Faktúry

Úvod / Faktúry

Filtrovať faktúry: 2024202320222021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Interné číslo
99/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - MŠ - 3/2016 36677281 01.03.2016 14.03.2016 103,19
98/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 3/2016 36677281 01.03.2016 14.03.2016 170,16
97/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 3/2016 36677281 01.03.2016 14.03.2016 897,02
96/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 3/2016 36677281 01.03.2016 14.03.2016 209,89
95/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 3/2016 36677281 01.03.2016 14.03.2016 24,35
94/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 3/2016 36677281 01.03.2016 14.03.2016 29,20
93/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 3/2016 36677281 01.03.2016 14.03.2016 78,99
92/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 3/2016 36677281 01.03.2016 14.03.2016 79,41
91/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 3/2016 36677281 01.03.2016 14.03.2016 103,35
90/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 3/2016 36677281 01.03.2016 14.03.2016 27,06
9/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326 - 1/2016 35815256 08.01.2016 05.02.2016 498,00
89/2016
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 29.02.2016 14.03.2016 262,32
88/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 3/2016 (komunálny odpad) 37969358 03.03.2016 14.03.2016 1039,50
87/2016
Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok Vlajka a zástava SR 100x150cm - pre Voľby do NR SR (5.3.2016) 43930824 29.02.2016 03.03.2016 28,00
86/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 3/2016 35815256 01.03.2016 14.03.2016 765,00
85/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 3/2016 35815256 01.03.2016 14.03.2016 84,00
84/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zemný plyn - Novozámocká 326 - 3/2016 35815256 01.03.2016 14.03.2016 498,00
83/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 3/2016 35815256 01.03.2016 14.03.2016 389,00
82/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 3/2016 35815256 01.03.2016 14.03.2016 917,00
81/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 3/2016 35815256 01.03.2016 14.03.2016 61,00
80/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 3/2016 37969358 01.03.2016 14.03.2016 3706,50
8/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 1/2016 35815256 08.01.2016 05.02.2016 389,00
79/2016
PP CARS, s.r.o. Rybárska 18 949 01 Nitra Seat Altea: Pneumatika, Príprava vozidla pred STK a EK, vybavenie STK a EK 46255648 27.01.2016 14.03.2016 176,44
78/2016
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Jedálne kupóny v hodnote 2314,50€ (stravné lístky) 31396674 25.02.2016 24.02.2016 2314,50
77/2016
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA - rok 2016 178454 23.02.2016 14.03.2016 20,40
76/2016
EUFC SK s.r.o. Družstevná 2 831 04 Bratislava Následná monitorovacia správa-Rekonštrukcia ZŠ Ivanka pri Nitre 47256125 22.02.2016 03.03.2016 360,000
75/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 1/2016 35763469 02.02.2016 24.02.2016 66,31
74/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 15.1-14.2./2016 35763469 15.02.2016 24.02.2016 18,11
73/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 15.1.-14.2./2016 35763469 15.02.2016 24.02.2016 16,79
72/2016
Jozef SLíž - JODYGAS Šumavská 1 949 01 Nitra servisná oprava kotla v objekte TJ Družstevník - objednávka 3/2016 14406292 16.02.2016 03.03.2016 218,24
71/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Štefan Šimurda, Novozámocká 334/145, Ivanka pri Nitre 36550949 17.02.2016 11.03.2016 171,00
70/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM - 15.1.-14.2./2016 35763469 15.02.2016 24.02.2016 14,69
7/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 - 1/2016 35815256 08.01.2016 05.02.2016 917,00
69/2016
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 1/2016 (vyúčtovanie za 1/2016: 665,55€, preplatok k 12/2015: 573,93) 37865536 10.02.2016 03.03.2016 91,62
68/2016
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre Čistenie kanalizácie 32755481 04.02.2016 03.03.2016 140,00
67/2016
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 2/2016 35697270 15.02.2016 24.02.2016 56,69
66/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - ZS - 1/2016 36677281 05.02.2016 24.02.2016 178,94
65/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - OcU - 1/2016 36677281 05.02.2016 24.02.2016 182,31
644/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - mobily Telekom 35763469 15.01.2017 24.01.2017 63,92
643/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 12/2016 35815256 11.01.2017 25.01.2017 443,52
642/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 12/2016 35815256 11.01.2017 25.01.2017 1253,66
641/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - OcU - 12/2016 35815256 11.01.2017 25.01.2017 181,48
640/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 12/2016 35815256 11.01.2017 25.01.2017 113,03
64/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 1/2016 36677281 05.02.2016 24.02.2016 570,19
639/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 12/2016 35815256 11.01.2017 25.01.2017 317,37
638/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 12/2016 35815256 11.01.2017 25.01.2017 1,51
637/2016
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.12.2016 do 31.12.2016 50105272 31.12.2016 6804,10
636/2016
innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava finančné vysporiadanie za obdobie 19.10.2014 - 30.11.2014 (preplatok) 44291809 16.12.2016 20.12.2016 -175,79
635/2016
inogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava finančné vysporiadanie za obdobie 19.10.2013 - 18.10.2014 (preplatok) 44291809 16.12.2016 20.12.2016 -62,59
634/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) 36677281 04.01.2017 18.01.2017 -236,22
633/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) 36677281 04.01.2017 18.01.2017 -81,09
632/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie 36677281 04.01.2017 18.01.2017 462,75
631/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) 36677281 04.01.2017 18.01.2017 -39,45
630/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie 36677281 04.01.2017 18.01.2017 55,98
63/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 1/2016 36677281 05.02.2016 24.02.2016 465,33
629/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie 36677281 04.01.2017 18.01.2017 15,10
628/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) 36677281 04.01.2017 18.01.2017 -240,98
627/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) 36677281 04.01.2017 18.01.2017 -423,60
626/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (preplatok) 36677281 04.01.2017 18.01.2017 -94,38
625/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie 36677281 04.01.2017 16.01.2017 6,11
624/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie 36677281 04.01.2017 18.01.2017 105,63
623/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie 36677281 04.01.2017 18.01.2017 83,70
622/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 12/2016 36677281 04.01.2017 16.01.2017 236,84
621/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 12/2016 36677281 04.01.2017 16.01.2017 301,46
620/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 12/2016 36677281 04.01.2017 16.01.2017 388,49
62/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 1/2016 36677281 05.02.2016 24.02.2016 395,75
619/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 12/2016 36677281 04.01.2017 16.01.2017 512,82
618/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 12/2016 36677281 04.01.2017 16.01.2017 159,43
617/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 12/2016 36677281 04.01.2017 16.01.2017 624,10
616/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela za rok 2016 - Ivanka pri Nitre 36550949 02.01.2017 16.01.2017 398,33
615/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela - Ivanka pri Nitre ul.Urbárska a ul.Horná 36550949 02.01.2017 16.01.2017 398,33
614/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela - Ivanka pri Nitre - rozšírenie vodovodu Ulica Pri Parku 36550949 02.01.2017 16.01.2017 142,90
613/2016
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela, kanalizácia - Ivanka pri Nitre (od 1.10.2016 do 31.12.2016) 22819983 04.01.2017 16.01.2017 478,80
612/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ 35763469 02.01.2017 16.01.2017 19,99
611/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35763469 02.01.2017 18.01.2017 47,00
610/2016
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla kanalizácie 22819983 20.12.2016 22.02.2017 5597,93
61/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 1/2016 36677281 05.02.2016 24.02.2016 282,78
609/2016
Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 2016 31575951 21.12.2016 20.12.2016 67,40
608/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 vyúčtovanie plynu - preplatok 35815256 22.12.2016 30.12.2016 -35,18
607/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 porušenie zmluvných podmienok - nedočerpanie množstva 35815256 21.12.2016 04.01.2017 3,56
606/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce 1/12 nákladov spojených s nakladaním s biologicky rozložiteľnými odpadmi na území Ivanky pri Nitre za 12/2016 37969358 22.12.2016 04.01.2017 581,47
605/2016
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 12/2016 43824641 31.12.2016 13.01.2017 420,00
604/2016
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 12/2016 37865536 22.12.2016 30.12.2016 61,32
603/2016
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava pripojovací poplatok 36361518 15.12.2016 15.12.2016 156,43
602/2016
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava pripojovací poplatok 36361518 15.12.2016 15.12.2016 156,43
601/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu na objekte Jana Bystrianska, Novozámocká 60/299, Ivanka pri Nitre 36550949 19.12.2016 04.01.2017 38,48
600/2016
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 15.12.2016 04.01.2017 124,80
60/2016
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.1.2016 do 31.1.2016 50105272 04.02.2016 14.03.2016 5997,33
6/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 1/2016 35815256 15.01.2016 05.02.2016 61,00
599/2016
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka Novozámocká 265 951 12 Ivanka pri Nitre Pohostenie podané počas koncoročného posedenia s podnikateľmi 14042151 20.12.2016 21.12.2016 223,20
598/2016
EDO SK Krakovská 94 951 12 Ivanka pri Nitre technické a organizačné zabezpečenie podujatia "Novoročný koncert" Kostol sv.Martina 18.december 37450492 18.12.2016 21.12.2016 120,00
597/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - mobily Telekom 35763469 15.12.2016 28.12.2016 63,92
595/2016
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Spracovanie žiadosti na Envirofond 2017 22819983 15.12.2016 21.12.2016 434,94
594/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - vyúčtovanie 2016 36677281 08.12.2016 22.12.2016 -0,53
593/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zmluvná pokuta - prečerpanie množstva 35815256 09.12.2016 28.12.2016 162,38
592/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zmluvná pokuta - nedočerpanie množstva 35815256 09.12.2016 28.12.2016 5,80
591/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zmluvná pokuta - prečerpanie množstva - bytovky 35815256 09.12.2016 28.12.2016 366,68
590/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zmluvná pokuta - nedočerpanie množstva - TJ 35815256 09.12.2016 28.12.2016 81,59
59/2016
Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4 902 01 Pezinok Toner do farebnej tlačiarne - Martičný úrad 35755989 01.02.2016 19.02.2016 24,72
589/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 zmluvná pokuta - prečerpanie množstva - bytovky 35815256 09.12.2016 28.12.2016 192,62
588/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - byty - vyúčtovanie 35815256 13.12.2016 27.12.2016 -2741,06
587/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - TJ - vyúčtovanie 35815256 13.12.2016 27.12.2016 -381,00
586/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - OcU - vyúčtovanie 35815256 13.12.2016 27.12.2016 -1799,10
585/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - ZS - vyúčtovanie 35815256 13.12.2016 27.12.2016 -1315,22
584/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) -vyúčtovanie 35815256 13.12.2016 27.12.2016 -3295,35
583/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - klub dôchodcov vyúčtovanie 35815256 13.12.2016 27.12.2016 -326,35
582/2016
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - mobily Orange 35697270 15.12.2016 28.12.2016 83,58
581/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu na objekte Jozef Špacír, Luk 1382, Ivanka pri Nitre 36550949 13.12.2016 28.12.2016 168,46
580/2016
EDO SK Krakovská 94 951 12 Ivanka pri Nitre ozvučenie podujatí: Babie leto 16.9., Mikuláš 6.12., Vianočné posedenie 14.12. 37450492 14.12.2016 21.12.2016 105,00
58/2016
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 1/2016 37865536 29.01.2016 17.02.2016 81,76
579/2016
ČOV Branč,s.r.o. Hlavné námestie 1 95113 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.11.2016 do 30.11.2016 50105272 30.11.2016 7560,98
578/2016
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Team Viever k programu WinCITY Registratúra - inštalácia a školenie 46919805 06.12.2016 04.01.2017 30,00
577/2016
EDUCAPLAY, s.r.o. Veľká okružná 43 010 01 Žilina predškolská výchova - pre MŠ 44889780 06.12.2016 04.01.2017 904,23
576/2016
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 12/2016 37865536 05.12.2016 20.12.2016 500,00
575/2016
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 11/2016 37865536 05.12.2016 12.12.2016 498,85
574/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 11/2016 36677281 05.12.2016 12.12.2016 230,39
573/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 11/2016 36677281 05.12.2016 12.12.2016 282,36
572/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 11/2016 36677281 05.12.2016 12.12.2016 414,70
571/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 11/2016 36677281 05.12.2016 12.12.2016 484,39
570/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 11/2016 36677281 05.12.2016 12.12.2016 155,24
57/2016
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla kanalizácie 22819983 02.02.2016 23.02.2016 232,01
569/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 11/2016 36677281 05.12.2016 12.12.2016 597,22
569/2016
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 05.12.2016 21.12.2016 463,20
568/2016
JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. Advokátska kancelária Párovská ul. 24 949 01 Nitra právne poradenstvo 0 02.12.2016 12.12.2016 226,74
567/2016
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla kanalizácie 22819983 30.11.2016 12.12.2016 426,91
566/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 11/2016 35763469 02.12.2016 12.12.2016 19,99
565/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35763469 02.12.2016 19.12.2016 49,79
564/2016
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 11/2016 43824641 30.11.2016 12.12.2016 420,00
563/2016
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica časopisy MŠ-2017 36631124 30.11.2016 24.11.2016 46,65
562/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 12/2017 35815256 01.12.2016 12.12.2016 765,00
561/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 12/2016 35815256 01.12.2016 12.12.2016 917,00
560/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 12/2016 35815256 01.12.2016 12.12.2016 61,00
56/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 1/2016 35763469 02.02.2016 17.02.2016 19,99
559/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - ZS - 12/2016 35815256 01.12.2016 12.12.2016 389,00
558/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - OcU - 12/2016 35815256 01.12.2016 12.12.2016 498,00
557/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - TJ - 12/2016 35815256 01.12.2016 12.12.2016 84,00
556/2017
KEO s.r.o. Poľná 991 06 Záhorce licencia KEO WIN 2017 36739464 28.11.2016 12.12.2016 74,09
555/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 12/2016 37969358 01.12.2016 04.01.2017 3738,00
554/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 12/2016 37969358 01.12.2016 12.12.2016 1039,50
553/2016
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Jedálne kupóny v hodnote 930,08€ (stravné lístky) 31396674 01.12.2016 30.11.2016 930,08
552/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce 1/12 nákladov spojených s nakladaním s biologicky rozložiteľnými odpadmi na území Ivanky pri Nitre za 11/2016 37969358 23.11.2016 12.12.2016 581,47
551/2016
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 11/2016 37865536 30.11.2016 08.12.2016 105,12
550/2016
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra kontrola, obhliadka a oprava čerpadiel 22819983 25.11.2016 12.12.2016 116,65
55/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - park- 2/2016 36677281 01.02.2016 15.02.2016 49,18
549/2016
Benjamín, s.r.o. Hradišťská 766 687 08 Buchlovice predškolská výchova - pre MŠ 25523414 28.11.2016 08.12.2016 93,58
548/2016
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre prepravné práce-čistenie kanalizácie 32755481 15.11.2016 29.11.2016 160,00
547/2016
SAB-PRON stavebno-obch.činnosť Roman Bulla Šúdolská 792/61 949 11 Nitra Rekonštrukcia chodníka Novozámocká - Pred obecným parkom 32746008 24.11.2016 08.12.2016 13103,40
546/2016
Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky - ročný poplatok 35975946 24.11.2016 08.12.2016 32,40
545/2016
MLZ plus, s.r.o. Krakovská 77 951 12 Ivanka pri Nitre pracovná obuv, odev a ochranné pracovné pomôcky 36564991 23.11.2016 08.12.2016 155,39
544/2016
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Čistenie kanalizácie 22819983 18.11.2016 12.12.2016 713,41
543/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - mobily Telekom 35763469 15.11.2016 24.11.2016 66,11
542/2016
Špecialka s.r.o. Janka Kráľa 4 949 01 Nitra Občerstvenie pre dôchodcov ku dňu Úcta k starším (26.10.2015) 34135545 02.11.2016 13.12.2016 1184,00
541/2016
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - mobily Orange 35697270 11.11.2016 24.11.2016 86,54
540/2016
TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava prenájom toaletných kabín, 2ks na cintoríny - od 28.10 do 2.11. 36383074 08.11.2016 24.11.2016 79,20
54/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 2/2016 36677281 01.02.2016 15.02.2016 103,19
539/2016
OFFICE STAR, s.r.o. Šancová 63/3568 831 04 Bratislava Obálky s doručenkou 2000ks 46323546 10.11.2016 24.11.2016 84,00
538/2016
FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra 120 l kontajnery plastové čierne na KO - 10 ks 17682258 10.11.2016 15.11.2016 198,00
