Verejná vyhláška: Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Verejná vyhláška: Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav
Verejná vyhláška: Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie vydalo Verejnú vyhlášku:

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Ivanka pri Nitre:

426-1Verejna vyhlaska-pozemkove upravy