Kritériá a postup vydania vyjadrenia o súlade predloženej žiadosti s KPSS

Kritériá a postup vydania vyjadrenia o súlade predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. s Komunitným plánom sociálnych služieb obce Ivanka pri Nitre na obdobie 2018-2023

Dokumenty na stiahnutie

Kriteria a postup vydania vyjadrenia o sulade s KPSS

Ziadost o vydanie vyjadrenia o sulade s KPSS

Ziadost o vydanie vyjadrenia o sulade s KPSS