537/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 10/2016 36677281 07.11.2016 15.11.2016 561,70
536/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 10/2016 36677281 07.11.2016 15.11.2016 264,55
535/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 10/2016 36677281 07.11.2016 15.11.2016 383,09
534/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 10/2016 36677281 07.11.2016 15.11.2016 428,94
533/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 10/2016 36677281 07.11.2016 15.11.2016 227,68
532/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 10/2016 36677281 07.11.2016 15.11.2016 149,76
531/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu na objekte Porubský Juraj, Pri Parku 1061/2A, Ivanka pri Nitre 36550949 04.11.2016 15.11.2016 164,28
530/2016
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.10.2016 do 31.11.2016 50105272 31.10.2016 7226,34
53/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 2/2016 36677281 01.02.2016 15.02.2016 29,20
529/2016
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre Novozámocká 408 951 12 Ivanka pri Nitre strojové práce v mesiaci október 2016 198331 07.11.2016 15.11.2016 72,00
528/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 10/2016 37969358 01.10.2016 24.11.2016 1039,50
527/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 9/2016 37969358 01.09.2016 10.11.2016 1039,50
526/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 10/2016 35763469 02.11.2016 15.11.2016 20,40
525/2016
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 10/2016 37865536 03.11.2016 09.11.2016 286,50
524/2016
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia vodného MŠ - 10/2016 37865536 03.11.2016 09.11.2016 16,90
523/2016
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka Novozámocká 265 951 12 Ivanka pri Nitre Strava podaná dňa 26.10.2016 - pagáč oškvarkový malý 14042151 31.10.2016 15.11.2016 125,00
522/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 11/2016 37969358 01.11.2016 24.11.2016 1039,50
521/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce 1/12 nákladov spojených s nakladaním s biologicky rozložiteľnými odpadmi na území Ivanky pri Nitre za 10/2016 37969358 25.10.2016 15.11.2016 581,47
520/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 11/2016 37969358 01.11.2016 24.11.2016 3738,00
52/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 2/2016 36677281 01.02.2016 15.02.2016 24,35
519/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 10/2016 35763469 02.11.2016 18.11.2016 54,13
518/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 11/2016 36677281 01.11.2016 16.11.2016 170,16
517/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 11/2016 36677281 01.11.2016 16.11.2016 897,02
516/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 11/2016 36677281 01.11.2016 16.11.2016 209,89
515/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 11/2016 36677281 01.11.2016 15.11.2016 78,99
514/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 11/2016 36677281 01.11.2016 15.11.2016 79,41
513/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 11/2016 36677281 01.11.2016 15.11.2016 103,35
512/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 11/2016 36677281 01.11.2016 15.11.2016 27,06
511/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 11/2016 36677281 01.11.2016 16.11.2016 24,35
510/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 11/2016 36677281 01.11.2016 16.11.2016 29,20
51/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 2/2016 36677281 01.02.2016 23.02.2016 27,06
509/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 11/2016 36677281 01.11.2016 16.11.2016 103,19
508/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 11/2016 36677281 01.11.2016 16.11.2016 49,18
507/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 11/2016 35815256 01.11.2016 15.11.2016 765,00
506/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 11/2016 35815256 01.11.2016 15.11.2016 84,00
505/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326 - 11/2016 35815256 01.11.2016 15.11.2016 498,00
504/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 11/2016 35815256 01.11.2016 15.11.2016 389,00
503/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 11/2016 35815256 01.11.2016 15.11.2016 917,00
502/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 11/2016 35815256 01.11.2016 15.11.2016 61,00
501/2016
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 10/2016 37865536 02.11.2016 09.11.2016 102,20
500/2016
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 10/2016 43824641 31.10.2016 15.11.2016 420,00
50/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 2/2016 36677281 01.02.2016 23.02.2016 103,35
5/2016
Cesty , s.r.o. Cabajská 28 949 01 Nitra Stavebné práce na stavbe "Chodník Novozámocká ul." 47131276 11.01.2016 15.01.2016 30720,00
499/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu na objekte Marek Blaško, Pri Tehelni 1008/1, Ivanka pri Nitre 36550949 27.10.2016 18.11.2016 168,44
498/2016
ATM services s.r.o. Ľudovíta Štúra 2295/29 026 01 Dolný Kubín Toner pre laserovú tlačiareň 4 ks 47473835 27.10.2016 03.11.2016 28,72
497/2016
Ing.Pisoň Oto Vozová 6/10 Komárno znalecký posudok 11711671 27.10.2016 24.11.2016 240,00
496/2016
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Kanalizačná sieť - gravitačná kanalizácia (časť: Stoka F7 PVC DN 300 dĺ 285,11m) 22819983 24.10.2016 31.10.2016 60001,02
495/2016
Slavomír Koiš - S.K. Projekt Rudolfa Hanáka 16 949 01 Nitra Projektové práce - Rekonštrukcia ZŠ Ivanka pri Nitre - budova A, B - výmena podláh 37076850 14.10.2016 24.11.2016 580,00
494/2016
Stiefel Eurocart s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava predškolská výchova - pre MŠ 31360513 19.10.2016 09.11.2016 716,80
493/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 3x mobil 35763469 15.10.2016 03.11.2016 63,92
492/2016
Benjamín s.r.o. Hradišťská 766 687 08 Buchlovice predškolská výchova - pre MŠ 25523414 18.10.2016 09.11.2016 356,92
491/2016
Ing.Tibor Pásztor - PriMAT Attilova 505/10 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce montáž podlahy - oprava podláh v MŠ 34314954 18.10.2016 03.11.2016 520,72
490/2016
ELCOMP spol. s r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 14.10.2016 03.11.2016 644,88
49/2016
Smaltovňa Mišík Holíč, s.r.o. Bratislavská 26 908 51 Holíč smaltované domové čísla a smaltované uličné tabule + doprava 44717342 01.02.2016 22.03.2016 1115,00
489/2016
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 11.10.2016 03.11.2016 81,47
488/2016
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.9.2016 do 30.9.2016 50105272 11.10.2016 6424,99
487/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu na objekte Anton Zelený, Myrtina 169, Ivanka pri Nitre 36550949 05.10.2016 17.10.2016 168,40
486/2016
RMdoor s.r.o. Novozámocká 2/B 949 05 Nitra predškolská výchova - pre MŠ 44859643 07.10.2016 17.10.2016 152,31
485/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 10/2016 37969358 01.10.2016 17.10.2016 3738,00
484/2016
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela, kanalizácia - Ivanka pri Nitre (od 1.7.2016 do 30.9.2016) 22819983 03.10.2016 17.10.2016 478,80
483/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 10/2016 36677281 03.10.2016 17.10.2016 78,99
482/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 10/2016 36677281 03.10.2016 17.10.2016 79,41
481/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 10/2016 36677281 03.10.2016 17.10.2016 103,35
480/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 10/2016 36677281 03.10.2016 14.10.2016 27,06
48/2016
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Softvérové práce cez internet, Účtovníctvo 36539163 01.02.2016 19.02.2016 24,00
479/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 10/2016 36677281 03.10.2016 17.10.2016 24,35
477/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 9/2016 36677281 04.10.2016 14.10.2016 112,32
476/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 9/2016 36677281 04.10.2016 14.10.2016 186,77
475/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 9/2016 36677281 04.10.2016 14.10.2016 438,53
474/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 9/2016 36677281 04.10.2016 14.10.2016 212,99
473/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 9/2016 36677281 04.10.2016 14.11.2016 311,60
472/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 9/2016 36677281 04.10.2016 14.10.2016 332,12
471/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu na objekte Jalakša Dušan, Myrtina 189, Ivanka pri Nitre 36550949 04.10.2016 14.10.2016 168,40
470/2016
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 9/2016 43824641 30.09.2016 11.10.2016 420,00
47/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 2/2016 36677281 01.02.2016 23.02.2016 78,99
469/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 9/2016 35763469 02.10.2016 14.10.2016 19,99
468/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - park - 10/2016 36677281 03.10.2016 17.10.2016 49,18
467/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 10/2016 36677281 03.10.2016 17.10.2016 103,19
466/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - byty - 10/2016 36677281 03.10.2016 17.10.2016 170,16
465/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 10/2016 36677281 03.10.2016 17.10.2016 897,02
464/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 10/2016 36677281 03.10.2016 17.10.2016 209,89
