Ing. Anton Zelenaj, PhD.

Zodpovedný za: Hornocintorínska ulica, Ábelova ulica,Horná ulica, Ulica Mateja Tučku