Voľby do samosprávy obcí 2022

Úvod / Nezaradené / Voľby do samosprávy obcí 2022
Voľby do samosprávy obcí 2022

Voľby do samosprávy obcí 2022 – oznámenie o utvorení volebných okrskov

Na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánom samosprávnych krajov v roku 2022 oznamujeme nasledovné:

V Obci Ivanka pri Nitre je vytvorený jeden volebný obvod.

Vo volebnom obvode sú vytvorené tri volebné okrsky a to:

  • Volebný okrsok č.1: Kultúrny dom – sála – vchod č.1, Novozámocká 141/326, Ivanka pri Nitre

Zapisovateľka: Gabriela Piktorová – č.t.: 0903/406 835, 037/6564 582, kl.11

  • Volebný okrsok č.2: Kultúrny dom – sála – vchod č.2, Novozámocká 141/326, Ivanka pri Nitre

Zapisovateľka: Júlia Majdánová – č.t.: 0949/185 061, 037/6564 582, kl.12

  • Volebný okrsok č.3: Kultúrny dom – sobášna miestnosť, Novozámocká 141/326, Ivanka pri Nitre

Zapisovateľka: Ľubica Volšíková – č.t.: 0907/050 368, 037/6564 582, kl.15

  

  • Miestna volebná komisia: Kancelária starostky obce – obecný úrad, Novozámocká 141/326, Ivanka pri Nitre

            Zapisovateľka: Ing. Mária Koteková – č.t.: 0903/531 593, 037/6564 582, kl.14