Faktúry

Úvod / Faktúry

Filtrovať faktúry: 2024202320222021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Interné číslo
99/2012
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka Novozámocká 265 Ivanka pri Nitre strava podaná dňa 10.3.2012 - Voľby do NR SR 14042151 20.03.2012 28.03.2012 242,40
98/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava hlasové služby OcU-MP - 15.2.-14.3.2012 35763469 15.03.2012 02.04.2012 16,74
97/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičoa 10 Bratislava hlasové služby OcU-MK - 15.2.-14.3.2012 35763469 15.03.2012 02.04.2012 15,46
96/2012
Ing.Ján Vlček TOPSET Hollého 2366/25B Stupava aktualizácia programov za rok 2012 - zmluva č. A/820/04/2007 32643748 15.03.2012 26.03.2012 51,78
95/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava hlasové služby OcU-GP - 15.2.-14.3.2012 35763469 15.03.2012 02.04.2012 17,14
94/2012
Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava mobilné služby 10 tel.číslel - marec 2012 35697270 15.03.2012 26.03.2012 188,93
93/2012
ITSK Fraňa Mojtu 22 Nitra tonery na OcÚ 14 ks 37212931 14.03.2012 26.03.2012 450,70
92/2012
Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 12 Nitra úhrada EON v Dennom stacionári J.Supek 2/2012 37966456 07.03.2012 20.03.2012 40,80
91/2012
Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 12 Nitra úhrada EON v Dennom stacionári Z.Trungelová 2/2012 37966456 07.03.2012 20.03.2012 35,70
90/2012
Mgr.Martin Hlavaj Mikovíniho 2 Nitra vytvorenie obecnej www stránky - www.ivankaprinitre.sk 44617526 12.03.2012 26.03.2012 1000,00
9/2012
Ustav na VTOS Vašinova 124/59 Nitra práce odsúdených žien vo VH - zhotovenie návlekov na stoličky 738417 17.01.2012 06.02.2012 462,50
89/2012
Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 Nitra kanalizačná sieť - zmluva o dielo zo dňa 11.7.2003, dodatok č.1 zo dňa 20.11.2003, dodatok č.2 zo dňa 12.2.2005, dodatok č.3 zo dňa 21.11.2008, dodatok č.4 zo dňa 10.5.2010 a na základe súpisu vykonaných prác - vetva A PVC dĺ.301m 22819983 13.03.2012 28.03.2012 175998,91
88/2012
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 Lužianky zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok, hmotnostný zvoz, prenájom nádob 1100 l, pristavenie, manipulácia a odvoz VOK, vývoz DS (plasty-PET, papier, sklo) 31434347 29.02.2012 13.03.2012 4430,42
87/2012
Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 Nitra vyhotovenie kanalizačnej prípojky M.Takáč podľa uznesenia č. 18/2011-OZ 22819983 09.03.2012 26.03.2012 206,72
86/2012
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 Žirany spracovanie miezd za mesiac február 2012 43824641 29.02.2012 13.03.2012 420,00
85/2012
Mestské služby Nitra Tehelná 3 Nitra preprava odpadu, nakládka, vykládka, uskladnenie - cintorínsky odpad za 2/2012 17643848 08.03.2012 20.03.2012 95,30
84/2012
SATEC SK a.s. Novozámocká 102 Nitra oprava kotla MŠ, servis, doprava, zapaľovacia elektronika na kotol Beretta 36684961 07.03.2012 20.03.2012 57,68
83/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava Hlasové služby MŠ - február 2012 35763469 03.03.2012 20.03.2012 20,82
82/2012
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 Košice Zemný plyn - marec 2012 44291809 01.03.2012 13.03.2012 2635,00
81/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Pri parku 2 - marec 2012 36677281 01.03.2012 16.03.2012 99,66
80/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Novozámocká 273 - marec 2012 36677281 01.03.2012 16.03.2012 111,55
8/2012
Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 Bratislava doména ivankaprinitre.sk do 19.1.2012 do 18.1.2013 36421928 25.01.2012 23.01.2012 44,04
79/2012
Základná škola Novozámocká 300 Ivanka pri Nitre refakturácia plynu za Materskú školu Ivanka pri Nitre - február 2012 378655536 05.03.2012 13.03.2012 855,90
78/2012
Základná škola Novozámocká 300 Ivanka pri Nitre refakturácia plynu za Materskú školu Ivanka pri Nitre - január 2012 378655536 01.03.2012 13.03.2012 812,20
77/2012
Základná škola Novozámocká 326 Ivanka pri Nitre refakturácia za vodné Materská škola Ivanka pri Nitre - február 2012 378655536 05.03.2012 13.03.2012 16,38
76/2012
Základná škola Novozámocká 300 Ivanka pri Nitre refakturácia za vodné Materská škola Ivanka pri Nitre - január 2012 378655536 05.03.2012 13.03.2012 13,86
75/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra Vodné - Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre - február 2012 36550949 29.02.2012 13.03.2012 74,47
74/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra Vodné - Hornocintorínska, Ivanka pri Nitre - február 2012 36550949 29.02.2012 0,00
73/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra Vodné - Na stanicu, Ivanka pri Nitre - január 2012 36550949 29.02.2012 13.03.2012 2,52
72/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra Vodné - Gergelová, Ivanka pri Nitre - február 2012 36550949 29.02.2012 0,00
71/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra Vodné - Luk 2, Ivanka pri Nitre - február 2012 36550949 29.02.2012 13.03.2012 20,20
70/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra Vodné - Vinohradská, Ivanka pri Nitre - február 2012 36550949 29.02.2012 13.03.2012 347,10
7/2012
BIMARA, s.r.o. Rázusova 2 Nitra odstránenie plesní z obecných bytov, materiál, doprava + práce 35945214 17.01.2012 30.01.2012 317,86
69/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra Vodné - Luk, Ivanka pri Nitre - február 2012 36550949 29.02.2012 0,00
68/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Horná 15 - marec 2012 36677281 01.03.2012 16.03.2012 22,14
67/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Hornocintorínska 17 - marec 2012 36677281 01.03.2012 16.03.2012 19,20
66/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Na štrkovisko 17, Gergelova 33, Luk 46 - marec 2012 36677281 01.03.2012 16.03.2012 369,56
65/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - obec, KD, ZŠ, MŠ, OcÚ, ZS, VO - marec 2012 36677281 01.03.2012 16.03.2012 2001,39
64/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Beňadikova 1, Vinohradská 1 - marec 2012 36677281 01.03.2012 16.03.2012 155,69
63/2012
Obec Branč Hlavné námestie č. 1 Branč čistenie odpadovej vody za mesiac február 2012 307777 01.03.2012 13.03.2012 2285,90
62/2012
Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9 Bratislava faktúra za účasť na odbornom seminári k novele zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 584614 17.02.2012 13.02.2012 10,00
61/2012
Slovak Telekom, a.s. Kradžičova 10 Bratislava hlasové služby OcU - 1.2.2012-29.2.2012 35763469 03.03.2012 15.03.2012 154,93
60/2012
Petit Press, a.s. Lazaretská 12 Bratislava inzercia v Nitrianskych novinách 1/8 - 20.2.2012 35790253 01.03.2012 11.04.2012 528,00
6/2012
ELCOMP, spol. s r.o. Pražská 2 Nitra oprava verejného osvetlenia, výbojky 150,100, 70 W a jazda autoplošiny 36544141 20.01.2012 30.01.2012 205,92
59/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra odbočenie vodovodu Luk, obytný súbor Mlyn 36550949 29.02.2012 13.03.2012 199,48
58/2012
Prvá Komunálna Finančná a.s. Samova 11 Nitra poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel: REMI, Zetor, UNC, Microcar, Seat Inca, Tatra, Avia - 1.4.2012 - 30.6.2012 36557129 28.02.2012 02.03.2012 124,20
57/2012
Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 Nitra poistenie majetku na obdobie: 1.4.2012 - 30.6.2012 36577129 28.02.2012 19.04.2012 245,82
56/2012
LEX AUDIT, spo.s r.o. Damborského 3 Nitra vykonanie audítu za rok 2010 36541788 27.02.2012 06.03.2012 1920,00
55/2012
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Farská 7 Nitra príručka: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012 34006656 22.02.2012 02.03.2012 21,00
54/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava hlasové služby OcU-MK - 15.1.-14.2.2012 35763469 15.02.2012 02.03.2012 41,83
53/2012
Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 Nitra oprava poruchy na CS 1 podľa pracovného listu 28.1.2012 22819983 07.02.2012 02.03.2012 65,10
521/2012
Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina poplatok za vedenie účtu majiteľa CP za rok 2012 31575951 19.12.2012 19.12.2012 39,96
520/2012
Mestské služby NITRA Tehelná 3 949 85 Nitra odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za 12/2012 17643848 31.12.2012 28.01.2013 205,03
52/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava hlasové služby OcU-MP - 15.1.-14.2.2012 35763469 15.02.2012 02.03.2012 16,74
519/2013
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - TJ Družstevník - vyúčtovanie 36677281 04.01.2013 21.01.2013 390,08
518/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - VO - vyúčtovanie - preplatok 36677281 10.01.2013 -31,12
517/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - kanalizácia - vyúčtovanie 36677281 10.01.2013 21.01.2013 15,66
516/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - kanalizácia - vyúčtovanie 36677281 04.01.2013 18.01.2013 40,38
515/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - kanalizácia - vyúčtovanie 36677281 04.01.2013 18.01.2013 48,85
514/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - Park - vyúčtovanie - preplatok 36677281 08.01.2013 -389,46
513/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - Beňadikova, Vinohradská - vyúčtovanie 36677281 04.01.2013 18.01.2013 45,73
512/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - kanalizácia - vyúčtovanie 36677281 04.01.2013 21.01.2013 2423,51
511/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - MŠ, OÚ+KD, VO, Zdr.stred. - vyúčtovanie 36677281 04.01.2013 21.01.2013 472,69
510/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 elektrina - kanalizácia M.Tučku - 12/2012 36677281 04.01.2013 21.01.2013 13,80
51/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava hlasové služby OcU-GP - 15.1.-14.2.2012 35763469 15.02.2012 02.03.2012 19,46
509/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava elektrina VO - vyúčtovanie 36677281 04.01.2013 18.01.2013 81,49
508/2012
ELCOMP, spol. s r.o. Pražská 2 949 11 Nitra oprava verejného osvetlenia + jazda autoplošiny + výbojka 36544141 31.12.2012 154,32
507/2012
Ing.Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za mesiac 12/2012 46680292 31.12.2012 09.01.2013 400,00
506/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MP za 12/2012 35763469 15.12.2012 09.01.2013 17,84
505/2012
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MŠ za 12/2012 35763469 03.01.2013 14.01.2013 20,39
504/2012
JUDr.Svetlana Kšiňanová advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra právna pomoc 11/2012 0 04.01.2013 14.01.2013 240,00
503/2012
Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 Nitra prevádzkovanie vodohospodárskeho diela kanalizácia - Ivanka pri Nitre (1.10.2012-31.12.2012) 22819983 31.12.2012 06.02.2013 478,80
502/2012
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok, hmotostný zvoz, prenájom 1100lnádob, vývoz PET, papier, sklo 31434347 31.12.2012 20.02.2013 3877,25
501/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra prevádzkovanie vodohospodárskeho diela za rok 2012 36550949 31.12.2012 14.01.2013 398,33
500/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra prevádzkovanie vodohospodárskeho diela za rok 2012 - ulice Urbárska, Horná - rozšírenie vodovodu 36550949 31.12.2012 14.01.2013 398,33
50/2012
RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2 Bratislava nedoplatok úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 36857432 08.02.2012 22.02.2012 56,68
5/2012
Milan Zelovič Novozámocká 412 Ivanka pri Nitre prevedenie stavebných prác - montáž+demontáž balkónovej parapety v byte R.Uhrinovej v nájomnom byte na Vinohradskej ulici 34523898 20.01.2012 09.02.2012 120,00
499/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra prevádzkovanie vodohospodárskeho diela za rok 2012 - ulica Pri Parku - rozšírenie vodovodu 36550949 31.12.2012 14.01.2013 142,90
498/2012
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč čistenie odpadovej vody za 12/2012 (2490,60 m3) 307777 31.12.2012 20.02.2013 2067,20
497/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Novozámocká 326 12/2012 36550949 31.12.2012 21.01.2013 103,50
496/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Hornocintorínska - 12/2012 36550949 31.12.2012 0,00
495/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Na Stanicu - 12/2012 36550949 31.12.2012 21.01.2013 6,31
494/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Gergelová - 12/2012 36550949 31.12.2012 0,00
493/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk 2 - 12/2012 36550949 31.12.2012 21.01.2013 17,68
492/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Vinohradská - 12/2012 36550949 31.12.2012 21.01.2013 448,07
491/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk - 12/2012 36550949 31.12.2012 0,00
490/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby za 12/2012 - OcU 35763469 03.01.2013 21.01.2013 95,69
49/2012
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 Bratislava poistenie vozidiel: Tatra, Avia, Microcar, Remi, Seat Inca, Zetor, UNC - 8.3.2012-8.6.2012 31595545 13.02.2012 dobropis
489/2012
Ing.Zsolt Marczibal CONNECT 925 41 Kráľov Brod tlačivá k daňovému priznaniu na r. 2013 17644429 18.12.2012 14.01.2013 59,70
488/2012
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava hlasové služby obec - za 11/2012 (starosta, Vagra, ihrisko-park, ver.osvetl., prečerp.stan.) 35697270 15.12.2012 07.01.2013 105,04
487/2012
Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra spracovanie žiadosti na ENVIROFOND 2013 - Ivanka pri Nitre, kanalizačná sieť, rozšírenie kanalizácie 22819983 21.12.2012 08.01.2013 103,44
486/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava doručenie notebooku (za 1,-€) k objednávke internetu pre obecný úrad 35763469 13.12.2012 10.12.2012 5,99
485/2012
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MK za 12/2012 35763469 15.12.2012 07.01.2013 17,34
484/2012
Štefan Zaujec stavebná firma CESTY Cabajská 28 949 01 Nitra práce na súvislej oprave miestnej komunikácie Horná ul. II. Etapa v obci Ivanka pri Nitre v zmysle súpisu vykonaných prác 34314172 19.12.2012 21.12.2012 11704,06
483/2012
KOPYR s.r.o. Ružová 178/32 924 01 Galanta Zábavná pyrotechnika tr.II + doprava 36365017 18.12.2012 19.12.2012 519,20
482/2012
Viliam Holka Urbárska 14 951 12 Ivanka pri Nitre odvoz fekálií z prečerpávacej stanice na Myrtinej ulice - prepravné práce 32755481 19.12.2012 90,00
481/2012
MANUTAN Slovakia s.r.o. Galvániho 7/B 821 04 Bratislava stojany na bicykle 5 miestne - 8 kusov (pre MŠ, ZŠ, KD, OcU, Zdr.stredisko) 35885815 18.12.2012 19.12.2012 580,51
480/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby GP za 12/2012 35763469 15.12.2012 17,62
48/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - obec, KD, ZŠ, MŠ, OcÚ, ZS, VO - február 2012 36677281 15.02.2012 28.02.2012 1880,77
479/2012
Miroslav Štefčík STEMI Koniarovce 74 956 13 Koniarovce kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych vodovodov na dodávku vodu na hasenie požiarov, oprava has.prístrojov 40360563 17.12.2012 19.12.2012 206,40
478/2012
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za 11/2012 17643848 12.12.2012 19.12.2012 252,98
477/2012
KEO, s.r.o. Poľná 151/5 99106 Záhorce udržiavací poplatok 2013 programu KEO DOS - licencia 2013 36739464 10.12.2012 19.12.2012 71,70
476/2012
Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 Nitra zhotovenie kanalizačnej prípojky pre Obecný úrad 22819983 04.12.2012 19.12.2012 1396,91
475/2012
MLZ plus, s.r.o. Krakovská 77 951 12 Ivanka pri Nitre pracovný odev pre zamestnancov MŠ Ivanka pri Nitre 36564991 11.12.2012 19.12.2012 178,74
474/2012
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia vodného MŠ za 11/212 378655536 07.12.2012 17.12.2012 16,38
473/2012
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre spotreba plynu v MŠ od 1.12.-30.12.2012 - refakturácia podľa 12/2011 378655536 06.12.2012 17.12.2012 723,70
472/2012
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre spotreba plynu v MŠ od 1.11.-30.11.2012 - refakturácia 378655536 06.12.2012 17.12.2012 417,10
471/2012
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre spotreba plynu v MŠ od 19.10.-31.10.2012 refakturácia 378655536 06.12.2012 17.12.2012 89,90
470/2012
Základná škola Školská jedáleň Novozámocká 326 951 12 Ivanka pri Nitre doplatok na stravné 55% zamestnanci MŠ - 11 a 12/2012 37865536 10.12.2012 12.12.2012 179,36
47/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - obec VO - február 2012 36677281 15.02.2012 28.02.2012 120,62
469/2012
Ing.Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za mesiac 11/2012 46680292 03.12.2012 12.12.2012 800,00
468/2012
Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 Nitra poistné zodpovednosti za škodu spôsobenú prev.mot.vozidla - za obdobie 1.1.2013 - 31.3.2013 36557129 04.12.2012 124,20
466/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Pri parku - 11/2012 36550949 30.11.2012 17.12.2012 8,83
465/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - OcU, Novozámocká 326 - 11/2012 36550949 30.11.2012 17.12.2012 78,25
464/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Hornocintorínska - 11/2012 36550949 30.11.2012 17.12.2012 3,79
463/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Na Stanicu - 11/2012 36550949 30.11.2012 17.12.2012 104,76
462/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Gergelová - 11/2012 36550949 30.11.2012 17.12.2012 2,52
461/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk 2 - 11/2012 36550949 30.11.2012 17.12.2012 16,40
460/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Vinohradská - 11/2012 36550949 30.11.2012 17.12.2012 381,17
46/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Gergelova 33, Luk 46 - február 2012 36677281 15.02.2012 28.02.2012 57,10
459/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk - 11/2012 36550949 30.11.2012 17.12.2012 1,26
458/2012
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč čistenie odpadovej vody za 11/2012 (3466,10 m3) 307777 03.12.2012 12.12.2012 2876,86
457/2012
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky zmesový komunálny odpad, objemný odpad, prenájom nádob 1100l, vývoz PET, pristavenie, manipulácia odvoz OVK-vanička 31434347 05.12.2012 4759,71
456/2012
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre Novozámocká 408 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom garáží a príručného skladu na mechanizačnom stredisku Ivanka pri Nitre za rok 2012 198331 10.12.2012 12.12.2012 1440,00
455/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby za 11/2012 - MŠ 35763469 03.12.2012 12.12.2012 20,39
454/2012
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice zemný plyn - 12/2012 44291809 30.11.2012 12.12.2012 2655,00
453/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby za 11/2012 - OcU 35763469 03.12.2012 17.12.2012 196,60
452/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava D-link DSL (router na internet) zaplatené v hotovosti 49,90€ 35763469 28.11.2012 0,00
451/2012
Ing.Ivanka Pittnerová IDEA nábytok Novozámocká 224 94905 Nitra nábytok pre deti do MŠ 44165633 04.12.2012 12.12.2012 1320,00
450/2012
JUDr.Svetlana Kšiňanová, PhD. advokátska kancelária Párovská ul 24 949 01 Nitra poskytovanie právnej pomoci za mesiac 11/2012 0 03.12.2012 12.12.2012 240,00
45/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Na štrkovisko 17 - február 2012 36677281 15.02.2012 28.02.2012 312,46
449/2012
SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 odmena licencie na ver.použitie hud.diel - 29.10.2012 Posedenie pre seniorov 178454 28.11.2012 12.12.2012 14,28
448/2012
Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9 975 99 Banská Bystrica tlač pre MŠ - Včielka, Šikovníček, Rodina a škola, Zvesti MS a MK SR, Predškolská vychova 36631124 26.11.2012 12.12.2012 49,78
447/2012
Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 931 01 Bratislava programová verzia na CD: Daň z nehnuteľností, Miestne poplatky, DHIMa HIM, Podvojné účtovníctvo, Pokladňa, Mzdy 2020447990 20.11.2012 29.11.2012 366,76
446/2012
IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2 mesačník 12 číslel: Účtovníctvo ROPO a obcí od 1.11.2012 do 31.10.2013 31348262 14.11.2012 26.11.2012 64,66
445/2012
Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 949 01 Nitra realizácia stavby "Ivanka pri Nitre - kanalizačná sieť, Ivanka pri Nitre - rozšírenie kanalizácie" 22819983 22.11.2012 134179,40
444/2012
Ing.Peter Pagáč - ELDRO Krakovská 16 951 12 Ivanka pri Nitre elektroinštalačné práce v MŠ (odstraňovanie závad z revízii elektorinštalácie - 1.časť) 43340288 26.11.2012 29.11.2012 117,00
443/2012
Foto-Video-CopyCentrum Hviezdoslavova 25 979 01 Rimavská Sobota tlačivá, knihy, spis.obaly na rok 2013 - OcU 10907343 15.11.2012 29.11.2012 180,70
442/2012
Lemus, s.r.o. Cabajská 28 949 01 Nitra zhotovenie zvislého dopravného značenia žel.priecestia na MK Na Pílu a Vinohradská 45620741 20.11.2012 29.11.2012 1979,28
441/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Gergelová - 11/2012 36550949 16.11.2012 2,52
440/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MP za 11/2012 35763469 15.11.2012 29.11.2012 17,14
44/2012
Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 12 Nitra úhrada EON v Dennom stacionári J.Supek 1/2012 37966456 07.02.2012 17.02.2012 10,20
439/2012
CZ CZ Nitra s.r.o. Zlatomoravecká 5 949 01 Nitra oprava telefónnej ústredne na OcU 31419470 19.11.2012 29.11.2012 50,40
438/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MK za 11/2012 35763469 15.11.2012 29.11.2012 37,07
437/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby GP za 11/2012 35763469 15.11.2012 29.11.2012 16,43
436/2012
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava hlasové služby za 10/2012 - OcU 35697270 15.11.2012 29.11.2012 318,38
435/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vytýčenie IS na Hornej ulici 36550949 16.11.2012 29.11.2012 63,60
434/2012
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia vodného za MŠ - 9/2012 37865536 16.11.2012 20.11.2012 17,60
433/2012
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby plynu v MŠ od 1.10.-18.10.2012 37865536 16.11.2012 20.11.2012 150,00
432/2012
TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava nájom Toaletnej kabínky na Cintorín Gergelová 36383074 06.11.2012 20.11.2012 39,60
431/2012
TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava nájom Toaletnej kabínky na Cintorín Ivanka 36383074 6.11.2012 20.11.2012 39,60
430/2012
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za 10/2012 17643848 12.11.2012 20.11.2012 283,36
43/2012
Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava faktúry za mobilné služby 10 tel.čísel 35697270 15.02.2012 27.02.2012 335,27
429/2012
Kooperativa poisťovňa, a.s. Agentúra Nitra Farská 30 949 01 Nitra 1 poistenie malých a stredných podnikateľov (Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre) 0 29.10.2012 20.11.2012 161,25
428/2012
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka Novozámocká 265 951 12 Ivanka pri Nitre občerstvenie podané pri príležitosti "Posedenie pre seniorov" 29.10.2012 14042151 29.10.2012 13.11.2012 140,00
427/2012
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava poistné za havarijné poistenie - Seat Altea (29.12.2012-28.03.2013) 151700 05.11.2012 20.11.2012 105,30
426/2012
JOSSO s.r.o. Beňadikova 30 951 12 Ivanka pri Nitre stavebné práce na Zdravotnom stredisku - čiastočná úhrada 17.620,57€ 46563105 30.10.2012 17.12.2012 21144,68
425/2012
JOSSO s.r.o. Beňadikova 30 95112 Ivanka pri Nitre zateplovacie práce + lešenie zdrav.stredisko 46563105 25.06.2012 13.11.2012 6325,48
424/2012
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky likvidácia odpadu, zákonný poplatok, pristavenie, manipulácia a odvoz VOK, vývoz sklo, papier, PET 31434347 07.11.2012 13.11.2012 7808,74
423/2012
JUDr.Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra právna pomoc 10/2012 0 05.11.2012 13.11.2012 240,00
422/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby za 10/2012 - MŠ 35763469 03.11.2012 13.11.2012 20,39
421/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - OcU, Novozámocká 326 - 10/2012 36550949 31.10.2012 13.11.2012 93,40
420/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Hornocintorínska - 10/2012 36550949 31.10.2012 13.11.2012 12,62
42/2012
Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 12 Nitra úhrada EON v Dennom stacionári Z.Trungelová 1/2012 37966456 07.02.2012 17.02.2012 30,60
419/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Na Stanicu - 10/2012 36550949 31.10.2012 13.11.2012 25,25
418/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Gergelová - 10/2012 36550949 31.10.2012 0,00
417/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk 2 - 10/2012 36550949 31.10.2012 13.11.2012 32,82
416/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Vinohradská - 10/2012 36550949 31.10.2012 13.11.2012 407,68
415/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk - 10/2012 36550949 31.10.2012 13.11.2012 7,57
414/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Obec: MŠ, OcU, KD, VO, ZS - 11/2012 36677281 05.11.2012 21.11.2012 2001,39
413/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Beňadikova, Vinohradská - 11/2012 36677281 05.11.2012 21.11.2012 155,69
412/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Na štrkovisko, Gergelova, Luk - 11/2012 36677281 05.11.2012 21.11.2012 369,56
411/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Horná - 11/2012 36677281 05.11.2012 21.11.2012 22,14
410/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Hornocintorínska - 11/2012 36677281 05.11.2012 21.11.2012 19,20
41/2012
Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 Bratislava konzultácie k programu Datalock, dopravné náklady, cestovný čas 602311 04.02.2012 17.02.2012 165,90
409/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Pri Parku - 11/2012 36677281 05.11.2012 21.11.2012 99,66
408/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Novozámocká 273 - 11/2012 36677281 05.11.2012 21.11.2012 111,55
407/2012
Ing.Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za mesiac 10/2012 46680292 02.11.2012 13.11.2012 400,00
406/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Pri parku - 10/2012 36550949 31.10.2012 13.11.2012 17,68
405/2012
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice zemný plyn - 11/2012 44291809 31.10.2012 15.11.2012 2644,00
404/2012
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč čistenie odpadovej vody za 10/2012 (3681,3 m3) 307777 02.11.2012 13.11.2012 3055,48
403/2012
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia vodného za MŠ - 9/2012 378655536 05.11.2012 07.11.2012 17,60
402/2012
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby plynu za MŠ - 9/2012 378655536 05.11.2012 07.11.2012 52,70
401/2012
GASTRO BEN s.r.o. Novozámocká 233 951 12 Ivanka pri Nitre stravovanie pre seniorov na akcii "Posedenie pre seniorov" 44206658 29.10.2012 07.11.2012 814,00
400/2012
ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy 36361518 30.10.2012 25.10.2012 199,80
40/2012
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava jedálne kupóny 600 ks, doručenie, balné, odplata 31396674 03.02.2012 02.02.2012 2010,36
4/2012
Ludovít Čičo Krakovská 92 Ivanka pri Nitre nákup materiálu, práce na zhotovení pracovných stolov a položení plávajúcej podlahy v KD 36930873 24.01.2012 06.02.2012 350,69
399/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby za 10/2012 - OcU 35763469 03.11.2012 16.11.2012 8,08
398/2012
Školská jedáleň ZŠ Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre doplatok na stravné 55% zamestnanci MŠ - 9/2012 doplatok (oprava FA) 37865536 30.10.2012 07.11.2012 3,40
397/2012
Ing.Peter Pagáč - ELDRO Krakovská 16 951 12 Ivanka pri Nitre elektroinštalačné práce v MŠ, revízia elektroinštalácie, montáž osvetlenia v podkroví MŠ 43340288 05.11.2012 07.11.2012 225,00
396/2012
Štefan Zaujec stavebná firma CESTY Cabajská 28 949 01 Nitra práce na stavbe "Súvislá oprava MK Horná" v obci Ivanka pri Nitre 34314172 31.10.2012 07.11.2012 23610,35
395/2012
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava hlasové služby obec - za 10/2012 (starosta, Vagra, ihrisko-park, ver.osvetl., prečerp.stan.) 35697270 15.10.2012 31.10.2012 264,89
394/2012
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Jedálne kupóny - obecný úrad (kupóny, odplata, poštovné) 31396674 30.10.2012 29.10.2012 2131,80
393/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie na objekte Daniel Nechala, Ivanka pri Nitre, Novozámocká č. 230 36550949 24.10.2012 05.11.2012 130,07
392/2012
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Vyúčtovanie zemného plynu (1.12.2011-18.10.2012) preplatok 44291809 22.10.2012 -2603,78
391/2012
HAGARD: HAL, a.s. Prežská 9 949 11 Nitra elektromateriál do MŠ 34144650 19.10.2012 30.10.2012 686,80
390/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MK za 10/2012 35763469 15.10.2012 30.10.2012 15,46
39/2012
Ján Guzmický Beňadikova30 Ivanka pri Nitre servis okien na obecných nájomných bytoch 40686337 08.02.2012 13.02.2012 120,00
389/2012
OBUV-špeciál, spol. s r.o. Dukelská 19 085 01 Bardejov Zásahová obuv pre hasičov - DHZ Ivanka pri Nitre 36458503 22.10.2012 05.11.2012 900,00
388/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MP za 10/2012 35763469 15.10.2012 30.10.2012 17,33
387/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby GP za 10/2012 35763469 15.10.2012 30.10.2012 17,27
386/2012
Školská jedáleň ZŠ Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre doplatok na stravné zamest. MŠ zo SF za mesiac 9/2012 37865536 15.10.2012 24.10.2012 5,95
385/2012
Školská jedáleň ZŠ Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre doplatok na stravné 55% zamestnanci MŠ - 9/2012 37865536 15.10.2012 24.10.2012 90,95
384/2012
Ing.Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za mesiac 9/2012 46680292 05.10.2012 23.10.2012 400,00
383/2012
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za 9/2012 17643848 10.10.2012 23.10.2012 209,18
382/2012
TAPEX, spol. s r.o. Koceľova 8 949 01 Nitra Notebook Lenovo E530, Lenovo WarUpgrade 3r Carry-In (pre kronikárku obce Ivanka pri Nitre) 36526801 11.10.2012 23.10.2012 825,78
381/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MP za 9/2012 35763469 15.09.2012 11.10.2012 16,33
380/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby za 9/2012 - MŠ 35763469 03.10.2012 18.10.2012 21,96
38/2012
Ján Guzmický Beňadikova 30 Ivanka pri Nitre zatvárače dverí - BRANO - obecné nájomné byty 40686337 06.02.2012 13.02.2012 396,00
379/2012
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky likvidácia odpadu, zákonný poplatok, pristavenie, manipulácia a odvoz VOK - vanička 31434347 03.10.2012 18.10.2012 125,81
378/2012
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky zmesový komunálny odpad, objemný odpad, prenájom nádob 1100l, vývoz PET, pristavenie, manipulácia odvoz OVK-vanička 31434347 03.10.2012 18.10.2012 5466,42
377/2012
Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra prevádzkovanie vodohospodárskeho diela kanalizácia - Ivanka pri Nitre (1.7.2012-30.9.2012) 22819983 03.10.2012 18.10.2012 478,80
376/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - OcU, Novozámocká 326 - 9/2012 36550949 30.09.2012 18.10.2012 73,20
375/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Hornocintorínska - 9/2012 36550949 30.09.2012 18.10.2012 39,13
374/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Na Stanicu - 9/2012 36550949 30.09.2012 18.10.2012 15,14
373/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Gergelová - 8/2012 36550949 30.09.2012 0,00
372/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk 2 - 9/2012 36550949 30.09.2012 18.10.2012 23,98
371/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Vinohradská - 9/2012 36550949 30.09.2012 18.10.2012 379,91
370/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk - 9/2012 36550949 30.09.2012 18.10.2012 16,40
37/2012
Petit Press, a.s. Lazaretská 12 Bratislava inzercia v Nitrianskych novinách 57x57 mm 35790253 16.01.2012 30.01.2012 48,00
369/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Pri parku - 9/2012 36550949 30.09.2012 18.10.2012 23,98
368/2012
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Bratislava čistenie odpadovej vody za 9/2012 (2940,5 m3) 307777 03.10.2012 18.10.2012 2440,62
367/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby za 9/2012 - OcU 35763469 03.10.2012 18.10.2012 117,49
366/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Obec: MŠ, OcU, KD, VO, ZS - 10/2012 36677281 28.09.2012 17.10.2012 2001,39
365/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Na štrkovisko, Gergelova, Luk - 10/2012 36677281 28.09.2012 17.10.2012 369,56
364/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Beňadikova, Vinohradská - 10/2012 36677281 28.09.2012 17.10.2012 155,69
363/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Pri Parku - 10/2012 36677281 28.09.2012 17.10.2012 99,66
362/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Horná - 10/2012 36677281 28.09.2012 17.10.2012 22,14
361/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Novozámocká 273 - 10/2012 36677281 28.09.2012 17.10.2012 111,55
360/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Hornocintorínska - 10/2012 36677281 28.09.2012 17.10.2012 19,20
36/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Na stanicu 1, 1-6/2012 36677281 23.01.2012 09.02.2012 508,55
359/2012
ELCOMP, spol. s r.o. Pražská 2 949 11 Nitra oprava verejného osvetlenia + jazda autoplošiny 36544141 01.10.2012 11.10.2012 43,20
358/2012
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul.4 949 01 Nitra právna pomoc 9/2012 0 01.10.2012 11.10.2012 240,00
357/2012
Ružička Miroslav Novozámocká 187/2 951 12 Ivanka pri Nitre rúry na potrubie - ihrisko ZŠ + elektródy 14045311 28.09.2012 04.10.2012 1575,82
356/2012
Štefan Zaujec stavebná firma CESTY Cabajská 28 949 01 Nitra stavba spevnenej plochy pri zdravotnom stredisku v Ivanke pri Nitre 34314172 02.10.2012 04.10.2012 14636,78
355/2012
Geodis Slovakia, s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica výtlačok ortofotomapy pre obec Ivanka pri Nitre 31595537 26.09.2012 11.10.2012 169,00
354/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie na objekte Ing.Arch. Cifra Martin, Beňadikova ul., Ivanka pri Nitre, p.č.1331/2 36550949 27.09.2012 11.10.2012 130,07
353/2012
JOSSO s.r.o. Beňadikova 580/30 951 12 Ivanka pri Nitre dodávka a montáž plastových dverí - obecné byty Vinohradská ul. - byt p. Oršulovej 46563105 14.09.2012 28.09.2012 878,80
352/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie na objekte Norbert Haluška, Orolská 20, Ivanka pri Nitre 36550949 25.09.2012 11.10.2012 130,07
351/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie na objekte Marián Volčík, Luk, Ivanka pri Nitre 36550949 25.09.2012 15.11.2012 105,88
350/2012
LB Minerals, a.s. Tomášikova 35 043 22 Košice materiál na opravu - lep. a stier. hmota sivá 36036455 24.09.2012 02.11.2012 3115,24
35/2012
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 Lužianky zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok, hmotnostný zvoz, prenájom nádob 1100 l, vývoz DS (plasty-PET) 31434347 31.01.2012 14.02.2012 3298,65
349/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie na objekte Lakatošová Dana, Krakovská 2, Ivanka pri Nitre 36550949 19.09.2012 01.10.2012 105,88
348/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MK za 9/2012 35763469 15.09.2012 01.10.2012 32,82
347/2012
Smaltovňa Mišík, s.r.o. Bratislavská 25 908 51 Holíč 1 smaltované štátne symboly a označenie inštitúcie - MŠ 36233013 17.09.2012 09.10.2012 170,30
346/2012
0
345/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - MŠ - vyúčtovanie 36677281 14.09.2012 28.09.2012 13,06
344/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby GP za 9/2012 35763469 15.09.2012 01.10.2012 16,13
343/2012
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za 8/2012 17643848 10.09.2012 25.09.2012 158,98
342/2012
Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 Nitra poistné zodpovednosti za škodu spôsobenú prev.mot.vozidla - za obdobie 1.10.2012 - 31.12.2012 36557129 10.09.2012 10.10.2012 124,20
341/2012
Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 Nitra poistné majetku za obdobie 1.10.2012 - 31.12.2012 36557129 10.09.2012 10.10.2012 245,82
340/2012
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok, hmotostný zvoz, prenájom 1100lnádob, vývoz PET, papier, sklo 31434347 05.09.2012 29.09.2012 5980,88
34/2012
SOZA Rastislavova 3 Bratislava autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 178454 07.02.2012 13.02.2012 20,40
339/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby za 8/2012 - MŠ 35763469 03.09.2012 14.09.2012 20,39
338/2012
Ing. Miroslav Jambrich VIKA Janka Kráľa 132 949 01 Nitra elektromateriál do MŠ 22678913 05.09.2012 21.09.2012 399,10
337/2012
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice zemný plyn - 9/2012 44291809 03.09.2012 14.09.2012 2635,00
336/2012
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia plynu za MŠ - 7-8/2012 37865536 05.09.2012 11.09.2012 38,50
335/2012
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia plynu za MŠ - 6/2012 37865536 15.08.2012 11.09.2012 47,50
334/2012
Základná škola Novozámocká 326 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia vodného za MŠ - 7-8/2012 37865536 05.09.2012 11.09.2012 6,30
333/2012
Záklaná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia vodného za MŠ - 6/2012 37865536 05.09.2012 11.09.2012 17,64
332/2012
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava povinné zmluvné poistenie - Seat Altea 151700 06.09.2012 28.09.2012 29,81
331/2012
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava havarijné poistenie - Seat Altea 151700 06.09.2012 28.09.2012 97,20
330/2012
Ing.Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za mesiac 8/2012 46680292 05.09.2012 14.09.2012 400,00
33/2012
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava Hlasové služby MŠ - január 2012 35763469 03.02.2012 13.02.2012 21,59
329/2012
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč čistenie odpadovej vody za 8/2012 (3232,4 m3) 307777 03.09.2012 14.09.2012 2682,89
328/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Novozámocká 273 - 9/2012 36677281 31.08.2012 19.09.2012 111,55
327/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Pri Parku - 9/2012 36677281 31.08.2012 19.09.2012 99,66
326/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Hornocintorínska - 9/2012 36677281 31.08.2012 19.09.2012 19,20
325/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Horná - 9/2012 36677281 31.08.2012 19.09.2012 22,14
324/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Obec: MŠ, OcU, KD, VO, ZS - 9/2012 36677281 31.08.2012 19.09.2012 2001,39
323/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Na štrkovisko, Gergelova, Luk - 9/2012 36677281 31.08.2012 19.09.2012 369,56
322/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - Beňadikova, Vinohradská - 9/2012 36677281 31.08.2012 19.09.2012 155,69
321/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - OcU, Novozámocká 326 - 8/2012 (OU 16,16, KD 64,62) 36550949 31.08.2012 14.09.2012 80,78
320/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Hornocintorínska - 8/2012 36550949 31.08.2012 14.09.2012 59,32
32/2012
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 Košice Zemný plyn - február 2012 44291809 01.02.2012 13.02.2012 2635,00
319/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Na Stanicu - 8/2012 36550949 31.08.2012 14.09.2012 21,46
318/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Gergelová - 8/2012 36550949 31.08.2012 0,00
317/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk 2 - 8/2012 36550949 31.08.2012 14.09.2012 27,77
316/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Vinohradská - 8/2012 36550949 31.08.2012 14.09.2012 388,74
315/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Luk - 8/2012 36550949 31.08.2012 04.09.2012 30,29
314/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - Pri parku - 8/2012 36550949 31.08.2012 14.09.2012 22,77
313/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie na objekte Králik Stanislav, Orolská ul., Ivanka pri Nitre, pč. 1014 36550949 27.08.2012 11.09.2012 102,46
312/2012
EUROGREEN-Slovensko s.r.o. Pri sýpke 56 951 17 Cabaj-Čápor Výstavba a rekonštrukcia futbal. ihriska - areál ZŠ 36550141 24.08.2012 04.09.2012 3437,40
311/2012
JUDr.Svetlana Kšiňanová, PhD. advokátska kancelária Párovská ul.24 949 01 Nitra právna pomoc 8/2012 0 03.09.2012 14.09.2012 240,00
310/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby za 8/2012 - OcU 35763469 03.09.2012 17.09.2012 98,24
31/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava Hlasové služby OcU - január 2012 35763469 03.02.2012 16.02.2012 155,16
309/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie na objekte Martin Hlinka, Na štrkovisko 9, Ivanka pri Nitre 36550949 23.08.2012 04.09.2012 102,46
308/2012
Školská jedáleň ZŠ Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre stravné zamestnanci MŠ zo SF - 6/2012 37865536 21.08.2012 04.09.2012 6,51
307/2012
Školská jedáleň ZŠ Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre doplatok na stravné 55% zamestnanci MŠ - 6/2012 37865536 21.08.2012 04.09.2012 99,51
306/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 elektrina - opravná faktúra 36677281 22.08.2012 -18,18
305/2012
AGRIS SLOVAKIA, spol.s r.o. Rázusova 7 949 01 Nitra KEO služby 34143416 23.08.2012 04.09.2012 7,20
304/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby za 8/2012 35763469 15.08.2012 04.09.2012 15,46
303/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby - GP - august 2012 35763469 15.08.2012 30.08.2012 16,13
302/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby - MP - august 2012 35763469 15.08.2012 30.08.2012 16,13
301/2012
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava hlasové služby orange - OcU - júl 2012 35697270 15.08.2012 27.08.2012 841,60
300/2012
Vladimír Derka - AKRED prevádzka: Novozámocká 207, Ivanka pri Nitre Škultétyho 530/6 949 12 Nitra doplnkové konštrukcie pod kontajnery vrátane drevených, pozinkovaných, železných prvkov pod spevnené plochy - dofakturovanie podľa doloženej cenovej ponuky 41645324 9.8.2012 21.08.2012 2079,60
30/2012
Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23 Nitra vykonanie záručného servisu na čerpadlách na hlavnej čerpacej stanici v Ivanke pri Nitre 22819983 01.02.2012 22.02.2012 1152,00
3/2012
Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava faktúry za mobilné služby 10 tel.č. 35697270 16.01.2012 23.01.2012 307,14
299/2012
Miroslav Zelenaj Gergelova 39 951 12 Ivanka pri Nitre demontáž a montáž atikových plechov na zdravotnom stredisku Ivanka pri Nitre (cena s materiálom) 41061331 12.08.2012 20.08.2012 893,20
298/2012
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra cintorínsky odpad - nakládka, vykládka, preprava, uskladnenie, zmluvný poplatok - júl 2012 17643848 09.08.2012 20.08.2012 217,58
297/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby - MŠ Roháčik - júl 2012 35763469 03.08.2012 16.08.2012 20,74
296/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Novozámocká 273 - august 2012 36677281 06.08.2012 22.08.2012 111,55
295/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Pri parku - august 2012 36677281 06.08.2012 22.08.2012 99,66
294/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Hornocintorínska 17 - august 2012 36677281 06.08.2012 22.08.2012 19,20
293/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Horná 15 - august 2012 36677281 06.08.2012 22.08.2012 22,14
292/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - obecné byty - august 2012 36677281 06.08.2012 22.08.2012 155,69
291/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Na štrkovisko, Gergelova, Luk - august 2012 36677281 06.08.2012 22.08.2012 369,56
290/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Obec, VO, MŠ, KD, ZS - august 2012 36677281 06.08.2012 22.08.2012 2001,39
29/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra Vodné - Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre - január 2012 36550949 31.01.2012 13.02.2012 42,91
289/2012
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok, hmotnostný zvoz, prenájom nádob 1100 l, vývoz DS (plasty-PET), pristavenie, manipulácia a odvoz VOK-vanička 31434347 06.08.2012 20.08.2012 4794,29
288/2012
Verlag Dashófer vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 814 99 Bratislava interné smernice pre nepodnikat.organizácie 35730129 30.07.2012 08.08.2012 130,80
287/2012
MLZ plus, s.r.o. Krakovská 77 951 12 Ivanka pri Nitre OPP - §50i - pánske pracovné nohavice - 4 ks 36564991 08.08.2012 20.08.2012 59,95
286/2012
JUDr.Svetlana Kšiňanová, PhD. advokátska kancelária Párovská ul.24 949 01 Nitra poskytnutie právnej pomoci za mesiac júl 2012 0 01.08.2012 14.08.2012 240,00
285/2012
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn - august 2012 44291809 01.08.2012 14.08.2012 2635,00
284/2012
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia vodného za Materskú školu - máj 2012 37865536 20.07.2012 14.08.2012 17,64
283/2012
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia plynu za Materskú školu - máj 2012 378655536 20.07.2012 14.08.2012 72,30
282/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby - OcU - júl 2012 35763469 03.08.2012 16.08.2012 92,60
281/2012
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč čistenie odpadovej vody za obdobie júl 2012 307777 01.08.2012 14.08.2012 2982,35
280/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - Júl 2012 36550949 31.07.2012 16.08.2012 34,08
28/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra Vodné - Hornocintorínska, Ivanka pri Nitre - január 2012 36550949 31.01.2012 0,00
279/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 326 - Júl 2012 36550949 31.07.2012 16.08.2012 76,99
278/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - Júl 2012 36550949 31.07.2012 16.08.2012 44,17
277/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - Júl 2012 36550949 31.07.2012 16.08.2012 7,57
276/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelová - Júl 2012 36550949 31.07.2012 0,00
275/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - Júl 2012 36550949 31.07.2012 16.08.2012 12,62
274/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - Júl 2012 36550949 31.07.2012 16.08.2012 419,04
273/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - Júl 2012 36550949 31.07.2012 16.08.2012 22,72
272/2012
Lyreco Na Pántoch 19 831 06 Bratislava nákup kancelárskych potrieb pre OcÚ 35958120 31.07.2012 14.08.2012 219,80
271/2012
Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra vyčistenie prečerpávacej stanice a plaváku 22819983 13.07.2012 02.08.2012 69,95
270/2012
MLZ plus, s.r.o. Krakovská 77 951 12 Ivanka pri Nitre Pracovné rukavice - spevnené - 8ks 36564991 30.07.2012 14.08.2012 10,18
27/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra Vodné - Na stanicu, Ivanka pri Nitre - január 2012 36550949 31.01.2012 13.02.2012 2,52
269/2012
EUFC s.r.o. Družstevná 2 831 04 Bratislava Spracovanie Záverečnej žiadosti o platbu: Rekonštrukcia ZŠ Ivanka pri Nitre 35865768 27.07.2012 31.07.2012 2082,48
268/2012
Ing.Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za mesiac júl 2012 46680292 31.07.2012 22.08.2012 400,00
267/2012
Creative Expo s.r.o. Podhájska 3055/39 949 01 Nitra plagáty - Koncert: Rytmus & Ego 45999228 19.06.2012 30.07.2012 420,00
266/2012
Henrich Sonnenschein ITSK Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra Projektor Acer, školská lavica, univerzálny držiak na projektor - pre ZŠ 37212931 26.07.2012 26.07.2012 5999,28
265/2012
ELCOMP spol. s r.o. Pražská 2 949 11 Nitra oprava VO, jazda autoplošiny 36544141 16.07.2012 30.07.2012 48,96
264/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie vodovodu - JUDr.Darina Negúczová, Krakovská ul, p.č. 971/3 36550949 20.07.2012 31.07.2012 102,46
263/2012
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby - MK - júl 2012 35763469 15.07.2012 01.08.2012 15,46
262/2012
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby - MP - júl 2012 35763469 15.07.2012 01.08.2012 16,54
261/2012
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra cintorínsky odpad - nakládka, vykládka, preprava, uskladnenie, zmluvný poplatok - jún 2012 17643848 09.07.2012 23.07.2012 141,91
260/2012
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby - GP - júl 2012 35763469 15.07.2012 01.08.2012 16,54
26/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra Vodné - Gergelová, Ivanka pri Nitre - január 2012 36550949 31.01.2012 0,00
259/2012
Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava hlasové služby - OcU - jún 2012 35697270 15.07.2012 30.07.2012 303,68
258/2012
Ing. Adriana Búšová Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za mesiac jún 2012 46680292 30.06.2012 23.07.2012 400,00
257/2012
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra STORNO FAKTÚRY: cintorínsky odpad - nakládka, vykládka, preprava, uskladnenie - jún 2012 17643848 09.07.2012 129,91
256/2012
ELCOMP spol. s r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava VO, výbojky, Patrón, Jazda autoplošiny 36544141 10.07.2012 23.07.2012 247,92
255/2012
Miroslav Zelenaj Gergelova 39 951 12 Ivanka pri Nitre nátery soklov, cena s materiálom 41061331 15.07.2012 23.07.2012 212,85
254/2012
Alojz Krčmár - ALKAR Coboriho 2 949 01 Nitra spracovanie vyúčtovania zálohových platieb pre obecné byty - 38 ks 40078060 11.07.2012 19.07.2012 399,00
253/2012
PEBA - STAV Peter Blaško Vikárska 1 949 01 Nitra výroba a montáž kovovej brány na ZŠ Ivanka pri NItre 40494098 12.07.2012 12.07.2012 1500,00
252/2012
Alexander Kóňa Narcisová 68 949 01 Nitra práce v bytovom dome 2x19 b.j. oprava, inšpekcia, servis plynových kotlov a príslušenstva 30944538 11.07.2012 23.07.2012 1496,60
251/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MŠ - jún 2012 35763469 04.07.2012 19.07.2012 20,35
250/2012
ASKO NÁBYTOK spol. s r.o. Cesta na Senec 2B 811 08 Bratislava nábytok do Materskej škôlky 35909790 23.06.2012 25.06.2012 1325,00
25/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra Vodné - Luk 2, Ivanka pri Nitre - január 2012 36550949 31.01.2012 13.02.2012 16,40
249/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Domiešavač, doprava, nakládka, vykládka, Betón 16/20 - stanovištia pre separovaný zber 41645324 03.07.2012 1174,94
248/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina - Na stanicu 1 - júl-november 2012 36677281 02.07.2012 19.07.2012 508,55
246/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina - Hornocintorínska 17 - júl 2012 36677281 02.07.2012 17.07.2012 19,20
245/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina - Obec, VO, MŠ, KD, ZS - júl 2012 36677281 02.07.2012 17.07.2012 2001,39
244/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina - Na štrkovisko, Gergelova, Luk - júl 2012 36677281 02.07.2012 17.07.2012 369,56
243/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina - obecné byty - júl 2012 36677281 02.07.2012 17.07.2012 155,69
242/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina - Pri parku - júl 2012 36677281 02.07.2012 17.07.2012 99,66
241/2012
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 Elektrina - Novozámocká 273 - júl 2012 36677281 02.07.2012 17.07.2012 111,55
240/2012
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn - júl 2012 44291809 02.07.2012 19.07.2012 2635,00
24/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra Vodné - Vinohradská, Ivanka pri Nitre - január 2012 36550949 31.01.2012 13.02.2012 219,61
239/2012
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra prevádzkovanie vodohospodárskeho diela, kanalizácia - Ivanka pri Nitre - 1.4.2012-30.6.2012 22819983 02.07.2012 23.07.2012 478,80
238/2012
JUDr. Svetlana Kšiňanová Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra poskytnutie právnej pomoci za mesiac jún 2012 0 02.07.2012 19.07.2012 240,00
237/2012
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč čistenie odpadovej vody za obdobie jún 2012 307777 02.07.2012 19.07.2012 2879,27
236/2012
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok, hmotnostný zvoz, prenájom nádob 1100 l, vývoz DS (plasty-PET, papier, sklo) 31434347 27.06.2012 04.07.2012 4710,41
235/2012
Slovak Telekom a.s. karadžičova 10 82513 Bratislava hlasové služby - OcU - Jún 2012 35763469 04.07.2012 17.07.2012 103,71
234/2012
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava stravné lístky 31396674 02.07.2012 29.06.2012 2010,36
233/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - Jún 2012 36550949 28.06.2012 19.07.2012 25,25
232/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 326 - Jún 2012 36550949 28.06.2012 19.07.2012 98,45
231/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - Jún 2012 36550949 28.06.2012 19.07.2012 30,29
230/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - Jún 2012 36550949 28.06.2012 19.07.2012 16,40
23/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra Vodné - Luk, Ivanka pri Nitre - január 2012 36550949 31.01.2012 0,00
229/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelová - Jún 2012 36550949 28.06.2012 0,00
228/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - Jún 2012 36550949 28.06.2012 19.07.2012 22,72
227/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - Jún 2012 36550949 28.06.2012 19.07.2012 363,50
226/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - Jún 2012 36550949 28.06.2012 19.07.2012 18,94
225/2012
LESOSTAV Nitra Piaristická 1 949 01 Nitra práce strojom New Holland - zrovnávanie plochy na ihrisku, prevoz stroja 34109056 28.06.2012 20.07.2012 657,60
224/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie vodovodu - Katona Emil, Krakovská ul, p.č. 1175/3 36550949 22.06.2012 29.06.2012 102,46
223/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby - MK - jún 2012 35763469 15.06.2012 29.06.2012 23,56
222/2012
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Vykonané práce realizácie stavby: Ivanka pri Nitre-kanalizačná sieť, Ivanka pri Nitre-rozšírenie kanalizácie 22819983 20.06.2012 26.06.2012 300889,13
221/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby - GP - jún 2012 35763469 15.06.2012 29.06.2012 17,08
220/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby - MP - jún 2012 35763469 15.06.2012 29.06.2012 16,33
22/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Beňadikova 1, Vinohradská 1 - február 2012 36677281 01.02.2012 17.02.2012 155,69
219/2012
Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava hlasové služby - OcU - máj 2012 35697270 15.06.2012 29.06.2012 214,53
218/2012
IKAR, a.s. Kukuričná 13 831 03 Bratislava nákup 21 ks kníh pre deti - Vítanie nových občanov narodených v roku 2011 678856 08.06.2012 18.06.2012 47,18
217/2012
JOSSO s.r.o. Beňadikova 30 951 12 Ivanka pri Nitre výmena poškodeného skla na balkónových dverách v obecnom nájomnom byte 46563105 13.06.2012 19.06.2012 50,00
216/2012
Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre réžia a doplatok na stravné /55%/ zamestnanci MŠ za mesiace 3, 4 a 5/2012 37865536 12.06.2012 29.06.2012 290,70
215/2012
0
214/2012
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina Predplatné - Dane a účtovníctvo 2013 31592503 05.06.2012 01.06.2012 71,02
213/2012
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok, hmotnostný zvoz, prenájom nádob 1100 l, vývoz DS (plasty-PET) 31434347 05.06.2012 25.06.2012 5834,37
212/2012
Websupport, s.r.o. Staré grunt 12 841 04 Bratislava služba - webhosting ivankaprinitre.sk 36421928 09.06.2012 11.06.2012 5,46
211/2012
JOSSO s.r.o. Beňadikova 30 951 12 Ivanka pri Nitre Zateplenie MŠ + materiál 46563105 04.06.2012 19.06.2012 8600,00
210/2012
DRÁČIK - DUVi spol. s r.o. Brusnicova 7 831 01 Bratislava Privítanie nových občanov obce - darčeky: sada na piesok + auto 35768860 06.06.2012 08.06.2012 104,79
21/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Hornocintorínska 17 - február 2012 36677281 01.02.2012 17.02.2012 19,20
209/2012
MPK servis Mgr.Marcela Kováčová Malé Chyndice 42 951 54 Malé Chyndice Deň detí - maľovanie na tvár, prenájom skákacích hradov 44832524 06.06.2012 18.06.2012 380,00
208/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MŠ - máj 2012 35763469 03.06.2012 18.06.2012 20,82
207/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - obecné byty - jún 2012 36677281 04.06.2012 19.06.2012 155,69
206/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - prečerpávačky - jún 2012 36677281 04.06.2012 19.06.2012 369,56
205/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Obec, VO, MŠ, KD, ZS - jún 2012 36677281 04.06.2012 19.06.2012 2001,39
204/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Hornocintorínska 17 - jún 2012 36677281 04.06.2012 19.06.2012 19,20
203/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Horná 15 - jún 2012 36677281 04.06.2012 19.06.2012 22,14
202/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Novozámocká 273 - jún 2012 36677281 04.06.2012 19.06.2012 111,55
201/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Pri parku - jún 2012 36677281 04.06.2012 19.06.2012 99,66
200/2012
Prvá Komunálna Finačná, a.s. Samova 11 949 01 Nitra Vyúčtovanie poistného - splátka poistného za obdobie od 1.7.2012 do 30.9.2012 (obecné mechanizmy, automobily) 36557129 04.06.2012 15.07.2012 124,20
20/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Horná 15 - február 2012 36677281 01.02.2012 17.02.2012 22,14
2/2012
MAxxel, a.s. Vlčie hrdlo Bratislava Kryt na svietidlo do KD 45559457 12.01.2012 23.01.2012 199,80
199/2012
Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 Nitra Vyúčtovanie poistného - splátka poistného za obdobie od 1.7.2012 do 30.9.2012 36557129 04.06.2012 15.07.2012 245,82
198/2012
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn - jún 2012 44291809 01.06.2012 12.06.2012 2635,00
197/2012
JUDr.Svetlana Kšiňanová, PhD. advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra poskytnutie právnej pomoci za mesiac máj 2012 0 04.06.2012 18.06.2012 240,00
196/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby - OcU - máj 2012 35763469 31.05.2012 18.06.2012 8,81
195/2012
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč čistenie odpadovej vody za obdobie máj 2012 307777 01.06.2012 12.06.2012 2405,17
194/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - máj 2012 36550949 31.05.2012 12.06.2012 30,29
193/2012
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za mesiac máj 2012 43824641 31.05.2012 12.06.2012 420,00
192/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 326 - máj 2012 36550949 31.05.2012 12.06.2012 150,19
191/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - máj 2012 36550949 31.05.2012 12.06.2012 53,02
190/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu - máj 2012 36550949 31.05.2012 12.06.2012 15,14
19/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Pri parku 2 - február 2012 36677281 01.02.2012 17.02.2012 99,66
189/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelová - máj 2012 36550949 31.05.2012 0,00
188/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - máj 2012 36550949 31.05.2012 12.06.2012 22,72
187/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - máj 2012 36550949 31.05.2012 12.06.2012 431,66
186/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - máj 2012 36550949 31.05.2012 12.06.2012 21,46
185/2012
MLZ plus, s.r.o. Krakovská 77 951 12 Ivanka pri Nitre nákup prac.odevov a ochranných prac.pomôcok - pre zamestnancov §50j 36564991 28.05.2012 11.06.2012 86,54
184/2012
HP-PROGRES, spol. s r.o. Nitrianska 55 951 13 Branč oprava vyk.telies v Klube dôchodcov, oprava vodovod.prípojky, montáž kuch.linky 36553832 14.05.2012 28.05.2012 834,74
183/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie vodovodu na objekte Myrtina ul. č. 77 36550949 18.05.2012 01.06.2012 102,46
182/2012
Mgr.Michal Malicher Novomeského 25 949 11 Nitra Zabezpečenie vystúpenia Z.Izera v Ivanke pri Nitre 41058402 13.05.2012 14.05.2012 2200,00
181/2012
TOI TOI & DIXI Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava Prenájom 3 ks toaletných kabínok na akciu: koncert Rytmus 36383074 15.05.2012 28.05.2012 118,80
180/2012
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia za vodné Materská škola Ivanka pri Nitre - apríl 2012 37865536 16.05.2012 28.05.2012 16,40
18/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Novozámocká 273 - február 2012 36677281 01.02.2012 17.02.2012 111,55
179/2012
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia plynu za Materskú školu Ivanka pri Nitre - apríl 2012 37865536 16.05.2012 28.05.2012 328,80
178/2012
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia za vodné Materská škola Ivanka pri Nitre - marec 2012 37865536 16.05.2012 28.05.2012 15,10
177/2012
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia plynu za Materskú školu Ivanka pri Nitre - marec 2012 37865536 16.05.2012 28.05.2012 546,40
176/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MP - 15.4.2012-14.5.2012 35763469 15.05.2012 01.06.2012 16,54
175/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby GP - 15.4.2012-14.5.2012 35763469 15.05.2012 01.06.2012 23,27
174/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MK - 15.4.2012-14.5.2012 35763469 15.05.2012 01.06.2012 15,46
173/2012
Lemus, s.r.o. Cabajská 28 949 01 Nitra zvislé dopravné značenie - vyhradené miesta pre ZŤP občanov - pri nájomné byty 45620741 14.05.2012 28.05.2012 390,24
172/2012
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za mesiac 4/2012 17643848 10.05.2012 28.05.2012 219,34
171/2012
Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava hlasové služby OcU - 10.5.2012-9.6.2012 35697270 15.05.2012 28.05.2012 235,85
170/2012
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre vývoz fekálií - porucha na ČOV 32755481 02.05.2012 14.05.2012 220,00
17/2012
Obec Branč Hlavné námestie 1 Branč čistenie odpadovej vody za mesiac január 2012 307777 01.02.2012 13.02.2012 2606,94
169/2012
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za mesiac apríl 2012 43824641 30.04.2012 14.05.2012 420,00
168/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby MŠ - apríl 2012 35763469 03.05.2012 14.05.2012 20,70
167/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra odbočenie vodovodu Na Štrkovisko 13 36550949 07.05.2012 18.05.2012 102,46
166/2012
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč čistenie odpadovej vody za mesiac apríl 2012 307777 03.05.2012 18.05.2012 2466,93
165/2012
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok, hmotnostný zvoz, prenájom nádob 1100 l, vývoz DS (plasty-PET), zneškodenie odpadu zemina a kamenivo, objemný odpad 31434347 30.04.2012 14.05.2012 6988,12
164/2012
JUDr.Svetlana Kšiňanová, PhD. advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra právna pomoc za mesiac apríl 2012 0 02.05.2012 14.05.2012 240,00
163/2012
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn - apríl 2012 44291809 02.05.2012 14.05.2012 2635,00
162/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - obecné byty - máj 2012 36677281 02.05.2012 18.05.2012 155,69
161/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Pri parku - máj 2012 36677281 02.05.2012 17.05.2012 99,66
160/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Obec, VO, MŠ, KD, ZS - máj 2012 36677281 02.05.2012 17.05.2012 2001,39
16/2012
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 Žirany spracovanie miezd za mesiac január 2012 43824641 02.02.2012 16.02.2012 420,00
159/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Novozámocká 273 - máj 2012 36677281 02.05.2012 17.05.2012 111,55
158/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - kanalizácia - máj 2012 36677281 02.05.2012 17.05.2012 369,56
157/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Hornocintorínska 17 - máj 2012 36677281 02.05.2012 17.05.2012 19,20
