Komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia

Členovia:
 Mgr. Viera Kubisová
 Ing. Radoslav Szabó
 Mária Balážová
 Vladimír Zubka
 Mgr. Ľubica Volšíková
 Peter Habrman
 Milan Tomka