Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce.

Dokumenty na stiahnutie