Výsledky volieb do samosprávy

Starostkou obce Ivanka pri Nitre sa vo voľbách do samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018 stala Ing.JANA MARŠÁLKOVÁ s počtom hlasov 652. 

Poslancami obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre sa vo voľbách do samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018 stávajú:

Stanislav KUREK s počtom hlasov 808

Ing.Jana MARŠÁLKOVÁ s počtom hlasov 724 (keďže je zvolenou starostkou, do poradia ide prvý náhradník*)

Mgr.Alena ČERNÍKOVÁ s počtom hlasov 580

Ing.Alena ČIČOVÁ s počtom hlasov 566

Ing.Anton ZELENAJ, PhD s počtom hlasov 557

Mgr.Marta HORNÍKOVÁ s počtom hlasov 507

Mária BALÁŽOVÁ s počtom hlasov 411

Mgr.Viera KUBISOVÁ s počtom hlasov 378

Mgr.Stanislav ZÁBOJNÍK s počtom hlasov 340

Náhradníci na poslancov OZ:

Ing.Anton ZAŤKO s počtom hlasov 324 * (je zvoleným poslancom, v prípade, že Ing.Maršálková prijme mandát starostu)

Mgr. Dagmar SZABÓOVÁ s počtom hlasov 309

Ing.Branislav KUKURA s počtom hlasov 304

Ing.Radoslav SZABÓ s počtom hlasov 294

Ing.Ingrid ŽIFČÁKOVÁ s počtom hlasov 265

Adriana VRÁBELOVÁ s počtom hlasov 263

Eva ZVERKOVÁ s počtom hlasov 226

Mário GUZMICKÝ s počtom hlasov 215

Ing.Marek LÁTEČKA s počtom hlasov 189

Michal PAVLÍK s počtom hlasov 125

Počty platných hlasov pre kandidátov na starostu obce:

Mária BALÁŽOVÁ 41 hlasov

JUDr.Eva BELANOVÁ 281 hlasov

Bc.Peter LINCMAIER 22 hlasov

Ing.Jana MARŠÁLKOVÁ 652 hlasov

Peter VARGA 271 hlasov

V obci Ivanka pri Nitre sa zistili tieto výsledky: 

počet volebných obvodov 1

počet volebných okrskov 3

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 2337

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1278

počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1278

počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 1251

počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1267

ĎAKUJEME VŠTKÝM VOLIČOM ZA ICH ÚČASŤ A ZVOLENÝM POSLANCOM A STAROSTKE OBCE GRATULUJEME !!!