Komisia finančná, správy majetku a rozvoja obce

Členovia: Ing. Eva Magdinová, Ing. Mária Koteková, Kvetoslava Bečková, Katarína Zaťková, Ing. Mária Kóňová, Ing. Anton Zaťko, Ing. Dagmar Havrilová, Mária Balážová