Záverečný účet za rok 2018

Záverečný účet obce Ivanka pri Nitre bol zverejnený na úradnej tabuli obce

Dokumenty na stiahnutie