Ponuka práce: Školský špeciálny pedagóg MŠ

Úvod / Nezaradené / Ponuka práce: Školský špeciálny pedagóg MŠ
Ponuka práce: Školský špeciálny pedagóg MŠ

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Školský špeciálny pedagóg

Miesto práce : MŠ Ivanka pri Nitre

Informácie o výberovom konaní

Hľadáme do nášho tímu špeciálneho pedagóga . Pracovná pozícia je ponúkaná v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III. Nástup od 1.9.2023

Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
103

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2019 účinný od 01.01.2022 a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov .
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním :

vysokoškolské v odbore špeciálna pedagogika

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Aplikácia špeciálno-pedagogických postupov
individuálna a skupinová práca s deťmi,
individuálne alebo skupinové špeciálnopedagogické poradenstvo,

konzultácie a metodická pomoc pre pedagogických zamestnancov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Všeobecné spôsobilosti:

 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • tvorivosť (kreativita)
 • spoľahlivosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • profesionalita a odbornosť,
 • zodpovednosť,
 • flexibilita,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka

Znalosť práce s PC
bežné užívateľské znalosti, word, excel, power point

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom
– profesijný životopis vo formáte Europass
– súhlas so spracovaním osobných údajov
– kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Dátum a miesto podania žiadostí:

Kandidáti na funkciu „Školský špeciálny pedagóg “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne OcÚ v Ivanke pri Nitre v zalepenej obálke označenej Výberové konanieŠkolský špeciálny pedagóg   – Neotvárať“ najneskôr  dňa 31.07.2023 do 11.00 hod. , alebo poštou na adresu inzerujúcej spoločnosti:

Obec Ivanka pri Nitre,

Novozámocká 326,

951 12 Ivanka pri Nitre

 

Kontaktná osoba: PaedDr.Martina Sýkorová
Tel.: 0911941787
E-mail: ms.rohacik@gmail.com

 

Obec Ivanka pri Nitre si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.