Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Členovia: Mgr. Martina Pňačeková, Ing. Alena Čičová, MUDr. Leona Šóthová, Anna Majdánová, Mgr. Carmen Čičová, PhDr. Milan Tomka, PhD., Ing. Katarína Struhárová, Mgr. Marianna Szabóová