Ing. Radoslav Szabóo

Zodpovedný za: Gergelova ulica, Ulica Na Štrkovisko