Ing. Alena Čičová

Zodpovedný za: Krakovská ulica (okrem bytoviek), Mojmírovská ulica, Ulica Pri parku