Komisia kultúry, športu a vzdelávania mládeže

Členovia: Stanislav Kurek, Mgr. Dagmar Szabóová, Ing. Marek Látečka, Martin Pagáč, Margita Račková, PaedDr. Martina Sýkorová, Júlia Majdánová, Lucia Poláčková, Mária Poláčková, Marián Račko, Mária Balážová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Jana Torzewská, PaedDr. Zuzana Muková, Alena Kyačeková, Anna Majdánová, Ivan Chňapek