Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Úvod / Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 

1.OZ 5.12.2018 Ustanovujúce OZ

2.OZ 12.12.2018

3.OZ 30.1.2019

4.OZ 20.2.2019

5.OZ 27.03.2019

6.OZ 24.05.2019

7.OZ 29.05.2019

8.OZ 19.06.2019

9.OZ 26.06.2019

10.OZ 18.09.2019

11.OZ 22.10.2019

12.OZ 03.12.2019

13.OZ 22.01.2020