Oznámenie o dražobnej vyhláške 402EX 277/19

Úvod / Nezaradené / Oznámenie o dražobnej vyhláške 402EX 277/19
Oznámenie o dražobnej vyhláške 402EX 277/19

Exekútorský úrad JUDr. Iveta Ailerová, Levice oznamuje o dražbe prostredníctvom dražobnej vyhlášky č. 402EX 277/19 na nehnuteľnosť zapísanú na LV č.1631:

Dražobná vyhláška