Oznámenie o začatí konania

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 26 ks drevín a 610 m2 krovinatého porastu, ktoré rastú mimo zastavaného územia obce na pozemkoch KN – C,E č. parciel 912, 909/25, 2593/4, 2463/2,2463/1, 1-1149/1, 2563/2 v katastrálnom území obce Ivanka pri Nitre

oznamenie o zacati konania