Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady

Úvod / Nezaradené / Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: vzn dodatok o polatkoch 2