Komisia finančná, správy majetku a rozvoja obce

Členovia:
 Ing. Anton Zaťko
 Mária Balážová
 Ing. Eva Magdinová,
 Ing. Mária Koteková,
 Ing. Dagmar Havrilová,
 Ing. Andrea Repová
 Katarína Zaťková