Dodatok č. 2 k VZN 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Dodatok č. 2 k VZN 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady