Komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia

Členovia: Ing. Anton Zelenaj, PhD., JUDr. Eva Belanová, Mgr. Dagmar Szabóová, Peter Varga, Mária Balážová, Tibor Krajči, Anna Kaššáková