156/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Horná 15 - máj 2012 36677281 02.05.2012 17.05.2012 22,14
155/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - apríl 2012 36550949 30.04.2012 10.05.2012 23,98
154/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre - apríl 2012 36550949 30.04.2012 10.05.2012 51,74
153/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska, Ivanka pri Nitre - apríl 2012 36550949 30.04.2012 10.05.2012 16,40
152/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu, Ivanka pri Nitre - apríl 2012 36550949 30.04.2012 10.05.2012 11,36
151/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelová, Ivanka pri Nitre - apríl 2012 36550949 30.04.2012 0,00
150/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2, Ivanka pri Nitre - apríl 2012 36550949 30.04.2012 10.05.2012 18,94
15/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Beňadikova 1, Vinohradská 1 - január 2012 36677281 23.01.2012 07.02.2012 155,69
149/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská, Ivanka pri Nitre - apríl 2012 36550949 30.04.2012 10.05.2012 360,97
148/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk, Ivanka pri Nitre - apríl 2012 36550949 30.4.2012 10.05.2012 6,31
147/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby OcU - 1.4.2012-30.4.2012 35763469 30.04.2012 10.05.2012 122,00
146/2012
MLZ plus, s.r.o. Krakovská 77 951 12 Ivanka pri Nitre Ochranné pracovné prostriedky - rybárske čižmy - pre pracovníkov OcU §50j - čistenie toku Malej Nitry 36564991 04.05.2012 10.05.2012 102,96
145/2012
JOSSO s.r.o. Beňadikova 580/30 951 12 Ivanka pri Nitre dodávka a montáž plastových okien + murárske práce a vysprávky 46563105 25.04.2012 15583,48
144/2012
Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava stravné lístky pre OcU 31396674 03.05.2012 02.05.2012 2010,36
143/2012
Jozef Bohumel - BOEL Bizetova 35 949 11 Nitra oprava bubnovej kosačky - náhradný diel 32744145 26.04.2012 10.05.2012 599,00
142/2012
Vladimír Derka - Akred prevádzka: Novozámocká 207, Ivanka pri Nitre Škultétyho 530/6 949 12 Nitra materiál na prístrešky pre kontajnery na separovaný zber 41645324 25.04.2012 25.04.2012 1432,98
141/2012
Slovgram Jakubovo nám.14 813 48 Bratislava Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov na verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kal.roku 2012 17310598 24.04.2012 10.05.2012 33,50
140/2012
FORTE Acoustic, spol. s r.o. Malý Lapáš 36 951 04 Malý Lapáš rekonštrukcia miestneho rozhlasu - dodávka a montáž - II.etapa 36779385 11.04.2012 24.04.2012 4449,24
14/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Horná 15 - január 2012 36677281 23.01.2012 07.02.2012 22,14
139/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MK - 15.3.2012-14.4.2012 35763469 15.04.2012 23.04.2012 15,46
138/2012
Enbra Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 29 974 05 Banská Bystrica Rozúčtovanie plynu - nájomné byty - za rok 2011 31624189 17.04.2012 26.04.2012 144,48
137/2012
Enbra Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 29 974 05 Banská Bystrica Rozúčtovanie plynu - nájomné byty - za rok 2011 31624189 17.04.2012 26.04.2012 144,48
136/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby GP - 15.3.2012-14.4.2012 35763469 15.04.2012 30.04.2012 16,13
135/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby MP - 15.3.2012-14.4.2012 35763469 15.04.2012 30.04.2012 16,33
134/2012
ZSE Enegria, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - kanalizácia - január 2012 36677281 22.01.2012 17.04.2012 363,54
133/2012
EUFC s.r.o. Družstevná 2 831 04 Bratislava spracovanie Monitorovacej správy 5.4.2012 - Rekonštrukcia ZŠ - zmluva č. 11-SP-007 zo dňa 18.3.2011 35865768 12.04.2012 11.07.2012 2082,48
132/2012
Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava hlasové služby OcU - 10.4.2012-9.5.2012 35697270 15.04.2012 26.04.2012 305,27
131/2012
Mestské služby Nitra Tehelná 3 949 85 Nitra odvoz a uskladnenie cintorínskeho odpadu za mesiac 3/2012 17643848 11.04.2012 23.04.2012 210,44
130/2012
CBS, spol. s r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica prezentácia v maľovanej mape Nitra a okolie 36754749 11.04.2012 23.04.2012 258,00
13/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Hornocintorínska 17 - január 2012 36677281 23.01.2012 07.02.2012 19,20
129/2012
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany spracovanie miezd za mesiac marec 2012 43824641 03.04.2012 12.04.2012 600,00
128/2012
Školská jedáleň ZŠ Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre réžia a doplatok na stravné /55%/ zamestnanci MŠ za mesiace 1a2/2012 37865536 27.03.2012 12.04.2012 158,36
127/2012
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul.24 949 01 Nitra právna pomoc za mesiac marec 2012 0 05.04.2012 23.04.2012 240,00
126/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Hlasové služby MŠ - marec 2012 35763469 03.04.2012 12.04.2012 32,32
125/2012
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok, hmotnostný zvoz, prenájom nádob 1100 l, vývoz DS (plasty-PET) 31434347 04.04.2012 23.04.2012 4636,01
124/2012
ZSE Enegria, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Hornocintorínska 17 - apríl 2012 36677281 02.04.2012 17.04.2012 19,20
123/2012
ZSE Enegria, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Obec, VO, MŠ, KD, ZS - apríl 2012 36677281 02.04.2012 17.04.2012 2001,39
122/2012
ZSE Enegria, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - kanalizácia - apríl 2012 36677281 02.04.2012 17.04.2012 369,56
121/2012
ZSE Enegria, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Horná 15 - apríl 2012 36677281 02.04.2012 17.04.2012 22,14
120/2012
ZSE Enegria, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Novozámocká 273 - apríl 2012 36677281 02.04.2012 17.04.2012 111,55
12/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Novozámocká 273 - január 2012 36677281 23.01.2012 07.02.2012 111,55
119/2012
ZSE Enegria, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - Pri parku - apríl 2012 36677281 02.04.2012 17.04.2012 99,66
118/2012
ZSE Enegria, a.s. P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1 Elektrina - obecné byty - apríl 2012 36677281 02.04.2012 17.04.2012 155,69
117/2012
ELCOMP, spol. s r.o. Pražská 2 949 11 Nitra oprava verejného osvetlenia, montáž, materiál a jazda autoplošiny 36544141 03.04.2012 12.04.2012 73,92
116/2012
ELCOMP, spol. s r.o. Pražská 2 949 11 Nitra oprava verejného osvetlenia, montáž, materiál a jazda autoplošiny 36544141 03.04.2012 12.04.2012 672,36
115/2012
Smaltovňa Mišík, s.r.o. Bratislavská 25 908 51 Holíč 1 smaltované domové čísla 36233013 30.03.2012 14.05.2012 19,40
114/2012
Obec Branč - Obecný úrad Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč čistenie odpadovej vody za mesiac marec 2012 307777 03.04.2012 23.04.2012 2461,20
113/2012
Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra prevádzka kanalizácie od 1.1.2012 do 31.3.2012 22819983 02.04.2012 23.04.2012 478,80
112/2012
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice Zemný plyn - marec 2012 44291809 02.04.2012 12.04.2012 2635,00
111/2012
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava hlasové služby OcU - 1.3.2012-31.3.2012 35763469 03.04.2012 16.04.2012 146,94
110/2012
JOSSO s.r.o. Beňadikova 580/30 951 12 Ivanka pri Nitre dodávka a montáž plastových okien + murárske práce a vysprávky 46563105 02.04.2012 11.04.2012 7550,03
11/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - obec - január 2012 36677281 22.01.2012 07.02.2012 1944,21
109/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre - marec 2012 36550949 30.03.2012 12.04.2012 55,54
108/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska, Ivanka pri Nitre - marec 2012 36550949 30.03.2012 12.04.2012 5,05
107/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Na stanicu, Ivanka pri Nitre - marec 2012 36550949 30.03.2012 12.04.2012 10,09
106/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Gergelová, Ivanka pri Nitre - marec 2012 36550949 30.03.2012 0,00
105/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2, Ivanka pri Nitre - marec 2012 36550949 30.03.2012 12.04.2012 30,29
104/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská, Ivanka pri Nitre - marec 2012 36550949 30.03.2012 12.04.2012 357,19
103/2012
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk, Ivanka pri Nitre - marec 2012 36550949 30.03.2012 23.05.2012 2,52
102/2012
NEPA Slovakia, spol. s r.o. Technická 2 821 04 Bratislava údržba a oprava kopírky 31369987 28.03.2012 11.04.2012 353,99
101/2012
Merkur Slovakia s.r.o. Námestie mieru 1 03101 Liptovský Mikuláš oprava drtičky (preprava, práca+náhradné diely) 36415568 30.03.2012 11.04.2012 1459,42
100/2012
ŠIVARINA, spol. s r.o. Slančíkovej 2 Nitra Pramenitá voda 18,9l - 20ks a 1,5l - 240 ks 36313262 26.01.2012 11.04.2012 176,64
10/2012
ZSE Energia, a.s. P.O.Box 325 Bratislava spotreba el.energie - Pri parku 2 - január 2012 36677281 23.01.2012 07.02.2012 99,66
1/2012
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 Košice Zemný plyn - január 2012 44291809 01.01.2012 13.01.2012 2635,00