Poďakovanie za vzorné separovanie odpadu

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Poďakovanie za vzorné separovanie odpadu
Poďakovanie za vzorné separovanie odpadu

Certifikát

V roku 2020 množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 159 576 kg prispela obec Ivanka pri Nitre k celkovej úspore emisií skleníkových plynov systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie a z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK 70 545 00 kg CO2.