Výzva na orezanie, odstránenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky elektrických vedení

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Výzva na orezanie, odstránenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky elektrických vedení
Výzva na orezanie, odstránenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky elektrických vedení

Výzva od spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. vo veci odstránenia a orezania stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť

a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov.

Vyzva-Zapadoslovenska distribucna