463/2016
REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 949 05 Nitra - Dolné Krškany Kancelárske potreby (zošívačky, obálky, papier, lep.páska, popisovač, laminovacie fólie) 36657719 06.10.2016 14.10.2016 86,32
462/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 9/2016 35763469 02.10.2016 18.10.2016 47,00
461/2016
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 8/2016 43824641 31.08.2016 11.10.2016 420,00
460/2016
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 9/2016 37865536 03.10.2016 07.10.2016 56,20
46/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 2/2016 36677281 01.02.2016 23.02.2016 79,41
459/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - bytovky - 10/2016 35815256 01.10.2016 14.10.2016 765,00
458/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - TJ - 10/2016 35815256 01.10.2016 14.10.2016 84,00
457/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - OcU - 10/2016 35815256 01.10.2016 14.10.2016 498,00
456/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - bytovky - 10/2016 35815256 01.10.2016 14.10.2016 917,00
455/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - ZS - 10/2016 35815256 01.10.2016 14.10.2016 389,00
454/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - klub dôchodcov - 10/2016 35815256 01.10.2016 14.10.2016 61,00
453/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - vyúčtovanie - OcU - 10.3.2016 - 26.9.2016 36550949 28.09.2016 14.10.2016 -41,94
452/2016
Hladamfarby.sk s.r.o. Mostná 204/9 949 01 Nitra Toner do farebnej tlačiarne Oki 2ks 46534831 30.09.2016 03.10.2016 79,80
451/2016
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 9/2016 37865536 30.09.2016 14.10.2016 103,66
450/2016
Ružička Miroslav Novozámocká 187/2 951 12 Ivanka pri Nitre materiál na opravu strechy ZS 14045311 03.10.2016 05.10.2016 3485,87
45/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 2/2016 36677281 01.02.2016 15.02.2016 170,16
449/2016
Ing.Pavel Perner Hřbitovní 85 463 43 Český Dub Česká republika Evidečné známky pre psa + doprava 87272971 26.09.2016 07.10.2016 619,52
448/2016
KOTULIČ PETR kpt.Nálepky 1071 Kopřivnice Česká republika predškolská výchova - pre MŠ 66925797 27.09.2016 07.10.2016 210,00
446/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - vyúčtovanie - byty - 10.3.2016 - 14.9.2016 36550949 21.9.2016 28.9.2016 -7,02
445/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - vyúčtovanie park - 11.3.2016 - 14.9.2016 36550949 21.09.2016 07.10.2016 261,80
444/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - vyúčtovanie cintorín - 10.3.2016 - 19.9.2016 36550949 21.09.2016 07.10.2016 25,07
443/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - vyúčtovanie - 10.3.2016 - 19.9.2016 36550949 21.09.2016 28.09.2016 -21,48
442/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - vyúčtovanie TJ - 15.4.2016-19.9.2016 36550949 21.09.2016 28.09.2016 -5,37
441/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra vodné - vyúčtovanie - 10.3.2016 - 13.9.2016 36550949 21.09.2016 07.10.2016 83,36
440/2016
REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 949 05 Nitra - Dolné Krškany Kancelárske potreby (papier, obálky, spinky, euroobaly, spisové dosky, spisové obaly, bloky, ceruzky, korektory, perá, etikety lepiace) 36657719 21.09.2016 07.10.2016 189,62
44/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 2/2016 36677281 01.02.2016 23.02.2016 897,02
439/2016
Alojz Kľuchtiak - ALINOK Pri mlyne 799/34 951 15 Mojmírovce Čistenie komunikácií zametacím vozidlom 34522191 16.09.2016 03.10.2016 187,08
438/2016
MALUNET, s.r.o. Nádraží 414 742 72 Mořkov Česká republika predškolská výchova - pre MŠ 27858162 09.09.2016 26.09.2016 357,16
437/2016
Dráčik DIVI, s.r.o. Gajova 13 811 09 Bratislava Dráčik - darčekové karty 10€ - na vítanie detí narodených v rokoch 2014 a 2015 46118985 20.09.2016 20.09.2016 448,80
436/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - mobily 35763469 15.09.2016 03.10.2016 63,92
435/2016
FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra 120 l kontajnery plastové čierne na KO - 10 ks 17682258 16.09.2016 03.10.2016 198,00
434/2016
FARTYG TRAT, s.r.o. Martinová 34 951 88 Lúčnica nad Žitavou II.etapa - ukončenie prác na streche Zdravotného strediska 44690843 20.09.2016 20.09.2016 2201,04
433/2016
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 11.09.2016 26.09.2016 660,45
432/2016
Distribúcia SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 výmena regulátorov 35910739 12.09.2016 26.09.2016 35,35
431/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu na objekte Ing. Lucia Csadiová, Na štrkovisko 1482, Ivanka pri Nitre 36550949 14.09.2016 26.09.2016 35,06
430/2016
ITCOM s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Softvérové práce - Asseco - cestovné náklady 36539163 16.09.2016 26.09.2016 83,46
43/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - MŠ - 2/2016 36677281 01.02.2016 15.02.2016 209,89
429/2016
Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ 31348262 09.09.2016 08.09.2016 79,80
428/2016
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.8.2016 do 31.08.2016 50105272 09.09.2016 6893,11
427/2016
PROJECT PLUS s.r.o. Svätoplukovo námestie 1 949 01 Nitra ceny na Ivanske babie leto 44842350 14.09.2016 14.09.2016 75,00
426/2016
LEX - AUDIT, s.r.o. Damborského 3 949 01 Nitra audit r. 2015 - 2.splátka 36541788 07.09.2016 03.10.2016 960,00
425/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - MŠ - 8/2016 36677281 07.09.2016 20.09.2016 182,18
424/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 8/2016 36677281 07.09.2016 20.09.2016 376,54
423/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 8/2016 36677281 07.09.2016 20.09.2016 184,42
422/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 8/2016 36677281 07.09.2016 20.09.2016 276,07
421/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 8/2016 36677281 07.09.2016 20.09.2016 283,43
420/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - OcU - 8/2016 36677281 07.09.2016 20.09.2016 127,21
42/2016
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 1/2016 43824641 31.01.2016 23.02.2016 420,00
419/2016
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra oprava poruchy - kanalizácia 22819983 02.09.2016 26.09.2016 2249,78
418/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu na objekte Lucia Smatanová, Krakovská 969/2, Ivanka pri Nitre 36550949 05.09.2016 20.09.2016 36,06
417/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 9/2016 37969358 01.09.2016 26.09.2016 3738,00
416/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 8/2016 35763469 02.09.2016 12.09.2016 20,18
415/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 9/2016 36677281 02.09.2016 22.09.2016 78,99
414/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 9/2016 36677281 02.09.2016 12.09.2016 79,41
413/2016
PP CARS, s.r.o. Rybárska 18 949 01 Nitra sada koberčekov 36677281 06.09.2016 12.09.2016 37,32
412/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovka - 9/2016 36677281 02.09.2016 16.09.2016 170,16
411/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 9/2016 36677281 02.09.2016 16.09.2016 897,02
410/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 9/2016 36677281 02.09.2016 16.09.2016 209,89
41/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 2/2016 37969358 01.02.2016 14.03.2016 1039,50
409/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 9/2016 36677281 02.09.2016 16.09.2016 103,35
408/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 9/2016 36677281 02.09.2016 12.09.2016 27,06
407/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 9/2016 36677281 02.09.2016 16.09.2016 24,35
406/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 9/2016 36677281 02.09.2016 16.09.2016 29,20
405/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 9/2016 36677281 02.09.2016 16.09.2016 49,18
404/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 9/2016 36677281 02.09.2016 16.09.2016 103,19
403/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu na objekte Alžbeta Látečková, Krakovská 621/9, Ivanka pri Nitre 36550949 13.08.2016 12.09.2016 168,44
402/2016
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre prepravné práce-čistenie kanalizácie 32755481 31.08.2016 20.09.2016 200,00
401/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ -8/2016 35763469 02.09.2016 19.9.2016 47,21
400/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (byty) - 9/2016 35815256 01.09.2016 12.09.2016 765,00
40/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 2/2016 35815256 01.02.2016 23.02.2016 61,00
4/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za mesiac 1/2016 37969358 05.01.2016 23.02.2016 1039,50
399/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - TJ - 9/2016 35815256 01.09.2016 12.09.2016 84,00
398/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - OcÚ - 9/2016 35815256 01.09.2016 12.09.2016 498,00
397/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - ZS - 9/2016 35815256 01.09.2016 12.09.2016 389,00
396/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (byty) - 9/2016 35815256 01.09.2016 12.09.2016 917,00
395/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Klub dôchodcov - 9/2015 35815256 01.09.2016 12.09.2016 61,00
394/2016
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Jedálne kupóny v hodnote 2280,00€ (stravné lístky) + doprava a balné 31396674 31.08.2016 30.08.2016 2314,50
393/2016
TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Program WinCITY Registratúra - licencia s viazanosťou 5 rokov - zľava / poplatok za rok 2016 - zľava 46919805 19.08.2016 08.09.2016 73,20
392/2016
Drevona NR, s.r.o. Jaseňová 40 949 01 Nitra Dosky SM 5,065 m3 na opravu strechy ZS 46025413 25.08.2016 12.09.2016 869,16
391/2016
FARTYG TRAT s.r.o. Martinová 34 951 88 Lúčnica nad Žitavou 1.etapa práce na oprave strechy Zdravotného strediska v Ivanke pri Nitre 44690843 25.08.2016 30.08.2016 3000,00
390/2016
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 29 974 05 Banská Bystrica Výmena meračov v bytovom dome na Vinohradskej ulici (1 ks) Opoldová 31624189 22.08.2016 07.09.2016 32,48
39/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 2/2016 35815256 01.02.2016 23.02.2016 917,00
389/2016
Drevona NR s.r.o. Jaseňová 40 949 01 Nitra Dosky SM 8 m3 na opravu strechy ZS 46025413 22.08.2016 07.09.2016 1372,80
388/2016
Drevona NR s.r.o. Jaseňová 40 949 01 Nitra hranoly SM 9,9 m3 na opravu strechy ZS 46025413 15.08.2016 07.09.2016 2376,00
387/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - mobily - 8/2016 35763469 15.08.2016 07.09.2016 63,92
386/2016
ALZA.sk s.r.o. Prievozská 18 821 09 Bratislava Laserová tlačiareň - starosta 36562939 17.08.2016 17.08.2016 123,04
385/2016
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 7/2016 43824641 31.07.2016 26.08.2016 420,00
384/2016
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 15.08.2016 26.08.2016 96,51
383/2016
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.7.2016 do 31.7.2016 50105272 09.08.2016 7344,69
382/2016
Ing.Tibor Pásztor - PriMAT Attilova 505/10 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce pokládka podlahovej krytiny - MŠ 34314954 25.07.2016 18.08.2016 2413,21
381/2016
BOBSTAV Ľuboš Bradáč Brehy 488/3 951 48 Jarok čistenie cestných rigolov 46526048 05.08.2016 18.08.2016 540,00
380/2016
KRTKO PROFÍK s.r.o. Janka Kráľa 122 949 01 Nitra čistenie cestných priepustí vysokotlakovým zariadením 35893184 04.08.2016 18.08.2016 703,56
38/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 2/2016 35815256 01.02.2016 23.02.2016 389,00
379/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 7/2016 35763469 02.08.2016 18.08.2016 19,99
378/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - ZS - 7/2016 36677281 03.08.2016 15.08.2016 194,29
377/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 7/2016 36677281 03.08.2016 15.08.2016 328,62
376/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 7/2016 36677281 03.08.2016 15.08.2016 175,56
375/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 7/2016 36677281 03.08.2016 15.08.2016 234,06
374/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 7/2016 36677281 03.08.2016 15.08.2016 276,58
373/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 7/2016 36677281 03.08.2016 15.08.2016 119,16
372/2016
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla kanalizácie 22819983 28.07.2016 18.08.2016 133,79
371/2016
Eva Bedeová Energocentrum Pekná 12 949 01 Nitra čistiace potreby pre OcU a bytovky 33710252 08.08.2016 26.08.2016 140,34
370/2016
Ružička Miroslav Novozámocká 187/2 951 12 Ivanka pri Nitre materiál na opravu strechy ZS 14045311 08.08.2016 09.08.2016 8031,56
37/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326 - 2/2016 35815256 01.02.2016 23.02.2016 498,00
369/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35763469 02.08.2016 18.08.2016 47,00
368/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 8/2016 36677281 01.08.2016 15.08.2016 78,99
367/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 8/2016 36677281 01.08.2016 15.08.2016 79,41
366/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 8/2016 36677281 01.08.2016 15.08.2016 366,00
365/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 8/2016 36677281 01.08.2016 15.08.2016 27,06
364/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - byty - 8/2016 36677281 01.08.2016 15.08.2016 170,16
363/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 8/2016 36677281 01.08.2016 15.08.2016 897,02
362/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 8/2016 36677281 01.08.2016 15.08.2016 209,89
361/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 8/2016 36677281 01.08.2016 15.08.2016 24,35
360/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 8/2016 36677281 01.08.2016 15.08.2016 29,20
36/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 2/2016 35815256 01.02.2016 23.02.2016 84,00
359/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 8/2016 36677281 01.08.2016 15.08.2016 103,19
358/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - park - 8/2016 36677281 01.08.2016 15.08.2016 49,18
357/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - klub dôchodcov - 8/2015 35815256 01.08.2016 15.08.2016 61,00
356/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (byty) - 8/2016 35815256 01.08.2016 15.08.2016 917,00
355/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - ZS - 8/2015 35815256 01.08.2016 15.08.2016 389,00
354/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - OcU - 8/2015 35815256 01.08.2016 15.08.2016 498,00
353/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - TJ, Novozámocká 189 - 18/2016 35815256 01.08.2016 15.08.2016 84,00
352/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (byty) - 8/2015 35815256 01.08.2016 15.08.2016 765,00
351/2016
Petit Press, a.s.divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12 811 08 Bratislava Banner 200x80 na: nasanitra.sme.sk 35790253 31.05.2016 18.08.2016 120,00
350/2016
Richard černík - Dj ALPOE Orolská 21 951 12 Ivanka pri Nitre zvuková reprodukcia na kultúrnom podujatí Naj Guláš 7/2016 48101800 02.08.2016 03.08.2016 30,00
35/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 2/2016 35815256 01.02.2016 23.02.2016 765,00
349/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce 1/12 nákladov spojených s nakladaním s biologicky rozložiteľnými odpadmi na území Ivanky pri Nitre za 7/2016 37969358 29.07.2016 18.08.2016 581,47
348/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 8/2016 37969358 01.08.2016 26.08.2016 1039,50
347/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 8/2016 37969358 01.08.2016 26.08.2016 3738,00
346/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu na objekte Gergelova 1511, Ivanka pri Nitre 36550949 28.07.2016 18.08.2016 168,22
345/2016
Ružička Miroslav Novozámocká 187/2 951 12 Ivanka pri Nitre Faktúra bola stornovaná - bola fakturovaná Základnej škole 14045311 28.07.2016 28.07.2016 555,00
344/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu na objekte Alexander Vereš, Na Štrkovisko 11, Ivanka pri Nitre 36550949 22.07.2016 18.08.2016 35,06
343/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu na objekte Mário Tkáčik, Luk 41, Ivanka pri Nitre 36550949 22.07.2016 18.08.2016 168,22
342/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu na objekte Peter Senáši, Pri Tehelni 1012/2, Ivanka pri Nitre 36550949 22.07.2016 18.08.2016 171,06
341/2016
Tomecollection SK s.r.o. Novozámocká 1/185 951 12 Ivanka pri Nitre Ohňostroj 48247367 20.07.2016 18.08.2016 551,59
340/2016
Alexander Kóňa Narcisová 68 949 01 Nitra dodanie a výmena vodomeru na teplú a studenú vodu u p.Guzmického Imricha, Beňadikova 1 30944538 09.06.2016 27.07.2016 50,00
34/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 2/2016 37969358 01.02.2016 23.02.2016 3706,50
339/2016
Alojz Krčmár - ALKAR Coboriho 2 949 01 Nitra Spracovanie vyúčtovania zálohových platieb pre bytovky na Beňadikovej a Vinohradskej ulici za rok 2015 40078060 15.07.2016 27.07.2016 399,00
338/2016
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - mobily - 7/2016 35763469 15.07.2016 27.07.2016 68,12
337/2016
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 35697270 11.07.2016 27.07.2016 61,18
336/2016
GEO-EKON s.r.o. Dunajská 4 949 11 Nitra geometrický plán na určenie vlastníckych práv k p.č. 17/3 KÚ Ivanka pri Nitre 46448276 30.05.2016 360,00
335/2016
GEO-EKON, s.r.o. Dunajská 4 949 11 Nitra geometrický plán na určenie vlastníckych práv k p.č. 587/2,3 KÚ Ivanka pri Nitre 46448276 30.05.2016 460,00
334/2016
Današ s.r.o. Vinohrady 575 951 35 Veľké Zálužie oprava Urbárskej ulice 46619003 16.05.2016 83822,93
333/2016
Cesty, s.r.o. Cabajská 28 949 01 Nitra oprava Urbárskej ulice 47131276 17.05.2016 21.07.2016 40176,77
332/2016
Ružička Miroslav Novozámocká 187/2 951 12 Ivanka pri Nitre oprava brán 14045311 04.07.2016 18.07.2016 1589,89
331/2016
EUFC s.r.o. Družstevná 2 831 04 Bratislava Následná monitorovacia správa-Škola nového tisícročia - Premena tradičnej školy na modernú 47256125 14.07.2016 27.07.2016 360,00
330/2016
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Technická 2 821 04 Bratislava 2 Toner do tlaciarne Sharp 48093891 12.07.2016 27.07.2016 70,80
33/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - vyúčtovanie: Novozámocká 326 - 25.9.2015-22.01.2016 36550949 26.01.2016 19.02.2016 58,03
329/2016
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vodného za MŠ - 6/2016 37865536 06.07.2016 14.07.2016 18,20
328/2016
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby elektrickej energie na zavlažovanie ihriska za 6/2016 328 06.07.2016 14.07.2016 32,00
327/2016
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 6/2016 37865536 06.07.2016 14.07.2016 47,90
326/2016
ČOV Branč, s.r.o. Hlavné námestie 1 951 13 Branč čistenie odpadovej vody z obce Ivanka pri Nitre za obdobie: 01.06.2016 - 30.06.2016 50105272 11.07.2016 6902,80
325/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 7/2016 36677281 05.07.2016 14.07.2016 168,46
324/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 7/2016 36677281 05.07.2016 14.07.2016 214,74
323/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 7/2016 36677281 05.07.2016 14.07.2016 259,42
322/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - OcU - 7/2016 36677281 05.07.2016 14.07.2016 137,92
321/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - ZS - 7/2016 36677281 05.07.2016 14.07.2016 206,90
320/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 7/2016 36677281 01.07.2016 14.07.2016 301,28
32/2016
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 12.1.2016 36544141 20.01.2016 23.02.2016 645,72
319/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 7/2016 36677281 01.07.2016 14.07.2016 78,99
318/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 7/2016 36677281 01.07.2016 14.07.2016 79,41
317/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 7/2016 36677281 01.07.2016 14.07.2016 103,35
316/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 7/2016 36677281 01.07.2016 14.07.2016 27,06
315/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie 36677281 01.07.2016 14.07.2016 649,36
314/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 7/2016 36677281 01.07.2016 15.07.2016 103,19
313/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 7/2016 36677281 01.07.2016 15.07.2016 24,35
312/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 7/2016 36677281 01.07.2016 15.07.2016 29,20
311/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - park - 7/2016 36677281 01.07.2016 15.07.2016 49,10
310/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - vyúčtovanie 36677281 01.07.2016 15.07.2016 -14,34
31/2016
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 21.01.2016 17.02.2016 93,12
309/2016
MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29 949 01 Nitra Octavia combi 36547964 05.05.2016 20714,00
308/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu na objekte Ing.Michal Boleček, Ivanka pri Nitre 36550949 04.07.2016 14.07.2016 167,88
307/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 6/2016 35763469 02.07.2016 18.07.2016 52,61
306/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - bytovky - 7/2016 35815256 01.07.2016 14.07.2016 765,00
305/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - TJ- 7/2016 35815256 01.07.2016 14.07.2016 84,00
304/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - OcU- 7/2016 35815256 01.07.2016 14.07.2016 498,00
303/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - OcU - 7/2016 35815256 01.07.2016 14.07.2016 389,00
302/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - byty- 7/2016 35815256 01.07.2016 14.07.2016 917,00
301/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - klub dôchodcov - 7/2016 35815256 01.07.2016 14.07.2016 61,00
300/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 7/2016 36677281 01.07.2016 14.07.2016 170,16
30/2016
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre Čistenie kanalizácie 32755481 10.01.2016 19.02.2016 140,00
3/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 1/2016 37969358 05.01.2016 14.03.2016 3706,50
299/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 7/2016 36677281 01.07.2016 14.07.2016 897,02
298/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 7/2016 36677281 01.07.2016 15.07.2016 209,89
297/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 6/2016 35763469 02.07.2016 14.07.2016 19,99
296/2016
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 6/2016 43824641 30.06.2016 14.07.2016 420,00
295/2016
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela, kanalizácia - Ivanka pri Nitre (od 1.4.2016 do 30.6.2016) 22819983 01.07.2016 14.07.2016 478,80
294/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 7/2016 37969358 01.07.2016 26.08.2016 3738,00
293/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 7/2016 37969358 01.07.2016 26.08.2016 1039,50
292/2016
Ing.Tibor Pásztor - PriMAT Attilova 505/10 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce oprava podláh MŠ 34314954 27.06.2016 06.07.2016 1974,44
291/2016
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 6/2016 37865536 30.06.2016 14.07.2016 113,88
290/2016
LEX-AUDIT, s.r.o. Damborského 3 949 01 Nitra audit r.2015 - 1.splátka 36541788 27.06.2016 14.07.2016 960,00
29/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia Urbárska - 1/2016 36677281 14.01.2016 05.02.2016 78,99
289/2016
ČOV Branč s.r.o. Hlavné námestie č. 1 951 13 Branč Čistenie a odvedenie odpadovej vody z obce za obdobie od 1.3.2016 do 31.05.2016 50105272 16.06.2016 19898,86
288/2016
Slovak Telekom s.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - doplatok 35763469 15.06.2016 28.06.2016 7,15
287/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 5/2016 37969358 01.05.2016 28.06.2016 1039,50
286/2016
REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 949 05 Nitra - Dolné Krškany xerografický papier A4 - 15 ks 36657719 20.06.2016 28.06.2016 40,50
285/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - doplatok 35763469 15.06.2016 28.06.2016 6,71
284/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - mobily - 15.5.-14.6.2016 35763469 15.06.2016 28.06.2016 61,61
283/2016
Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT 925 41 Kráľov Brod 56 Osvedčovacia kniha podpisov 17644429 16.06.2016 28.06.2016 15,00
282/2016
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 6/2016 35697270 11.06.2016 28.06.2016 82,11
281/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 6/2016 37969358 01.06.2016 20.06.2016 1039,50
280/2016
KOREKTA s.r.o. Bartókova 6 949 01 Nitra oprava laserovej tlačiarne - Canon 1200 36519898 15.06.2016 20.06.2016 42,00
28/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Na stanici 1 (01.01.2016-30.06.2016) 36677281 14.01.2016 05.02.2016 649,36
279/2016
UNIKOV Nitra s.r.o. Lehotská 4 949 01 Nitra Kontajner 7,5 m3 46920765 08.06.2016 01.07.2016 7000,20
278/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu na objekte Veronika Arpášová, Horná 9, Ivanka pri Nitre 36550949 09.06.2016 20.06.2016 167,88
277/2016
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra oprava, dovoz, osadenie čerpadla - ČS 1 22819983 08.06.2016 03.07.2016 3852,88
276/2016
Mgr.Marcela Kováčová MPK servis Klasov 427 951 53 Klasov Atrakcie na MDD 3.6. - trampolíny, skákacie hrady, šmýkalka, skákacie hrady malé, maľovanie na tvár 44832524 07.06.2016 20.06.2016 860,00
275/2016
Poľnohospodárske družstvo Momírovce Dolinská 914/2 951 15 Mojmírovce oprava vstupných brán a oplotenia na cintorínoch, v areáli ZS a v parku 198536 31.05.2016 20.06.2016 3249,60
274/2016
EDO SK Krakovská 94 951 12 Ivanka pri Nitre Ozvučenie podujatia "MDŽ" KD - 8.3., "Deň matiek" KD - 8.5., "Deň detí" - 3.6. 37450492 04.06.2016 20.06.2016 105,00
273/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 5/2016 35763469 02.06.2016 16.06.2016 20,28
272/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (KD) 36677281 05.06.2016 15.06.2016 129,77
271/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (VO) 36677281 05.06.2016 15.06.2016 292,30
270/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - ZS - vyúčtovanie 36677281 02.06.2016 15.06.2016 195,83
27/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia Myrtina - 1/2016 36677281 14.01.2016 29.01.2016 79,41
269/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 6/2016 36677281 02.06.2016 15.06.2016 340,27
268/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO 36677281 02.06.2016 15.06.2016 184,80
267/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - vyúčtovanie (VO) 36677281 02.06.2016 15.06.2016 243,30
266/2016
BD-production s.r.o. M.R.Štefánika 1152/26 926 01 Sereď Tanečná produkcia Old school brothers ku dňu MDD 3.6.2016 48049115 03.06.2016 20.06.2016 1300,00
265/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 6/2016 36677281 01.06.2016 15.06.2016 170,16
264/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 6/2016 36677281 01.06.2016 15.06.2016 897,02
263/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - 6/2016 36677281 01.06.2016 15.06.2016 209,89
262/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 6/2016 36677281 01.06.2016 15.06.2016 78,99
261/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 6/2016 36677281 01.06.2016 15.06.2016 79,41
260/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 6/2016 36677281 01.06.2016 15.06.2016 103,35
26/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK- 15.12.2015-14.01.2016 35763469 15.01.2016 29.01.2016 20,51
259/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 6/2016 36677281 01.06.2016 15.06.2016 27,06
258/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 6/2016 36677281 01.06.2016 15.06.2016 24,35
257/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 6/2016 36677281 01.06.2016 15.06.2016 29,20
256/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 6/2016 36677281 01.06.2016 15.06.2016 103,19
255/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri Parku - 6/2016 36677281 01.06.2016 15.06.2016 49,18
254/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 5/2016 35763469 02.06.2016 20.06.2016 68,03
253/2016
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 5/2016 43824641 31.05.2016 15.06.2016 420,00
252/2016
