Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Členovia:
 Ing. Alena Čičová
 MUDr. Leona Šóthová
 Anna Majdánová
 PhDr. Milan Tomka, PhD.
 Ing. Katarína Struhárová
 Mgr. Marianna Szabóová