Ing. Anton Zelenaj, PhD.

Zodpovedný za: Hornocintorínska ulica, Ábelová ulica, Ulica Na Stanicu, Ulica Na Pilu