Návrh VZN č. 2/2019

Návrh VZN 2/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli

Dokumenty na stiahnutie