AED (automatické externé defibrilátory)

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / AED (automatické externé defibrilátory)
AED (automatické externé defibrilátory)
Nové AED sú už na svojich miestach pripravené pomôcť pri záchrane života.
Budova kultúrneho domu a budova zdravotného strediska má na sebe umiestnené automatické externé defibrilátory, ktoré veríme že pomôžu pomocou modernej technológie zachrániť to najdôležitejšie čo máme – život.
„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja“
Projekt: ZACHRÁŇME ŽIVOTY S AED bol spolufinancovaný dotáciou na podporu všeobecného rozvoja územia NSK vo výške 5000,-€.