Separovaný zber

Separovaný zber

Vážení občania,

v poslednom čase rastie počet nečistôt v separovaných odpadoch, čo výrazne ohrozuje systém zberu prostredníctvom OZV, ktorá momentálne financuje zber druhotných surovín v našej obci.

Podobná situácia je aj pri zbere Bio odpadu, ktorý je kontaminovaný igelitmi, plastami, alobalmi a iným odpadom – často  aj živočíšneho pôvodu, čo výrazne predražuje nakladanie s týmto odpadom.

Z vyššie uvedených dôvodov pristúpilo PZO k reklamačnému poriadku. Posádka ktorá zber vykonáva je vybavená mobilným telefónom s dátovým pripojením a dokumentuje nádoby priamo na obci, aby mali starostovia dôkazový materiál, prečo nebola nádoba vyvezená.

Preto Vás  upozorňujeme,  aby ste dôsledne dodržiavali pokyny o triedení odpadu. Inak vám v zmysle platného VZN za podobné správanie hrozí pokuta do výšky 1 500€ !

Ako správne postupovať pri triedení odpadu:

Papier

ÁNO

Papier, čisté obaly, škatule, kartóny, lepenka, noviny, časopisy, knihy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, obálky, papierové vrecká

Upozornenie: Pred triedením je potrebné odstrániť tvrdú väzbu z kníh, plastové a kovové časti zo zakladačov a obalov, plastové obaly používané pri balení napr. časopisov, letákov). Nie je potrebné odstraňovať kovové sponky z papiera (časopisov, zošitov)

NIE

Mokrý, mastný alebo znečistený papier, tvrdé väzby kníh, zakladače, znečistené servítky, vrecká znečisteného potravinami, použité papierové vreckovky, hygienické utierky, kopírovací papier, alobal, použité plienky, umelohmotné obaly, viacvrstvové obaly, voskový a térový papier, rolky od toaletného papiera a papierové obaly od vajec, polstrované obálky

Plast

ÁNO

PET fľaše z minerálnych vôd a nealkoholických nápojov, aviváží, tekutých pracích prostriedkov, čistiacich prostriedkov, šampónov a inej bytovej a telovej kozmetiky, plastové tašky, fólie, čisté plastové obaly napr. z destilovanej vody, kvapaliny od ostrekovačov

Upozornenie: do žltých nádob môžete vkladať aj stlačené hliníkové obaly od nápojov a viacvrstvové obaly – tetrapaky (napr. od mlieka a džúsov)

Dbajte, aby ste obaly pred vhodením do nádoby stlačili. Obaly od mliečnych výrobkov podľa možností vypláchnite primeraným množstvom vody.

NIE

Znečistený plast, obaly zo stravy, obedové krabičky, plastové nádoby a obaly od chemikálií, olejov (aj jedlých) a ropných látok, jogurtové viečka, obaly od nebezpečných látok, linoleum, guma, molitan, obaly od mäsa, sieťky od ovocia, blistre od žuvačiek či liekov, stavebný materiál z plastu

Bio odpad

ÁNO

Záhradné bioodpady: tráva, lístie, kvety (orezané bez stužiek a drôtov), vypletá burina, drobné vetvičky z orezávania krovín a stromov, stromová kôra, hobliny, piliny a popol (nie chemicky upravené drevo), štiepka, odpady z čistenia ovocia a zeleniny, ktoré neprešli tepelnou úpravou, prezreté ovocie a zeleniny

NIE

Mäso, mliečne výrobky a iné odpady živočíšneho pôvodu, tekuté odpady z tepelnej úpravy potravín (polievky, omáčky), oleje, potraviny v obaloch, komunálny odpad, nebezpečné odpady

Sklo

ÁNO

Nevratné obaly zo sklad od nápojov – všetky farby, poháre, sklenené nádoby a obaly, tabuľové sklo, obaly zo skla z telovej a bytovej kozmetiky, sklenené črepy

NIE

Porcelán, keramika, fľaše od chemikálií, zrkadlá, drôtené sklo, autosklá, lepené sklá, vrchnáky, viečka, kroky, gumy, zátky, TV obrazovky

Zdroj: http://www.pzo.sk

Oznamujeme občanom, ktorí stále nemajú pri svojom rodinnom dome nádoby na separovaný odpad (papier, plasty, bioodpad), prípadne komunálny odpad, aby sa prišli na obecný úrad (do pokladne) zaevidovať do zoznamu žiadateľov o nádoby na separovaný odpad.

Po zaevidovaní vašej požiadavky budú nádoby objednané u Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, kde nádoby aj označia čipom.


Smetné nádoby si následne zakúpite v pokladni obecného úradu za ich nadobúdaciu cenu.

Objednať si ich môžete aj telefonicky na čísle telefónu: 037/6564 582 klapka 12.