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 5/2016 37865536 03.05.2016 15.06.2016 118,26
251/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - bytovky - 6/2016 35815256 01.06.2016 15.06.2016 765,00
250/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - TJ - 6/2016 35815256 01.06.2016 15.06.2016 84,00
25/2016
Ing.Dušan Palatický PP-CARS Dušan Palatický Mojmírovce 992 951 15 Mojmírovce Ojazdený automobil Volswagen Caddy 1,9 TDi 43496407 18.01.2016 22.01.2016 10800,00
249/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - obecný úrad - 6/2016 35815256 01.06.2016 15.06.2016 498,00
248/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - ZS - 6/2016 35815256 01.06.2016 15.06.2016 389,00
247/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - bytovky - 6/2016 35815256 01.06.2016 15.06.2016 917,00
246/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - klub dôchodcov - 6/2016 35815256 01.06.2016 15.06.2016 61,00
245/2016
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby elektrickej energie na zavlažovanie ihriska za 5/2016 37865536 01.06.2016 15.06.2016 20,00
244/2016
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 5/2016 37865536 01.06.2016 15.06.2016 20,80
243/2016
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 5/2016 37865536 01.06.2016 15.06.2016 97,70
242/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Juraj Miklovič, Orolská 1063, Ivanka pri Nitre 36550949 27.05.2016 15.06.2016 167,88
241/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom za mesiac 6/2016 37969358 11.06.2016 20.06.2016 3738,00
240/2016
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Softvérové práce - Dane a poplatky 36539163 23.05.2016 08.06.2016 24,00
24/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 1/2016 36677281 14.01.2016 28.01.2016 170,16
239/2016
Viliam Holka Urbárska 903/14 951 12 Ivanka pri Nitre prepravné práce-čistenie kanalizácie 32755481 20.05.2016 08.06.2016 120,00
238/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte Maliňák Patrik, Ivanka pri Nitre 36550949 19.05.2016 02.06.2016 105,19
237/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Poplatok za odbočenie na objekte pavol Rutič, Na štrkovisko 1468/2, Ivanka pri Nitre 36550949 17.05.2016 02.06.2016 167,88
236/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 4/2016 35763469 15.05.2016 02.06.2016 17,99
235/2016
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla kanalizácie 22819983 17.05.2016 08.06.2016 445,60
234/2016
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 29 974 05 Banská Bystrica Rozúčtovanie - bytový dom Vinohradská 931/1 31624189 12.05.2016 02.06.2016 144,48
233/2016
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 29 974 05 Banská Bystrica Rozúčtovanie - bytový dom Beňadikova 930/1 31624189 12.05.2016 02.06.2016 144,48
232/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MP - 4/2016 35763469 15.05.2016 02.06.2016 18,46
231/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 4/2016 35763469 15.05.2016 02.06.2016 15,62
230/2016
Stiefel Eurocart s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava Polydron magnetický - 184 ks pre MŠ 31360513 10.05.2016 03.06.2016 259,00
23/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - park - 1/2016 36677281 14.01.2016 28.01.2016 49,18
229/2016
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 5/2016 35697270 11.05.2016 02.06.2016 65,18
228/2016
KNĚZEK s.r.o. Palkovice 597 739 41 Palkovice materiál pre hasičov - DHZ Obce Ivanka pri Nitre 27766837 09.05.2016 17.05.2016 1710,18
227/2016
A.POTOČNÍKOVÁ - FVCC Hviezdoslavova 25 979 01 Rimavská Sobota tlačivá pre evidenciu obyvateľov 48227854 09.05.2016 02.06.2016 43,00
226/2016
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby el.energie na multifunkčnom ihrisku v ZŠ za 4/2016 37865536 06.05.2016 17.05.2016 39,10
225/2016
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia spotreby vody v MŠ za 4/2016 37865536 03.05.2016 17.05.2016 19,50
224/2016
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre refakturácia plynu MŠ za 4/2016 37865536 03.05.2016 17.05.2016 196,60
223/2016
HOREX HX, s.r.o. Rastislavova 152 951 41 Lužianky revízie hasiacich prístrojov 36534331 10.05.2016 02.06.2016 142,00
222/2016
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 4/2016 43824641 30.04.2016 17.05.2016 420,00
221/2016
AKplus Csanda-Piterka Riečna 2 949 01 Nitra Záloha na vypracovanie strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č. 3 - Územný plán obce Ivanka pri Nitre" 50110608 11.05.2016 11.05.2016 6500,00
220/2016
FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra Smetné nádoby (120 l plastové kontajnery) 17682258 09.05.2016 16.05.2016 396,00
22/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO Novozámocká - 1/2016 36677281 14.01.2016 28.01.2016 103,19
219/2016
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce Dolinská ul. 914/2 951 15 Mojmírovce oprava vstupných brán na cintorínoch a areáli ZS 198536 30.04.2016 24.05.2016 3828,00
218/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 5/2016 36677281 04.05.2016 16.05.2016 327,58
217/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 5/2016 36677281 04.05.2016 16.05.2016 385,82
216/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 5/2016 36677281 03.05.2016 17.05.2016 262,62
215/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO- 5/2016 36677281 03.05.2016 17.05.2016 205,07
214/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - OcÚ- 5/2016 36677281 03.05.2016 17.05.2016 132,18
213/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - ZS- 5/2016 36677281 03.05.2016 17.05.2016 189,47
212/2016
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Jedálne kupóny v hodnote 3040,00€ (stravné lístky) 31396674 04.05.2016 03.05.2016 3083,62
211/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ- 4/2016 35763469 02.05.2016 16.05.2016 19,99
210/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 4/2016 35763469 02.05.2016 18.05.2016 80,30
21/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Kanalizácia Hornocintorínska - 1/2016 36677281 14.01.2016 28.01.2016 24,35
209/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Urbárska 56 - 5/2016 36677281 02.05.2016 16.05.2016 78,99
208/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 92 - 5/2016 36677281 02.05.2016 16.05.2016 79,41
207/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Myrtina 25 - 5/2016 36677281 02.05.2016 16.05.2016 103,35
206/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Mateja Tučku 21 - 5/2016 36677281 02.05.2016 16.05.2016 27,06
205/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 5/2016 36677281 02.05.2016 16.05.2016 170,16
204/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 5/2016 36677281 01.05.2016 16.05.2016 897,02
203/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 5/2016 36677281 01.05.2016 16.05.2016 209,89
202/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Hornocintorínska 17 - 5/2016 36677281 01.05.2016 16.05.2016 24,35
201/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Horná 15 - 5/2016 36677281 02.05.2016 16.05.2016 29,20
200/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Novozámocká 273 - 5/2016 36677281 01.05.2016 16.05.2016 103,19
20/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia Horná - 1/2016 36677281 14.01.2016 28.01.2016 29,20
2/2016
Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava Custom hosting ivankaprinitre.sk a doména .sk 36421928 05.01.2016 04.01.2016 55,13
199/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - Pri parku 2 - 5/2016 36677281 01.05.2016 16.05.2016 49,18
198/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 5/2016 37969358 01.05.2016 20.06.2016 3706,50
197/2016
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 4/2016 37865536 03.05.2016 09.05.2016 105,12
196/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - bytovky - 5/2016 35815256 01.05.2016 16.05.2016 765,00
195/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - TJ - 5/2016 35815256 01.05.2016 16.05.2016 84,00
194/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - obecný úrad - 5/2016 35815256 01.05.2016 16.05.2016 498,00
193/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - zdravotné stredisko - 5/2016 35815256 01.05.2016 16.05.2016 389,00
192/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - bytovky - 5/2016 35815256 01.05.2016 16.05.2016 917,00
191/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 plyn - klub dôchodcov - 5/2016 35815256 01.05.2016 16.05.2016 61,00
190/2016
CESTY, s.r.o. Cabajská 28 949 01 Nitra stavebné práce na stavbe "Príprava územia miestna komunikácia Urbárska, Ivanka pri Nitre" 47131276 02.05.2016 30.05.2016 43629,79
19/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizáca M.Tučku - 1/2016 36677281 14.01.2016 29.01.2016 27,06
189/2016
FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra 120 l kontajnery plastové čierne na KO - 10 ks 17682258 28.04.2016 16.05.2016 198,00
188/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - vyúčtovanie TJ - 10.3-15.4.2016 36550949 22.04.2016 09.05.2016 50,56
187/2016
FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra 120 l kontajnery plastové čierne na KO - 30 ks 17682258 21.04.2016 09.05.2016 594,00
186/2016
REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 949 05 Nitra-Dolné Krškany xerografický papier A4 - 20 ks 36657719 20.04.2016 09.05.2016 54,00
185/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 4/2016 35763469 15.04.2016 09.05.2016 18,19
