VZN č. 5/2022 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / VZN č. 5/2022 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce