Komisia bytová

Členovia: Adriana Vrábelová, Mário Guzmický, Stanislav Kurek, Juraj Obložinský, Mgr. Martina Pňačeková, Mária Balážová, Mgr. Viera Kubisová