Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli.

Pozn.: v dokumente sú zverejnené aj predchádzajúce schválené rozpočty na roky 2014,2015 a 2016.

Dokumenty na stiahnutie