Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

Diagnostika a liečba detských ochorení, liečebno-preventívna starostlivosť, očkovanie, sledovanie psychomotorického vývinu, poradenstvo a návštevná služba, monitoring chronicky chorých a postihnutých detí.

https://www.medipravnik.sk/ambulancia/2726/606/

Ordinačné hodiny

  • 7:00 – 7:30 – Príprava ambulancie
  • 7:30 – 8:00 – Odbery

deň

ambulancia

obedňajšia prestávka

poradne, preventívne prehliadky,
návštevy, semináre, administratívne práce

Pondelok

8:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 15:00

Utorok

8:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 15:00

Streda

8:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 15:00

Štvrtok

8:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 15:00

Piatok

8:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 15:00

 

Zmluvné poisťovne:

  • VšZP, a.s. /25/
  • Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.  /24/
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.  /27/

 

V prípade dovolenky navštívte Detskú ambulanciu v Mojmírovciach, č. tel. 037/7798 107

 

Pohotovostná služba Špitálska 13, Nitra

  • Pracovné dni: 15:30 – 7:00 hod.
  • Sobota, nedeľa, sviatok: 7:00 – 7:00 hod.