, Krakovská 51, Gergeľova 2 a Novozámocká 300, 326, 315, 364, 209, 231, 281 - 1/2015 36677281 05.01.2015 19.01.2015 2086,29
399/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 9/2015 36677281 02.09.2015 16.09.2015 24,24
398/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 9/2015 36677281 02.09.2015 16.09.2015 40,67
397/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 9/2015 36677281 02.09.2015 16.09.2015 99,20
396/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 9/2015 36677281 02.09.2015 16.09.2015 50,37
395/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 9/2015 36677281 02.09.2015 14.09.2015 35,03
394/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 9/2015 36677281 02.09.2015 14.09.2015 35,03
393/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 9/2015 36677281 02.09.2015 14.09.2015 63,11
392/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 9/2015 36677281 02.09.2015 14.09.2015 32,14
391/2015
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.8.2015 do 31.8.2015 307777 02.09.2015 01.10.2015 5731,32
390/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35763469 02.09.2015 18.09.2015 54,16
39/2015
EUFC SK s.r.o. Družstevná 2 831 04 Bratislava Spracovanie Následnej monitorovacej správy odoslanej cez ITMS systém dňa 12.12.2014 47256125 15.12.2014 09.02.2015 360,00
389/2015
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Nádoba na odpad čierna (1100 l kontajner) 31434347 31.08.2015 22.09.2015 257,40
388/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 9/2015 (komunálny odpad) 37969358 01.09.2015 25.11.2015 1039,50
387/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Faktúra je už zaevidovaná pod číslom 378/2015 37969358
386/2015
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 8/2015 43824641 31.08.2015 14.09.2015 420,00
385/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 9/2015 35815256 01.09.2015 14.09.2015 448,00
384/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 9/2015 35815256 01.09.2015 14.09.2015 98,00
383/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326 - 9/2015 35815256 01.09.2015 14.09.2015 280,00
382/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 9/2015 35815256 01.09.2015 14.09.2015 322,00
381/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 9/2015 35815256 01.09.2015 14.09.2015 448,00
380/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 9/2015 35815256 01.09.2015 14.09.2015 48,00
38/2015
FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra Smetné nádoby (120 l plastové kontajnery) 17682258 30.01.2015 24.02.2015 198,00
379/2015
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Softvérové práce - Dane a poplatky 36539163 31.08.2015 14.09.2015 24,00
378/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 9/2015 37969358 01.09.2015 25.11.2015 3706,50
377/2015
OPTYS, spol. s r.o. U Sušárny 301 747 56 Dolní Životice Kancelárske potreby - príjmový pokladničný doklad A6 (10 ks) 42869048 26.08.2015 28.08.2015 14,78
376/2015
Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 Predplatné časopisu ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ (november 2015 - október 2016) 31348262 18.08.2015 17.08.2015 75,00
375/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM (15.07.2015 - 14.08.2015) 35763469 15.08.2015 08.09.2015 14,89
374/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP (15.07.2015 - 14.08.2015) 35763469 15.08.2015 08.09.2015 16,79
373/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK (15.07.2015 - 14.08.2015) 35763469 15.08.2015 08.09.2015 17,81
372/2015
Ing. Tibor Pásztor - PriMAT Attilova 505/10 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny Tarkett v priestoroch MŠ Roháčik Ivanka pri Nitre 34314954 17.08.2015 28.08.2015 1083,31
371/2015
Cesty, s.r.o. Cabajská 28 949 01 Nitra Stavebné práce na stavbe chodníka na Novozámockej ul. (od kostola po reštauráciu) 47131276 17.08.2015 09.09.2015 19531,32
370/2015
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 13.08.2015 22.09.2015 738,48
37/2015
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Softvérové práce (pokladňa, uzávierka nehnut. a pol.) 36539163 26.01.2015 24.02.2015 71,40
369/2015
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.08.2015 15.08.2015 91,84
368/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 8/2015 37969358 01.08.2015 28.09.2015 3706,50
367/2015
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 7/2015 43824641 31.07.2015 17.08.2015 420,00
366/2015
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 06.08.2015 25.08.2015 222,24
365/2015
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 7/2015 0 05.08.2015 25.08.2015 200,00
364/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelová - 7/2015 36550949 31.07.2015 25.08.2015 2,59
363/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Karasová Darina, Vinohradská 586/4, Ivanka pri Nitre 36550949 05.08.2015 25.08.2015 164,75
