OZNÁMENIE O VZDANÍ SA MANDÁTU POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – NÁSTUP NÁHRADNÍKA

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / OZNÁMENIE O VZDANÍ SA MANDÁTU POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – NÁSTUP NÁHRADNÍKA
OZNÁMENIE O VZDANÍ SA MANDÁTU POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – NÁSTUP NÁHRADNÍKA

OZNÁMENIE O VZDANÍ SA MANDÁTU POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – NÁSTUP NÁHRADNÍKA

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Ivanka pri Nitre.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Ivanka pri Nitre uvoľnil zvolený poslanec Mgr. Stanislav ZÁBOJNÍK a to písomným vzdaním sa svojho mandátu. V zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva dňa 05.01.2022.

Podľa zápisnice okrskovej volebnej komisie v Ivanke pri Nitre o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stala Mgr. Dagmar SZABÓOVÁ, ktorá neprijala mandát poslanca obecného zastupiteľstva. Na uvoľnené miesto poslanca nastúpil ďalší náhradník v poradí Ing. Branislav KUKURA.

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Ivanke pri Nitre, 13.01.2022

Ing. Jana Maršálková – starostka obce

OZNÁMENIE O VZDANÍ SA MANDÁTU POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA