Komisia bytová

Členovia:
 Mgr. Viera Kubisová
 Mária Balážová
 Adriana Vrábelová
 Katarína Srňánková
 Terézia Guzmická
 Ing. Alena Čičová