ZMENA VO FREKVENCII ZVOZU BIO-ODPADU !!! PLATÍ OD 1.8.2021!!!

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / ZMENA VO FREKVENCII ZVOZU BIO-ODPADU !!! PLATÍ OD 1.8.2021!!!
ZMENA VO FREKVENCII ZVOZU BIO-ODPADU !!! PLATÍ OD 1.8.2021!!!
ZMENA VO FREKVENCII ZVOZU BIO-ODPADU !!! PLATÍ OD 1.8.2021!!!
 
V zmysle zákona o odpadoch vznikla povinnosť pre samosprávy (obce) zabezpečiť triedenie a zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu.
Ponitrianske združenie obcí, do ktorého patrí aj Obec Ivanka pri Nitre zavádza preto od 1.8.2021 pravidelný zvoz BIO odpadu vo frekvencii 1x týždenne (UTOROK), tým pádom chce podporiť, aby sa znížilo množstvo komunálneho odpadu v čiernych nádobách. Predchádzaním tvorby kuchynského biologicky rozložiteľné odpadu šetríme životné prostredie a tým pádom sa na skládky nedostanú tony biologického odpadu, ktorý môže byť ešte použiteľný ako organické hnojivo.
Kuchynský biologický rozložiteľný odpad tvorí významnú časť komunálnych odpadov v každej domácnosti. Tvoria ho napr. pozostatky z ovocia, zeleniny, staré pečivo a chlieb, škrupiny z vajec, taktiež kávový a čajový výluh a napríklad aj recyklovaný papier, ktorý sa už nedá použiť v procese recyklácie.