Kronikárka obce

Našou novou kronikárkou je Beáta Beláková, píše pod značkou -bb-
Pracovala ako redaktorka, rada pracuje so slovom, jazykom, textom.
Našim občanom prináša rôzne články, rozhovory a informuje o podujatiach
a zaujímavostiach z histórie, či súčasnosti našej obce.