Výzva od spol. Západoslovenská distribučná, a.s.

Úvod / Nezaradené / Výzva od spol. Západoslovenská distribučná, a.s.
Výzva od spol. Západoslovenská distribučná, a.s.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.