Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Ambulancia pre dospelých - vystavenie dokladu o práceneschopnosti, vyšetrenia, diagnostika, liečba.