Author: ivanka

Úvod / ivanka
Článok

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 26 ks drevín a 610 m2 krovinatého porastu, ktoré rastú mimo zastavaného územia obce