Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030