362/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Ilková Jana, Pri Tehelni 509/2, Ivanka pri Nitre 36550949 04.08.2015 25.08.2015 164,59
361/2015
Marta Vida - Nobilis Vida Petőfiho 258/28 936 01 Šahy Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce 40313549 05.08.2015 25.08.2015 100,00
360/2015
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre Čistenie kanalizácie 32755481 01.08.2015 17.08.2015 75,00
36/2015
Povalač, s.r.o. Horná Domovina 823 951 42 Zbehy Zabezpečenie lístkov na kultúrne podujatie 47079045 14.01.2015 24.02.2015 500,00
359/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 7/2015 35763469 02.08.2015 17.08.2015 19,99
358/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 7/2015 35763469 02.08.2015 17.08.2015 55,34
357/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 8/2015 36677281 03.08.2015 17.08.2015 50,37
356/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 8/2015 36677281 03.08.2015 17.08.2015 99,20
355/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 8/2015 36677281 03.08.2015 17.08.2015 40,67
354/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 8/2015 36677281 03.08.2015 17.08.2015 24,24
353/2015
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.7.2015 do 31.7.2015 307777 03.08.2015 28.09.2015 4732,83
352/2015
Smaltovňa Mišík, s.r.o. Bratislavská 25 908 51 Holíč 1 Domové čísla - smalt (2 ks) 36233013 30.07.2015 17.08.2015 19,20
351/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 8/2015 36677281 03.08.2015 17.08.2015 32,14
350/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 8/2015 36677281 03.08.2015 17.08.2015 63,11
35/2015
Jaroslav Adamec - Phobosstudio SNP 1155/21 972 01 Bojnice Toner pre laserovú tlačiareň 41596404 23.01.2016 26.01.2016 11,40
349/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 8/2015 36677281 03.08.2015 17.08.2015 35,03
348/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 8/2015 36677281 03.08.2015 17.08.2015 35,03
347/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Ábelova 6, Krakovská 51, Gergeľova 2 a Novozámocká 300, 326, 315, 364, 209, 231, 281 - 8/2015 36677281 03.08.2015 17.08.2015 2086,29
346/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17, Gergeľova 33, Luk 46 - 8/2015 36677281 03.08.2015 17.08.2015 653,92
345/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 8/2015 36677281 03.08.2015 17.08.2015 180,66
344/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 8/2015 (komunálny odpad) 37969358 01.08.2015 28.09.2015 1039,50
343/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 8/2015 35815256 01.08.2015 17.08.2015 448,00
342/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 8/2015 35815256 01.08.2015 17.08.2015 98,00
341/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326 - 8/2015 35815256 01.08.2015 17.08.2015 280,00
340/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 8/2015 35815256 01.08.2015 17.08.2015 322,00
34/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 1/2015 35815256 15.01.2015 16.02.2015 322,00
339/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 8/2015 35815256 01.08.2015 17.08.2015 448,00
338/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 8/2015 35815256 01.08.2015 17.08.2015 48,00
337/2015
Ružička Miroslav Novozámocká 187/2 951 12 Ivanka pri Nitre Oprava expanznej nádrže u čerpadla na futbalovom ihrisku 14045311 31.07.2015 31.07.2015 983,02
336/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK (15.06.2015 - 14.07.2015) 35763469 15.07.2015 30.07.2015 18,50
335/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Kanalizačná sieť - gravitačná kanalizácia (realizačné práce) 22819983 22.07.2015 22.07.2015 62703,13
334/2015
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 31434347 21.07.2015 26.08.2015 10003,12
333/2015
PP CARS, s.r.o. Rybárska 18 949 01 Nitra Oprava vozidla Microcar 46255648 24.06.2015 10.08.2015 2305,70
332/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Vytýčenie vodovodu na ul. Urbárska 22819983 15.07.2015 12.08.2015 139,38
331/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Čistenie kanalizácie (prečistenie čerpacích staníc) 22819983 13.07.2015 12.08.2015 133,33
330/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP (15.06.2015 - 14.07.2015) 35763469 15.07.2015 30.07.2015 17,50
33/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 1/2015 35815256 15.01.2015 16.02.2015 448,00
329/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM (15.06.2015 - 14.07.2015) 35763469 15.07.2015 30.07.2015 14,89
328/2015
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.07.2015 30.07.2015 95,46
327/2015
LUX Prešov, s.r.o. Za Kalváriou 118 080 01 Prešov Filtračné vrecká do vysávača z netkanej textílie Kärcher 36478598 10.07.2015 23.07.2015 44,88
326/2015
EUFC SK s.r.o. Družstevná 2 831 04 Bratislava Spracovanie NMS pre projekt Škola nového tisícročia (objednávka č.13/2015) 47256125 08.07.2015 23.07.2015 360,00
325/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 7/2015 (komunálny odpad) 37969358 01.07.2015 28.09.2015 1039,50
324/2015
Fell s.r.o. Prevádzka Nitra Čajkovského 2 949 01 Nitra Výmena kovania na okne v bytovom dome (byt č. 21) 46070788 29.06.2015 15.07.2015 85,20
323/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 6/2015 35763469 03.07.2015 15.07.2015 19,99
322/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35763469 03.07.2015 17.07.2015 65,40
321/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelova za 4/2015, 5/2015, 6/2015 36550949 30.06.2015 15.07.2015 2,59
320/2015
SAFETECH SK, s.r.o. Hlboká 61 949 12 Nitra Technik požiarnej ochrany za obdobie 04, 05, 06/2015 44201354 30.06.2015 12.08.2015 180,00
32/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 1/2015 35815256 15.01.2015 10.02.2015 48,00
319/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela, kanalizácia - Ivanka pri Nitre (od 1.4.2015 do 30.6.2015) 22819983 03.07.2015 12.08.2015 478,80
318/2015
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.6.2015 do 30.6.2015 307777 01.07.2015 25.08.2015 5233,40
317/2015
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 6/2015 0 02.07.2015 15.07.2015 200,00
316/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 7/2015 36677281 01.07.2015 15.07.2015 50,37
315/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 7/2015 36677281 01.07.2015 15.07.2015 99,20
314/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 7/2015 36677281 01.07.2015 15.07.2015 40,67
313/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 7/2015 36677281 01.07.2015 15.07.2015 24,24
312/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 7/2015 36677281 01.07.2015 15.07.2015 32,14
311/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 7/2015 36677281 01.07.2015 15.07.2015 63,11
310/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na stanici 1 (01.07.2015-30.11.2015) 36677281 01.07.2015 15.07.2015 580,77
31/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326 - 1/2015 35815256 15.01.2015 16.02.2015 280,00
309/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 7/2015 36677281 01.07.2015 15.07.2015 35,03
308/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 7/2015 36677281 01.07.2015 15.07.2015 35,03
307/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 7/2015 36677281 01.07.2015 15.07.2015 180,66
306/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17, Gergeľova 33, Luk 46 - 7/2015 36677281 01.07.2015 15.07.2015 653,92
305/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Ábelova 6, Krakovská 51, Gergeľova 2 a Novozámocká 300, 326, 315, 364, 209, 231, 281 - 7/2015 36677281 01.07.2015 15.07.2015 2086,29
304/2015
LEX-AUDIT, s.r.o. Damborského 3 949 01 Nitra Audit r. 2014 36541788 25.06.2015 22.09.2015 1920,00
303/2015
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Jedálne kupóny v hodnote 3040,00 € (stravné lístky) 31396674 02.07.2015 01.07.2015 3083,62
302/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby elektrickej energie na športovom ihrisku za 6/2015 37865536 01.07.2015 08.07.2015 73,30
301/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 6/2015 37865536 01.07.2015 15.07.2015 47,40
300/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vody v MŠ za 6/2015 37865536 01.07.2015 15.07.2015 18,20
30/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 1/2015 35815256 15.01.2015 10.02.2015 448,00
3/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 1/2015 36677281 05.01.2015 19.01.2015 180,66
299/2015
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 6/2015 43824641 30.06.2015 15.07.2015 420,00
298/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 7/2015 37969358 02.07.2015 25.08.2015 3706,50
297/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Výmena poklopov na čerpacích staniciach (kanalizácia) 22819983 30.06.2015 13.07.2015 3695,40
296/2015
JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3 851 01 Bratislava Toner Sharp do kopírovacieho zariadenia 31344194 30.06.2015 15.07.2015 43,48
295/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 7/2015 35815256 01.07.2015 15.07.2015 448,00
294/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 7/2015 35815256 01.07.2015 15.07.2015 98,00
293/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326 - 7/2015 35815256 01.07.2015 15.07.2015 280,00
292/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 7/2015 35815256 01.07.2015 15.07.2015 48,00
291/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 7/2015 35815256 01.07.2015 15.07.2015 322,00
290/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 7/2015 35815256 01.07.2015 15.07.2015 448,00
29/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 1/2015 35815256 15.01.2015 10.02.2015 98,00
289/2015
Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava Custom hosting ivankaprinitre.sk od 18.1.2015 do 18.1.2016 (navýšenie kapacity) 36421928 18.06.2015 18.06.2015 2,60
288/2015
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 6/2015 37865536 01.07.2015 01.07.2015 131,40
287/2015
