Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Úvod / Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 

1.OZ 5.12.2018 Ustanovujúce OZ

2.OZ 12.12.2018

3.OZ 30.1.2019

4.OZ 20.2.2019

5.OZ 27.03.2019

6.OZ 24.05.2019

7.OZ 29.05.2019

8.OZ 19.06.2019

9.OZ 26.06.2019

10.OZ 18.09.2019

11.OZ 22.10.2019

12.OZ 03.12.2019