Národná linka na pomoc deťom v ohrození

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Národná linka na pomoc deťom v ohrození
Národná linka na pomoc deťom v ohrození

Národná linka je jedným zo systémových opatrení, ktoré vyplýva z Národnej stratégie ochrany detí pred násilím, ktorá je schválená vládou SR. Je realizovaná v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a je prvou štátom garantovanou linkou pomoci pre deti a mladých ľudí. Národná linka poskytuje pomoc prostredníctvom online chatu a emailovej poradne pomoc@viacakonick.gov.sk . Všetky informácie tejto linke nájdete na webovej stránke www.viacakonick.sk

kampan_Viac_ako_ni(c)k_UPSVaR_plagat-A2_07_2021_navrh05_kor01