PP CARS, s.r.o. Rybárska 18 949 01 Nitra Oprava vozidla Seat Altea 46255648 16.06.2015 16.06.2015 739,20
286/2015
Mária Balážová REŠTAURÁCIA IVANKA Novozámocká 265 951 12 Ivanka pri Nitre Občerstvenie pre Ponitrianske združenie obcí (18.6.2015) 14042151 18.06.2015 07.07.2015 287,00
285/2015
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Softvérové práce (účtovníctvo) 36539163 24.06.2015 07.07.2015 30,60
284/2015
STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava Učebné pomôcky pre MŠ (vodové farby, pastelky, voskovky, fixky) 31360513 16.06.2015 07.07.2015 256,65
283/2015
FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra Smetné nádoby (120 l plastové kontajnery) 17682258 23.06.2015 07.07.2015 198,00
282/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Údržba čerpadla (vyčistenie kalového čerpadla) 22819983 18.06.2015 07.07.2015 41,11
281/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK (15.05.2015 - 14.06.2015) 35763469 15.06.2015 07.07.2015 17,81
280/2015
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre Čistenie kanalizácie 32755481 15.06.2015 01.07.2015 40,00
28/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 - 12/2014 35815256 12.01.2015 09.02.2015 890,46
279/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM (15.05.2015 - 14.06.2015) 35763469 15.06.2015 01.07.2015 14,69
278/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP (15.05.2015 - 14.06.2015) 35763469 15.06.2015 01.07.2015 16,99
277/2015
Fell s.r.o. Pivovarská 77 951 45 Horné Lefantovce Výmena kovania v bytových domoch na balkónových dverách (byt č.12) a oprava kovania na oknách a dverách (byt č. 21) 46070788 18.06.2015 07.07.2015 164,40
276/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Čistenie čerpadla 22819983 11.06.2015 01.07.2015 64,09
275/2015
EDO SK Krakovská 94 951 12 Ivanka pri Nitre Ozvučenie podujatia Deň matiek a MDD 37450492 15.06.2015 01.07.2015 70,00
274/2015
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.06.2015 01.07.2015 100,11
273/2015
NEPA Slovakia, spol. s r.o. Pobočka Nitra Farská 4 949 01 Výmena tonera na multifunkčnom zariadení SHARP 31369987 10.06.2015 01.07.2015 64,80
272/2015
NEPA Slovakia, spol. s r.o. Pobočka Nitra Farská 4 949 01 Servis a údržba kopírovacieho stroja DIGIT 31369987 10.06.2015 01.07.2015 143,18
271/2015
Mgr. Marcela Kováčová MPK servis Malé Chyndice 42 951 54 Malé Chyndice Prenájom atrakcií ku dňu MDD (nafukovacie šmýkaly, skákacie hrady, trampolíny, maľovanie na tvár) 44832524 11.06.2015 17.06.2015 600,00
270/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadiel (generálna oprava, previnutie, výmena ložísk, výmena kábla) 22819983 05.06.2015 01.07.2015 302,40
27/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 12/2014 35815256 12.01.2015 09.02.2015 56,11
269/2015
Alexander Kóňa Narcisová 68 949 01 Nitra Výmena hlavných uzáverov na teplú a studenú vodu v byt. dome na Beňadikovej ul. (byt č. 13) 30944538 08.06.2015 17.06.2015 69,60
268/2015
M.Z. spol. s r.o. Stračia 655/28 949 01 Nitra Projektor Acer a plátno 36542121 01.06.2015 09.07.2015 400,00
267/2015
BD-production s.r.o. M.R.Štefánika 1152/26 926 01 Sereď Tanečná produkcia ku dňu MDD 48049115 05.06.2015 17.06.2015 500,00
266/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 6/2015 37969358 01.06.2015 17.06.2015 3682,50
265/2015
Občianske združenie Divadlo Maska Pribinova 120 960 01 Zvolen Divadelné predstavenie Smejko a Tanculienka ku dňu MDD 37888773 05.06.2015 17.06.2015 530,00
264/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadiel (obhliadka poruchy, výkop nad potrubím, prečistenie čerpacej stanice, betónovanie pod šachtou, dodávka vod. šachty) 22819983 03.06.2015 13.07.2015 2020,14
263/2015
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 5/2015 0 02.06.2015 17.06.2015 200,00
262/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 5/2015 35763469 04.06.2015 17.06.2015 19,99
261/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35763469 04.06.2015 18.06.2015 60,05
260/2015
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre Vývoz splaškovej vody za dni 26.5. a 27.5.2015 32755481 31.05.2015 17.06.2015 360,00
26/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 - 12/2014 35815256 12.01.2015 09.02.2015 1083,18
259/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Ábelova 6, Krakovská 51, Gergeľova 2 a Novozámocká 300, 326, 315, 364, 209, 231, 281 - 6/2015 36677281 01.06.2015 15.06.2015 2086,29
258/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17, Gergeľova 33, Luk 46 - 6/2015 36677281 01.06.2015 15.06.2015 653,92
257/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 6/2015 36677281 01.06.2015 15.06.2015 180,66
256/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 6/2015 36677281 01.06.2015 15.06.2015 50,37
255/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 6/2015 36677281 01.06.2015 15.06.2015 99,20
254/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 6/2015 36677281 01.06.2015 15.06.2015 40,67
253/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 6/2015 36677281 01.06.2015 15.06.2015 24,24
252/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 6/2015 36677281 01.06.2015 17.06.2015 32,14
251/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 6/2015 36677281 01.06.2015 17.06.2015 63,11
250/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 6/2015 36677281 01.06.2015 17.06.2015 35,03
25/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 12/2014 35815256 12.01.2015 09.02.2015 474,47
249/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 6/2015 36677281 01.06.2015 17.06.2015 35,03
248/2015
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.5.2015 do 31.5.2015 307777 01.06.2015 06.07.2015 5862,46
247/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 6/2015 35815256 01.06.2015 17.06.2015 448,00
246/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 6/2015 35815256 01.06.2015 17.06.2015 98,00
245/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326 - 6/2015 35815256 01.06.2015 17.06.2015 280,00
244/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 6/2015 35815256 01.06.2015 17.06.2015 322,00
243/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 6/2015 35815256 01.06.2015 17.06.2015 448,00
242/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 6/2015 35815256 01.06.2015 17.06.2015 48,00
241/2015
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 6/2015 37865536 01.06.2015 05.06.2015 121,18
240/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vody v MŠ za 5/2015 37865536 01.06.2015 05.06.2015 27,30
24/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326 - 12/2014 35815256 12.01.2015 09.02.2015 547,22
239/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby elektrickej energie na športovom ihrisku za 5/2015 37865536 01.06.2015 05.06.2015 33,06
238/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 5/2015 37865536 01.06.2015 05.06.2015 89,50
237/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vody v MŠ za 4/2015 37865536 06.05.2015 05.06.2015 16,90
236/2015
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 5/2015 43824641 31.05.2015 05.06.2015 420,00
235/2015
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy - RVC Nitra Farská 7 949 01 Nitra Elektronická publikácia 34006656 26.05.2015 05.06.2015 9,00
234/2015
STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava Učebné pomôcky pre MŠ (štetce, ceruzky, farby, pastelky a iné) 31360513 27.05.2015 05.06.2015 328,60
233/2015
Alojz Krčmár - ALKAR Coboriho 2 949 01 Nitra Spracovanie vyúčtovania zálohových platieb pre bytovky na Beňadikovej a Vinohradskej ulici 40078060 28.05.2015 05.06.2015 399,00
232/2015
Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajícka 4 040 22 Košice Kancelárske potreby (šanóny-zakladače) 33634319 18.05.2015 01.06.2015 44,99
231/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK (15.04.2015 - 14.05.2015) 35763469 15.05.2015 01.06.2015 18,01
230/2015
GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín Kancelárske potreby (laminovacie fólie, fotopapier) 36880574 19.05.2015 01.06.2015 19,00
23/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 12/2014 35815256 12.01.2015 09.02.2015 203,64
229/2015
Gabriela Horváthová G&G SERVIS Školská 386 951 32 Horná Kráľová Oprava kotla na futbalovom štadióne 44485654 17.05.2015 05.06.2015 55,60
228/2015
Gabriela Horváthová G&G SERVIS Školská 386 951 32 Horná Kráľová Oprava kotlov a ročná kontrola kotlov na bytovke na Vinohradskej ul. 44485654 15.05.2015 05.06.2015 2186,58
227/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM (15.04.2015 - 14.05.2015) 35763469 15.05.2015 01.06.2015 14,69
226/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP (15.04.2015 - 14.05.2015) 35763469 15.05.2015 01.06.2015 16,79
225/2015
Enbra SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 29 974 05 Banská Bystrica Vyúčtovanie bytov na Beňadikovej 930/1, Ivanka pri Nitre 31624189 14.05.2015 01.06.2015 146,20
224/2015
Enbra SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 29 974 05 Banská Bystrica Vyúčtovanie bytov na Vinohradskej 931/1, Ivanka pri Nitre 31624189 14.05.2015 01.06.2015 144,48
223/2015
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.05.2015 01.06.2015 91,94
222/2015
ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok Trnkov 44 082 12 Trnkov Učebné pomôcky pre MŠ (tieňohry s magnetmi) 45240841 04.05.2015 01.06.2015 177,00
221/2015
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Softvérové práce (daň za psov, výkazy účtovníctva, uzávierka) 36539163 06.05.2015 18.05.2015 99,00
220/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vody v MŠ za 3/2015 37865536 06.05.2015 14.05.2015 23,40
22/2015
Národná geograficko informačná, s.r.o. Mostná 72 949 01 Nitra Digitálna mapa obce s priloženou katastrálnou mapou, s vyhľadávaním podľa čísla parcely 46795481 11.01.2015 24.03.2015 996,00
219/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby elektrickej energie na športovom ihrisku za 4/2015 37865536 06.05.2015 14.05.2015 35,00
218/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 4/2015 37865536 06.05.2015 14.05.2015 295,90
217/2015
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 4/2015 43824641 30.04.2015 14.05.2015 420,00
216/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 5/2015 36677281 04.05.2015 14.05.2015 35,03
215/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 5/2015 36677281 04.05.2015 14.05.2015 63,11
214/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 5/2015 36677281 04.05.2015 18.05.2015 99,20
213/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 5/2015 36677281 04.05.2015 18.05.2015 40,67
212/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 5/2015 36677281 04.05.2015 18.05.2015 24,24
211/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 5/2015 36677281 04.05.2015 18.05.2015 32,14
210/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17, Gergeľova 33, Luk 46 - 5/2015 36677281 04.05.2015 18.05.2015 653,92
21/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK (15.12.2014 - 14.01.2015) 35763469 15.01.2015 09.02.2015 18,31
209/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 5/2015 36677281 04.05.2015 18.05.2015 180,66
208/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 5/2015 36677281 04.05.2015 18.05.2015 50,37
207/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 5/2015 36677281 04.05.2015 18.05.2015 35,03
206/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Ábelova 6, Krakovská 51, Gergeľova 2 a Novozámocká 300, 326, 315, 364, 209, 231, 281 - 5/2015 36677281 04.05.2015 18.05.2015 2086,29
205/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 4/2015 35763469 04.05.2015 18.05.2015 14,08
204/2015
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.4.2015 do 30.4.2015 307777 04.05.2015 18.05.2015 6343,03
203/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 4/2015 35763469 03.05.2015 18.05.2015 58,42
202/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326 - 5/2015 35815256 01.05.2015 18.05.2015 280,00
201/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 5/2015 35815256 01.05.2015 18.05.2015 322,00
200/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 5/2015 35815256 01.05.2015 18.05.2015 48,00
20/2015
FORTE Acoustic, spol. s r.o. Malý Lapáš 36 951 04 Malý Lapáš Oprava rozhlasovej ústredne 36779385 18.01.2015 09.02.2015 55,80
2/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Gergeľova 33, Luk 46 - 1/2015 36677281 05.01.2015 19.01.2015 115,30
199/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 5/2015 35815256 01.05.2015 18.05.2015 98,00
198/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 5/2015 35815256 01.05.2015 18.05.2015 448,00
197/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 5/2015 35815256 01.05.2015 18.05.2015 448,00
196/2015
LASER servis, spol. s r.o. Na Bielenisku 4 902 01 Pezinok Tonery pre laserové tlačiarne (6 ks) 35755989 05.05.2015 11.05.2015 34,90
195/2015
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 4/2015 37865536 04.05.2015 11.05.2015 93,44
194/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 5/2015 (komunálny odpad) 37969358 01.05.2015 11.05.2015 1039,50
193/2015
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra Právna pomoc za mesiac 4/2015 0 01.05.2015 11.05.2015 200,00
192/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 5/2015 37969358 01.05.2015 11.05.2015 3682,50
191/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 3/2015 37865536 24.04.2015 30.04.2015 458,80
190/2015
GLASSCENTRUM spol. s r.o. Novozámocká 47/159 949 05 Nitra Oprava dverí na zdrav.stredisku 43855873 17.04.2015 30.04.2015 247,51
19/2015
Štefan Šimurda MAKS Škultétyho 44 949 11 Nitra Výroba, dovoz, montáž kuchynskej linky s varnou doskou 37450395 13.01.2015 24.03.2015 914,00
189/2015
PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina Publikácia (balíček Daň z nehnuteľnosti) 36371271 16.04.2015 30.04.2015 10,20
188/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK (15.03.2015 - 14.04.2015) 35763469 15.04.2015 30.04.2015 17,60
187/2015
Jaroslav Adamec - Phobosstudio SNP 1155/21 972 01 Bojnice Kancelárske potreby (tonery) 41596404 16.04.2015 30.04.2015 37,00
186/2015
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre Čistenie kanalizácie 32755481 19.04.2015 30.04.2015 250,00
185/2015
HOREX HX, s.r.o. Rastislavova 152 951 41 Lužianky Kontrola - revízia hasiacich prístrojov 36534331 17.04.2015 18.05.2015 132,83
184/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla 22819983 16.04.2015 18.05.2015 1034,12
183/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM (15.03.2015 - 14.04.2015) 35763469 15.04.2015 30.04.2015 14,80
182/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP (15.03.2015 - 14.04.2015) 35763469 15.04.2015 30.04.2015 16,99
181/2015
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.04.2015 21.04.2015 119,35
180/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla (čistenie) 22819983 14.04.2015 18.05.2015 45,71
18/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP (15.12.2014 - 14.01.2015) 35763469 15.01.2015 04.02.2015 17,29
179/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla (dovoz, montáž, demontáž, čistenie) 22819983 09.04.2015 25.05.2015 1223,90
178/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 326 - 3/2015 36550949 31.03.2015 21.04.2015 86,84
177/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - 3/2015 36550949 31.03.2015 21.04.2015 1,30
176/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 298 - 3/2015 36550949 31.03.2015 21.04.2015 11,66
175/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelova - 3/2015 36550949 31.03.2015 0,00
174/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - 3/2015 36550949 31.03.2015 21.04.2015 19,44
173/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - 3/2015 36550949 31.03.2015 21.04.2015 387,58
172/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - 3/2015 36550949 31.03.2015 0,00
171/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - 3/2015 36550949 31.03.2015 0,00
170/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326 - 4/2015 35815256 01.04.2015 17.04.2015 280,00
17/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM (15.12.2014 - 14.01.2015) 35763469 15.01.2015 04.02.2015 14,80
169/2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 4/2015 35815256 01.04.2015 17.04.2015 322,00
168/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 4/2015 35815256 01.04.2015 17.04.2015 448,00
167/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 4/2015 35815256 01.04.2015 17.04.2015 48,00
166/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 4/2015 35815256 01.04.2015 17.04.2015 98,00
165/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 4/2015 35815256 01.04.2015 17.04.2015 448,00
164/2015
SAFETECH SK, s.r.o. Hlboká 61 949 12 Nitra Technik požiarnej ochrany za obdobie 01, 02, 03/2015 44201354 02.04.2015 17.04.2015 180,00
163/2015
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 3/2015 37865536 08.04.2015 17.04.2015 116,80
162/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 3/2015 35763469 03.04.2015 17.04.2015 25,56
161/2015
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 3/2015 43824641 31.03.2015 17.04.2015 420,00
160/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 4/2015 36677281 01.04.2015 17.04.2015 32,14
16/2015
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 11.01.2015 04.02.2015 210,72
159/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 4/2015 36677281 01.04.2015 17.04.2015 63,11
158/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 4/2015 36677281 01.04.2015 17.04.2015 35,03
157/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 4/2015 36677281 01.04.2015 17.04.2015 35,03
156/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 4/2015 36677281 01.04.2015 15.04.2015 50,37
155/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 4/2015 36677281 01.04.2015 15.04.2015 99,20
154/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 4/2015 36677281 01.04.2015 15.04.2015 40,67
153/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 4/2015 36677281 01.04.2015 15.04.2015 24,24
152/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Ábelova 6, Krakovská 51, Gergeľova 2 a Novozámocká 300, 326, 315, 364, 209, 231, 281 - 4/2015 36677281 01.04.2015 17.04.2015 2086,29
151/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17, Gergeľova 33, Luk 46 - 4/2015 36677281 01.04.2015 17.04.2015 653,92
150/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 4/2015 36677281 01.04.2015 15.04.2015 180,66
15/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na štrkovisko 17 - 1/2015 36677281 12.01.2015 26.01.2015 538,62
149/2015
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 31.03.2015 17.04.2015 269,16
148/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela, kanalizácia - Ivanka pri Nitre (od 1.1.2015 do 31.3.2015) 22819983 01.04.2015 21.04.2015 478,80
147/2015
ELLARIN, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok Trnkov 44 082 12 Trnkov Učebné pomôcky pre MŠ (Náuka o poznaní) 45240841 06.02.2015 17.04.2015 289,00
146/2015
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky Nákup smetných nádob - 1100l kontajnery (2 ks) 31434347 31.03.2015 17.04.2015 408,00
145/2015
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.3.2015 do 31.3.2015 307777 01.04.2015 21.04.2015 7032,84
144/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 4/2015 (veľkoobjemový zber) 37969358 01.04.2015 21.04.2015 1039,50
143/2015
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 4/2015 37969358 01.04.2015 28.04.2015 3682,50
142/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ (preplatok 63,31) 35763469 03.04.2015 62,28
141/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava kalového čerpadla 22819983 27.03.2015 21.04.2015 1004,33
140/2015
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 2/2015 43824641 28.02.2015 01.04.2015 480,00
14/2015
PROFI SERVIS SK, s.r.o. Novozámocká 349 951 12 Ivanka pri Nitre Vysokotlaké čistenie kanalizačného potrubia na Beňadikovej ul. 46148353 09.01.2015 24.03.2015 750,00
139/2015
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Jedálne kupóny v hodnote 2280,00€ (stravné lístky) - faktúra 31396674 26.03.2015 25.03.2015 2314,50
138/2015
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla 22819983 24.03.2015 17.04.2015 322,01
137/2015
Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 984 01 Lučenec Obálky B6 samop. doporučene (1000 ks) 32627211 25.03.2015 17.04.2015 32,40
136/2015
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Jedálne kupóny v hodnote 2280,00€ (stravné lístky) - zálohová faktúra 31396674 25.03.2015 25.03.2015 2314,50
135/2015
SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos za rok 2015 17310598 19.03.2015 01.04.2015 33,50
134/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 3/2015 35815256 01.03.2015 25.03.2015 448,00
133/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 3/2015 35815256 01.03.2015 25.03.2015 98,00
132/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326 - 3/2015 35815256 01.03.2015 25.03.2015 280,00
131/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 3/2015 35815256 01.03.2015 25.03.2015 322,00
130/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 3/2015 35815256 01.03.2015 25.03.2015 448,00
13/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 1/2015 36677281 05.01.2015 20.01.2015 63,11
129/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 3/2015 35815256 01.03.2015 25.03.2015 48,00
128/2015
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Montáž reflektora na ihrisku 36544141 16.03.2015 17.04.2015 936,00
127/2015
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Softvérové práce (nehnut. - rozhodnutia) 36539163 16.03.2015 25.03.2015 20,40
126/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Krakovská 51 - oprava - preplatok (fakt.obd.: 10.09.2014 - 04.12.2014) 36677281 16.03.2015 23.03.2015 5,46
125/2015
Enbra SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 29 974 05 Banská Bystrica Výmena meračov v bytových domoch na Vinohradskej a Beňadikovej ulici (5 ks) 31624189 16.03.2015 31.03.2015 112,44
124/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK (15.02.2015 - 14.03.2015) 35763469 15.03.2015 02.04.2015 18,01
123/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vody v MŠ za 2/2015 37865536 10.03.2015 31.03.2015 20,80
122/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vody v MŠ za 1/2015 37865536 04.03.2015 01.04.2015 15,60
121/2015
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 2/2015 37865536 04.03.2015 25.03.2015 517,45
120/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM (15.02.2015 - 14.03.2015) 35763469 15.03.2015 02.04.2015 14,89
12/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 1/2015 36677281 05.01.2015 20.01.2015 32,14
119/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP (15.02.2015 - 14.03.2015) 35763469 15.03.2015 02.04.2015 16,79
118/2015
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.03.2015 24.03.2015 91,97
117/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 2/2015 35763469 03.03.2015 16.03.2015 20,39
116/2015
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 2/2015 37865536 09.03.2015 17.03.2015 87,60
115/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - 2/2015 36550949 28.02.2015 0,00
114/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelova - 2/2015 36550949 28.02.2015 0,00
113/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 326 - 2/2015 36550949 28.02.2015 24.03.2015 71,29
112/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - 2/2015 36550949 28.02.2015 0,00
111/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - 2/2015 36550949 28.02.2015 24.03.2015 16,85
110/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - 2/2015 36550949 28.02.2015 24.03.2015 16,85
11/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 1/2015 36677281 05.01.2015 19.01.2015 99,20
1092015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - 2/2015 36550949 28.02.2015 24.03.2015 296,84
108/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - 2/2015 36550949 28.02.2015 0,00
107/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35763469 03.03.2015 16.03.2015 63,31
106/2015
Zrušená faktúra 0
105/2015
Zrušená faktúra 0
104/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 3/2015 36677281 02.03.2015 16.03.2015 35,03
103/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 3/2015 36677281 02.03.2015 16.03.2015 35,03
102/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 3/2015 36677281 02.03.2015 16.03.2015 63,11
101/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 3/2015 36677281 02.03.2015 16.03.2015 24,24
100/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 3/2015 36677281 02.03.2015 16.03.2015 40,67
10/2015
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 1/2015