184/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MP - 4/2016 35763469 15.04.2016 09.05.2016 15,59
183/2016
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 4/2016 35763469 15.04.2016 09.05.2016 16,69
182/2016
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 4/2016 35697270 11.04.2016 27.04.2016 62,14
181/2016
BINS s.r.o. Vašinova 61 949 01 Nitra 1100 l plastové kontajnery na KO - 4 ks - na cintoríny 45510393 15.04.2016 27.04.2016 816,00
180/2016
SLOVGRAM Jakubovo nám 14 813 48 Bratislava Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos za rok 2016 - verejný rozhlas 17310598 13.04.2016 27.04.2016 38,50
18/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia Myrtina - 1/2016 36677281 14.01.2016 29.01.2016 103,35
179/2016
STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava predškolská výchova - pre MŠ 31360513 07.04.2016 27.04.2016 259,00
178/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - ZS - 3/2016 36677281 07.04.2016 20.04.2016 193,51
177/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - OcU 3/2016 36677281 07.04.2016 20.04.2016 141,96
176/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 3/2016 36677281 07.04.2016 20.04.2016 236,74
175/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 3/2016 36677281 07.04.2016 20.04.2016 324,24
174/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 3/2016 36677281 07.04.2016 20.04.2016 389,02
173/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 3/2016 36677281 07.04.2016 20.04.2016 467,21
172/2016
KOREKTA s.r.o. Bartókova 6 949 01 Nitra Tlačiareň HP LJ Pro MFP M225dn + toner 36519898 12.04.2016 27.04.2016 275,20
171/2016
EKON CONSULTING, s.r.o. Žirany 450 951 74 Žirany Spracovanie miezd za mesiac 3/2016 43824641 31.03.2016 14.04.2016 420,00
170/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MŠ - 3/2016 35763469 03.04.2016 14.04.2016 19,99
17/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 1/2016 36677281 14.01.2016 28.01.2016 209,89
169/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 4/2016 36677281 01.04.2016 14.04.2016 79,41
168/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 4/2016 36677281 01.04.2016 14.04.2016 78,99
167/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 4/2016 36677281 01.04.2016 14.04.2016 103,35
166/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 4/2016 36677281 01.04.2016 14.04.2016 27,06
165/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 4/2016 36677281 01.04.2016 15.04.2016 24,35
164/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - park - 4/2016 36677281 01.04.2016 15.04.2016 49,18
163/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 4/2016 36677281 01.04.2016 15.04.2016 103,19
162/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 4/2016 36677281 01.04.2016 15.04.2016 29,20
161/2016
EUFC SK s.r.o. Družstevná 2 831 04 Bratislava odmena za spracovanie PHSR 47256125 01.04.2016 20.04.2016 570,00
160/2016
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela, kanalizácia - Ivanka pri Nitre (od 1.1.2016 do 31.3.2016) 22819983 01.04.2016 27.04.2016 478,80
16/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 1/2016 36677281 14.01.2016 28.01.2016 897,02
159/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Množstvový zber za 4/2016 37969358 01.04.2016 20.04.2016 1039,50
158/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 3/2016 35763469 03.04.2016 18.04.2016 98,42
157/2016
Jaroslav Adamec - Phobosstudio SNP 1155/21 972 01 Bojnice Toner pre laserovú tlačiareň 41596404 05.04.2016 06.04.2016 82,00
156/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - bytovky - 4/2016 36677281 01.04.2016 20.04.2016 141,80
155/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - kanalizácia - 4/2016 36677281 01.04.2016 20.04.2016 747,51
154/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia - VO - 4/2016 36677281 01.04.2016 20.04.2016 174,92
153/2016
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby vodného za MŠ - 3/2016 37865536 04.04.2016 14.04.2016 20,80
152/2016
Základná škola Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Refakturácia spotreby plynu za MŠ za 3/2016 37865536 04.04.2016 14.04.2016 446,30
151/2016
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 204 951 44 Výčapy-Opatovce Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 4/2016 37969358 01.04.2016 20.04.2016 3706,50
150/2016
Základná škola - Školská jedáleň Novozámocká 300 951 12 Ivanka pri Nitre Stravné a réžia a doplatok zamestnancom MŠ - 3/2016 37865536 31.03.2016 14.04.2016 106,58
15/2016
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla kanalizácie ČS Horná 22819983 05.01.2016 22.01.2016 428,10
149/2016
ITCOM, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Softvérové práce cez inetrnet, Dane a poplatky 36539163 31.03.2016 14.04.2016 40,80
148/2016
Stav.firma Ivan Ing.Jozef Ivan Metodova 19 949 01 Nitra obkladačské práce v sociálkach kultúrneho domu v Ivanke pri Nitre 2147483647 04.04.2016 08.04.2016 1519,43
147/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 4/2016 35815256 01.04.2016 14.04.2016 765,00
146/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 189 - 4/2016 35815256 01.04.2016 14.04.2016 84,00
145/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Novozámocká 326 - 4/2016 35815256 01.04.2016 14.04.2016 498,00
144/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 2 - 4/2016 35815256 01.04.2016 14.04.2016 389,00
143/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Vinohradská 1 (bytovka) - 4/2016 35815256 01.04.2016 14.04.2016 917,00
142/2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Zemný plyn - Gergelova 1 - 4/2016 35815256 01.04.2016 14.04.2016 61,00
141/2016
Poľnohospodárske družstvo Momírovce Dolinská 914/2 951 15 Mojmírovce omietanie sociálnych zariadení v KD 198536 29.03.2016 20.04.2016 1080,00
140/2016
KANÁL SERVIS PROFI SERVIS SK, s.r.o. Novozámocká 349 951 12 Ivanka pri Nitre čistenie kanalizačného potrubia 2x19 b.j. 46148353 22.03.2016 14.04.2016 108,00
14/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 15.12.2015-14.01.2016 35763469 15.01.2016 05.02.2016 16,79
139/2016
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla kanalizácie 22819983 21.03.2016 20.04.2016 790,31
138/2016
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava HTC One M9 gray - starosta 35697270 21.03.2016 04.04.2016 261,00
137/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - MK - 2/2016 35763469 15.03.2016 04.04.2016 20,52
136/2016
Ing.Slavomír Koiš - S.K.Projekt Rudolfa Hanáka 16 949 01 Nitra činnosti projektových prác na Rekonštrukciu školských priestorov na priestory škôlky - návrh s cenovou kalkuláciou 37076850 26.02.2016 27.04.2016 500,00
135/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Pri parku - 9/2015-3/2016 36550949 17.03.2016 04.04.2016 22,00
134/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Novozámocká 127/298 - 9/2015-9/2016 36550949 11.03.2016 04.04.2016 -27,46
133/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Hornocintorínska - 9/2015-3/2016 36550949 18.03.2016 04.04.2016 -77,38
132/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Vinohradská - 9/2015-3/2016 36550949 18.03.2016 04.04.2016 -204,05
131/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk - 9/2015-3/2016 36550949 18.03.2016 04.04.2016 -48,82
130/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - Luk 2 - 9/2015-3/2016 36550949 18.03.2016 04.04.2016 -9,82
13/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM - 15.12.2015-14.01.2016 35763469 15.01.2016 29.01.2016 14,89
129/2016
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Vodné - OcÚ - 1-3/2016 36550949 18.03.2016 04.04.2016 7,62
128/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - JM 2/2016 35763469 15.03.2016 29.03.2016 15,10
127/2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové služby - GP - 2/2016 35763469 15.03.2016 29.03.2016 16,99
126/2016
Miroslav Jiránek - BEPA, reklamná agentúra Fraňa Mojtu 3 949 01 Nitra oranžová samolepka 10x6cm s textom na smetné nádoby 33711488 14.03.2016 29.03.2016 216,00
125/2016
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ 2/2016 35697270 15.03.2016 22.03.2016 516,51
124/2016
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Farská 7 949 01 Nitra Publikácia: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 34006656 10.03.2016 15.03.2016 25,00
123/2016
FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra kontajnery plastove 120 l 10 ks 17682258 10.03.2016 29.03.2016 198,00
122/2016
ELCOMP, s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra Oprava verejného osvetlenia 36544141 07.03.2016 29.03.2016 67,44
121/2016
NEPA Pobočka Nitra Farská 4 949 01 Nitra 1 oprava kopírky 48093891 07.03.2016 29.03.2016 170,52
120/2016
Nepa Business Solutions Slovakia s.r.o. Pobočka Nitra Farská 4 949 01 Nitra údržba kopíriek 48093891 07.03.2016 29.03.2016 54,00
12/2016
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Hlasové služby - OCÚ - 10.1.-9.2./2016 35697270 15.01.2016 29.01.2016 81,20
119/2016
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23 949 01 Nitra Oprava čerpadla kanalizácie 22819983 08.03.2016 04.04.2016 171,36
118/2016
Mária Balážová REŠTAURÁCIA IVANKA Novozámocká 265 951 12 Ivanka pri Nitre Strava a občerstvenie - Voľby 2016 14042151 05.03.2016 22.03.2016 166,60
117/2016
abiX, s.r.o. Športová 26/23 97226 Nitrianske Rudno Kancelárske potreby (papier, šanóny, euroobaly) 36360821 08.03.2016 29.03.2016 140,96