Komisia kultúry, športu a vzdelávania mládeže

Členovia:
 Matej Blaži
 Jakub Blaži
 Paed.Dr. Zuzana Múková
 Mgr. Jana Torzewska
 Mgr. Monika Jeney
 Lucia Poláčková