Záverečný účet obce Ivanka pri Nitre za rok 2018

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Záverečný účet obce Ivanka pri Nitre za rok 2018

Záverečný účet obce Ivanka pri Nitre za rok 2018 bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2019 uznesením číslo 98/09/2019-OZ.

Zaverecny ucet za rok 2018